‡ZAMAN PALEOLITIK ‡ZAMAN NEOLITIK ‡ZAMAN LOGAM .

dalam gua dan sekitar tasik .ZAMAN PALEOLITIK CIRI-CIRI PENEMPATAN  Hidup berpindah randah  Tinggal di kawasan terbuka .

alat penetak dan kapak genggam.KEGIATAN DAN PERALATAN  Memburu binatang liar  Memungut hasil hutan  Mengamalkan cara hidup sara diri  Menggunakan alat batu dalam hidup seharian seperti alat repihan. .

PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIA ALAT PENETAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENETAK POKOK DAN MEMOTONG DAGING KAPAK GENGGAM .

PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIA ALAT REPIHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MERAUT DAN MEMOTONG .

Sabah. Gua Niah. Kota Tampan dan Bukit Bunuh. di Lenggong. Perak.Bermula kira-kira 200 000 dahulu 300 000 tahun Bukit Jawa. . Sarawak dan Tingkayu.

ZAMAN NEOLITIK .

menangkap ikan. menternak binatang.Mencipta alat tembikar daripada batu dan tanah liat seperti bekas air.memungut hasil hutan dan berdagang Mencipta barang-barang kemas seperti kalung.periuk dan belanga Bercucuk tanam. antinganting dan gelang Menggunakan alat batu seperti beliung dan pemukul kulit kayu Alat beliung digunakan untuk menggali tanah dan mengetam kayu .

PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA BELIUNG DIGUNAKAN UNTUK MENGGALI TANAH DAN MENGETAM KAYU .

PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA ARTIFAK TEMBIKAR YANG DITEMUI DI GUA HARIMAU PEMUKUL KULIT KAYU DIGUNAKAN UNTUK MELEPERKAN DAN MENGHALUSKAN KULIT KAYU .

Sabah dan Gua Cha. Kelantan .KEWUJUDAN DAN LOKASI DI MALAYSIA ‡Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu ‡Bukit Tengkorak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful