‡ZAMAN PALEOLITIK ‡ZAMAN NEOLITIK ‡ZAMAN LOGAM .

dalam gua dan sekitar tasik .ZAMAN PALEOLITIK CIRI-CIRI PENEMPATAN  Hidup berpindah randah  Tinggal di kawasan terbuka .

KEGIATAN DAN PERALATAN  Memburu binatang liar  Memungut hasil hutan  Mengamalkan cara hidup sara diri  Menggunakan alat batu dalam hidup seharian seperti alat repihan. alat penetak dan kapak genggam. .

PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIA ALAT PENETAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENETAK POKOK DAN MEMOTONG DAGING KAPAK GENGGAM .

PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIA ALAT REPIHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MERAUT DAN MEMOTONG .

Kota Tampan dan Bukit Bunuh. .Bermula kira-kira 200 000 dahulu 300 000 tahun Bukit Jawa. Perak. Sarawak dan Tingkayu. di Lenggong. Sabah. Gua Niah.

ZAMAN NEOLITIK .

memungut hasil hutan dan berdagang Mencipta barang-barang kemas seperti kalung.periuk dan belanga Bercucuk tanam. antinganting dan gelang Menggunakan alat batu seperti beliung dan pemukul kulit kayu Alat beliung digunakan untuk menggali tanah dan mengetam kayu .menangkap ikan.Mencipta alat tembikar daripada batu dan tanah liat seperti bekas air. menternak binatang.

PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA BELIUNG DIGUNAKAN UNTUK MENGGALI TANAH DAN MENGETAM KAYU .

PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA ARTIFAK TEMBIKAR YANG DITEMUI DI GUA HARIMAU PEMUKUL KULIT KAYU DIGUNAKAN UNTUK MELEPERKAN DAN MENGHALUSKAN KULIT KAYU .

KEWUJUDAN DAN LOKASI DI MALAYSIA ‡Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu ‡Bukit Tengkorak. Kelantan . Sabah dan Gua Cha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful