Anda di halaman 1dari 5

Sejarah Tingkatan 1 - Bab 5

BAB 5 : KEGEMILANGAN MELAKA 16 Kawasan memungut cukai dikenali “Kawasan


Pemakanan”.
(1) Pentadbiran – Pembesar empat lipatan 17. Pembesar menghadap dan memberi ufti
1. Peranan sultan Melaka
i. Selaraskan kegiatan ekonomi Melaka (2) Pusat perdagangan
ii. lambang perpaduan rakyat jelata. a) Kedudukan geografi
iii. Ketuai hubungan diplomatik. 1. Di laluan Timur & Barat.
iv. Ketua agama Islam. 2. Kuasai Selat Melaka
v. Ketua adat istiadat Melayu. 3. Kapal dagang singgah dan tinggal serta dapatkan
vi. Ketua angkatan tentera. bekalan makanan dan minuman.
vii. Lantik pembesar negeri. 4. Muara Sg Melaka dalam – kapal dapat berlabuh
2. Sultan dibantu oleh pembesar berempat dengan mudah .
i. Bendahara 5. Terlindung drp tiupan angin monsun Barat Daya
ii. Penghulu Bendahari kerana terdapatnya pulau Sumatera
iii. Temenggung 6. Banjaran Titiwangsa halang tiupan angin
iv. Laksamana monsun Timur Laut ke pelabuhan Melaka.
3. Peranan Bendahara 7. Pedagang Timur datang - ikut angin monsun
i. Penasihat sultan dalam pentadbiran Timur Laut.
ii. Menteri utama. 8. Pedagang Barat datang - ikut angin monsun
iii. Ketua turus angkatan perang. Barat Daya.
iv. Ketua hakim. 9. Ketika menunggu peralihan angin monsun,
v. Pemangku sultan pedagang timur dan barat berjual beli
4. Peranan Penghulu Bendahari 10. Pedagang Melaka menjadi orang tengah dalam
i. Pungut hasil atau ufti urusan jual beli antara pedagang
ii. Ketua segala bendahari. 11. Bentuk muka bumi Melaka berbukit-bukau
iii. Ketua urusetia istana. menjadi panduan kepada pedagang yang belayar
iv. Ketua segala syahbandar. di Selat Melaka – awasi keselamatan Selat
5. Peranan Temenggung Melaka
i. Ketua polis dan penjara b) Peranan Syahbandar
ii. Penguasa Bandar dan kota Melaka. 1. Pengurus pelabuhan.
iii. Protokol istana 2. melicinkan urusan perdagangan di Melaka.
iv. Hakim di darat. 3. Uruskan pasar dan gudang.
6. Peranan Laksamana 4. Jaga keselamatan pedagang
i. Ketua angkatan laut 5. Periksa alat timbang, sukat dan mata wang.
ii. Pengawal peribadi sultan 6. Hakim di pelabuhan.
iii. Ketua duta 7. Kuatkuasakan peraturan keluar masuk kapal.
iv. Mengetuai utusan 8. Mengurus cukai.
7. Pembesar Berempat dibantu oleh 9. 4 orang Syahbandar
i. Pembesar Berlapan i. Syahbandar 1 urus pedagang dari Gujerat
ii. Pembesar Enam Belas ii. Syahbandar 2 urus pedagang dari China,
iii. Pembesar Tiga Puluh Dua Champa dan Ryukyu.
8. Sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk iii. Syahbandar 3 urus pedagang dari
mentadbir wilayah, sungai atau pulau. Kalingga, Pegu, Benggala dan Parsi.
9. Kawasan pentadbiran pembesar dikenali iv. Syahbandar 4 urus pedagang Jawa,
“Kawasan Pegangan”. Maluku, Banda, Kalimantan, Borneo,
10. Kawasan Pegangan Bendahara di Muar dan Pasai dan Filipina.
Bentan. c) Peranan Laksamana dan orang laut
11. Kawasan Pegangan Penghulu Bendahari di 1. Jaga keselamatan perairan Selat Melaka.
Sening Ujung dan Kampar. 2. Kawalan keselamatan oleh orang Laut.
12. Kawasan Pegangan Laksamana di Temasik. d) Undang-undang Laut Melaka
13. Kawasan Pegangan Hulubalang di Sungai Raya 1. Pastikan aktiviti perdagangan lancar
dan Siantan. 2. 24 fasal
14. Temenggung tiada Kawasan Pegangan. i. peraturan dan tatatertib berniaga
15. Sultan melantik pembesar jajahan dan daerah ii. hukum jenayah yang berlaku di kapal,
untuk memungut cukai. iii. larangan-larangan dan tanggungjawab
nakhoda, kiwi serta anak kapal.

1 Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 5

e) Kemudahan di pelabuhan Hubungan Melaka dgn negeri naungan


1. gudang menyimpan barang 1. Siak & Kampar bekalkan emas kpd Melaka.
2. tempat tinggal pedagang 2. Melaka menakluki Kampar dan Siak - kuasai
3. Syahbandar sediakan perahu, kapal jong, lancer, hasil perdagangan
gajah dan pekerja 3. Kampar dan Siak diberikan taraf naungan.
4 Kemudahan membaiki kapal di pelabuhan 4. Apabila berutus surat kedua-dua negeri perlu
5. Makanan dan minuman kepada pedagang. menggunakan istilah sembah.
f) Sistem cukai & surat kebenaran berniaga 5. Ufti ke Melaka -bentuk wang atau barangan.
1. cukai berpatutan dan adil 6. Ketika Sultan Melaka melakukan lawatan ke luar
2. Pedagang bayar “Panduan” (cukai rasmi) negeri, raja negeri naungan perlu mengiringi
sebelum berjual beli. baginda. Sultan Mansor Shah melawat
3. Kadarnya berbeza - ikut tempat asal pedagang. Majapahit, baginda diiringi oleh raja-raja
4. Sistem dinamakan sistem cukai berkeutamaan Palembang, Jambi dan Lingga.
atau cukai mengikut tempat. Hubungan Melaka dengan China
5. Pedagang dari Barat seperti India, Tanah Arab, 1. Bermula apabila Laksamana Yin Ching melawat
Siam dan Pegu dikenakan cukai 6%. Melaka pada tahun 1404.
6. Pedagang tinggal tetap di Melaka -cukai 3%. 2. Hubungan perdagangan dan diplomatik.
7. Pedagang dari China dan Jepun tidak perlu 3. Dapat pengiktirafan dan perlindungan daripada
membayar cukai – perlu bawa persembahan atau negeri China.
hadiah kepada sultan Hubungan Melaka dengan Siam;
8. Perlu dapatkan surat kebenaran berniaga. 1. Bermula dengan hubungan diplomatik.
9. Surat dianggap sebagai lesen 2. Hantar Tun Telanai & Menteri Jana Putera ke
g) Penggunaan sistem mata wang Siam
1. Matawang diperkenalkan di Melaka 3. Siam membekalkan kayu jati, beras dan bahan
i. Wang logam drp timah-dipanggil calains makanan ke Melaka.
ii. mata wang emas tempatan Hubungan Melaka dgn Ryukyu (Jepun)
2. Mata wang emas, perak dan timah dari Pedir, 1. Bentuk perdagangan dan diplomatik.
Pasai, Kembayat & Gujerat 2. Sultan Mansor Shah pernah mengirim surat
h) Pelabuhan entreport. kepada raja Ryukyu memberitahu tentang
1. Pelabuhan entreport - kumpul barangan dari tingkahlaku pedagang Ryukyu yang melanggar
Kepulauan Melayu & edar barangan dari Timur undang-undang Melaka.
& Barat ke Kepulauan Melayu. 3. Raja Ryukyu membalas surat tersebut.
i) Bahasa Melayu sebagai lingua franca 4. Raja Ryukyu menyanjung kedaulatan, peraturan
1. Bahasa perantaraan dan undang-undang Melaka.
2. Pedagang asing guna bahasa Melayu Hubungan Melaka dengan Gujerat
3. Pelbagai jenis bahasa di Melaka 1. bentuk perdagangan
4. Menurut Tom Pires, di pelabuhan Melaka ada 84 2. Pedagang Gujerat bekalkan kain
bahasa yang berlainan 3. Rempah dari Kepulauan Melayu dibekalkan
5. Bahasa Melayu sebagai lingua franca kerana oleh Melaka.
mudah difahami. 4. Pedagang Gujerat sebarkan agama Islam ke
Melaka
(3) Kematangan hubungan luar Hubungan Melaka dengan Tanah Arab
Hubungan Melaka dengan Pasai 1. bentuk perdagangan.
1. Perkahwinan antara Sultan Melaka (Megat 2. Pedagang Arab membeli emas dan rempah dari
Iskandar Shah) dengan puteri Pasai. Kepulauan Melayu melalui Melaka.
2. Pertukaran pendapat ttg hukum agama 3. Mereka membeli teh dan sutera dari China yang
3. Melaka dan Pasai dianggap kerajaan setaraf. terdapat di Melaka.
4. Apabila berutus surat – guna istilah salam. 4. Pedagang China mengembangkan agama Islam
5. Melaka bantu Pasai menamatkan huru-hara di Melaka.
6. Melaka memperoleh bekalan lada hitam, emas
dan beras dari Pasai.
Hubungan Melaka dengan Jawa
1. bentuk perdagangan .
2. Jawa membekalkan beras, bahan makanan dan
rempah kepada Melaka.

2 Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 5

4. Raja negeri jajahan memeluk agama Islam


(4) Pusat pengembangan agama Islam i. jamin keselamatan
a) Kedatangan agama Islam ii. tanda taat setia kepada sultan Melaka.
1. Abad ke-9, Kedah menerima agama Islam. 5. Mubaligh, ulama & ahli sufi sebarkan Islam ke
Bukti - penemuan batu nisan di Tanjung Jawa, Kalimantan dan selatan Filipina.
Inggeris, Kedah. 6. Berdakwah secara berhemah
2. Abad ke-13, agama Islam di Terengganu. Bukti - 7. Perkahwinan politik - Perkahwinan puteri
batu bersurat di Kuala Berang Sultan Mansor Shah dgn putera Raja Siak -
3. Abad ke-15, agama Islam di Melaka apabila agama Islam ke Siak.
Megat Iskandar Shah memeluk agama Islam 8 Sultan Alauddin Riayat Shah hantar ahli agama
b) Cara kedatangan agama Islam ke Melaka mengajar ilmu agama kepada raja dari Pahang,
1. Megat Iskandar Shah kahwini puteri raja Pasai Kampar dan Inderagiri.
yang telah memeluk agama Islam. e) Kesan kedatangan agama Islam
2. Menurut Hikayat Raja-raja Pasai dan Bustanus 1. Institusi kesultanan gantikan sistem beraja.
Salatin, Islam disebarkan ke Melaka melalui 2. Konsep devaraja dimansuhkan.
mubaligh Arab (Syeikh Abdul Aziz dari 3. Raja bergelar Sultan
Makkah) 4. Sultan Muhammad Shah - raja Melaka pertama
3. Syeikh Abdul Aziz mengislamkan Raja Sri menggunakan gelaran sultan.
Maharaja, pembesar dan rakyat Melaka. 5. Ulama menasihati sultan dalam hal pemeritahan
4. Pedagang Islam dari Arab dan India berniaga agar memerintah dengan adil.
dan berdakwah di Melaka 6. Undang-undang fikah pengaruhi Hukum Kanun
5. Sifat agama Islam – toleransi, adil dan rasional Melaka & Undang-undang Laut
7. Masjid & madrasah - pengajian agama Islam.
c) Faktor-faktor Melaka menjadi pusat 8. Pengajian al-Quran - asas sistem pendidikan
penyebaran dan pengajaran agama Islam 9. Bahasa Melayu - bahasa lingua franca.
1. Pertemuan ulama dari Arab dan Pasai. 10. Tulisan jawi diperkenalkan
2. Ulama menjadi guru yang mengajar ilmu agama 11. Agama Islam pengaruhi budaya masyarakat
kepada sultan, pembesar dan rakyat 12. Pengaruh pada bidang seni
3. Pendakwah tempatan keluar dari Melaka untuk 13. Tulisan khat dan ukiran corak bunga dan
menyebarkan Islam ke tempat lain. geometri serta ayat-ayat al-Quran dan hadis
4. Pendakwah disediakan tempat tinggal digunakan dalam ukiran dan penulisan.
5. Sultan Melaka menerima baik agama Islam - 14. Amalan masyarakat dipengaruhi unsur Islam
diikuti oleh pembesar dan rakyat jelata i. upacara khatam al-Quran
6. Sultan Mansor Shah hantar Tun Bija Wangsa ke ii. majlis kesyukuran
Pasai untuk bertanyakan hal agama. iii. kenduri arwah.
7. Sultan Muzaffar Shah wujudkan masjid, (5) Pusat kegiatan ilmu
madrasah dan surau a) Istana - pusat kegiatan intelektual
8. Tempat pusat pengajian ilmu tasawuf. 1. Tempat berkumpulnya cerdik pandai
9. Ahli tasawuf terkenal - Abdul Karim al-Jili - 2. Tugas jurutulis
mengarang kitab Insan al-Kamil. i. mengarang surat rasmi raja
10. Istana Melaka - tempat menterjemah, ii. menggubal perjanjian
menyimpan kitab agama dan perpustakaan iii. menjadi guru kepada anak-anak raja.
11. Kitab terjemahan - Hikayat Amir Hamzah dan 3. Tugas pengarang
Hikayat Muhammad Ali Hanapiah. i. mengarang sejarah
12. Sultan Melaka menerapkan musyawarah dalam ii. menghasilkan pelbagai jenis
pentadbiran. kesusasteraan
iii. menyusun salasilah raja
d) Cara Melaka menyebarkan agama Islam iv. mencatat diari istana.
1. Pedagang asing di Melaka memeluk agama 4. Tugas ulama
Islam. Apabila pulang, sebarkan Islam di tempat i. menulis kitab
asal mereka. ii. menterjemah kitab agama Islam.
2. Tentera upahan dari Jawa memeluk agama Islam 5. Golongan cerdik pandai kuasai bahasa asing
& sebarkan Islam di tempat asal 6. Kegiatan menterjemah dan menyadur karya
3. Menyebarkan Islam ke wilayah jajahannya. sastera Arab dan Parsi dilakukan di istana
7. Contoh Karya sastera terjemahan
i. Hikayat Amir Hamzah

3 Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 5

ii. Hikayat Muhammad Ali Hanapiah 2. Halang Pahang, Inderagiri dan Kampar drp
iii. Hikayat Iskandar Zulkarnain membebaskan diri daripada Melaka.
iv. Hikayat Hang Tuah
v. Hikayat Bayan Budiman Sultan Alauddin Riayat Shah
8. Antara karya sastera saduran 1. Seorang yang warak dan gagah.
i. Hikayat Bulan Belah 2. Pentingkan pentadbiran
ii. Hikayat Nabi Bercukur 3. Pentingkan keamanan negara.
iii. Hikayat Bakhtiar 4. Menyamar sebagai rakyat biasa
iv. Hikayat Nabi Wafat 5. Tumpuan kepada perluasan kuasa.
v. Hikayat Nabi Yusof. 6. Bijak memilih hulubalang. Laksamana Hang
9. Karya bersifat didaktik iaitu memberi Tuah berperang dengan Aru. .
pengajaran. Bendahara Tun Perak
10. Karya-karya – perantaraan penyebaran 1. Pembesar berwibawa.
11. Karya undang-undang - Hukum Kanun Melaka 2. Halang serangan Siam ketika menjadi penghulu
dan Undang-undang Laut Melaka. Klang.
12. Hukum Kanun Melaka 3. Arahkan pengikut membawa keluarga -
i. digubal ketika Sultan Muhammad Shah menaikkan semangat tentera mempertahankan
ii. dilengkapkan - Sultan Muzaffar Shah Melaka.
iii. disusun semula - Sultan Mahmud Shah. 4. Ketika menjadi Bendahara, Siam sekali lagi
13. Istana Melaka - tempat simpan buku penulis menyerang Melaka.
tempatan dan penulis asing. 5. Arahkan askarnya menggunakan perahu kecil
14. Istana Melaka - tempat perbincangan dan sebagai muslihat perang.
perdebatan alim ulama mengenai hal agama 6. Ikat jamung (suluh api) di pokok bakau. Tentera
seperti membahaskan kitab Darul Manzum Siam sangka tentera Melaka ramai.
15. Bahasa Melayu – bahasa ilmu pengetahuan, 7. Kuasai Pahang yang berada di bawah
persuratan dan perantaraan penguasaan Melaka.
16. Tulisan jawi menggunakan huruf Arab 8. Setia kepada Sultan Melaka. Apabila anaknya
Tun Besar dibunuh oleh putera Sultan Mansor
(6) Perluasan Kuasa Shah iaitu Raja Muhammad, beliau tidak
a) Cara-cara perluasan kuasa Melaka. menuntut bela.
1. Penaklukan ke atas Kampar dan Pahang. 9. Minta Sultan Mansor Shah tidak melantik Raja
2. Jamin keselamatan, kemakmuran dan keutuhan Muhammad - tapi dihantar ke Pahang menjadi
kerajaan Melaka. raja.
3. Penaklukan berjaya
i. kebijaksanaan sultan mengatur strategi c) Kesan perluasan kuasa ke atas kerajaan
ii. bantuan askar Melaka yang berani. Melaka
4. Pemerintah yang rela bernaung di bawah 1. Terima ufti dlm bentuk wang, barangan dan
kerajaan Melaka seperti Jambi dan Lingga. ketenteraan.
5. Raja-raja di bawah naungan Melaka ditabalkan 2. Klang, Bernam, Perak dan Jugra memberi ufti -
oleh sultan Melaka. 40 ribu calains (wang timah)
6. Perluasan kuasa melalui perkahwinan politik 3. Kampar, Inderagiri dan Pahang - 40 kati emas
7. Melaka bantu Sultan Zainal Abidin dari Pasai setahun.
hadapi masalah pertelingkahan takhta. 4. Rokan, Lingga, Rupat dan Tunggal memberi
8. Melaka bantu Pasai kalahkan kerajaan Aru ufti - 40 buah perahu dan lancara bersama
hulubalang.
b) Kebijaksanaan pemimpin 5. Bekalan barangan diperoleh daripada negeri
Sultan Muzaffar Shah jajahan dan naungan Melaka.
1. Kuasai Pahang, Inderagiri dan Kampar. 6. kembangkan agama ke kawasan taklukan
2. Hantar Tun Perak menghadapi serangan Siam 7. Membentuk empayar yang luas (penyambung
(musuh Melaka). keagungan kerajaan Srivijaya)
3. Jalin hubungan diplomatik dengan China. 9. Sebab kejayaan Melaka
4. Selesaikan masalah perbalahan antara orang i. pemimpin yang bijak
Melayu dan orang India-Muslim di istana ii. pemimpin yang berwawasan
Sultan Mansur Shah iii. sokongan rakyat
1. Kuasai Bernam dan Perak serta Siak iv. tentera yang gagah dan setia
(7) Rumusan

4 Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 5

1. Berbangga dengan kejayaan Melaka.


2. Usaha pemimpin bawa kegemilangan Melaka

5 Panitia Sejarah
SMK Kamil