Elaun Imbuhan Tetap Khidmat Awam Syarat dan Kadar : Syarat : Kadar : Anggota Tetap dan Sementara Gred

41 dan 42 35 hingga 40 27 hingga 34 25 dan 26 17 hingga 24 1 hingga 16 Kadar Sebulan (RM) 300.00 220.00 160.00 140.00 115.00 95.00 Dibayar kepada anggota Kumpulan Profesional dan Kumpulan Sokongan dan yang setaraf.

Rujukan : Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.9/2005 & Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.8/2006 Imbuhan Tetap Keraian (Awam) & Imbuhan Tetap Jawatan Utama Syarat : Semua Anggota Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 54 hingga 43 atas kadar berikut :(a) Kumpulan Pengurusan Tertinggi Gred Ketua Setiausaha Negara Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Utama A Khas A Kadar Sebulan (RM) 5300.00 5200.00 5100.00 5000.00 4000.00 3300.00

Kadar :

Rujukan : Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.00 (b) Pengurusan dan Profesional Gred 53 dan 54 51 dan 52 47 hingga 50 43 dan 44 Kadar Sebulan (RM) 800.00 600.00 2150. Sebelum itu anggota dibayar imbuhan tetap khidmat awam.00 2500.00 2650.00 400.00 * * Imbuhan Tetap Keraian sebanyak RM 500.10/2008 Imbuhan Tetap Perumahan Syarat : Pegawai tidak menduduki rumah Kerajaan/Pihak Berkuasa atau rumah yang disewa oleh Kerajaan/Pihak Berkuasa.00 sebulan diberi kepada anggota pada tahun ke 10 dan ke atas dalam gred yang sama atau setaraf. Tempoh perkhidmatan yang diambil kira tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji.00 550. Kadar : (a) Kumpulan Pengurusan Tertinggi Gred Kadar Sebulan Jawatan Utama Ketua Setiausaha Negara Turus I Turus II RM3000 RM2500 RM2500 Jawatan Gred Khas Tidak berkaitan Tidak berkaitan Tidak berkaitan .Utama B Khas B Utama C Khas C 3050.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.16/2007 Bayaran Insentif Wilayah Rujukan : Pekeliling Pekeliling Pekeliling Pekeliling Pekeliling Perkhidmatan Perkhidmatan Perkhidmatan Perkhidmatan Perkhidmatan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 6 Tahun 1987 2 Tahun 1996 7 Tahun 1997 12 Tahun 2001 4 Tahun 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007 . Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2004. 4 Tahun 2002. 7 Tahun 2000.00 sebulan. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2000. 12 Tahun 2000.Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1996.Turus III Gred ‘A’ Gred ‘B’ Gred ‘C’ RM2500 RM2000 RM1600 RM1300 Tidak berkaitan RM2000 RM1600 RM1300 (b) Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 53 dan 54 51 dan 52 45 dan 50 43 dan 44 41 dan 42 Kadar RM900 RM700 RM700 RM400 RM250 (c) Kumpulan Sokongan Gred 1 hingga 40 RM180. Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 1980.Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991.

9 Tahun 1991 JPA (S) 256/21/3 Klt. 4 Tahun 2002 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.RM3566.76 – RM1783.83 RM841.RM5565.75 RM841.RM1176.89.00 sebulan yang berkhidmat di atau 10% dari gaji .89dan ke bawah Peratusan Daripada Gaji Yang Diterima 12.61 dan ke atas RM3566.5 25 Pegawai yang menerima Elaun Bayaran Insentif Wilayah tidak layak menerima Elaun Bantuan Sara Hidup.05.2 (38) bertarikh 30 November Syarat dan Kadar : Syarat : Diberi kepada anggota dalam Perkhidmatan Kritikal kecuali anggota dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi. Kadar : Pangkat Pegawai Perubatan Kadar Sebulan RM500.17/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil.Syarat dan Kadar : Dibayar kepada anggota perkhidmatan awam yang bertukar wilayah atas kadar berikut Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) RM5565.60 RM1783. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (Awam) Rujukan : 1992 Pekeliling Perkhidmatan Bil.00 1 Januari 2001 Tarikh Kuat kuasa Pegawai Perubatan RM500.5 15 17.04 RM1176.84.5 20 22. mengikut kadar bayaran bulanan.

5 Tahun 2001 Syarat dan Kadar : . 3 Tahun 1999 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kadar : Sepertimana ditetapkan Bayaran Insentif Tugas Kewangan Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. mengikut yang lebih Lain-lain i) Kumpulan Pengurusan dan Profesional ii) Kumpulan Sokongan 5% dari gaji pokok 1 Januari 1992 10% dari gaji pokok Bayaran Insentif Bahasa Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil.Sabah/Sarawak pokok mana tinggi. 14 Tahun 1976 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 1975 Syarat dan Kadar Syarat : Dibayar kepada Jurubahasa yang lulus peperiksaan bahasa tertentu pada tahap kemahiran yang ditetapkan.

kelayakan bayaran insentif ini tidak dipanjangkan kepada perkhidmatan lain. Pembantu Akauntan (PA). PA dan PT(K) yang menjalankan tugas kewangan sepenuh masa.00 40. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 1999. Dibayar atas kadar seperti berikut :- Kadar : Kelayakan Anggota yang memiliki sijil Anggota memiliki sijil Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor Mengikut peruntukan di perkara 3. Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor dibayar khusus kepada PT(P/O) yang menjalankan tugas pengurusan stor sepenuh masa.00 . Penyelenggara Stor Rendah Gred N11 tersebut tidak layak dibayar BITPS walaupun beliau menjalankan tuga pengurusan secara sepenuh masa.00 Kadar : Kelayakan Anggota yang memiliki sijil Anggota memiliki sijil yang tidak Kadar Sebulan (RM) 80. 8 Tahun 1999 yang tidak Kadar Sebulan (RM) 80.Syarat : Dibayar kepada Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) (PT (P/O)) yang menjalankan tugas bidang kewangan sepenuh masa. Pembantu Tadbir Kewangan (PT(K)) dan skim perkhidmatan lain yang setaraf atau lebih rendah dari PT (P/O). Sehubungan dengan itu. Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. Buat masa ini.00 40.

Elaun Pembantu Khas Rujukan : Skim Perkhidmatan 1974 bertarikh 29 Oktober 1974 Pekeliling Perkhidmatan Bil.B. Kadar dibayar seperti berikut :Kadar : Gred Jawatan Kehakiman Jawatan Utama Turus I.III dan setaraf YDP Dewan Rakyat dan Dewan Negara Jawatan Utama.00 Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1980 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2007 Syarat dan Kadar : Syarat : .00 125. 9 Tahun 1991 Pekeliling Perkhidmatan Bil.C dan setaraf Jawatan Gred 1 & 2 Elaun Tugas Memandu Kenderaan Gred PT(K) N32 N32 N32 N22 N17 Kadar Sebulan (RM) 125.00 75.II. 7 Tahun 1994 Syarat dan Kadar : Syarat : Jurutrengkas yang telah disahkan dalam jawatan. 1 Tahun 1988 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Khas A.00 125.00 100.

7 Tahun 1993 Syarat dan Kadar : Syarat : Pegawai diberi kelulusan menjalankan tugas jawatan yang lebih tinggi dalam skim perkhidmatan yang sama secara sepenuh masa selama 28 hari berturutturut termasuk hari cuti mingguan. Diarahkan oleh Ketua Jabatan untuk memandu kenderaan bagi menjalankan tugas-tugas rasmi. Memandu kenderaan tidak kurang daripada 4 jam sehari. Elaun Pemangkuan ialah sebanyak satu pergerakan gaji secara mendatar di atas tangga gaji jawatan yang dipangku. ii) Elaun Penanggungan Kerja .00 Elaun Pemangkuan Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perbezaan di antara gaji permulaan jawatan yang dipangku dengan gaji hakiki pegawai dengan syarat :- Kadar : i) i) Perbezaan itu tidak kurang daripada satu pergerakan gaji secara mendatar di gred hakiki pegawai.00 3.- Tugas hakiki bukan pemandu kenderaan dan memiliki lessen kenderaan yang sah. kelepasan am dan juga cuti rehat atas sebab-sebab kecemasan serta cuti sakit terkumpul tidak melebihi 6 hari bekerja. Elaun Pemangkuan ialah sebanyak satu pergerakan gaji secara mendatar di atas tangga gaji jawatan yang dipangku. Jika perbezaan itu kurang daripada satu pergerakan gaji. JENIS KENDERAAN KERETA/VAN/LORI MOTORSIKAL KADAR SEHARI (RM) 5. ii) Sekiranya gaji hakiki seseorang pegawai itu sama atau lebih tinggi daripada gaji permulaan jawatan yang dipangku.

Penanggungan kerja dilakukan jika :1. Elaun Gangguan boleh dibayar secara pendahuluan sebanyak separuh daripada gaji yang diterima pegawai ketika diarahkan bertukar ke wilayah baru (Semenanjung). 3.Rujukan : Syarat : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4. Pegawai diberi kelulusan menjalankan tugas dan tanggungjawab suatu jawatan lain yang sama. lebih tinggi atau lebih rendah di samping menjalankan tugasnya sendiri selama 28 hari berturut-turut termasuk hari cuti mingguan. Kadar Elaun Penanggungan Kerja ialah 25% dari gaji permulaan jawatan yang ditanggung kerja. Elaun Penanggungan Kerja = Gaji Permulaan Jawatan Yang ditanggung Kerja X 25/100 Elaun Gangguan Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1988 Sekiranya perlu. 5. Terdapat kekosongan jawatan secara hakiki dan tugas jawatan kosong itu mustahak dilakukan secara berterusan supaya fungsi organisasi tidak terjejas. 2. Elaun Perumahan Wilayah . Pegawai yang layak melakukan penanggungan kerja adalah pegawai yang sah dalam perkhidmatan ataupun yang berkhidmat lebih dari tmepoh satu tahun. 7 Tahun 1993 . kelepasan am dan juga cuti rehat atas sebab-sebab kecemasan serta cuti sakit secara terkumpul tidak melebihi 6 hari bekerja. Bakinya akan dibayar sejurus pegawai bertukar ke wilayah asal. Arahan penanggungan hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan dan tempoh penanggungan hendaklah tidak melebihi 6 bulan.

iii. iii. iv. v. iv. salah seorang antara mereka boleh memilih EPW. 4 Tahun 2002 JPA(S)63/151 Klt.Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2001 Lampiran C8. pegawai yang dibayar Elaun Perumahan Wilayah (EPW) tidak dibayar Imbuhan Tetap Perumahan (ITP).9(22) bertarikh 30 April 2002 JPA(S)63/75/2(SV11) bertarikh 12 Oktober 2001 Syarat dan Kadar Syarat : i. pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan boleh memilih sama ada menerima EPW atau ITP. i. boleh dibayar ITP masing-masing. pegawai suami dan isteri yang bertukar Wilayah dan tidak menduduki rumah kerajaan. Dibayar kepada pegawai yang bertukar ii. vii. dan . tidak layak EPW tetapi layak ITP. v. vi. pegawai yang bercuti tanpa gaji tidak layak kedua-dua EPW dan ITP. Wilayah. vii. pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan kerajaan tidak layak EPW. viii. Walau bagaimanapun. pegawai yang menduduki rumah kerajaan yang diperuntukkan kepada suami atau isteri. viii. ii. vi. pegawai yang menghadiri kursus melebihi 3 bulan tidak layak EPW. Pekeliling Perkhidmatan Bil.

pegawai yang bertukar Wilayah yang dibenarkan menduduki hotel melebihi tempoh yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan semasa pertukaran.ix. Kadar : KUMPULA N SISTEM SARAAN BARU Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Gred Sokonga n Gred/Kat egori Tur us A B C 1 2 3 VVll VllXl SISTEM SARAAN MALAYSIA Tur us A B C 5354 4552 4144 2740 126 NEGERI/BANDAR KL/Putraj aya Semua Kawasan Selangor Petaling Jaya Subang Jaya Shah Alam Kawasan lain 250 0 250 0 250 0 250 0 200 0 200 0 200 0 200 0 160 0 160 0 160 0 160 0 130 0 130 0 130 0 130 0 110 0 110 0 110 0 900 700 700 700 700 600 600 600 500 550 550 550 450 500 500 500 400 250 0 200 0 160 0 130 0 110 0 700 600 550 500 . akan kehilangan secara proportionate EPW bagi tempoh tambahan yang beliau tinggal di hotel. ix.

KUMPULA N SISTEM SARAAN BARU Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Gred Sokonga n Gred/Kat egori Tur us A B C 1 2 3 VVll VllXl SISTEM SARAAN MALAYSIA Pulau Pinang Pulau Pinang Seberang Perai Johor Johor Bahru Kawasan lain Perak Ipoh Kawasan lain Negeri Sembilan Bandar Seremban Kawasan lain Melaka Tur us A B C 5354 4552 4144 2740 126 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 110 0 900 700 700 600 500 550 450 500 400 900 900 700 700 500 300 450 280 400 230 900 900 700 700 300 250 250 220 200 180 250 0 250 0 200 0 200 0 160 0 160 0 130 0 130 0 900 900 700 700 400 300 350 280 300 250 .

KUMPULA N SISTEM SARAAN BARU Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Gred Sokonga n Gred/Kat egori Tur us A B C 1 2 3 VVll VllXl SISTEM SARAAN MALAYSIA Bandar Melaka Kawasan lain Kedah Langkawi Alor Setar Sg. Petani Kawasan lain Perlis Kangar Kawasan lain Pahang Kuantan Kawasan lain Tur us 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 A 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 B 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 C 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 5354 900 900 4552 700 700 4144 400 300 2740 350 250 126 300 230 900 900 900 900 700 700 700 700 500 450 450 300 450 400 400 270 400 350 350 230 900 900 700 700 280 260 250 230 220 200 900 900 700 700 350 280 300 250 250 220 .

KUMPULA N SISTEM SARAAN BARU Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Gred Sokonga n Gred/Kat egori Tur us A B C 1 2 3 VVll VllXl SISTEM SARAAN MALAYSIA Terengga nu Kuala Terenggan u Dungun Kawasan lain Kelantan Kota Bharu Kawasan lain Sabah Kota Kinabalu Sandakan Kawasan lain Labuan Labuan Sarawak Tur us A B C 5354 4552 4144 2740 126 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 150 0 150 0 150 0 150 0 900 700 350 300 250 900 900 700 700 350 270 300 230 250 180 900 900 700 700 300 250 250 200 200 170 130 0 125 0 120 0 130 0 113 0 108 0 103 0 113 0 930 880 830 830 780 730 730 680 630 930 830 730 .

9 Tahun 1991 Syarat dan Kadar : . 2 Tahun 1977 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 1977 Pekeliling Perkhidmatan Bil.KUMPULA N SISTEM SARAAN BARU Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Gred Sokonga n Gred/Kat egori Tur us A B C 1 2 3 VVll VllXl SISTEM SARAAN MALAYSIA Tur us 250 0 250 0 250 0 250 0 A B C 5354 900 900 900 900 4552 700 700 700 700 4144 600 600 600 600 2740 550 550 550 450 126 500 500 500 500 Kuching Miri Bintulu Kawasan lain 200 0 200 0 200 0 200 0 160 0 160 0 160 0 160 0 130 0 130 0 130 0 130 0 Elaun Lebih Masa Bayaran Lebih Masa Rujukan : Perintah Am 13 Bab `G’ Pekeliling Perkhidmatan Bil.

b. c. d) tuntutan hendaklah dipersijilkan oleh pegawai Tingkatan Tertinggi dalam Kumpulan A. Kerja yang melebihi bidang tugas biasa pegawai. c. Kerja yang perlu diselesaikan dalam jangka masa terhad. Kerja Mustahak dan tidak boleh ditangguh. b. a. Kerja Kecemasan. c) sesuatu keadaan yang difikirkan sangatsangat munasabah tetapi terkeluar daripada panduan di (a) dan (b).Syarat : i) Dibayar kepada semua anggota dalam Kumpulan Sokongan yang diarah oleh Ketua Jabatan untuk bekerja di luar masa kerja bagi melaksanakan kerja berikut – a. d. b) pekerja yang tidak mahu membuat kerjakerja lebih masa telah membuat pengakuan sebegitu dengan surat. Tidak melebihi daripada 1/3 daripada gaji pokok ii) ii) pegawai. iii) iii) Kelonggaran untuk menuntut lebih daripada 1/3 daripada gaji pokok jika memenuhi syarat-syarat berikut : a) a) semua pekerja yang telibat dalam sesuatu urusan di tempat yang sama telah menjalankan lebih masa yang melibatkan perlangkauan had 1/3 daripada gaji bersih bulanan. dan d. b) c) d) .

Bab B. 3 Tahun . IV dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. Berdasarkan Perintah Am 27. 2 Kerja Malam . 3 Kerja Kecemasan . (i ) Pegawai Sedang Bertugas (a ) Bagi baki masa dalam Waktu Bekerja 1½ kali (Siang) 1¾ kali (malam) ( b ) Selepas tamat Waktu Bekerja *1¾ kali (siang) *2 kali (malam) 1½ kali (Siang) 1¾ kali (malam) *1¾ kali (siang) *2 kali (malam) 1½ kali (Siang) 2 kali (malam) *1¾ kali (siang) *2 kali(malam ) *1¾ kali (siang) 1⅛ kali 1¼ kali Hari Rehat Biasa 1¼ kali 1½ kali Hari Kelepasa n *1¾ kali *2 kali (ii Pegawai Tidak ) Bertugas *1¾ kali (siang) *1¾ kali (siang) ELAUN PAKAIAN PANAS 1.Kadar : GANDAAN BAYARAN Hari Bekerja Biasa 1 Kerja Siang .

adalah layak menuntut Elaun Pakaian Panas sebanyak RM1.500. seseorang pegawai. negara/kawasan yang terletak di utara Garisan Sartan (Tropic of Cancer) dan negara/kawasan yang terletak di selatan Garisan Jadi (Tropic of Capricorn). Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke luar negeri atau selewat lewatnya tiga bulan selepas pulang dari luar negeri.2000. Bagi tujuan pembayaran elaun ini.00 sekali dalam tempoh tiga tahun apabila dikehendaki bertugas di luar negeri di negara/kawasan beriklim sederhana/sejuk. tetapi tidak termasuk pegawai yang berkhidmat di luar negeri yang tertakluk kepada arahan yang berasingan. 4. 2. Kelulusan elaun hendaklah dicatatkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai berkenaan. . 3. negara/kawasan beriklim sederhana/sejuk bermakna.