Anda di halaman 1dari 7

Senarai Kemahiran dan Aktiviti

dalam
Pemulihan Bahasa Melayu

Bil Kemahiran Aktiviti Catatan

1 Huruf-huruf 1.1 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan


kecil a-z
1.2 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak

1.3 Mencari,mewarna dan memilih huruf kecil tersembunyi

1.4 Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul
dengan jari, dibelakang kawan dan sebagainya.

1.5 Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut
turutan

1.6 Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut


turutan

1.7 Menyurih huruf kecil mengikut turutan

1.8 Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil

1.9 Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau
diperdengarkan daripada rakaman audio atau kaset

2.1 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan


2 Huruf-huruf
besar A-Z 2.2 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak

2.3 Mencari,mewarna dan memilih huruf kecil tersembunyi

2.4 Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul
dengan jari, dibelakang kawan dan sebagainya.

2.5 Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut
turutan

2.6 Menekap atau melukis huruf daripada kaad-kad tebuk mengikut


turutan

2.7 Menyurih huruf kecil mengikut turutan

2.8 Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil.

2.9 Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau
diperdengarkan daripada rakaman audio atau kaset

3 Huruf-huruf 3.1 Mengenal dan membunyikan vokal ‘a,e,i,o,u’ mengikut


vokal : a,e,i,o,u warna yang ditetapkan.

3.2 Mendengar bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau


language master

http://cikguhaidi.wordpress.com Page 1
 ‘e’ taling / ‘e’
pepet 3.3 Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar

3.4 Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vocal

3.5 Memilih huruf vokal yang sesuai dengan gambar

3.6 Menulis huruf vokal berdasarkan gambar

3.7 Permainan menyebut atau menyambung bunyi vokal


awalan

3.8 Permainan domino gambar dengan vokal awal dan


vokal dengan suku kata

4 Suku kata KV 4.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan


gambar

4.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan


kad suku kata

4.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar


dengan suku kata

4.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar

4.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar

5 Perkataan KV + 5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan


KV oleh guru

5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan


gambar

5.3 Membaca kad padanan

5.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar

5.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

5.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku


kata

6 Perkataan dua 6.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan
suku kata V + oleh guru
KV
6.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar

6.3 Membaca kad padanan

6.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal

http://cikguhaidi.wordpress.com Page 2
berdasarkan gambar

6.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

6.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

7 Perkataan KV + 7.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru
KV + KV
7.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

7.3 Membaca kad padanan

7.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan
gambar

7.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

7.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

8 Perkataan KVK 8.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan gambar

8.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan kad suku
kata

8.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku
kata

8.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar

8.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar

9 Suku Kata KVK 9.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan gambar

9.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan kad suku
kata

9.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku
kata

9.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar

9.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar

10.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru
10 Perkataan V +
KVK 10.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

10.3 Membaca kad padanan

10.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar

10.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

http://cikguhaidi.wordpress.com Page 3
10.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

11 Perkataan KV + 11.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru
KVK
11.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

11.3 Membaca kad padanan

11.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar

11.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

11.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

12 Perkataan KVK 12.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru
+ KV
12.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

12.3 Membaca kad padanan

12.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar

12.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

12.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

13 Perkataan KVK 13.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru
+ KVK
13.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

13.3 Membaca kad padanan

13.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar

13.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

13.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

14 Perkataan KV + 14.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru
KV + KVK
14.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

14.3 Membaca kad padanan

14.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar

14.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

14.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

http://cikguhaidi.wordpress.com Page 4
15 Perkataan KVK 15.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru
+ KV + KVK
15.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

15.3 Membaca kad padanan

15.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar

15.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

15.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

16 Perkataan 16.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru
KVKK
16.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

16.3 Membaca kad padanan

16.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar

16.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

16.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata

17 Suku kata 17.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KV


KVKK berdasarkan gambar
17.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KV
berdasarkan kad suku kata
17.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar
dengan suku kata
17.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar
17.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar
18 Perkataan KV + 18.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
KVKK ditunjukkan oleh guru
18.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
18.3 Membaca kad padanan
18.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
18.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
18.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
19 Perkataan V + 19.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
KVKK ditunjukkan oleh guru
19.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
19.3 Membaca kad padanan
19.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
19.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
19.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
20 Perkataan KVK 20.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang

http://cikguhaidi.wordpress.com Page 5
+ KVKK ditunjukkan oleh guru
20.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
20.3 Membaca kad padanan
20.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
20.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
20.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
21 Perkataan 21.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
KVKK + KV ditunjukkan oleh guru
21.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
21.3 Membaca kad padanan
21.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
21.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
21.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
22 Perkataan KVK 22.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
+ KVK ditunjukkan oleh guru
22.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
22.3 Membaca kad padanan
22.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
22.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
22.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
23 Perkataan 23.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
KVKK + ditunjukkan oleh guru
KVKK 23.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
23.3 Membaca kad padanan
23.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
23.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
23.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
24 Perkataan KV + 24.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
KV + KVKK ditunjukkan oleh guru
24.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
24.3 Membaca kad padanan
24.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
24.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
24.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
25 Perkataan KV + 25.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
KVK + KVKK ditunjukkan oleh guru
25.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
25.3 Membaca kad padanan
25.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
25.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
25.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku

http://cikguhaidi.wordpress.com Page 6
kata
26 Perkataan KVK 26.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
+ KV + KVKK ditunjukkan oleh guru
26.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
26.3 Membaca kad padanan
26.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
26.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
26.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
27 Perkataan 27.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
KVKK + KV + ditunjukkan oleh guru
KVK 27.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
27.3 Membaca kad padanan
27.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
21.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
21.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
28 Perkataan KV + 28.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
KVKK + KVK ditunjukkan oleh guru
28.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar
28.3 Membaca kad padanan
28.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
28.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
28.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
29 Perkataan yang 29.1 Mengeja dan membunyikan terus perkataan-perkataan
melibatkan yang telah disediakan
diftong dan 29.2 Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong / vokal
vokal Berganding
berganding 29.3 Mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan /
jawapan yang sesuai
29.4 Latihan ejaan terancang
30 Perkataan yang 30.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang
melibatkan ditunjukkan oleh guru
huruf konsonan 30.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
bergabung gambar
(diagraf) 30.3 Membaca kad padanan
30.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar
30.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
30.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
kata
31 Membaca dan 31.1 Membaca ayat berdasarkan gambar
membina ayat 31.2 Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar
mudah 31.3 Membina ayat berdasarkan gambar
32 Bacaan dan 32.1 Membaca petikan mudah
Pemahaman 32.2 Menyusun ayat supaya betul susunannya berdasarkan
gambar bersiri
32.3 membaca dan menjawab soalan pemahaman

http://cikguhaidi.wordpress.com Page 7

Anda mungkin juga menyukai