Anda di halaman 1dari 12

TREND DAN ISU DALAM

PENDIDIKAN MATEMATIK

•Pengajaran Sains dan Matematik


dalam Bahasa Inggeris
•Matematik di sekolah bestari
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SN &
MT DALAM BAHASA INGGERIS.

•dikenali sebagai PPSMI


•Dasar pendidikan Malaysia yang menetapkan bahasa Inggeris
menggantikan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantara dalam
P&P Matematik dan Sains.
•Dilaksanakan semasa pentadbiran Tun Dr Mahathir Mohamad
pada tahun 2003.
•Beliau berpendapat bahawa Malaysia makin ketinggalan dalam
arus globalisasi, dan diharapkan dasar ini memberi kelebihan
kompetitif kepada negara, mencontohi
kejayaan Singapura dan India yang semakin melangkah ke depan
kerana kebiasaan dengan bahasa Inggeris.
Objektif PPSMI

• mencapai taraf negara maju dan persiapan dari peringkat


awal persekolahan untuk bersaing dalam era globalisasi.
• inovasi dan penemuan baru dalam Sains dan Matematik
berlaku dengan pantas dan capaian maklumat mengenai
perkembangan dalam bidang ini banyak terdapat dalam
bahasa Inggeris.
• Bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa.
Pelaksanaan PPSMI
• Dilaksanakan sewaktu kemasukan pelajar tahun 1 dan tingkatan 1
pada tahun 2003.
• Bahan-bahan pembelajaran Sains dan Matematik:
buku teks.
Buku latihan dan aktiviti. (pakej buku teks untuk tahap 1)
Buku panduan guru. (untuk guru merancang dan
melaksanakan P&P secara berkesan)
MyCD (mengukuhkan pemahaman murid melalui
persembahan media. Mengandungi aktiviti secara interaktif,
simulasi & e-ujian)
CD-Rom guru
Buku amali Sains.
Buku glosari. (membantu mengenal istilah dengan tepat)
Reaksi tempatan

•Mendapat tentangan dari guru, ahli politik, ahli akademik, ibu


bapa mahupun pelajar sendiri.
•Murid dan guru akan mengalami masalah dalam penyesuaian
perubahan bahasa perantara.
•Akan memberi kesan kepada penguasaan bahasa ibunda
terutama murid sekolah rendah.
•Kanak-kanak lebih cepat faham dalam bahasa ibunda.
•Sekiranya di peringkat pemahaman konsep, kanak-kanak sudah
tidak dapat faham apa yang diajar, akan menimbulkan masalah
untuk peringkat seterusnya.
Kebaikan PPSMI

• Pelajar lebih bersedia untuk masa hadapan (tuntutan pekerjaan


yang mengutamakan pengetahuan bahasa Inggeris)
• Memudahkan pemahaman dan mengelakkan salah faham
terhadap istilah-istilah sains dan matematik yang kebanyakannya
dari bahasa Inggeris.
• Meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris pelajar.
• Pelajar mudah memahami dan menyerap ilmu baru melalui
rujukan sains dan matematik yang kebanyakannya dalam bahasa
Inggeris.
• Setanding dengan masyarakat luar negara.
Kelemahan PPSMI
•Membawa kepada kemerosotan subjek tersebut bagi pelajar
yang lemah bahasa Inggeris.
•Melemahkan penguasaan bahasa Melayu, bahasa Cina dan Tamil
dalam kalangan murid.
•Bahasa setempat lebih sesuai dan mudah difahami.
•Memerlukan bajet yang tinggi (penyediaan guru yang mahir dan
sumber buku teks).
•Persatuan Pendidikan Tamil meluahkan kebimbangan murid-
murid SJK(T) yang kebanyakannya berasal dari keluarga miskin
akan menghadapi keciciran kerana tidak menguasai bahasa
Inggeris.
•Memihak kepada pelajar di bandar.
Prestasi Akademik
• Tahun 2007, pelajar kohort pertama menduduki SPM dalam
bahasa Inggeris bagi subjek Sains dan Matematik mencatat
peningkatan.
• Membuktikan bahasa perantara tidak menjadi penghalang.
• Pada tahun 2008, 518 616 orang perintis pertama PPSMI sekolah
rendah menduduki UPSR.
• Kertas soalan UPSR dalam dwibahasa. Seramai 159,234 orang
murid (31%) menjawab kertas sains dalam bahasa Inggeris
sementara untuk kertas matematik, adalah 238,153 orang (46%). 
• Presiden Kesatuan Guru-guru Semenanjung Malaysia, Mohd Sabri
Mohd Arshad mempertikaikan keputusan ini dan mendakwa
sebanyak 31.1% murid-murid yang menguasai pembelajaran itu
dari kalangan mereka yang tinggal di bandar.
• Pelaksanaan penuh PPSMI di sekolah rendah. 2008
• 518,616 perintis PPSMI menduduki UPSR.
• diberi pilihan menjawab dalam dwibahasa.
• Pelaksanaan penuh PPSMI bagi sekolah menengah. 2007
• Kelompok pertama mengambil SPM dan memlihatkan peningkatan.
• Dilaksanakan secara berperingkat. 2003
• Perintisnya adalah murid tahun 1 bagi sekolah rendah, murid tingkatan 1
dan 6 rendah bagi sekolah menengah.
• PPSMI termaktub sebagai keputusan dasar Kerajaan Malaysia hasil 19 Julai 2002
daripada Mesyuarat Khas Jemaah Menteri di bawah pentadbiran Tun Dr.
Mahathir B. Mohamad.
Kronologi PPSMI
• Bekas pengerusi MAS, Tan Sri Dato' Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman
berkata PPSMI tidak sah di sisi undang-undang kerana bertentangan
dengan seksyen 17(1) Akta 550 Akta Pendidikan.  
31 Jan 2009
• GMP mengadakan tunjuk perasaan pertama mereka di ibu kota, pusat
membeli belah Sogo  di Jalan Tuanku Abdul Rahman.   
• Pemimpin de facto Parti Keadilan Rakyat, DSAI telah menyatakan tidak April 2008
akan bertolak ansur mengenai kedudukan bahasa kebangsaan.
• Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP) ditubuhkan dan dipimpin oleh Datuk
Hassan Ahmad, bekas Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka.
Seksyen 17 (1) Akta Pendidikan 1996 memperuntukan bahasa
kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di semua institusi
pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali di
sekolah jenis kebangsaan atau mana-mana institusi pendidikan
yang diberi pengecualian.
• Tan Sri Muhyiddin mengumumkan pelajar yang memulakan Sains dan
Matematik dalam bahasa Inggeris boleh meneruskannya hingga tamat
9 Ogos 2009
sekolah menengah dan pemansuhan sepenuhnya PPSMI ditunda ke
tahun 2014. (tidak melibatkan ting. 6 dan matrikulasi).
• MBMMBI (memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan Bahasa
Inggeris) diperkenalkan.
• Tan Sri Muhyidin Yassin mengumumkan dasar PPSMI diberhentikan 8 Julai 2009
mulai tahun 2012 setelah melakukan kajian mendalam.
• Tun Dr Mahathir tidak puas hati dan mengadakan undian di blognya.
(86% bersetuju dengannya)