 PENTING  Doa Iftitah

Allahu Akbaru kabira walhamdu lillahi kathira wasubhanallahhi bukratau waasila. Innii wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samaawaati wal ardha haniifan musliman wamaa ana minal musyrikiin. Inna salaati wa nusukii wa mahyaayaa wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin. Laa syariikalahu wa bizdaalika umirtu wa ana minal muslimin.
Ruku

1. Subhaana rabbiyal azhim (3x)
atau

2. Subhaanakallahumma allaahummaghfirlii
I'tidal

rabbanaa

wa

bihamdika

Sami'allaahu liman hamidah. Rabaanaa walakal hamdu.
atau

"Mil-ussamaawaati wa mil ul ardhi wa mil-umaa syi'ta min sya-in ba'du"
Sujud Pertama

Subhaana rabbiyal a'la (3x)
atau

Subhaanakallaahumma Allaahummaghfirlii

rabbanaa

wa

bihamdika

Duduk Diantara Dua Sujud

Allaahummaghfirlii, warhamnii, wajburnii, wahdinii, warzuqnii .
atau

Waasyhadu anna Muhammadan rasuulullaah. ayyuhan nabiyyu wa’alaa warahmatullaahi ‘ibaadillaahish Assalaamu’alaina shoolihiin.Rabbighfirlii. wahdinii. ayyuhan nabiyyu wa’alaa warahmatullaahi ‘ibaadillaahish Assalaamu’alaina shoolihiin. wa'fu'annii. wajburnii. fil alamina innaka hamiidum majiid. warzuqnii. Allahhumma sholli ‘alaa Saidina Muhammad wa ‘ala aalihi Saidina Muhammad” Tahiyat Akhir Attahiyyatul Mubarakaatush sholawaatuth thayyibatu lillaah. warhamnii.” . Allahhumma sholli ‘alaa Saidina Muhammad wa ‘ala aalihi Saidina Muhammad. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Waasyhadu anna Muhammadan rasuulullaah. Assalaamu’alaika wabarakaatuh. kamaa sholaita ‘ala saidina Ibrahiim wa ‘ala aalihi saidina Ibrahiim. Assalaamu’alaika wabarakaatuh. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. warfa'nii. Tahiyat Awal Attahiyyatul Mubarakaatush sholawaatuth thayyibatu lillaah. wa baarik ‘ala saidina Muhammad wa ‘ala aalihi saidina Muhammad. kamaa baarakta ‘ala saidina Ibrahiim wa ‘ala aalihi saidina Ibrahiim. wa'afinii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful