JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 BIDANG ULUM SYARIAH (IBADAH).

BIL TAJUK PENGETAHUAN R 1 Mari Mengenal Hukum 1.1 Pembahagian hukum 1.2 Pengertian hukum. 1.3 Menentukan hukum sesuatu perbuatan. Bersuci daripada hadas besar. 2.1 Pengertian. 2.2 Perkara yang menyebabkan hadas besar. 2.3 Perkara yang dilarang ketika berhadas besar. 2.4 Rukun mandi 2.5 Sunat mandi 2.6 Hikmah mandi 2.7 Niat mandi 3 Doa Qunut dan terjemahannya. 3.1 Pengertian 3.2 Lafaz dan terjemahan 3.3 Hikmah 4 Perkara yang membatalkan solat. 4.1 Perkara yang membatalkan solat. 4.2 Hikmah NISBAH JUMLAH Disediakan oleh, 3 5 10 2 / (o) / (s) / (o) / (s) / (s) / (s) / (s) / (o) / (o) / (o) S T KEFAHAMAN R S T R APLIKASI S T

2

«««««««««««««««««. (MUHAMMAD AIZZAD BIN AMIRUDIN)