Anda di halaman 1dari 2

Pengenalan catan

Dari perspektif masyarakat umum yang cetek pengetahuan mengenai seni,


jika disebut tentang catan, pandanagn mereka lantas meyorot kepada pelukis-pelukis
jalanan yang dikira tidak mempunyai pekerjaan tetap dan menghasilkan karya hanya
sekadar untuk mencari rezeki. Sebaliknya, bagi pandangan masyarakat yang
mendalami dan mengkaji seni catan, ianya lebih dari sekadar mata pencarian jalanan
kerana catan sebenarnya merupakan suatu mediaum ekspresi diri yang menyimpan
seribu makna kepada pengkarya. Tanggapan masyarakat umum ini sebenarnaya
sama sekali tidak tepat kerana di negara malaysia ini sendiri, terdapat ramai
pengkarya yang hebat dan diiktiraf diperingkat antarabangsa dimana mereka bukan
sekadar pengkarya, tetapi juga merupakan seniman yang disanjung.

Catan didefinisikan sebagai suatu hasil seni yang menggunakan bahantara


pigmen warna dan dicatkan diatas permukaan kertas atau kanvas untuk dijadikan
sebuah gambar yang kebiasaannya dalam bentuk dua dimensi. (teks kreatif
pendidikan seni visual tigkatan4&5, ms 36)

Secara generalnya, catan ialah hasil karya pelukis yang menggunakan media
cat air, cat minyak dan cat arkilik sebagai bahan untuk mewarna lukisan.
Kebanyakkan pelukis melukis gambar yang dipilih diatas kepingan kertas atau
dipermukaan kanvas sebagai sebahagian dari media yang digunakan. Terdapat
beberapa aliran catan telah diperkenalkan. Antaranya ialah catan aliran realisme,
abstrak ekspresionisme, kubisme, surrealisme dan sebagainya.

Dalam menghasilkan sebuah catan yang berkualiti , penerapan element-


element dan prinsip seni amat penting. Antara element-element yang perlu ada
dalam sesebuah karya catan ialah mesej atau maksud yang ingin disampaikan.
Setiap karya yang dihasilkan oleh pelukis yang mempunyai pendidikan, mereka
sering mengaitkan karya mereka dengan isu-isu global yang berlaku disekitar
mereka. Ramai dalam kalangan mereka menjadikan isu tersebut untuk mengkritik
atau memuji apa yang berlaku. Antara contoh isu yang sering dikaitkan ialah isu
politik, sosial, ekonomi, kesenian, identiti kaum dan masyarkat, nasionalism dan
sebagainya.
Element kedua ialah komposisi perletakan 'subjek matter'. Kebanyakkan
pelukis melukis berdasarkan "rule of third". Dengan adanya pemilihan komposisi
begini, catan yang dihasilkan oleh mereka seimbang dari segi perletakkan objek.
Selain itu juga, element yang perlu ada dalam sesebuah catan ialah penggunaan
warna. Warna memainkan peranan penting dimana ia dapat menarik perhatian
penonton untuk melihat karya mereka. Kebiasaannya pelukis menggunkan warna
panas dan sejuk dalam catan mereka. Terdapat segelintir artis juga menggunakan
satu unsur warna sahaja. Ini bergantung kepada kekuatan mesej yang ingin
disampaikan.

Element seni yang lain seperti texture dan garisan. Element ini turut
diterapkan dalam semua jenis catan kerana element ini dapat membentuk 'form'
sesuatu 'subjek matter' yang dilukis kelihatan seperti realism. Element yang terakhir
ialah cahaya dan bayang. Cahaya dan bayang dapat mempengaruhi 'mood' catan
yang dihasilkan. Ini kebiasaannya diterapkan didalam catan realism. Cahaya dan
bayang juga dapat membentu 'form' sesuatu objek. Oleh yang demikian elemnet seni
penting dalam penghasilan karya catan berkualiti. Melihat kepada aspek prinsip seni
pula, pekara yang perlu ada dalam sesebuah catan ialah harmoni, kontra dari aspek
warna, keseimbangan, kesatuan, pergerakan,rhythm dan ulangan dari aspek subjek
ataupun warna.

Secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa catan banyak


mempamerkan budaya dan keadaan sebenar yang berkalu pada zaman ia
dihasilkan disamping menjadi medium utama bagi meluahkan ekspresi diri
seseorang pengkarya.