KEMENTERIAN-KEMENTERIAN DAN AGENSI-AGENSI KERAJAAN

1. JABATAN PERDANA MENTERI
Jabatan dan Agensi: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Badan Pencegah Rasuah (BPR) Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Bahagian Kabinet Perlembangan dan Perhubungan Antara Kerajaan Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang Bahagian Keselamatan Negara Bahagian Pengurusan Hartanah Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia Bahagian Penyelidikan Biro Bantuan Guaman Biro Pengaduan Awam Biro Tatanegara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Istana Negara Institut Diplomasi dan Hal Ehwal Luar Negeri (IDHL) Institut Kefahaman Islam Malaysia Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP) Institut Tadbiran Awam Negara - INTAN Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) Jabatan Audit Negara Malaysia Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) [Department of Islamic Development] Jabatan Parlimen Malaysia Jabatan Peguam Negara Jabatan Perangkaan (JP) [Department of Statistics] Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) [Public Service Department] Jabatan Setiausaha Persekutuan Sarawak Jabatan Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Lembaga Penasihat Lembaga Tabung Haji Mahkamah Persekutuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Majlis Perbandaran Wilayah Persekutuan Labuan

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI o Jabatan: Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) o Jabatan Imigresen Malaysia o Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia o Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia o Lembaga Penapisan Filem 4. KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 3.Majlis Tindakan Ekonomik Negara (MTEN) [National Economic Action Council] o Masjid Negara o Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia o Pejabat Ketua Setiausaha Negara o Pejabat Perdana Menteri o Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah o Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak o Penasihat Sains o Perbadanan Putrajaya o Perpustakaan Kuala Lumpur o Suruhanjaya Perdagangan Komoditi o Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) [Public Services Commission] o Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) [Education Service Commission] o Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) [Election Commission] o Tribunal Perkhidmatan Awam o Unit Khas Teknologi Tinggi (MIGHT) o Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) o Unit Perancang Ekonomi (UPE) o Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) o Urusetia Persidangan Antarabangsa Dan Protokol 2. KEMENTERIAN KERJA RAYA o Jabatan: o Jabatan Kerja Raya (JKR) Agensi: o o o o Lembaga Lebuhraya (LLM) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) .

KEBUDAYAAN DAN WARISAN o Jabatan: o Arkib Negara 7. KEMENTERIAN KEWANGAN Jabatan o o o Perbendaharaan Malaysia Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Jabatan Akauntan Negara Agensi: Bank Negara Malaysia o Lembaga Hasil Dalam Negeri o Suruhanjaya Sekuriti 9. KEMENTERIAN KESIHATAN 8. KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI o Jabatan: Agensi Antidadah Kebangsaan o Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia o Jabatan Penjara Malaysia o Jabatan Pertahanan Awam o Percetakan Nasional Malaysia Berhad o Polis Diraja Malaysia o Suruhanjaya Pasukan Polis 6. KEMENTERIAN LUAR NEGERI 10. KEMENTERIAN PELAJARAN o Jabatan: o o o o o o o o Bahagian Matrikulasi Dewan Bahasa Dan Pustaka Institut Aminuddin Baki Institut Terjemahan Negara Lembaga Akreditasi Negara Lembaga Peperiksaan Jemaah Nazir Sekolah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah . KEMENTERIAN KESENIAN.Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) o Pusat Pembangunan Perkhidmatan Profesional (PSDC) 5.

Majlis Peperiksaan Malaysia o Jabatan Sekolah o Jabatan Pendidikan Teknikal o Jabatan Pendidikan Islam dan Moral o Jabatan Pendidikan Swasta o Jabatan Pendidikan Khas o Perpustakaan Negara Malaysia o Pusat Perkembangan Kurikulum o Yayasan Tunku Abdul Rahman 11. KEMENTERIAN PELANCONGAN o Agensi: Perbadanan Penggalakan Pelancongan Sabah o Lembaga Pelancongan Sarawak o Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia 12. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH o Agensi: FELCRA o INFRA o KEDA o KEJORA o KEMAS o KESEDAR o KETENGAH o PERDA o RISDA 13. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI o Agensi o o o o o o o o o o o Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB) Credit Guarantee Corporation (CGC) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Uda Holding Berhad (UHB) Yayasan Tekun Angkatan Koperasi Malaysia Berhad (ANGKASA) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Federal Land Development Authority (FELDA) .

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA. KEMENTERIAN PENERANGAN o Jabatan: o o o o Filem Negara Malaysia FINAS Jabatan Penerangan Malaysia Jabatan Penyiaran (Radio Television Malaysia) Agensi: BERNAMA 16. KEMENTERIAN PENGANGKUTAN o Jabatan: o o o Jabatan Penerbangan Awam Jabatan Pengangkutan Jalan Jabatan Laut Malaysia Agensi: o o o o o o o o Malaysia Airline Kuala Lumpur International Airport KTM Northport Westport Malaysia Bintulu Port Penang Port Johor Port Lembaga: o o o Perbadanan Aset Keretapi Lembaga Pelabuhan Klang Pelabuhan Bintulu . KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 17. KELUARGA DAN MASYARAKAT Agensi: Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) o Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM) o Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) o Institut Sosial Malaysia (ISM) 15.14.

o o o 18. KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA 20. o KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI Agensi: Pelabuhan Johor Pelabuhan Kemaman Pelabuhan Kuantan Pelabuhan Pulau Pinang Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) o Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) o Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) o Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) o Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) o Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia (MIDF) 19. KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI o Jabatan: o o o Jabatan Pertanian Jabatan Perikanan Jabatan Haiwan Agensi: o o o o o o o o Lembaga Pertubuhan Peladang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Bank Pertanian Malaysia Lembaga Pembangunan Pertanian Muda (MADA) Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) . KEMENTERIAN PERTAHANAN o Jabatan: Angkatan Tentera Malaysia o Tentera Udara DiRaja Malaysia o Tentera Laut DiRaja Malaysia o Tentera Darat 21.

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI o Badan-badan berkanun: o o o o o o Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia(MTIB) Lembaga Getah Malaysia(MRB) Lembaga Koko Malaysia (MCB) Lembaga Tembakau Negara (NTB) Malaysian Pepper Marketing Board (MPMB) Industri: Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC) o Majlis Promosi Minyak Sawit Malaysia (MPOPC) o Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia (MREPC) o Majlis Promosi Perabot Malaysia (MFPC) o Malaysian Timber Certification Council (MTCC) 24. TEKNOLOGI DAN INOVASI o Jabatan: o o o o o o o o Jabatan Kimia Malaysia (JKM) Jabatan Standard Malaysia (DSM) Jabatan Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia (MMS) Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) Agensi Angkasa Negara (NSA) Bahagian Kajian Sains Angkasa (BAKSA) (menunggu Kelulusan JPA untuk digabung dengan AAN) Pejabat Penasihat Sains Bahagian: o o o o o o Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) Pusat Sains Negara (PSN) Bahagian Sains dan Teknologi (S&T) Direktorat Oseanografi Kebangsaan (NOD) Direktorat Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK) Pusat Maklumat Sains & Teknologi Malaysia (MASTIC) .22. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN Jabatan: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia o Jabatan Perancangan Bandar dan Desa 23. KEMENTERIAN SAINS.

di bawah AAN) Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDC) Syarikat Kerajaan di bawah Khazanah Nasional Berhad o Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia Sdn. (TPM) Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA o Jabatan: o Jabatan Tenaga Manusia . (ATSB . Bhd. KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR o o Jabatan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) o Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia o Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) o Jabatan Alam Sekitar (JAS) o Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian o Jabatan Mineral dan Geosains o Jabatan Pembangunan Koperasi o Jabatan Pengairan dan Saliran o Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia o Jabatan Perlindundungan Hidupan Liar dan Taman Negara o Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) 26. Bhd.Syarikat Milik Kerajaan-(Syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan) o o o o o SIRIM Berhad (SIRIM) MIMOS Berhad (MIMOS) Technology Park Malaysia Corporation Sdn. (MTDC) Badan Berkanun o Akademi Sains Malaysia (ASM) Badan Bukan Kerajaan o o Kumpulan Industri Bagi Teknologi Tinggi Malaysia (MIGHT) Centre For Intellectual Promotion and Technological Advancement (CIPTA) Majlis dan Sekretariat Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM) Sekretariat National Information Technology Council 25.

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN o . AIR DAN KOMUNIKASI o Agensi: Pos Malaysia Berhad o Telekom Malaysia Berhad o Tenaga Nasional Berhad 28.o o o o o o o Jabatan Tenaga Kerja (Semenanjung Malaysia) Jabatan Tenaga Kerja (Sabah) Jabatan Tenaga Kerja (Sarawak) Mahkamah Perusahaan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Badan Berkanun: o o Pertubuhan Keselamatan Sosial Pembangunan Sumber Manusia Berhad Syarikat: o Institut Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Negara Majlis Penasihat: Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan o Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan o Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan o Majlis Penetapan Gaji 27. KEMENTERIAN TENAGA.