SMK NEGERI 2 KURIPAN

Jl. TGH Ibrahim Al-Khalidy, Kuripan Utara, Kuripan, Lombok Barat 83362 Telp. (0370) 6606448 email : smk2kuripan_lobar@yahoo.com

PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
Berdasarkan analisis ulangan harian diatas maka perlu diadakan pengayaan sejumlah…………siswa dan perbaikan sebagai berikut 1. Sasaran A. B. OK 2. Materi/Kompeten si A. B. Sebagian Seluruh Kompetensi Kompetensi 3. jenis kegiatan A. B. Tugas Ulangan Tertentu Perbaikan INDIVIDU KELOMP NO NAMA SISWA NILAI SEBE SESU LUM DAH KET

Mengetahui Kepala Sekolah

Kuripan,……….. Guru Mata Pelajaran

F.02.9.02.01.11

Rev.00.tgl.05.03.07

Kuripan Utara.00. Lombok Barat 83362 Telp. SP. SST.05. Kuripan.SMK NEGERI 2 KURIPAN Jl.07 .11 Rev. (0370) 6606448 email : smk2kuripan_lobar@yahoo. TGH Ibrahim Al-Khalidy. NIP.9.com Dadang Suyatna.tgl.Pd NIP.02.02. M.03. 131 817 627 Amirin.. ST. F.01.