Lukisan 3D

Lukiskansebuahlukisan yang berasaskanbentuk 3D. Lukiskanbeberapacontohseperti : 1. 2. 3. 4. 5. Rumah Bangunan Kenderaan Permainan Alatanbengkel

Objektersebutmestilahdilukiskandalamrupabentukasastersebut.. a. b. c. d. e. f. Pyramid Kiub Kuboid Silinder Sfera Kon