Anda di halaman 1dari 17

Punca berlakunya tanah runtuh boleh disebabkan oleh beberapa faktor ringkas iaitu:

a. Berlakunya luluhawa hakisan (erosion) oleh sungai, glasier atau ombak laut yang
menghasilkan tebing atau cerun yang curam dan lebih terdedah kepada permukaan
luluhawa
b. Penarahan bukit dan penebangan pokok hutan oleh aktiviti manusia juga
mengundang risiko berlakunya hakisan yang lebih teruk pada cerun. Tiada lagi tumbuhan
sebagai pengikat tanah
c. Kandungan air yang tinggi menyebabkan tanah menjadi tepu dan hilang sifat
kohesifnya. Tanah akan menjadi longgar dan mudah bergerak serta mengalir ke tempat
lain. Tekanan air bawah tanah bertindak menjadikan cerun tidak stabil
d. Gempa bumi (earthquakes) yang menghasilkan gegaran dan ketegangan boleh
menyebabkan struktur cerun yang sedia lemah mengalami runtuhan atau menyebabkan
pergerakan sesar (discontinuity) menjadi lebih aktif lagi
e. Letusan gunung berapi boleh menyebabkan runtuhan gunung dan menghasilkan
mendakan piroklas, hujan lebat, dan aliran lumpur yang banyak dan boleh memasuki
sungai-sungai atau tasik
f. Gegaran dari mesin, trafik, bahan letupan, malah guruh juga mungkin mencetuskan
keruntuhan cerun lemah. Aktiviti perlombongan dan pengkuarian yang tidak terkawal
juga boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh.
g. Berat melampau yang terhasil dari pengumpulan hujan atau salji, timbunan batu atau
bijih, daripada timbunan sampah, atau struktur binaan manusia yang memberi tekanan
kepada cerun lemah hingga runtuh
h. Hujan lebat yang berterusan juga boleh mengakibatkan tanah cerun menjadi tepu dan
longgar serta berkemungkinan besar mengalami runtuhan.
Beberapa penerangan lagi mengenai faktor-faktor kejadian tanah runtuh iaitu ;

3.1 Faktor-faktor alam

3.1.1 Jenis dan ketebalan bahan.


Tanah runtuh dan semua jenis pergerakan jisim mengkhusus kepada bahan-bahan geologi yang
rendah konsolidasinya (longgar penuh sesak) dan berira dengan baik di dalam tekstur.
Penyiasatan aliran bumi (Keefer dan Johnson, 1978) menunjukkan terdapat pelbagai butiran
pelbagai saiz iaitu pasir, kelodak, dan tanah liat. Kelodak dan tanah liat mendominasi dan bahan-
bahan ini cenderung mengurangkan kekuatan dan lebih senang berubah bentuk daripada bahan-
bahan yang lebih kasar.
Ketebalan sedimen atau ketebalan overburden adalah satu faktor yang penting dalam
memastikan potensi berlakunya kegagalan. Dengan bertambah ketebalan unit, maka penambahan
muatan berlaku. Kegagalan berlaku apabila muatan ini melebihi kekuatan dalaman bahan.

3.1.2 Geomorfologi.
Gelongsoran berlaku di mana satu cerun yang curam di atas satu permukaan yang mepunyai
kekuatan bahan adalah rendah. Di mana cerun semakin landai, dasar cerun yang lebih berat
membantu menghadkan tekanan di kedalaman. Dalam kejadian gelongsoran di Rockland,
kegagalan berada pada dasar satu cerun agak curam di mana tekanan adalah tidak dapat
menyokong berat bahan di cerun.

3.1.3 Pemendakan.
Pemendakan boleh memainkan satu peranan signifikan dalam permulaan bagi tanah runtuh.
Musim sejuk menyebabkan pemendakan bertambah, pada akhir musim sejuk dan awal musim
hujan, dan musim bunga menghasilkan kekuatan tanah berkurang akibat air berlebihan dalam
semua sistem masalah-masalah tanah runtuh di North America (melihat, mengambil kias
Pomeroy, 1982; Schultz dan Southworth, 1987; Keefer dan Johnson, 1983).
Air berlebihan dalam sistem menjejaskan kestabilan dalam dua hala. Pertama, pertambahan berat
air adalah pertambahan beban pada bahan dalam sistem. Kedua, tekanan liang adalah bertambah
dengan pengurangan kekuatan bahan. Apabila kekuatan dikurangkan, daya-daya graviti melebihi
geseran dan kegagalan cerun berlaku.

3.1.4 Pemotongan cerun.


Anak sungai dan sungai berliku, cerun dipotong pada bahagian lengkung. Dalam kawasan air
pasang, ombak, dan arus memotongan cerun bahan tak kukuh. Ini biasanya berlaku perlahan
tetapi berterusan, proses-proses dan hakisan melemahkan kestabilan cerun. Hakisan tebing boleh
banyak menghakis, paras air bagi sungai-sungai, sungai-sungai, atau lautan adalah dinaikkan di
bawah tahap normal dan sedimen diubah dengan pesat.

3.2 Faktor-faktor manusia

3.2.1 Pengubahsuaian cerun.


Oversteepening dan pemotongan cerun biasanya berlaku di jalan raya, pembinaan kejuruteraan
dan pembinaan landskap. Pemotongan cerun biasanya terjadi untuk membina bangunan-
bangunan atau laluan kenderaan. Amalan ini mengalihkan sokongan lateral dan melemahkan
cerun, ini akan membawa kepada tanah runtuh di banyak kawasan (Pomeroy, 1982; Schuster dan
Krizek, 1978). Cerun oversteepening boleh berlaku sebagai isi adalah digunakan untuk
menambah kawasan pamah dekat dengan puncak cerun.

3.2.2 Puncak cerun overloading.


Berat isi dan struktur-struktur bahagian atas satu cerun diletakkan lagi memuatkan bahan-bahan
di bawah. Jika muatan ditambah lagi menyebabkan jumlah muatan melebihi kekuatan bahan,
kemudian gelongsoran boleh terjadi. Muatan berlebihan jenis ini telah dikenalpasti sebagai satu
menyumbang faktor dalam gelongsoran.
Faktor-faktor laint termasuk pengubahsuaian saliran, kebocoran air dan saliran pembentungan,
sistem-sistem septik, resapan daripada takungan-takungan air, dan lain-lain. Pengubahsuaian-
pengubahsuaian ini boleh mengakibatkan muatan berlebihan daripada air yang akan
mempengaruhi dan mengurangkan kekuatan bahan melalui pertambahan tekanan liang.

3.2.3 Pemindahan tumbuh-tumbuhan.


Akar-akar tumbuhan akan menstabilkan cerun yang mengikat zarah-zarah tanah.
Evapotranspirasi oleh tumbuh-tumbuhan juga boleh mengurangkan tekanan liang dalam jangka
masa tertentu dengan menyingkir air tanah. Oleh itu, pemindahan tumbuh-tumbuhan dapat
menyebabkan kestabilan terganggu. Bagaimanapun, ia adalah hanya bahagian atas tanah iaitu
distabilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Di dalam hal pokok-pokok besar, pengukuhan cerun oleh
akar pokok dan penambahan pemuatan di cerun oleh kuasa angin.
Penyebab geologi
Bahan-bahan lemah atau sensitif
Bahan-bahan mudah terluluhawa
Ricihan , kekar, atau rekahan
Berlawanan berorientasikan ketakselanjaran (lapisan, skisan, sesar, ketakselarasan,
sempadan, dan lain-lain)
Ketelapan berbeza dan / atau kekerasan bahan-bahan
Sebab-sebab mofologikal
Peningkatan tektonik atau volcano
Lantunan glasier
Fluvial, gelombang, atau hakisan glasier di cerun dan kaki cerun atau sempadan
lateral
Hakisan bawah tanah
Pemendapan muatan cerun atau rabungnya
Pemindahan tumbuh-tumbuhan (oleh kebakaran, kemarau)
Pencairan
Luluhawa Freeze-and-thaw
Terluluhawa secara pengembangan dan pengecutan

Sebab-sebab manusia
Pengorekan cerun atau di kaki cerun
Memuat cerun atau rabungnya
Surutan (bagi takungan-takungan air)
Penyah-hutanan
Pengairan
Perlombongan
Getaran buatan
Kebocoran daripada bahan buangan

Masalah tanah runtuh merupakan salah satu bencana alam yang biasa kita alami
di Malaysia. Walaupun negara ini terselamat daripada bencana alam seperti
gempa bumi dan tsunami namun kita masih tidak mampu mengelak dari kejadian
tanah runtuh. Hal ini membawa rasa bimbang kepada rakyat dan pihak pemaju
kerana tidak ingin menanggung kos kerugian kesan daripada bencana tersebut.
Oleh itu sebagai rakyat yang berpendidikan kita harus tahu bagaimana untuk
mengenal pasti punsa berlakunya tanah runtuh. Pengetahuan ini penting agar
kita dapat memikirkan langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah tanah
runtuh.

Dalam kebanyakan kes, faktor semula jadi yang paling besar menyumbang
kepada kejadian tanah runtuh ialah faktor hujan. Malaysia terletak di garisan
khatulistiwa yang menerima iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Cuaca ini
menyebabkan Malaysia menerima hujan pada kadar 2600mm setahun . Air hujan
yang turun menyerap ke dalam tanah dan menyebabkan perubahan kepada
kestabilan tanah di samping melemahkan butiran tanah, kesannya tanah runtuh
mudah berlaku. Sebagai contohnya kes tanah runtuh di KM 38 Lebuh Raya Karak-
Genting Highland dan tanah runtuh akibat ribut tropika Greg di Keningau, Sabah
yang berpunca daripada faktor hujan.

Faktor kedua menjadi penyebab kepada tanah runtuh ialah perubahan gradien
sesebuah cerun. Perubahan gradien ini biasanya berlaku disebabkan oleh aktiviti
manusia di lereng bukit. Aktiviti manusia di lereng bukit akan mengakibatkan
tanah menerima bebanan dan pemecahan butiran tanah dilakukan. Sebagai
contohanya aktiviti pertanian dan perladangan teh di Cameron Highland
menyebabkan kawasan Cameron Highland kerap mengalami kejadian tanah
runtuh. Hal ini disebabkan aktiviti di lereng bukit telah memberi tekanan dan
menguraikan ikatan butiran tanah dan akhirnya menyebabkan tanah menjadi
tidak stabil dan akhirnya runtuh.

Aktiviti pembangunan yang tidak terancang turut menyebabkan berlakunya


kejadian tanah runtuh. Kekurangan kawasan untuk membina petempatan
menyebabkan kawasan bukit menjadi pilihan terakhir untuk dibangunkan sebagai
kawasan petempatan. Hal ini berlaku terutamanya di kawasan bandar yang pesat
seperti di kawasan bandar Kuala Lumpur, Shah Alam dan Putrajaya. Hakisan air
hujan yang berterusan menyebabkan tanah di kawasan bukit dihakis. Hakisan
yang berterusan menyebabkan sebahagian tanah lembut di cerun dihanyuti air.
Keadaan ini menyebabkan tanah menjadi poros dan tidak mampu menampung
beban di atas tanah. Sebagai contohnya, kejadian tanah runtuh di Bukit
Antarabangsa yang disebabkan pembangunan lereng bukit yang tidak terancang.

Langkah utama yang wajar diambil untuk mengatasi masalah tanah runtuh ialah
melalui pelaksanaan laporan penilaian kesan alam sekeliling (EIA). Setiap pemaju
telah diwajibkan untuk menyediakan satu laporan EIA sebelum, semasa dan
selepas aktiviti pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan. Laporan ini
penting untuk memastikan setiap projek pembangunan yang dilakukan adalah
menepati syarat-syarat penjagaan alam sekitar dari segi kecerunan, kawasan
tadahan hujan serta pengekalan kawasan hijau. Langkah ini wajib bagi
memastikan risiko berlakunya tanah runtuh dapat diminimakan bagi menjamin
keselamatan penghuni bangunan dan rumah.

Langkah kedua yang boleh diambil bagi mengatasi masalah tanah runtuh ialah
melalui kaedah penanaman tanaman tutup bumi. Sistem akar tumbuhan yang
kompleks akan mencengkam dan mengikat butiran tanah di sesebuah cerun
daripada dihakis-angkut dan diruntuhkan. Melalui kaedah ini kestabilan tanah
bukan sahaja dipertingkatkan malahan lapisan daun-daun tumbuhan akan
mengurangkan impak tenaga kinetik titisan air hujan yang turun dari mengenai
terus ke lapisan permukaan tanah dan menghakis permukaan tanah. Langkah ini
akan mengurangkan hakisan tanah terutamanya di cerun bukit.

Langkah yang terakhir yang boleh dijalankan ialah memperbaiki dan membina
sistem saliran serta laluan air di permukaan cerun. Langkah ini bertujuan untuk
mengelakkan air daripada mengalir dan menghakis permukaan tanah secara
meluas dan terus-menerus. Pembinaan saliran dan laluan air ini penting agar air
dapat disalurkan terus ke dalam longkang atau sungai. Dengan ini hakisan air
permukaan dapat dikurangkan ke tahap yang minimum dan menjamin kestabilan
cerun. Tambahan lagi, benteng juga boleh dibina di kaki cerun yang dikenal pasti
sebagai tidak stabil dan berisiko untuk runtuh. Dengan ini kaki cerun tersebut
perlu distabilkan dan diperkuat dengan sokongan buatan manusia untuk
mengelakkan kejadian tanah runtuh daripada berlaku.

Kesimpulannya kejadian tanah runtuh dapat dielakkan sekiranya mendapat


kerjasama daripada semua pihak terutamanya pihak pemaju. Pihak pemaju harus
bersikap jujur dan amanah kerana sebarang kesilapan dalam pembinaan akan
membawa bahaya kepada penghuni kawasan tanah tinggi. Pihak yang
bertanggungjawab tidak harus hanya memikirkan keuntungan yang diperolehi
daripada sesuatu projek pembinaan sebaliknya memikirkan keselamatan
penduduk dan tidak harus bersikap sambil lewa dalam menjalankan tugas. Hal ini
penting agar sebarang kemalangan jiwa yang disebabkan kejadian tanah runtuh
dapat dielakkan pada masa hadapan.

Kejadian tanah runtuh merupakan salah satu daripada bencana


geologi yang memberi ancaman kepada alam sekitar.. Ia berpunca darpada tanah
atau batuan yang lemah dan kedudukannya tidak stabil. Jenis gerakan tanah runtuh
boleh dikelaskan sebagai jatuhan, gelongsoran atau aliran. Bahaya tanah runtuh
bergantung juga pada jenis dan saiz bahan yang mengalami kegagalan serta
kepantasannya berlaku. Perbezaan bahan tanah runtuh yang dibawa juga memberi
kesan dan impak yang berlainan.

Faktor yang menyebabkan kejadian tanah runtuh boleh diabahagikan


samada ia berlaku secara semulajadi atau susulan daripada aktiviti manusia. Faktor
semulajadi seperti tindakan hakisan, hujan lebat berterusan menyebabkan aliran
yang membawa bahan tanah, akibat gegaran gempabumi atau letusan volkano
yang meruntuhkan struktur tanah dan memuntahkan aliran lahar. Akan tetapi
manusia juga perlu sedar akan akibat aktiviti-aktiviti pembangunan yang tidak
terancang. Penarahan bukit, penebangan kawasan tadahan hujan dan pembinaan
bangunan di atas tanah tinggi mengundang risiko kemusnahan harta benda dan
nyawa apabila tanah runtuh berlaku.

• Pelbagai cara boleh dilakukan untuk mengelak kemungkinan bancana ini.


Manusia perlu lebih bijak di dalam mengenalpasti kawasan yang berpotensi
mengalami kegagalan cerun batuan dan tanah dan mengelak sebarang
pembinaan di kawasan tanah tinggi yang berisiko. Ilmu pengetahuan juga
perlu dicanai dengan sebaiknya untuk menjamin keselamatan manusia. Ahli
geologi dunia memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu
mengelak dan menangani masalah kejadian tanah runtuh. Sebarang projek
pembinaan perlulah mendapat rundingan daripada pakar untuk mengkaji dan
menilai terlebih dahulu tahap keselamatan sesuatu kawasan.
ANAK JELAPANG
INFO SAINS SUKAN, PENDIDIKAN JASMANI / KESIHATAN DAN REKREASI...

Blog Ini
Dipautkan Dari Sini
Pautan bersama
Blog Ini

Top of Form
Bottom of Form
Dipautkan Dari
Sini

Pautan bersama

Isnin, Februari 15, 2010


SEJARAH SUKAN OLAHRAGA

Olahraga merupakan acara sukan asli pertama yang diadakan dalam Sukan Olimpik
pada tahun 776 SM. Ketika itu, olahraga hanya meliputi acara "lumba trek stadium"
atau stade.
Semasa era klasik Eropah, terdapat beberapa pertandingan sukan yang telah
diklasifikasikan dalam sukan olahraga seperti berikut:-
• * Sukan Panhellenic
• o Sukan Pythian (diasaskan pada 527 SM) di Delphi yang diadakan setiap 4
tahun
• o Sukan Nemean (diasaskan pada 516 SM) di Argolid yang diadakan setiap 2
tahun
• o Sukan Isthmian (diasaskan pada 523 SM) di Corinth Isthmus setiap 2 tahun
• o Sukan Rom - acara olahraga khusus kepada lumba kaki, melontar, lumba kuda,
bergusti dan pertempuran gladiator.

Bangsa Celt, Teuton dan Goths yang berjaya menerajui empayar Rom juga
meminati sukan olahraga. Namun begitu, ini kerap dikaitkan dengan latihan
pertempuran dan tidak dikelolakan dengan baik.
Pada pertengahan abad ke-19, satu organisasi formai pertandingan Olahraga
ditubuhkan. Ini termasuk kerjasama antara pertubuhan sukan dan sekolah. Kolej
Tentera Diraja Sandhurst membuat pertikaian bahawa mereka merupakan kolej
pertama yang menubuhkan organisasi olahraga pada 1812 dan 1825 tanpa sebarang
bukti . Namun begitu, mesyuarat pertama organisasi olahraga yang dicatat diadakan di
Shrewsbury, Shropshire pada tahun 1840 oleh Sekolah Diraja Shrewbury Hunt.
Sehingga kini, tiada sebarang bukti yang kukuh yang dapat menyatakan tentang
penubuhan organisasi formal olahraga.
Olahraga mula disertakan dalam pertandingan Olimpik pertama pada tahun 1896 dan
masih diteruskan sehingga kini. Wanita hanya dibenarkan untuk menyertai acara trek
dan padang pada tahun 1928.
Sejak itu, beberapa pertubuhan atau organisasi olahraga telah ditubuhakan dengan
giat di Amerika Syarikat. Ini termasuk International Association of Athletics
Federations, Amateur Athletic Union dan USA Track & Field.

SEJARAH OLAHRAGA DI Malaysia


• Organisasi olahraga terulung dicatat di Malaysia adalah Persatuan Olahraga
Ipoh, pada tahun 1906.
• Kejohanan olahraga pada masa itu dinamakan ‘Ipoh Athletic Sports’.
• Pemenang kejohanan ini dianggap sebagai Johan Malaya.
• 1914 – 1919 : Aktiviti olahraga dihentikan kerana Perang Dunia Pertama.
• 1920 : Mesyuarat olahraga diadakan di KL untuk mengadakan pertandingan
olahraga di antara negeri buat kali yang pertama.
• Kejohanan olahraga antara negeri ini dikelolakan oleh ‘Amateur Athletic of
British Malaya’.
• 1913 : Nama diubah kepada ‘Amateur Athletic Association of Malaya’.
• Nama kejohanan ditukar kepada ‘Championships of Malaya’.
• 1940 – 1948 : Aktiviti olahraga dihentikan sekali lagi kerana Perang Dunia
Kedua.
• 1952 : Nama persatuan ditukar pula kepada ‘Federation of Malaya Amateur
Athletic Union’ (FMAAU).
• Digabungkan bersama dengan Majlis Olimpik Malaya.
• 1960 : Kejohanan kebangsaan pertama yang menggunakan peraturan2 baru
telah diadakan di Seremban. Rekod2 kebangsaan telah diiktiraf.
• 1960 – 1962 : Kejohanan turut disertai oleh peserta2 dari luar negara.
• Dengan penubuhan Malaysia, FMAAU ditukar kepada MAAU.
• Presiden MAAU yg pertama – Datuk Mohamed Ghazali bin Shafie.
• 1964 : Kejohanan pertama di bawah MAAU diadakan. Semua negeri di Malaysia
mengambil bahagian.

Posted by Jelaga putih at 2/15/2010 12:38:00 AM


0 comments:
Catat Ulasan
Catatan Terbaru Catatan Lama Laman utama
Langgan: Catat Ulasan (Atom)

Ukur BMI Anda


Calculate you Body Mass Index (BMI)
Size:
Body size in cm

Weight:
Body weight in kg

BMI:
Body Mass Index

175

Size

75

Weight

22

BMI

Body size in cm

Body size in cm

Body weight in kg

75

Body weight in kg
Body Mass Index

22

Body Mass Index

150

160

170

180

190

200

210

220

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Free BMI Script by BMI-Club

More about BMI

statistik
15,295

chat
<a href="http://www4.shoutmix.com/?amyabady1">View shoutbox</a>
ShoutMix chat widget

Bersama-sama menghargai masa

Pengikut

Facebook Badge
Ahmad Muhaze Yeop

Create Your Badge

Cari Blog Ini


Top of Form

Search

powered
by
Bottom of Form

hak cipta terpelihara.

Anda pelawat ke..

HTML Counter

Profile Aku
Jelaga putih
Lihat profil lengkap saya

Paling laris


SEJARAH SEPAK TAKRAW DAN PERKEMBANGANYA


KURSUS KEPENGADILAN BOLA SEPAK GRED 3 FAM / FIFA ( UNDANG
UNDANG 1)


ACARA LOMPAT TINGGI
• SEJARAH SUKAN OLAHRAGA
• KONSEP LATIHAN KECERGASAN..(latihan fizikal.)

Arkib
• ► 2011 (21)
○ ► Februari (17)
 PSIKOLOGI SUKAN: mengapa perlu bermain
 kemahiran Asas Bola Baling
 Sejarah Bola Baling
 BAHAYA MAKANAN PADA TUBUH KITA
 Refleksologi tapak kaki
 Tip Pengurangan Berat Badan
 PANDUAN MENYUSU (2) kaedah penyusuan ibu)
 PANDUAN MENYUSU UNTUK BAYI (1)
 FAKTA BERKAITAN KENTUT !!!!!!!!!
 Cara Betul Makan Buah-buahan
 Lawak Ahad: Pak Pandir Tanam Rambutan
 FAEDAH SEKS KEPADA KESIHATAN
 Perempuan yang memiliki buah dada besar lebih cend...
 perempuan yang memiliki buah dada besar lebih pand...
 Seks Dan Kesihatan (Part 1)
 khasiat Limau Nipis
 Bola..bola jugak beb!!!
○ ► Januari (4)
 LAWAK HARI THAIPUSAM............bilik Hotel.
 Sepak takraw kembali kepada kiraan 15 mata
 LATIHAN BEBANAN UNTUK OTOT PERUT (SIX PACK
ABDOMEN...
 LAWAK TAHUN BARU..........2011
• ▼ 2010 (106)
○ ► Disember (11)
 Sistem Endokrina
 Sistem saraf
 Sistem otot
 Sistem rangka
 Sistem Integumentari
 Lawak : Tak Dak Otak
 PENGETAHUAN UMUM SENAM AEROBIK
 APA ITU MITOKONDRIA...?
 DADAH DAN SUKAN
 Diabetes Mellitus
 Lawak Restoran...........
○ ► November (5)
 Komputer riba rendahkan kualiti sperma lelaki
 Kajian Pelik Tapi Benar ..........berkaitan kesiha...
 Lawak Hari ini : Ludah letak kat kepala...(AWAS!....
 MEROKOK AKIBATKAN ZAKAR JADI PENDEK...?
 ANALISIS TEMPORAL AKSI SERVIS SILA DAN SERVIS KUDA...
○ ► Oktober (1)
 ISTILAH KINESIOLOGI DAN LAKUAN MOTOR ( BAHAGIAN ...
○ ► September (6)
 BOROI... Kerana Puas Seks? BETUL KE............
 Lawak Jumaat : Abang aku selalu buat
 FISIOLOGI SEKS WANITA
 Punca Ketidaksuburan Lelaki
 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN: Keben...
 sos punca penyakit kronik
○ ► Ogos (5)
 lawak jumaat ..DUIT 5 SEN.
 MINUM AIR SEBELUM MAKAN KURANGKAN BERAT
BADAN ...B...
 PEMBELAJARAN MOTOR (LEARNING MOTOR SKILL )
 TARIAN POCO-POCO HARAM...?
 lawak hujung minggu
○ ► Julai (3)
 KECERGASAN FIZIKAL & KOMPONEN KECERGASAN
○ ► Jun (3)
○ ► Mei (4)
○ ► April (9)
○ ► Mac (15)
○ ▼ Februari (23)
 KEPUTUSAN RASMI KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SMK
T...
 LAGENDA MALAYSIA YANG TIADA PENGGANTI.
 Setiap pelajar wajib sertai satu jenis sukan
 Kegemilangan sukan sekolah akan dikembalikan, kata...
 IDEA LOGIK ATAU GILA..
 KESAN ROKOK
 PERANAN ANGGOTA KELUARGA (PJP K )
 PENJAGAAN KESIHATAN DAN PEMAKANAN AHLI SUKAN
 just read dis
 renungan sajer...
 kisah cikgu yang bengong atau di bengongkan...
 KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI
 SEJARAH SUKAN OLAHRAGA
 ACARA LOMPAT TINGGI
 GAYA PERMULAAN BAGI ACARA 100 METER
 Fikirlah
 Kenapa Valentine haram disambut.?
 Dialog Beruang, Singa dan Babi
 Nilai-Nilai Keguruan
 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dipinggirkan?
 Pemakanan Seimbang
 Pendidikan Jasmani
 KISAH SANG BURUNG
○ ► Januari (21)
• ► 2009 (32)
○ ► Disember (12)
○ ► November (11)
○ ► Oktober (9)

Album.

hiburan

Gratisan Musik
Akbar harian Online


• http://www.utusan.com.my/
Pautan bersama • http://www.thestar.com.my
• http://syabib.blogspot.com/ • http://www.thenational.com.pg/
• http://masyukle.blogspot.com • http://www.sinchew.com.my/
• http://refomismuda2009.blogspot.com • http://www.sinarharian.com.my/
• http://sallehhashim.blogspot.com • http://www.nstp.com.my
• http://budaksukan.blogspot.com • http://www.mingpaonews.com/
• dr.Asri zanal Abidin • http://www.malaysiakini.com/bm/
• mr.zacky • http://www.kosmo.com.my/
• Pjpk blogspot • http://www.hmetro.com.my/
• http://gunawanledang.blogspot.com • http://www.harakahdaily.net/
• Alumni smk tun mamat • http://www.chinapress.com.my/
• portal smk tun mamat • http://www.buletinonline.net/
• http://www.bharian.com.my/
• http://suara-keadilan.com/sk/

Templat Awesome Inc.. Imej templat oleh enot-poloskun. Dikuasakan oleh Blogger.