Anda di halaman 1dari 1

MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKHLAK

60 minit

1.1 Standard Kandungan : 5.2 Menyatakan Adab Terhadap Ibu Bapa


1.2 Standard Pembelajaran : 5.2.1 Menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa
5.2.2 Mengenalpasti kelebihan beramal dengan adab
terhadap ibu bapa.
1.3 Objektif
1.3.1 : Murid dapat menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa
1.3.2 : Murid dapat menyatakan kelebihan beradab dengan ibu bapa
1.3.3 Murid boleh mengamalkan adab-adab terhadap ibu bapa

1.4 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran


1.4.1 Guru memaparkan video berkaitan tajuk
1.4.2 Bersoaljawab dan sumbangsaran adab-adab dengan ibu bapa
1.4.3 Latih tubi menyebut adab-adab terhadap ibu bapa dan gerak kerja bertulis

1.5 Bahan Bantu Mengajar : Peralatan ICT dan lembaran kerja


1.6 Pentaksiran PnP: soal jawab lisan dan bertulis

FASA PERSEDIAAN
1. Pemerhatian: Murid melihat tayangan video
2. Analisis : Murid menyenaraikan adab-adab terhadap ibu bapa yang terkandung
dalam video
FASA IMAGINASI
1. Penjanaan Idea: Murid menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa
2. Sentisis Idea : Murid-murid dapat menyatakan kelebihan beradab dengan ibu
bapa
FASA PERKEMBANGAN
1. Penambahbaikan: Membuat simulasi cara-cara beradab dengan ibu bapa
2. Menilai : Soal jawab daripada pemerhatian simulasi
FASA TINDAKAN
1. Pelaksanaan: Murid diberi lembaran kerja (pengukuhan)
2. Amalan Berterusan: Menekankan kewajipan dan mengamalkan adab-adab
terhadap ibu bapa.