Anda di halaman 1dari 96

SELAYANG PANDANG

SKIM PENCEN

BAHAGIAN PENCEN
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA

m
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN
PENSIONS ONLINE WORKFLOW ENVIRONMENT (POWER)

w w 
www w
w

UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA HANYA PESARA DAN PENERIMA


YANG LAYAK SAHAJA MENIKMATI FAEDAH PERSARAAN
DAN FAEDAH PERSARAAN DIBAYAR DENGAN JUMLAH YANG TEPAT
MENGIKUT FORMULA DAN KELAYAKAN YANG DITETAPKAN DI BAWAH
AKTA PENCEN 
(UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN PENCEN)
PERJALANAN PENTADBIRAN PENCEN

| |
|
PENGESAHAN
MULA Ê DALAM JAWATAN /
PEMBERIAN TARAF
BERPENCEN
 |
| 
 


 |


 
|   | | 
  


| | a
Skim Pencen
Sektor Awam di Malaysia

ñ Perkhidmatan Awam
ñ Badan Berkanun & Kuasa Tempatan
ñ Hakim
ñ Anggota Pentadbiran & Ahli Parlimen
ñ Setiausaha Politik
ñ Angkatan Tentera

2
 ektif Skim Pencen
ΠPenghargaan terhadap perkhidmatan yang taat setia dan
dedikasi
ΠMengadakan entuk saraan hidup selepas ersara dari
perkhidmatan
ΠMengadakan skim pampasan terhadap encana
ΠMengikat supaya terus erkhidmat dalam Sektor Awam

Ú
Undang-Undang Pencen

º Perlem agaan Persekutuan


º Akta Pencen 1980 (Akta 227)
º Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun
dan Tempatan 1980 (AKta 239)
º Akta Penyelarasan Pencen 1980 (AKta 238)
º Akta Saraan Hakim 1971
º Akta Saraan Ahli Parlimen 1980

M
Undang-Undang Pencen
(Samb.)

º Peraturan-Peraturan Pencen 1980


º Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak
Berkuasa Berkanun & Tempatan 1990
º Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera
(Pencen, Ganaran Dan Faedah-Faedah Lain)
1982

-
Ê Ê 


 
 Ê 
Ê 

m (m) Undang-undang yang dipakai bagi apa-apa


pencen, ganjaran atau lain-lain elaun
sepertinya dalam perkara ini disebut sebagai
´awardµ yang diberi kepada seorang anggota
mana-mana perkhidmatan awam, atau kepada
balunya, anaknya, orang tanggungannya atau
wakil dirinya, ialah undang-undang yang
berkuatkuasa pada hari yang berkaitan atau
apa-apa undang-undang kemudiannya yang
tidak kurang baiknya kepada orang yang diberi
award itu
ÿ
u   
 u

Ê Ê 


PENCEN BUKAN HAK MUTLAK

Faedah persaraan bukan merupakan hak mutlak


seseorang anggota. Tiada anggota pun yang boleh
mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan
bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk
mendapat apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain
faedah di bawah Akta Pencen
u u
   
è
Panduan dan
Jenis Borang Persaraan

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4


Tahun 2003
Ê  
 Ê 
 
Ê Ê 

 
 

Muat turun Borang Melalui Laman We

papencen.gov.my m
PERANAN ASAS BAKAL PESARA
(2 tahun sebelum bersara)

1. Menyemak Maklumat Asas:- Kad Pengenalan Diri:Ejaan Nama:T.Lahir

2. Semak Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang kemaskini

3. Hantar Borang Maklumat Asas Persaraan ² umur 55/56/58 tahun

ñ JPA.BP.SPPP.B07a - Maklumat Asas Bakal Pesara bagi Awam dan BBKT;


atau
ñ JPA.BP.SPPP.B07b - Maklumat Asas Bakal Pesara bagi Penswastaan
Agensi Awam;
dan
ñ JPA.BP.SPPP.B04 ² Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah
Persaraan - (Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang) mm
„ 
 „ Ê 
m 

m m

º Bersara wai apa ila mencapai umur 55/56/58 tahun

º Jika terdapat kes Mahkamah atau tindakan tataterti yang


masih elum selesai ketika mencapai umur 55/56/58 tahun «

...yang mungkin erkeputusan pegawai itu sa itkan;


atau « di uang kera;

(perkhidmatan pegawai itu dianggap se agai dilanutkan atas


cuti tanpa gai)

m
„ 
 „ Ê 

 

 


m m
Ê   

º mur hendaklah mele ihi 40 tahun


º Tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada
10 tahun yang oleh dimasukira
º Disokong oleh Ketua Ja atan dan
Dikemukakan 6 ulan dari tarikh ersara
ma
3. PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATAN
(Seksyen 10(5)(a), Akta 227 atau Akta 239)

º LAYAK BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN DALAM JAWATAN.


º KEPUTUSAN PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATAN ADALAH
BERGANTUNG KEPADA KEPUTUSAN LEMBAGA PERUBATAN.

KEADAAN BOLEH DIHADAPKAN KELEMBAGA PERUBATAN [GOF-


[GOF-19 (1974)]
A) SEMUA CUTI SAKIT TAHUNAN TELAH HABIS DAN MASIH TIDAK SIHAT.
B) PEGAWAI PERUBATAN BERPENDAPAT TIDAK ADA HARAPAN SEMBUH.
C) MENGAMBIL CUTI 45 HARI SETAHUN, 3 TAHUN BERTURUT-TURUT.
D) KESIUMAN OTAK DAN KESIHATAN TUBUH BADAN DIRAGUI.
E) PEGAWAI PERUBATAN MENGESAHKAN SAKIT TIBI, KUSTA ATAU BARAH.
F) TERCEDERA SEMASA BERTUGAS DAN BUKAN DENGAN KECUAIANNYA.

º PENCEN HILANGUPAYA BOLEH DIPERTIMBANGKAN JIKA BENCANA AKIBAT TUGAS RESMI


DAN BUKAN KECUAIAN DIRI DENGAN SYARAT TIADA PAMPASAN DIBAYAR. m2
„ 
„  


 º

4. Bersara atas sebab Penghapusan Jawatan (Seksyen


10(5)(b), Akta 227 atau Akta 239)

5. Bersara atas sebab Penyusunan Semula Organisasi


(Seksyen 10(5)(c), Akta 227 atau Akta 239)

6. Bersara atas sebab anggota telah ditamatkan demi


Kepentingan Awam (Seksyen 10(5)(d), Akta 227 atau
Akta 239)


„ 
„  


 º

7. Bersara atas kepentingan negara.


(Seksyen 11(a)(i) Akta 227, Seksyen 11(b)(i) Akta 227, atau Seksyen 11(a) Akta 239)

8. Bersara demi Kepentingan Perkhidmatan Awam


atau Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau
Pihak Berkuasa Tempatan.
(Seksyen 11(a)(ii) Akta 227, Seksyen 11(b)(ii) Akta 227, atau Seksyen 11(b) Akta 239)

9. Bersara Setelah Dilantik untuk berkhidmat Dalam


Pertubuhan.
(Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239)

mM
„ 
„  


 º

10. Bersara berhubung dengan kewarganegaraan anggota


dengan Negara Lain (mulai atau selepas 15.5.1986)
(Seksyen 10(5)(e), Akta 227 atau Akta 239)

11. Bersara kerana memberi maklumat palsu bagi maksud


lantikan ke perkhidmatan
(mulai pada atau selepas 12.4.1991)
(Seksyen 10(5)(f), Akta 227 atau Akta 239)

m-
OPSYEN DI BAWAH PERATURAN 10 (2),

Peraturan-Peraturan Pencen 1980 /


Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-
Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan
1990

º Lantikan sebelum 15.1.75 di Semenanjung Malaysia atau


1.7.78 di Sabah dan Sarawak

º Opsyen dibuat dalam Borang JPA.BP.SPPP.B04 untuk


memilih samada pencen dan ganjaran dikira berdasarkan
pemilihan
10(2)(a) atau 10(2)(b):-
mÿ
«. Samb.
psyen (a): keseluruhan perkhidmatannya
yang oleh dimasukira

ATA

psyen ( ): hanya tempoh sepanang mana


ia tidak mencarum kepada
kumpulan wang simpa`nan

( Para 8, Borang - JPA.BP.SPPP.B04 ) mè


Ê  
 Ê 
A Disahkan dalam jawatan tetap;
A Telah genap tiga tahun dalam tempoh
perkhidmatan yang boleh diambilkira;
dan
A Memilih skim pencen.

*Anggota berpencen yang
bersara atau dibersarakan di bawah
undang-undang pencen layak
menerima faedah-faedah persaraan·

m
FAEDAH PERSARAAN DI BAWAH UNDANG-
UNDANG PENCEN

GANJARAN
(Sekaligus) PENCEN
Seksyen 4(1) Akta 227
Atau (Bulanan)
Akta 239 Seksyen 4(1) Akta 227
Atau
Akta 239

KEMUDAHAN RAWATAN & GANTIAN CUTI


PERUBATAN REHAT
BAB ´Fµ (1974) DAN (Sekaligus)
PEK. PERKHIDMATAN 21/2009 Seksyen 4(2) Akta
227 atau Akta 239

Penentuan Gaji Yang Akhir Diterima

º Gaji hakiki bulanan yang terakhir diterima, termasuk elaun


berpencen (Seksyen 2 Akta 227 atau Akta 239)

º Bagi pegawai yang bersara sebelum disahkan dalam


jawatan terakhirnya, gaji akhir yang digunapakai ialah
dalam jawatan terdahulu dalam mana ia telah disahkan
(Seksyen 6(2) Akta 227 atau Seksyen 5(2) Akta 239)

a
„

-    


? 

Tempoh perkhidmatan = 320 bulan

Gaji Akhir = RM 3,396.14 sebulan

Ganjaran = 7.5% x 320 x RM3,396.14

= RM81,507.36
2
FORMULA PENCEN
m    
u !"#$%$&

? 
Tempoh perkhidmatan = 320 bulan

Gaji Akhir = RM 3,396.14

@ Pencen = 1/600 x 320 x RM3,396.14


= RM 1,811.27


AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT

1/30 x cuti rehat dikumpul


x gaji akhir Dan Imbuhan
Tetap
Tertakluk kepada maksimum 150 hari
? 

Cuti rehat yang dikumpul = 120 hari


Gaji akhir
dan Imbuhan Tetap = RM 3,814.14
Award Wang Tunai = 1/30 x 120 x RM3,814.14

= RM 15,256.56 M
PENCEN TERENDAH

º Untuk tempoh perkhidmatan yang


tidak kurang dari 25 tahun

º RM 720.00 sebulan
-
PENCEN MINIMUM

ñBersara Atas Sebab Kesihatan (ASK).


ñPegawai berpencen yang meninggal
dunia dalam perkhidmatan yang kurang
dari 120 bulan atau 10 tahun.

ÿ
PENCEN HILANG UPAYA

Se agai tam ahan kepada pencen perkhidmatan,


Pencen Hilangupaya oleh di eri kepada pegawai
yang dikehendaki ersara aki at dari

â !!"!#$ %& % &' (% ( 


)"! %* %&+ ) "(& ' ! , ' &-*. ' 
â , - )-/ (+)(* .+%)"! %/ +)"
&/# #( ,+*+/ )*,, 0

Dengan syarat bencana / penyakit itu bukan berpunca dari


kecuaian atau salahlaku pegawai itu.

Ê  Ê

Darjah Kecacatan Kadar
(sebahagian daripada gaji akhir)

Tercacat sedikit 1/8

Tercacat 1/4

Tercacat pada Mata 3/8

Musnah sama sekali 1/2


a
Ê Ê 

Pem ayaran pencen oleh


digantung selama tempoh pesara
dilantik semula se agai pegawai
tetap dalam perkhidmatan awam
am
 
 
 

Pem erian pencen dan ganaran oleh ditarik


alik, ditahan atau dikurangkan ika didapati
pem erian itu adalah aki at daripada tidak
mengetahui fakta-fakta matan yang sengaa
disem unyikan yang oleh menye a kan
anggota itu
di uang kera
a
PEMBERHENTIAN
PENCEN
Pencen di erhentikan dengan serta merta ika
pesara/penerima pencen:
1. diisytiharkan }
ankrap } $ $''$'$
2. dihukum }#(%#$'$
penara/mati }
3. memperolehi kewarganegaraan lain
u#$''()$'
$*!+,+*-.!& aa
PEMOTONGAN
PENCEN

Pemotongan ke atas pencen hanya


boleh dibuat bagi :-

º menjelaskan hutang Kerajaan

º tuntutan nafkah atas perintah


mahkamah
a2
Ê  

Ê 
Pesara atau penerima pencen layak
menerima penyelarasan pencen
berikutan setiap semakan gaji
kakitangan awam,

(Seksyen 1(3), Akta 238)


(Akta Penyelarasan Pencen 1980)

 
Bayaran Ganaran dan Gantian Cuti Rehat tidak
dikenakan cukai pendapatan.
Pencen yang di ayar kepada anggota yang
ersara wai pada umur 55/56/58 tahun
dikecualikan daripada cukai pendapatan.

Manakala ayaran pencen yang diterima oleh


pesara se elum mencapai umur 55 tahun
dikenakan cukai pendapatan

aM
PERCANTMAN
PERKHIDMATAN LEPAS
BEKAS ANGGTA ANGKATAN
TENTERA MALAYSIA

>Borang BAT *D· 132 Pindaan 1/95


>Penyata Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)
(jika berkenaan);
>Surat persetujuan pembayaran balik
ganjaran, saguhati atau caruman majikan di
Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)
(jika berkenaan); Salinan Kad Pengenalan
a-
BK REKD PERKHIDMATAN
(AM 274)
u  

   !"# !"# $ % &' '# (! !$! )'* # +


$'#")", )' ) )')'-# &$'& , " !$'('#* "! '#(". 
)'" &&  '" ! '#) #  ! ". $'#(". 

u  
   !"% &' ." " ' &"(!(' % ( % &
." ' #( ! !(." "-')')'-# &$'& , "+$'('#* )' ) 
'" ! '#(". 

1. Untuk menentukan seseorang pegawai atau pekerja apabila tamat


perkhidmatan boleh dibayar faedah seperti di bawah Seksyen 9 Akta
Pencen 1980 (Faedah-faedah kepada seseorang pegawai berpencen).

2. Rekod perkhidmatan atau cuti menentukan jumlah ganjaran dan


pencen mengikut tempoh perkhidmatan dan gaji akhir.
aÿ
BK REKD
PERKHIDMATAN
BTIR-BTIR YANG PERL DI SEMAK

 
/
 $'& , "+$'('#*
." .' & !#!0 ') #.' & ' &&! ( . (, 
('( . '* ' . ( '$ ' &"(!

1
- -#( .$' &'  . #!
."  - -#. , # .' & '!. *!& !#!0
* .*"( . .' &'  2."&". #!/1
."&"Tarikh lahir

- Dengan berkuatkuasa P.P. Bil.13 Tahun 2002


tarikh lahir yang diiktiraf untuk tujuan
perkhidmatan dan persaraan seseorang pegawai
awam adalah tarikh lahir yang tercatat di dalam
Sijil Kelahiran atau K.P yang di keluarkan oleh
JPNM. Jika mempunyai tanda (*) pada
nombornya, tarikh lahir sebenar adalah
berdasarkan pengesahan bertulis JPNM. Tarikh
kuatkuasa 21.11.2002

2
' % '#(".  .!(

" $" $„ ' . ( ' %" $ ) !


(' % $'#(". " .!( &"" $" $$'& , "
. „ % % & ')".")" $ ."" !
$'* 
 &"$'& , "$'& , ". $'#(". 
&! ) (' % (' % $'#(". " .!(
" "' . ( .")" $ -''! '#(". 
'#'(
' ! (' % . (' % 
$'#(". " .!( ')" ' &( $. )'#!$ 
.' & % &.")" $ ."$'* ' $ $'& , ""!
)'. & '#!& )

2m
TANGGUNGJAWAB PESARA

1. Maklumkan Bhg. Pencen JPA jika berlaku:-


A Pertukaran alamat / akaun bank
A Perubahan status perkahwinan / penceraian

2. Jika keluar negeri melebihi 3 bulan, kemukakan


permohonan untuk pengecualian mematuhi syarat
bermastautin di Malaysia

3. Pastikan Jabatan akhir kemukakan Kenyataan


Perkhidmatan / Cuti yang kemaskini kepada Bhg. Pencen,
jika ada perubahan gaji akhir akibat pergerakan gaji /
kenaikan pangkat untuk penghitungan semula faedah
2
persaraan
FAEDAH-FAEDAH TERBITAN DI
BAWAH SKIM PENCEN

TIGA FAEDAH TERBITAN:-

ñ GANJARAN TERBITAN
(Seksyen 14 Akta 227 atau Seksyen 15 Akta 239)

ñ PENCEN TERBITAN
(Seksyen 14 & 15 Akta 227 atau Seksyen 15 & 16 Akta 239)

ñ PENCEN TANGGUNGAN
(Seksyen 18 Akta 227 atau Seksyen 20 Akta 239)
2a
GANJARAN TERBITAN
Faeadah yang dibayar secara lum sum kepada
orang-orang tanggungan anggota yang mati dalam
perkhidmatan /wakil yang sah disisi undang
berdasarkan tempoh perkhidmatan dan gaji akhir
anggota tersebut sepertimana yang diperuntukan
oleh undang-undang pencen berkenaan.

22
FORMULA
PENGIRAAN
TERBITAN KEMATIAN DALAM
PERKHIDMATAN

7.5% x Tempoh Perkhidmatan x gaji akhirÊ 
„  

Vww
ww
VVwÊw

„ika ketiadaan penerima-penerima di atas anjaran
erbitan boleh diberi kepada wakil diri yang sah disisi
undang-undang 2M
|   
  
 
|
  

   | 
 

| Kadar penuh jika


 tiada balu/duda/anak
atau
KWSP (Syir Kerajaan)
(mana yang lebih
berfaedah)
2-
Kelayakan
Ganjaran Terbitan/Pencen Terbitan
Kepada Duda
Mengikut Peraturan-Peraturan Pencen
m, Duda layak sekiranya isterinya
iaitu pegawai perempuan yang mati itu
telah berada dalam perkhidmatan pada
atau selepas mm
2ÿ
TAFSIRAN BALU
ATAU DUDA

Mengikut Peraturan 2, Peraturan-Peraturan


Pencen 1980, balu atau duda ertinya isteri
atau suaminya yang masih hidup kepada
seseorang pegawai yang mati yang mana
Perkahwinannya diiktirafkan di Malaysia
sebagai suatu perkahwinan yang sah dibawah
mana-mana Undang-undang bertulis, ugama
adat atau kelaziman. 2è
PERKAHWINAN
BUKAN BERUGAMA
ISLAM
Perkahwinan orang bukan berugama Islam selepas
1.3.1982 hendaklah didaftarkan di Bahagian
Perkahwinan dan Perceraian di Jabatan
Pendaftaran Negara, dibawah Akta Membaharui
Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian)
1976. Sekiranya tidak didaftarkan perkahwinan
tersebut tidak sah.

Ú
PENCEN TERBITAN
Ê$#"' / !)*#+),+%# #( 1'0
(& )+ !!1) -% * %()1* 2 &3
,+# / *(- , 1* !1* !) !!"! 
!!1) -% * %-*)+& / !
,+-*")"(( 1'0 , ! , !-$
#*( 

Úm
FORMULA PENGIRAAN PENCEN
TERBITAN

1/600 x Tempoh Perkhidmatan x Gaji Akhir


(Tertakluk kepada PT maksima 360 bulan perkhidmatan)

Sekiranya Perkhidmatan kurang daripada 10 tahun


perkiraan Pencen Terbitan adalah 1/5 x gaji akhir dibayar
kepada balu/duda/anak

Ú
Ê 
 
Ê  

V  
 

Úa
Ê


Ê  

  


!""#!$
%&'(("!
%&$$$&()
*+
($$$+
Ú2
(,$-
›.
&!(#$%$
%(&$
(!+(/)

) anak kandung
- anak yang lahir selepas kematian pegawai
- anak tiri tanggungan
- anak tak sah taraf
- anak angkat
- anak cacat ÚÚ
ñ ANAK ANGKAT-
anak yang diambil sebagai anak angkat oleh pegawai
di bawah mana-mana undang-undang bertulis
berhubung dengan pengangkatan tersebut atau di
bawah mana-mana adat atau kelaziman dengan bukti
yang memuaskan mengenai pengangkatan tersebut;
dan
ANAK CACAT-
Anak yang tidak kira apa jua umurnya dan yang cacat
otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara
kekal dan yang tidak berupaya untuk menanggung
dirinya sendiri yang mana kecacatan tersebut dialami
sebelum anak itu mencapai umur 21 tahun. (Seksyen
ÚM
2(b) Akta Pencen 1980)
Ê&# / * 
Ê$
*#+) , Ê$
!!"! 
(- ,  ($ $ ) , ' 0
%"&"*0+,"-

 (%/#3 () Ê$45

Ú-
Pembahagian Syir Pencen Terbitan

Balu/Duda : 2 syir
Anak : 1 syir
? 

Pesara meninggal dunia pada 21.1.1999 dan pencen yang


diterimanya ialah RM 1000 sebulan. Gemulah meninggalkan
2 orang balu dan 5 orang anak. Balu I mempunyai 3 anak
dan Balu II mempunyai 2 anak. Pembahagian syir adalah
seperti berikut :-

Balu I : 2 syir Balu II : 2 syir


3 anak : 3 syir 2 anak : 2 syir

Jumlah : 5 syir Jumlah : 4 syir


Úÿ
Jumlah keseluruhan syir : 9 syir
Ê 
Jika amaun pencen se anyak RM 1000.00
se ulan pengiraan seperti erikut:-

(i) Balu I dan 2 anak = 4/9 x RM 1,000.00

= RM 444.44 se ulan

(ii) Balu II dan 3 anak = 5/9 x RM 1,000.00

= RM 555.56 se ulan

Jumlah = RM 1,000 se ulan

Úè
KELAYAKAN PENCEN TERBITAN
BAGI PERKAHWINAN DALAM PERSARAAN
UNTUK   6 

Pencen Terbitan
Di bayar atas baki tempoh 12 1/2 tahun
dari tarikh persaraan/kematian pesara
M
KAHWIN SELEPAS BERSARA

 
„  „ 


  Ê


! 
 $ 
 !"
# 
Mm
KAHWIN SELEPAS BERSARA
 

„ % „  „ &
%

 $ 
!"# '( $!
'! !
!"
# '
' ! 
M
Ê  
 

  
 

ANAK YANG BELAJAR


ANAK BERKAHWIN DI PUSAT PENDIDIKAN
ATAU MENCAPAI TINGGI (MENUJU
UMUR 21 TAHUN IJAZAH PERTAMA)
MANA YANG APABILA
TERDAHULU TAMAT BELAJAR ATAU
BERKAHWIN Ma

)Ê *
+Ê 
 
u'# !# /3u1'# !# '# !# ' ' /345
Balu Anak I u/ apa
1/4 1/24 1/8
- 1/12 1/4
1/4 - 1/8
- - 1/4
- 1/12 -
%$'*
Ê 
 M2
  mm  
PENCEN TANGGUNGAN

Boleh diberi sebagai faedah tambahan kepada tanggungan


pegawai yang meninggal dunia «..
Mati dalam tempoh 7 tahun dari tarikh ia menanggung
bencana dan disebabkan oleh penyakit yang berpunca dari
tugas resminya.

kemalangan
dalam
perjalanan
atau
akibat menanggung mendapat penyakit
bencana dalam yang disebabkan
tugas resmi oleh tugas resmi MÚ
Ê
› › ›

Gantian Cuti Rehat adalah


Award wang tunai yang di eri kepada
Anggota Perkhidmatan Awam yang tidak
erpeluang untuk mengha iskan cuti rehat
atas dise a kan kepentingan perkhidmatan

MM
GANTIAN CUTI REHAT
*AWARD GCR·
Seksyen 4(2) Akta 227 atau Akta 239

DASAR CUTI REHAT


ñAdalah menjadi tujuan Kerajaan bahawa cuti
rehat diambil tiap-tiap tahun oleh pegawai-
pegawai untuk tujuan kecekapan dan juga untuk
kepentingan pegawai-pegawai itu sendiri. Ketua
Jabatan hendaklah menyediakan seberapa boleh,
jadual giliran bercuti bagi kakitangan di bawah
jagaannya.

ñ... Para 2(a) Perintah Am Bab *C· 1974 M-


PERUNTUKAN BAYARAN
GANTIAN CUTI REHAT

Bayaran Gantian Cuti Rehat (GCR) agi anggota


perkhidmatan Keraaan Persekutuan akan di ayar dari
peruntukan Tanggungan Keraaan Persekutuan
mengikut Seksyen 4(2) Akta 227

Bayaran GCR untuk anggota perkhidmatan


Keraaan Negeri, Badan Berkuasa Berkanun
dan Pihak Berkuasa Tempatan yang menerima
pakai skim terse ut adalah di ayar dari
peruntukan anggaran elanawan
mengurus masing-masing. Mÿ
Pengumpulan Cuti

À ?uti Rehat terhad 15 hari setahun atau


1/2 (setengah) dari kelayakan tahunan
À Award wang tunai hanya maksimum 150
hari.


PERKHIDMATAN
YANG MELAYAKKAN

ñBermakna perkhidmatan yang diambil kira bagi


mengira kelayakan mendapat cuti seseorang
pegawai dan terdiri dari masa-masa bertugas, cuti
rehat dan cuti sakit (dan bagi guru-guru termasuk
cuti sekolah bergaji penuh) tetapi tidak termasuk
cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti
sakit tibi, kusta, barah dan cuti belajar.

ñ... Para 1(ix) Perintah Am Bab *C· 1974 -


SIAPA LAYAK

º Pegawai Perkhidmatan Awam yang gaji dibayar


dari KWDP;
º Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri & BBKT;
º Bersara atau mati dalam perkhidmatan;
º Pegawai Tetap Perkhidmatan Awam u 
   
º Pegawai Sementara Perkhidmatan Persekutuan

-m
PERKHIDMATAN
YANG TIDAK MELAYAKKAN
Bermakna sebarang tempoh yang tidak layak
diambilkira bagi pengiraan kelayakan cuti
seseorang pegawai. Tempoh-tempoh berikut
adalah tempoh yang tidak melayakkan bagi
pengiraan cuti rehat seseorang pegawai iaitu:-
1. Cuti tanpa gaji
2. Cuti separuh gaji
3. Cuti haji
4. Cuti sakit tibi
5. Cuti sakit kusta
6. Cuti sakit barah
-
7. Cuti belajar
PERKHIDMATAN
YANG TIDAK LAYAK

ñ Pegawai Kontrak;
ñ Pegawai Sambilan;
ñ Pegawai Meletak Jawatan;
ñ Pegawai Dibuang Kerja Akibat
Tindakan Tatatertib,
-a
CUTI TERLEBIH AMBIL

´Sebarang cuti rehat yang terlebih diambil semasa


dalam perkhidmatan awam boleh ditolak
daripada jumlah cuti yang terkumpul bagi award
wang tunaiµ
...Para 4.1.3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1993

-2
AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT

1/30 x cuti rehat dikumpul


x gaji akhir Dan Imbuhan
Tetap
Tertakluk kepada maksimum 150 hari
? 

Cuti rehat yang dikumpul = 120 hari


Gaji akhir
dan Imbuhan Tetap = RM 3,814.14
Award Wang Tunai = 1/30 x 120 x RM3,814.14

= RM 15,256.56 -Ú
##Ê$!'
- !&( 01

' 21

!&( 013 421 0516017

01) 0-00

5-58

8
-M
›%

 ›%9
 ›%Ê/
 ›%9
 ›%(: (-

--
 › ; › 
V> Ê1› 
 › < 1› Ê ;›
Ê ;› V

( 01 0?


() =

=) = ? 01

6) 6 1 ?


-ÿ
| 
 
 


| | 

 


 

%/!*:!)84!:!*+

 !"!
# $"%!$!& &!'% !"!
( )!* !"!+
! ,%-!.!/&'&"$!/&)0
- ,%!)$!"!1 #$!/&)23%*!'! %/-4!3!"0!$!&
5 $%,!**%"!&'&"3%*!,!%6,% -!-*!)*4'!/!)
*5!5!$!)7$!*!$!&3! '!)%
 !4&!$!&,&,!2,!)!)!*8'&4!/ 98!.!%!$!&
9 !"!/!):!!/4% *4&!"8!9 !"!/! %4
9"*!/.%)!) '! ! ,!4!'9"*/%,'!$!)

ÿ
Kemudahan yang layak diterima -
 

P.A.´Fµ 8 (a)
´«kemudahan rawatan dan perubatan seperti seorang
Pegawai Kerajaan atau keluarganya yang dibekalkan dalam
Bab ini.µ

P.A.´Fµ 8 (b)
Kelayakan Wad adalah mengikut kelayakan akhir sebelum
bersara, atas bayaran 1/2% gaji akhir atau pun secara
percuma bagi yang menerima pencen RM180 sebulan atau
kurang.
ÿm
1 ë 


!.!$!)4&!")8"%,)8!)*4&4& !);'!!/
8!.!%2-"4!),! *!)9)8 !/!)'-!8!
"&-!$!)-!/!.!9 !"!''"4&*!)"!.!$!)
:!)8$%,!*-74/,%9"74/%,!4!')8"%,!)
9"!*&!)|$&! )8!"!/| %/!$!)-!/!.!
$%,!*!,!"!.!$!) ,'%*%!)9!,!|"!3!!)

)8%"%)8-74/,%9"$%'-!)8*!)74/;'!!/
8!.!%

ÿ
   |
 

Tuntutan-balik perbelanjaan bagi pembelian ubat, alat


dan rawatan yang diperolehi atas perbelanjaan sendiri
berasaskan preskripsi/ surat Pegawai Perubatan Kerajaan
atau Doktor Hospital Universiti tetapi disahkan tidak
dapat dibekalkan oleh Hospital Kerajaan atau Universiti
itu :

(a) Ubat yang disenaraikan dalam Senarai Ubat mana-


mana Hospital Kerajaan (termasuk Hospital ATM) atau
Hospital Universiti. Sekiranya tidak dalam Senarai
Ubat, perlu memperolehi kebenaran khas dari
Kementerian Kesihatan.
ÿa

")") # '+(# !+"# )3 ' ), -*(0+,& ) 
% &#"! 

# &1,+ '/%+%)+! ( '+%&+!!"7


& (%+&"&%( '+ !+-% * / !
&!!" ( Ê3-&#'+ ' ), 
#( ' !" 0 #+%%*) "# )

$ 2 ) (- ( * , ($& % ,+01%-+) '


%2 %) 

ÿ2
DO    Ê 

1("&,1("&-)+!# !+& (%",


&&-*1'0+(&", 0 ,+1%-+) '
* . +8*%+)+9

  ,Ê% * , ,Ê! ' 

# "* )Ê! ' 0 %# !++%)*+


/ !,+( 02++%'- %#*% * , 
 ( (0 %+'-*( 02+ 
%,&+(+ 
ÿÚ
DO    Ê 

$ Ê*%(*+-%+ ) "-!% 0 Ê! 2 +Ê*"# ) 


&! +(-*'" "# )3 ' ) ) "* 2 ) 
-*%(*+-%+ ) "%"* )0, (' 0#*) *+(0- , 
) "%#'"&) *+(0-&#'+ ) "-*1'0 
+)"-*'" ++#1'0,+()-+( , ' &
( , ($& % 

, %+)-&#'+ "# )3 ' ) ) "-*1'0 


* 2 ) 

ÿM

Ê 
DIKELARKAN LEH BHG PASCA PERKHIDMATAN JPA
KEPADA PESARA/PENERIMA PENCEN

DKMEN PENGENALAN PESARA YANG AMAT


PENTING KERANA TERDAPAT KEISTEMEWAANNYA
TERSENDIRI (BEKAS ANGGTA KERAJAAN):
KERAJAAN):--

BATAN PERCMA, CAJ HSPITAL DAN WAD DI


HSPITAL KERAJAAN YANG DIKENAKAN - MINIMA
BERSAMAAN DENGAN GAJI AKHIR PESARA
(KELAYAKAN WAD)

TAMBANG KERETAPI / KAPAL TERBANG YANG


RENDAH (BERGANTNG KEPADA TAWARAN DAN
ÿ-
KTA)
Tempoh Penghantaran dan
Dokumen Persaraan

( Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 4 Tahun 2003 )

)$7*')84!**!)*4.!$!)
')"%'!-!:!"!)6!,!/
9" !"!!) ÿÿ
Ê 
: 6Ê  
 Ê  Ê 


Ê  Ê 
 ; 
< 
Ê 
 ;  : 
  Ê Ê 

 3= 3Ê  
Ê
Ê 
  < Ê 

>Ê
 < :


'+ &<Ê 555
Ê"% )Ê !!+' %)&- )5554>

 & ;#<Ê 0))-222.- !18&/


 & ;# 0 !+ Ê$.- -$!18&/

ÿè
Ê   Ê  ; Ê
 Ê  () 45

 % ' &Ê*(0+,& ) 

 *"& %#'"&,+#*+) * ?#*-$


+#*+-'- % Ê, - ) ( ) %$ *"& 
 *"& * . @Ê(*. ,+0)+( %'- %Ê

1'0('" *( ,+# 2 0 (+&Ê(*. *-$ ÊÊÊAA%/*(* . 
(-"/ (* . 
 (+* / & & )( -*(0+,& ) 
- #*% * 9 *"& , ' & ( "
%# ! +? , 0-*% * 

& % Ê*% * 6 )+ ' &Ê*(0+,& ) 


 . * -*(0+,& ) 7BC
ÊC (-,+#"# - 
$Ê$Ê*(0+,& ) 7>C
ÊD )*0 ,E 
$ 7C< C @&#"0 
) -(-,#"# - 
$&", 0 2 ) 6Ê*"# ) )*& %"(('" *!  (# 2 05
$*% * 
Ê("* !#"' 7C
$
&# 0 -$FÊ$0+' !"- /
F *"% < G 0 )+ ' &Ê*(0+,& ) 
F(& ' ! ,'&)"! % C!* )+ - &- % 
è
| < 
u 

!$%!4!' " !"!!)+1

$ )5)
"-%$!) &'&"/%,&9*9,9)"%'!=!)!*-!.!/
#$!/&)!$!&-4!3!"
*!4%9"$!'!= 3%*!!,!1
& &$49! #>$!/&),!"%

1 !)!*5!5!$ &'&"/%,&9

!'-!/!)

$ )5)
!)88&)8!)*"!)!*'!4!)8!),4'$&8! 01

ñ !4&&,!:!)85!5!$7$!*!$!&/%4!)8&9!:!3! '!)%
5!"!**!4,!)$%!,!&9!:!')!)88&)8,%"%
),%"%
ñ )!*$"/!,*9!,!?7"!)8 !/!3!
ñ -&-!9!:!)8-"8!)$&)89)&/!$!& -!/!8%!)- !"
)!6*!/,!"%98!.!%:!)8'!$%
ñ |'&,!/!)!.!$!),!) "&-!$!)@ 9)"%'!9)5)

èm
; Ê () 
 ' &Ê*(0+,& ) 

  *"& 0+!! -*% * 

 +#*+-'- % Ê, - ) ( ) %$ *"& 

 /*) +%(+&-' #"* ; Ê&++&"&

 Ê!'" * # !+)"." 


+ #'+"& 0HÊ,+,+( H
I ) 0"J
 -"0 ) 0"

 1'0#*0)+#+' #+' & % , $ *"& (* . ,+")"(( 


(- , -$ *"&@$ )"&$ *"& .+( , - )) 2 * ' +

è
; Ê () 

 )+ ' &Ê*(0+,& ) 

 *"& * . @K , 0


 *"& -(*. @? , 0
 7C<"& ")+C .+ (0+*@&#"0 
) -

7 )" ' + )*) ('"((- , -+0 (; Ê

 Ê&#*+ 0+' !"- / %( '+!"%


# Ê&#*+ )" (& )+ %( '+ !"%

 
 Ê  
 

èa
 
    
 
  

„  
 „
  


ÊÊ 

Ê

Ê

   

è2
(+&Ê$ ()1* 2 &%( * ! , ' 0
) * / !)*# +((* 

1 1)*+#")1*/ ,+-+0 (-(*.

 (+&Ê$'" *!

Ê/' % * Ê$

&", 0 * 2 ) -*"# ) 

èÚ
TERIMA KASIH

%$(

èM