Anda di halaman 1dari 67

menghukum Nabi Adam dan Hawa keluar dari

TILAWAH AL- syurga dan turun ke dunia. Nabi Adam


menyesal atas perbuatan tersebut lalu memohon
QURAN ampun kepada Allah dengan lafaz seperti yang
disebutkan di dalam ayat 23 surah al-a’raf.
AYAT KEFAHAMAN
Jenis dan contoh-contoh kezaliman
/ HAFAZAN 1. Zalim terhadap Allah: seperti tidak solat,
tidak berpuasa pada bulan Ramadan.
2. Zalim terhadap diri sendiri: seperti
PEL. 1: MEMOHON menghisap dadah dan membunuh diri.
KEAMPUNAN DAN RAHMAT 3. Zalim terhadap sesama manusia: seperti
membuli kawan, mencaci dan merosakkan harta
ALLAH benda awam.

 
 
 


 4. Zalim terhadap alam sekitar: seperti




 membuang sampah di merata-rata tempat.
 

Maksud menzalimi diri sendiri

  Orang yang melakukan dosa terhadap Allah
   seperti mencuri, minum arak, meninggalkan
solat, tidak berpuasa pada bulan Ramadan atau
merosakkan harta benda awam dianggap
menzalimi diri sendiri kerana melanggar hukum
(Surah al-A’raf: Ayat 23) syarak dan mendedahkan diri mereka kepada
kemurkaan dan azab Allah.
:Maksud ayat
 Maksud keampunan Allah
Kedua-duanya berkata: Penghapusan dosa oleh Allah kepada hambaNya
       
 yang berdosa dan memohon taubat kepadaNya.
Wahai Tuhan kami! Kami telah menzalimi diri
kami sendiri Langkah-langkah untuk mendapat
keampunan Allah
   
1. Mengaku kesalahan.
Dan jika Engkau tidak mengampuni kami
2. Menyesal atas kesalahan yang dilakukan.
  
3. Menempelak diri.
dan memberi rahmat kepada kami,
4. Bertaubat.
    5. Tidak berputus asa.
  
nescaya kami termasuk orang yang rugi. Maksud rahmat Allah
Kasihan belas yang dilimpahkan oleh Allah
Latar Belakang Ayat kepada orang yang dikehendakiNya.
Allah mencipta nabi Adam daripada tanah dan
Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam, Cara-cara untuk mendapat rahmat Allah
kemudian Allah memasukkan kedua-duanya ke 1. Berlaku adil terhadap orang lain.
dalam syurga. Di dalam syurga Allah melarang 2. Bertaubat dengan ikhlas dan berazam
Nabi Adam dan isterinya Hawa mendekati tidak akan mengulangi dosa yang
sepohon pokok. Iblis mengambil peluang ini dilakukan.
untuk memperdaya Nabi Adam dan Hawa 3. Melaksanakan ibadat dengan ikhlas dan
memakan buah daripada pokok tersebut dengan sempurna.
memberi alasan bahawa sesiapa yang
memakannya akan bertukar menjadi malaikat
4. Berkasih sayang bersama anggota
keluarga dan masyarakat.
dan dapat tinggal selama-lamanya di dalam
syurga. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa 5. Membelanjakan harta pada jalan Allah
terpedaya dengan tipu helah iblis. Sebaik sahaja ketika senang atau susah.
mereka memakan buah daripada pokok tersebut,
pakaian mereka terungkai daripada badan. Allah

1
 
Pengajaran Ayat  
1. Mengaku kesalahan dan menyesali dosa  
yang dilakukan ialah sifat terpuji. (Surah al-A’raf: ayat 57-58)
2. Orang yang beriman wajib mencontohi
taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam Maksud Ayat:
a.s.  
3. Orang yang beriman hendaklah  
berwaspada dengan godaan syaitan. Allah yang mengirimkan angin
4. Keampunan suatu rahmat Allah kepada   
hambanya. 
pembawa berita gembira sebelum kedatangan
PENILAIAN rahmatNya (hujan)
1. Nyatakan pengertian menzalimi diri
sendiri. (2m)  
2. Jelaskan maksud keampunan dan  
rahmat Allah. (4m) 
3. Terangkan empat langkah untuk Apabila ia membawa awan mendung
mendapat keampunan Allah. (4m)
4. Huraikan cara-cara untuk mendapatkan  
rahmat Allah.   
5. Orang yang tidak mendapat rahmat dan Kami(Allah) halakan ke negeri yang kering
keampunan Allah ialah orang yang rugi. kontang
Huraikan tiga ciri kehidupan orang
yang tidak mendapat rahmat Allah  
dan keampunan Allah. (6m) 
Kami turunkan hujan daripada awan itu

 
PEL. 2: MEYAKINI HARI  
KEBANGKITAN 
Kemudian Kami mengeluarkan pelbagai jenis
 
buah-buahan dengannya
  
  
 
  

  Demikianlah pula Kami menghidupkan semula
  orang yang telah mati
 
   
  
  mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.(57)
  
  
  
 Negeri yang baik tanahnya

    
  
  Tumbuh-tumbuhan hidup subur dengan izin
  Allah,
   
    
   Dan negeri yang tidak baik tanahnya,

2
ditimpa musibah
             Redha walaupun Tamak walaupun
       menerima nikmat menerima nikmat yang
tumbuh-tumbuhan hidup terbantut. yang sedikit. banyak.

               Cara-cara Bersyukur.
       1. Dengan Hati
Demikianlah kami menerangkan tanda-tanda • Redha dan qanaah dengan segala
(kemurahan dan kekuasaan Kami) pemberian Allah.
• Bertambah cinta akan Allah apabila
               menerima nikmat.
bagi orang yang mahu bersyukur (58) 2. Dengan Lisan / lidah
Bukti Allah berkuasa membangkitkan
• Membanyakkan zikir seperti
manusia selepas mati
mengucapkan Alhamdulilllah.
• Menyampaikan dakwah dan memberi
1. Semua hidupan memerlukan udara untuk
nasihat secara hikmah.
hidup terutamanya manusia. Pencipta udara atau
angin ialah Allah. Keadaan ini menunjukkan
3. Dengan Amalan
bahawa Allah yang mentadbir urusan hidup atau
matinya manusia. Oleh itu kita hendaklah • Memelihara ibadat wajib dan
meyakini bahawa Allah berkuasa menghidupkan meningkatkan ibadat sunat.
semula manusia. • Memanfaatkan nikmat ke arah kebaikan
diri, masyarakat dan negara..
2. Kejadian awan dan penurunan hujan berlaku
melalui proses kitar air semulajadi. Proses kitar Pengajaran Ayat
air semulajadi merupakan sunnatullah. 1. Meyakini bahawa Allah berkuasa
Kehidupan dan kematian juga merupakan mematikan dan menghidupkan semula
sunnatullah. Allah telah menetapkan satu kitaran manusia.
hidup untuk manusia yang dijadikan daripada 2. Kejadian angin yang membawa awan,
benih yang mati, kemudian dihidupkan, setelah hujan yang menyuburkan tanah yang
itu dimatikan, dan akhirnya dihidupkan semula. gersang dan menghasilkan tumbuhan
adalah bukti kekuasaan Allah yang
3. Tanah yang asalnya kering kontang dan mutlak.
hangus terbakar, apabila dibasahi hujan menjadi 3. Bersyukur dengan nikmat kurniaan
subur sehingga menumbuhkan tumbuh- Allah dan menggunakannya untuk
tumbuhan yang menghijau dan buah-buahan faedah kehidupan manusia sejagat.
yang lazat dimakan. Perumpamaan ini 4. Membudayakan sikap suka mengkaji
menunjukkan bahawa Allah amat berkuasa dan menyelidik untuk manusia
menghidupkan semula manusia walaupun membangunkan negara serta membina
mereka telah mati. Allah telah mencipta kita tamadun umat.
daripada tiada kepada ada, sudah tentulah amat
mudah bagi Allah untuk menghidupkan semula PENILAIAN
diri kita yang telah sedia ada. 1. Nyatakan dua bukti Allah berkuasa
menghidupkan semula manusia. (4m)
Perbezaan Orang Yang Bersyukur Dan Tidak 2. Terangkan proses berlakunya kitar air
Bersyukur semulajadi. (4m)
Orang Yang Orang Yang Tidak 3. Senaraikan tiga perbandingan antara
Bersyukur Bersyukur orang yang bersyukur dan orang yang
Rajin dan ikhlas Malas dan berpura-pura tidak bersyukur. (6m)
melakukan ibadat. beribadat
Berusaha memajukan Kurang berusaha
diri, masyarakat dan memajukan diri,
Negara. masyarakat dan Negara. PEL. 3: MEMANFAATKAN
Sabar menghadapi Tidak sabar dan ANUGERAH ALLAH
musibah mengeluh apabila

3
         
           







       
Mereka sama seperti binatang ternakan
         
       

          bahkan lebih sesat lagi
    
    
       
Mereka itulah golongan yang lalai.
       
  
  Fungsi Mata, Telinga, Hati, dan Akal Supaya
       Memperoleh Hidayah Allah

Mata
• Membaca al-Quran,
• Melihat tanda-tanda kebesaran Allah
Telinga
• Mendengar ayat-ayat suci al-Quran
(Surah al-A’raf: ayat 179) • Mendengar ceramah dan nasihat yang
baik.
Akal
Maksud Ayat: • Mengkaji tanda-tanda kebesaran Allah
• Berfikir dan mengkaji ilmu kurniaan








 Allah
Hati
Dan sesungguhnya Kami telah menyediakan • Mengingati Allah.
untuk neraka jahannam • Memahami dan menghayati ayat-ayat
suci al-Quran.










Contoh Penyalahgunaan Mata, Telinga, Akal,
Sebilangan besar daripada jin dan manusia dan Hati


   Mata
mereka yang mempunyai hati • Melihat perkara yang diharamkan
seperti melihat gambar lucah dan
     melihat aurat lelaki atau wanita.
tetapi mereka tidak menggunakannya untuk Telinga
berfikir
• Mendengar perkara yang haram
didengar seperti umpatan dan fitnah.
   

Akal
mereka mempunyai mata
• Berfikir ingin melakukan kerosakan dan
kemungkaran.
     
Hati
tetapi tidak menggunakannya untuk melihat
• Lalai mengingati Allah dan tidak suka
muhasabah diri.
 
mereka mempunyai telinga
Akibat Penyalahgunaan Pancaindera
1. Mudah terpengaruh dengan unsur-unsur
 


 negatif.
2. Hati menjadi keras hingga sukar untuk
tetapi tidak menggunakannya untuk mendengar. diinsafkan.

4
3. Kehidupan tidak berdisiplin.
4. Tidak disukai oleh masyarakat. PENILAIAN
5. Susah menerima kebenaran. 1. Nyatakan empat nikmat yang disebut di
6. Bertindak mengikut hawa nafsu. dalam ayat 179 surah al-A’raf. (4m)
7. Sanggup melakukan kezaliman. 2. Jelaskan fungsi mata, telinga, akal, dan
8. Ditimpa penyesalan dan menerima azab hati untuk kita memperoleh hidayah.
Allah di akhirat. (4m)
3. Terangkan empat implikasi
Perbezaan Penggunaan Nikmat Pancaindera penyalahgunaan nikmat Allah dalam
Antara Manusia Dengan Binatang kehidupan seharian. (4m)
Manusia Binatang 4. Huraikan empat perbezaan antara ciri-
Dapat berfikir dan Tidak tahu berfikir ciri ahli ahli syurga dengan ciri-ciri ahli
memahami neraka. (8m)
Ditugaskan beriman Hidup berpandukan 5. Manusia yang tidak menggunakan
dan menjadi khalifah tabiat semulajadi nikmat dengan betul dikira lebih sesat
Dapat melakukan Kehidupan yang sama daripada binatang ternakan.
perubahan demi dari zaman dahulu Berikan alasan anda untuk menyokong
perubahan dengan akal sehingga kini kenyataan ini. (2m)
yang ada
Ciri-Ciri Ahli Syurga
1. Melaksanakan rukun Islam dengan
sempurna. PEL. 4: MENGINGATI ALLAH
2. Menjadikan syariat Allah sebagai
panduan hidup.
MENENANGKAN HATI
3. Takut kepada azab Allah. 
   
 

4. Yakin terhadap kewujudan dan   
 
kebesaran Allah dengan merenung     
keunikan alam.  
5. Sentiasa mengingati dan menyebut 
nama Allah.  
6. Menggunakan kemahiran berasaskan
iman dan takwa.
  
 

Ciri-Ciri Ahli Neraka  
1. Mengabaikan rukun Islam.    
  
2. Mengenepikan syariat Allah.   
3. Tidak takut kepada azab Allah.
4. Tidak mengambil iktibar daripada   
keunikan ciptaan Allah. 
  
5. Lalai mengingati Allah dan lebih   
mengagungkan makhluk.     
6. Menggunakan kemahiran untuk  
melakukan kerosakan.

Pengajaran Ayat
(Surah al-A’raf: ayat 205-206)
1. Penglihatan, pendengaran, akal, dan hati
ialah nikmat Allah yang tidak ternilai.
:Maksud ayat
2. Orang yang merenung dan berfikir
  
 
tentang kejadian alam semakin
Dan sebutlah nama tuhanmu
bertambah keimanan mereka kepada
Allah.
3. Penyalahgunaan nikmat penglihatan dan  
   
pendengaran membawa kesesatan. Dalam hatimu dengan merendahkan suara
4. Manusia mestilah berusaha menghindar
diri daripada neraka.

5
            3. Nada suara dan intonasi yang
              sederhana.
         4. Merendah diri kepada Allah.
Dan rasa takut, dan dengan tidak meninggikan 5. Tidak berzikir dengan lisan di tempat
suara yang kotor seperti tandas.
6. Memahami setiap ungkapan zikir.
     
     Peranan Zikir
Pada waktu pagi dan petang 1. Meningkatkan keimanan dan
ketakwaan.
     2. Dapat melembutkan hati.
     3. Melindungi diri daripada maksiat.
Dan janganlah kamu termasuk golongan yang 4. Membentuk disiplin diri.
lalai (205)
Faktor Penghalang Manusia Daripada
     Mengingati Allah s.w.t.
    
Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi 1. Perasaan sombong dengan kelebihan
Tuhanmu yang dimiliki.
2. Terlalu mengejar kemewahan hidup.
3. Gejala sosial yang tidak sihat.
      
4. Leka dengan hiburan.
  
5. Terpengaruh dengan dugaan dan tipu
Tidak berasa takbur dalam beribadat (enggan
daya syaitan.
menyembah Allah)
6. Bergaul dengan rakan yang jahil dan
    sering melakukan maksiat.
Mereka bertasbih kepada-Nya

    
Dan hanya kepada-Nyalah mereka sujud. (206)
Perbezaan Antara Ibadat Manusia Dengan
Malaikat
Maksud Zikir
• Pada bahasa: ingat Ibadat Manusia Ibadat Malaikat
• Pada istilah syarak: Mengingati Allah Ada kalanya bertambah Tidak bertambah dan
untuk kita mendekatkan diri kepada- dan berkurang. tidak berkurang.
Nya. Konsentrasi manusia Konsentrasi malaikat
beribadat berubah-ubah tetap kepada Allah dan
Jenis-Jenis Zikir mengikut tahap tidak berubah.
1. Basmalah – ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ keimanan.
2. Tasbih – ‫سبحان ال‬ Sebagai tanda ketaatan Sebagai tanda ketaatan
3. Tahmid – ‫الحمد ل‬ dan ujian. dan kebesaran Allah.
4. Takbir – ‫ال اكبر‬
5. Tahlil – ‫ل اله ال ال‬ Langkah-Langkah Mendekatkan Diri Kepada
6. Istighfar – ‫استغفرال العزيم‬ Allah s.w.t.
7. Hauqalah – ‫ل حول ول قوة ال بال‬ 1. Menyempurnakan ibadat wajib.
2. Memperbanyakkan ibadat sunat.
Zikir-Zikir Lain 3. Menghadiri majlis ilmu.
1. Berdoa kepada Allah 4. Melayari isu-isu agama dalam internet.
2. Menunaikan solat. 5. Mengkaji dan menyelidik untuk
mendekatkan diri kepada Allah.
Adab-Adab Berzikir 6. Mendampingi orang-orang soleh.
1. Berzikir dengan ikhlas. 7. Melazimkan diri dengan berzikir
2. Dilakukan dengan khusyuk. kepada Allah.

6
Pengajaran Ayat  
1. Jiwa akan menjadi tenang dengan  
mengingati Allah.
 
2. Zikir secara lisan hendaklah dilakukan
dengan khusyuk. 
3. Zikir boleh memperkasa iman. 
4. Zikir merupakan pemangkin ke arah  
pembinaan jiwa.  
 
PENILAIAN
1. Nyatakan maksud zikir. (2m)

2. Senaraikan lima jenis zikir. (5m) 
3. Terangkan tiga peranan zikir. (6m) 
4. Jelaskan dua implikasi sekiranya  
seseorang murid itu tidak berzikir    
kepada Allah. (4m)   
  

  
 
  
(Surah al-Jumuah ayat 10-11)

Maksud Ayat
    
 
Wahai orang yang beriman

  

PEL. 5: MENUNAIKAN Apabila diserukan azan untuk mendirikan solat
KEWAJIPAN SOLAT
JUMAAT   


Pada hari Jumaat
 
    
   
  Maka bersegeralah kamu pergi untuk mengingati
 Allah

   

Dan tinggalkanlah jual beli.
  
   
  
   Demikian itu adalah lebih baik bagi kamu
  
   
  
Sekiranya kamu mengetahui. (9)

 


7
   
 1. Dapat pahala saf depan.
 2. Dapat mendengar nasihat khutbah
Apabila selesai solat Jumaat.
    3. Dapat beriktikaf dalam masjid.
 4. Dapat berzikir dan melakukan amalan
Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, sunat.

  Hikmah Tuntutan Bekerja selepas Solat


  Jumaat
Dan carilah kurniaan Allah 1. Bukti bahawa Islam tidak mengabaikan
urusan dunia.
2. Hari Jumaat bukan hari beribadat
  
semata-mata.

3. Umat Islam lebih bersemangat bekerja
Dan banyakkanlah mengingati Allah
selepas selesai menunaikan kewajipan
terhadap Allah.
   4. Tuntutan seimbangkan antara dunia dan
 akhirat.
Supaya kamu berjaya. (10)
Kesan Solat Terhadap Urusan Seharian
  1. Mendisiplinkan urusan seharian.
   2. Mendidik insan supaya ikhlas dalam
 setiap tindakan.
Apabila mereka melihat barang dagangan atau 3. Mendorong supaya berusaha
,sesuatu yang melekakan bersungguh-sungguh.
4. Menghasilkan pekerjaan yang
 berkualiti.
  
    Kepentingan Solat Jumaat Dalam
Mereka pergi kepadanya dengan meninggalkan Pembangunan Umat
engkau seorang diri, 1. Mendidik umat mencintai masjid.
2. Mementingkan kebersihan dan gaya
    hidup sihat.
Katakanlah: Apa yang ada di sisi Allah 3. Mengeratkan hubungan silaturrahim
dalam kalangan masyarakat.
  4. Saluran informasi terkini.
  5. Para jemaah mendapat teguran dan
 nasihat.
Lebih baik daripada segala yang melekakan dan 6. Membentuk umat yang berakhlak mulia
juga barang dagangan, dan berdisiplin.
7. Dapat membanteras gejala sosial dalam
  masyarakat.
 
Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. (11) Pengajaran Ayat
1. Setiap muslim hendaklah segera
Perintah Allah Dalam Ayat 9 Hingga 10 menunaikan solat Jumaat dan
Surah Al-Jumuah meninggalkan semua urusan.
1. Segera menunaikan solat Jumaat. 2. Rezeki ialah milik Allah dan Dia berhak
2. Sentiasa mengingati allah. memberikannya kepada sesiapa yang
3. Meninggalkan urusan jual beli setelah dikehendaki-Nya.
masuk waktu solat Jumaat. 3. Orang Islam yang cemerlang dapat
4. Berusaha mencari kurniaan Allah di mengimbangi urusan dunia dan akhirat.
muka bumi. 4. Umat Islam hendaklah sentiasa
Sebab Dituntut Segera Menunaikan Solat
mengingati Allah dan patuh kepada
Jumaat
perintah-Nya.

8
PENILAIAN ‫والصلة نور‬
1. Senaraikan suruhan dan larangan Allah Solat itu cahaya
dalam surah al-Jumuah. (4m)
2. Nyatakan tiga panduan untuk kita ‫والصدقة برهان‬
berjaya di dunia dan di akhirat. (6m) Sedekah itu bukti
3. Nyatakan tiga sebab kita dituntut
mengingati Allah walaupun ketika ‫والصبر ضياء‬
sedang bekerja. (6m) Dan sabar itu sinaran
4. Jelaskan implikasi kepada seseorang
murid yang tidak menunaikan solat ‫والقرآن حجة لك‬
Jumaat. (4m) Al-Quran itu hujah untuk engkau
5. Terdapat segelintir umat Islam
mengabaikan solat Jumaat.
‫أو عليك‬
Berikan pandangan anda tentang langkah-
Atau terhadap engkau
langkah untuk mengatasi masalah ini. (4m)
‫كل الناس يغدو فبائع نفسه‬
semua orang mempertaruhkan dirinya
HADIS ‫فمعتقها أو موبقها‬
sama ada memerdekakannya atau
membinasakannya.
HADIS 1: AMALAN MUKMIN Amalan Yang Terdapat Dalam Hadis
CEMERLANG 1. Bersuci
 ‫عن أبى مالك الحارث بن عاصصصم الشصصعري‬ 2. Bertahmid (alhamdulillah)
‫ الطهصصور شصصطر‬:  ‫ قصصال رسصصول اللصصه‬: ‫قصصال‬ 3. Bertasbih (subhanaullah)
‫اليمان والحمد لله تمل الميزان وسبحان الله‬ 4. Menunaikan solat
‫والحمصصد للصصه تملن أوتمل مصصا بيصصن السصصماء‬ 5. Bersedekah
‫والرض والصلة نور والصدقة برهان والصصصبر‬ 6. Bersabar
‫ضياء والقرآن حجة لصصك أو عليصصك كصصل النصصاس‬ 7. Membaca al-Quran
‫ ]رواه‬.‫يغدو فبصصائع نفسصصه فمعتقهصصا أو موبقهصصا‬
[‫مسلم‬ Kelebihan Amalan Mukmin Cemerlang
1. Bersuci (wuduk)
Maksud Ayat • Menyucikan hati mukmin daripada
dosa.
 ‫عن أبى مالك الحارث بن عاصم الشعري‬ • Membersihkan anggota zahir daripada
‫قال‬ najis dan kekotoran.
Daripada Abu Malik Al-Harith b. ‘Asim Al- • Dapat mengawal perasaan marah.
Asy’ari berkata • Anggota wuduk akan bercahaya pada
hari kiamat.
‫قال رسول الله‬ • Diangkat darjatnya oleh Allah.
Sabda Rasulullah s.a.w. :
2. Bertahmid (alhamdulillah)
‫الطهور شطر اليمان‬ • Mendapat pahala yang memberatkan
Bersuci itu sebahagian daripada iman timbangan amalan di akhirat.
• Menguatkan ingatan.
‫والحمد لله تمل الميزان‬
Alhamdulillah memenuhi timbangan 3. Bertasbih (subhanaullah)
• Melatih diri mukmin supaya sentiasa
‫وسبحان الله والحمد لله تملن أوتمل ما بين‬ bersyukur.
‫السماء والرض‬ • Bersih pemikiran daripada fahaman
Subhanaullah dan alhamdulillah memenuhi karut.
ruang antara langit dan bumi

9
• Mendapat ketenangan hati dan • Panduan hidup yang sempurna dan
ketenteraman jiwa. kekal abadi.
• Mendapat ganjaran pahala yang
memenuhi antara langit dan bumi.
• Membersihkan diri daripada syirik. Maksud ‫ﻠﻚ ﺤﺠﺔ ﺍﻠﻘﺮﺍﻦ‬
• Menyamai amalan para malaikat dan Al-Quran menjadi pembela di akhirat nanti
seluruh makhluk lain yang sentiasa kerana melaksanakan amalan yang bersesuaian
bertasbih kepada Allah. dengan tuntutannya.

4. Menunaikan solat Amalan Yang Mendapat Pembelaan Al-


Quran
• Mendapat kesihatan fizikal.
1. Meyakini al-Quran panduan hidup yang
• Mukanya berseri-seri.
sempurna.
• Suci hati daripada sifat-sifat keji.
2. Membaca al-Quran dengan bertajwid
• Orang yang menunaikan solat sunat
dan beradab.
pada waktu malam akan diterangi
3. Memuliakan al-Quran.
kuburnya.
4. Beramal dengan tuntutan al-Quran.
• Mendapat cahaya di dunia dan di 5. Memahami maksud dan pengertian ayat
akhirat.
yang dibaca.
5. Bersedekah
Maksud ‫ﻋﻠﻴﻚ ﺤﺠﺔ ﺍﻠﻘﺮﺍﻦ‬
• Dihormati dan dikasihi masyarakat
Al-Quran akan mendakwa orang yang tidak
(fakir miskin)
melaksanakan tanggungjawab terhadapnya pada
• Mendapat kesihatan yang baik atau hari akhirat.
disembuhkan penyakit
• Rezeki diberkati dan digandakan Amalan Yang Menyebabkan Pendakwaan Al-
nikmat. Quran
• Mendapat naungan arasy Allah pada 1. Tidak menjadikan ajaran al-Quran
hari akhirat. sebagai panduan hidup.
• Menggugurkan dosa dan bukti 2. Tidak berusaha untuk meyakini al-
keimanan. Quran.
3. Tidak mahu memahami dan menerima
6. Bersabar maksudnya.
• Mendapat keampunan dan rahmat 4. Menghina al-Quran sebagai sebuah
Allah. kitab suci.
• Sentiasa mendapat petunjuk ke arah 5. Mengingkari hukum yang terdapat di
kebaikan. dalam al-Quran.
• Diperkenankan doanya oleh Allah.
• Menjadi sumber kekuatan dan Pengajaran Hadis
kemenangan mukmin. 1. Setiap mukmin hendaklah melakukan
amalan fardu dan sunat.
• Dapat menyelesaikan sebarang masalah.
2. Islam menggalakkan amalan berkualiti
• Menjadi motivasi ke arah dengan memberi ganjaran pahala yang
kecemerlangan hidup. banyak.
3. Umat Islam wajib menjaga akhlak
7. Membaca al-Quran dengan Allah dan manusia.
• Penawar dan rahmat terhadap 4. Al-Quran akan menjadi pembela atau
kehidupan manusia. pendakwa kepada manusia pada hari
• Petunjuk dan pembeza antara kebenaran akhirat.
dan kebatilan.
• Memberi ketenangan kepada pembaca PENILAIAN
dan pendengar. 1. Senaraikan amalan kebajikan yang
• Beramal dengan ajarannya akan dinyatakan di dalam hadis. ( 6m)
mendapat syafaat di akhirat.

10
2. Jelaskan kepentingan beramal dengan berlaku ihsanlah ketika menyembelih.
amalan fardu dan sunat dalam
kehidupan muslim. (4m) ‫وليحد أحدكم شفرته‬
3. Terangkan kelebihan bertasbih, Kamu hendaklah menajamkan pisau
bertahmid dan bersabar. (6m)
4. Terangkan maksud berakhlak mulia ‫وليرح ذبيحته‬
terhadap Allah dan manusia berserta dan menyenangkan haiwan sembelihan.
contoh. (4m)
5. Al-Quran akan menjadi pembela atau Maksud Ihsan Terhadap Binatang
pendakwa kepada manusia pada hari Membuat kebaikan seperti bertimbang rasa dan
kiamat. tidak menganiayainya ketika menyembelih.
Huraikan tiga ciri orang yang akan
mendapat pembelaan al-Quran pada Kepentingan Ihsan Terhadap Binatang
hari akhirat. (6m) 1. Mendapat ganjaran dan rahmat Allah.
2. Menunjukkan rasa hormat dan simpati
terhadap binatang.
3. Melahirkan masyarakat yang penyayang
dan penyantun.
4. Memelihara habitat binatang daripada
HADIS 2: IHSAN TERHADAP kerosakan dan kemusnahan.
BINATANG 5. Membentuk individu muslim yang cinta
akan kebaikan dan benci akan
‫ أن‬ ‫عصصن أبصصى يعلصصى شصصداد بصصن أوس‬ keburukan.
‫ إن اللصصصه كتصصصب‬: ‫ قصصصال‬‫رسصصصول اللصصصه‬ Sabda Rasulullah s.a.w:
‫الحسصصان علصصى كصصل شصصيء فصصإذا قتلتصصم‬ “Sesiapa yang membunuh cicak dengan satu
‫فاحسصصنوا القتلصصة وإذا ذبحتصصم فاحسصصنوا‬ pukulan, dia akan mendapat pahala seratus
‫الذبحصصة وليحصصد أحصصدكم شصصفرته وليصصرح‬ kebaikan, sesiapa yang membunuh cicak dengan
[‫ ]رواه مسلم‬.‫ذبيحته‬ dua pukulan, dia akan mendapat pahala kurang
daripada seratus, dan sesiapa yang membunuh
Maksud Hadis: cicak dengan tiga pukulan, dia akan mendapat
pahala kurang daripada pukulan kedua.”
‫عن أبى يعلى شداد بن أوس‬ Hadis riwayat At-Tarmizi
Daripada Abi Yakla Shaddad bin Aus R.A
Perlakuan Ihsan Ketika Menyembelih
‫ قال‬‫أن رسول الله‬ 1. Memberi minum kepada binatang
Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: sembelihan sebelum disembelih.
2. Membaringkan di tempat yang rata.
‫إن الله كتب الحسان‬ 3. Menggunakan pisau yang tajam.
Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan 4. Melakukan sembelihan secara cepat
dengan sebaik- baiknya.
‫على كل شيء‬ 5. Tidak mengheretnya dengan kasar atau
menyeksa badannya ketika dibawa ke
atas semua perkara.
tempat sembelihan.
6. Elakkan menyembelih haiwan di
‫فإذا قتلتم‬
hadapan haiwan yang lain.
Jika kamu membunuh
7. Tidak menyembelih binatang yang
‫فاحسنوا القتلة‬ sedang bunting atau yang sedang
menyusukan anak.
berlaku ihsanlah ketika membunuh,
8. Tidak tergesa-gesa melapah binatang
sembelihan sebelum benar-benar mati.
‫وإذا ذبحتم‬
dan jika kamu menyembelih
Perlakuan Ihsan Ketika Membunuh
1. Tidak membunuh dengan cara yang
‫فاحسنوا الذبحة‬ kejam seperti membakar

11
2. Tidak menyeksa sebelum dibunuh 3. Terangkan tiga cara ihsan ketika
3. Memastikan alat yang digunakan menyembelih dan membunuh. (6m)
sesuai untuk membunuh. 4. Jelaskan tiga contoh bentuk
4. Menggunakan alat dan cara yang penganiayaan terhadap binatang yang
mempercepatkan mati. berlaku sekarang. (6m)
5. Huraikan tiga akibat yang akan
Bentuk-Bentuk Penganiayaan Terhadap menimpa masyarakat yang
Binatang tidak berlaku ihsan terhadap binatang.
1. Memelihara binatang di dalam sangkar. (
2. Memusnahkan habitat binatang.
3. Memukul dan menyiksa binatang.
4. Melontar atau menghumban binatang.
5. Merendam di dalam air sehingga lemas.
AKIDAH:
6. Menyabung atau melaga binatang.
7. Mengurung binatang tanpa memberi
makan.
8. Menjadikannya sasaran latihan BERIMAN KEPADA RASUL
memanah.

Binatang Yang Harus Dibunuh UNIT 1: KETAATAN KEPADA


1. Binatang buas dan ganas: seperti singa, RASUL
harimau, dan serigala.
2. Binatang berbahaya, beracun dan
Perbezaan Antara Nabi Dan Rasul
berbisa: seperti ular, lipan, dan kala
Perkara Nabi Rasul
jengking.
Pengertian Orang yang Utusan kepada
3. Burung yang menyambar mangsa dari segi membawa berita sesuatu tempat
dengan kuku: seperti burung helang. bahasa ghaib
4. Binatang perosak, kotor dan boleh Pengertian Lelaki pilihan Lelaki pilihan Allah
memudaratkan: seperti gagak, tikus, dari segi Allah, dikurniakan yang dikurniakan
lalat, dan cicak. istilah wahyu kepadanya wahyu kepadanya
untuk amalan untuk amalan dirinya
Implikasi Penganiayaan Terhadap Binatang dirinya sendiri, sendiri, dan
1. Mendapat dosa dan azab Allah. tetapi tidak diperintah
2. Hati menjadi keras dan sukar menerima diperintah menyampaikan
teguran. menyampaikan risalah kepada
3. Bersikap bengis, kasar dan tidak risalah kepada umatnya.
bertolak ansur. orang lain. (PMR 2004)
4. Dibenci dan tidak dihormati oleh Bilangan Ramai, tetapi tidak Yang wajib diketahui
anggota masyarakat. dapat dipastikan 25 orang
jumlahnya.
Rasulullah s.a.w. telah menceritakan kisah Kitab Sebahagian Sebahagian menerima
seorang wanita yang dimasukkan ke dalam api menerima suhuf suhuf dan kitab
neraka kerana perbuatannya mengurung seekor suhuf sahaja
kucing sampai mati. Wanita itu tidak memberi -Tidak ditugaskan - Ditugaskan
makanan dan minuman kepada kucing yang menyampaikan menyampaikan
dikurung dan tidak juga melepaskannya untuk Tugas wahyu Allah. wahyu Allah.
bebas memakan binatang-binatang kecil yang
melata di bumi. - Tidak ditentukan - Mempunyai umat
umat yang dipimpin.
PENILAIAN pimpinannya.
1. Nyatakan maksud ihsan terhadap
binatang. (2m)
Tugas-Tugas Rasul
2. Tuliskan tiga sebab perlunya berlaku 1. Menyampaikan wahyu Allah.
ihsan terhadap binatang. (6m)

12
2. Membimbing manusia mengenal Allah Rasulullah s.a.w. tidak meninggalkan wang
dan membersihkan hati daripada ringgit kepada kita, tetapi junjungan
perkara-perkara syirik. meninggalkan dua panduan hidup iaitu al-
3. Mengajar manusia cara beribadat dan Quran dan as-sunnah.
menjalani kehidupan berlandaskan
syariat.
4. Menjadi teladan kepada umat manusia
dalam segenap lapangan hidup. UNIT 2:
RASUL-RASUL YANG WAJIB
RASUL SEBAGAI PEMIMPIN
• Dalam Rumah Tangga DIKETAHUI
1. Suami yang bertanggungjawab.
2. Bapa yang pengasih. 1. Nabi Adam a.s: Nabi dan manusia pertama di
bumi. Dicipta daripada tanah. Asal keturunan
3. Anak yang mengenang jasa ibu bapa. semua manusia. Isterinya Hawa dicipta daripada
4. Menjadi contoh terbaik dalam tulang rusuk baginda. Pada mulanya mereka
pendidikan anak-anak. berdua tinggal di syurga, kemudian Allah
menurunkan mereka ke dunia.
• Dalam Masyarakat
1. Memimpin dan menyatukan kabilah- 2. Nabi Idris a.s: Diutuskan Allah kepada
kabilah yang bertelagah. penduduk negeri Babil (Iraq). Menerima 30
2. Menjalinkan hubungan baik dengan suhuf untuk disampaikan kepada umatnya iaitu
jiran dan menjaga hak- hak mereka. keturunan Qabil yang derhaka kepada Allah.
3. Bersama-sama para sahabat membina Baginda ialah manusia pertama pandai menulis,
Masjid Nabawi. membaca, mengetahui ilmu falak, dan mahir
jahit menjahit.
• Dalam Sesebuah Negara
3. Nabi Nuh a.s: Keturunan ke-10 daripada Nabi
1. Memimpin negara Madinah dengan adil Adam. Diutuskan ke Negeri Armenia. Baginda
dan saksama. berdakwah siang dan malam, tetapi kebanyakan
2. Mengadakan hubungan diplomatik umat baginda ingkar termasuklah seorang isteri
dengan negara luar. dan anak lelaki baginda. Allah telah
3. Mewujudkan kestabilan politik. membinasakan mereka dengan banjir besar.
Hanya orang beriman yang menaiki bahtera Nabi
Ketaatan Kepada Rasul Nuh sahaja yang selamat. Gelaran baginda:
Najiyullah.
1. Setiap orang beriman wajib mentaati
segala perintah rasul kerana ketaatan 4. Nabi Hud a.s: Berketurunan Sam bin Nuh.
kepada rasul adalah ketaatan kepada Diutuskan kepada kaum Ad yang tinggal di utara
Allah, sebaliknya orang yang Hadramaut di Yaman. Kaum ini terkenal dengan
mengingkari perintah rasul bererti tubuh badan yang besar, tenaga yang sangat
mengingkari perintah Allah. kuat, kaya raya serta mahir membina benteng
kukuh. Kaum Ad adalah penyembah berhala dan
2. Umat Islam hendaklah merujuk semua mempersendakan ajakan menyembah Allah.
perkara dalam urusan kehidupan Allah membinasakan mereka dengan angin
mereka kepada al-Quran dan as-sunnah. kencang yang sangat sejuk sehingga meresap ke
Kita juga hendaklah mencintai tulang sum-sum selama 8 hari 7 malam terus
Rasulullah melebihi segala-galanya. menerus.

3. Umat Islam juga hendaklah menghayati 5. Nabi Soleh a.s: Berketurunan Sam bin Nuh
sirah Rasulullah dan rasul-rasul daripada generasi ke-6. Kaumnya Tsamud, yang
sebelum junjungan dengan mendiami tempat yang terletak di antara Hijaz
menjadikannya sebagai contoh teladan (Arab Saudi) dan Syam (Syria) di sebelah
yang terbaik dalam semua aspek tenggara negeri Madyan di Jordan. Mereka kufur
kehidupan. kepada Allah dengan menyembah berhala dan
bersikap takbur. Allah memusnahkan mereka

13
dengan pekikan suara yang sangat kuat dari baginda dilantik sebagai menteri yang menjaga
langit dan gempa bumi yang amat dahsyat. perbendaharaan di Mesir.

6. Nabi Ibrahim a.s: Juga berketurunan Sam bin


Nuh. Dilahirkan di negeri Mosul (Iraq) semasa 12. Nabi Ayub a.s: Keturunan Nabi Ishak. Allah
pemerintahan Raja Namrud yang kufur dan mengurniakan baginda harta yang banyak dan
zalim. Sebahagian besar kaumnya menyembah anak yang ramai. Sangat bertakwa dan suka
berhala dan menentang dakwahnya. Baginda membantu fakir miskin dan anak yatim. Allah
ialah seorang yang bijak berfikir. Gelarannya menguji baginda dengan kemusnahan harta,
Khalilullah. kematian anak dan mengidap penyakit yang
berat bertahun-tahun. Baginda menempuh
7. Nabi Lut a.s: Anak saudara Nabi Ibrahim. musibah dengan sabar dan iman yang teguh.
Allah mengutuskan baginda kepada penduduk Akhirnya Allah menyembuhkan penyakit
negeri Sadum yang kini dikenali sebagai Laut baginda dan mengembalikan nikmat kehidupan
Mati, Jordan. Penduduknya amat derhaka kepada seperti sebelumnya.
Allah dan sangat buruk budi pekertinya. Mereka
merompak, menganiayai, dan mengamalkan 13. Nabi Zulkifli a.s: Putera Nabi Ayub.
liwat (homoseksual). Akhirnya Allah Seorang nabi dan raja yang telah diutuskan Allah
menterbalikkan negeri mereka dan menurunkan kepada penduduk Damsyik dan sekitarnya. Asal
hujan batu yang membinasakan mereka. nama baginda ialah Bassyar dan dinamakan
Zulkifli ertinya yang berkesanggupan kerana
8. Nabi Ismail a.s: Putera Nabi Ibrahim dan banyak berpuasa pada siang hari dan beribadat
Hajar. Nabi Ismail dan ibunya adalah orang pada waktu malam. Seorang yang amat penyabar
terawal mendiami Mekah. Allah telah dan bijak mengatur waktu ketika menjadi raja.
menganugerahkannya keturunan terdiri daripada
kabilah-kabilah Arab. Daripada keturunan inilah 14. Nabi Syuib a.s: Berketurunan Nabi Lut.
lahirnya Nabi kita Muhammad. Nabi Ismail telah Diutuskan ke negeri Madyan di Jordan.
membantu ayahnya Nabi Ibrahim membina Kaumnya telah menyimpang daripada ajaran-
Kaabah. Gelaran baginda ialah ‘ Zabihullah’. ajaran nabi terdahulu dengan mengamalkan
sikap mengurangkan timbangan dan sukatan
9. Nabi Ishak a.s: Baginda ialah putera Nabi dalam urusan jual beli. Nabi Syuib melarang
Ibrahim dan isterinya Sarah. Baginda adik mereka, tetapi tidak dihiraukan. Akhirnya Allah
sebapa Nabi Ismail. Daripada keturunan baginda membinasakan mereka dengan gempa bumi dan
lahirnya para nabi dalam kalangan Bani Israil. petir yang sangat dahsyat.
Baginda dimakamkan di Hebron, Palestin.
15. Nabi Musa a.s: Baginda berketurunan Nabi
10. Nabi Ya’kub a.s: Baginda ialah putera Nabi Ya’kub, putera Imran dan bersaudara dengan
Ishak. Baginda juga dikenali dengan nama Israil Nabi Harun. Baginda dilahirkan di Mesir semasa
yang bermaksud hamba Allah. Allah pemerintahan Firaun yang zalim dan mendakwa
mengutuskannya kepada penduduk negeri dirinya tuhan. Firaun telah memerintahkan
Kan’an (Palestin). Baginda dikurniakan 12 orang tenteranya membunuh semua bayi lelaki
anak lelaki, antaranya ialah Nabi Yusuf. daripada keturunan Bani Israil. Walau
Daripada mereka lahirnya keturunan Bani Israil. bagaimanapun Nabi Musa terselamat daripada
Baginda dimakamkan di Hebron bersebelahan tindakan itu. Baginda telah dipelihara di istana
makam bapanya Nabi Ishak. oleh Asiah, isteri Firaun. Setelah menjadi rasul,
Nabi Musa telah diperintahkan Allah untuk
mendakwah Firaun tetapi Firaun menentang
11. Nabi Yusuf a.s: Baginda ialah putera Nabi dakwah baginda, akibatnya Firaun dan
Ya’kub yang amat disayangi ayahandanya tenteranya telah mati lemas tenggelam di dalam
kerana berakhlak mulia. Nabi Yusuf seorang Laut Merah. Gelaran baginda ialah ‘Kalimullah’
yang amat sabar menghadapi dugaan hidup. kerana dapat bercakap dengan Allah di Bukit
Bersikap pemaaf, penyayang, dan sangat Tursina. Baginda diberikan kitab Taurat.
menghormati kedua-dua ibu bapanya.
Keistimewaan baginda ialah sangat kacak, 16. Nabi Harun a.s: Baginda ialah saudara Nabi
pandai mentadbir mimpi, dan bijaksana sehingga Musa. Baginda sangat fasih berbicara. Menjadi
teman berdakwah yang sentiasa bersama-sama

14
Nabi Musa dan membantunya dalam Kemudian baginda pulang menemui kaumnya
menyampaikan risalah tauhid kepada bani Israil yang telah beriman kerana insaf dan takut akan
dan penduduk Mesir. azab Allah.

17. Nabi Daud a.s : Berketurunan Nabi Ishak. 22. Nabi Zakaria a.s.: Berketurunan Nabi
Keistimewaan baginda ialah memiliki suara yang Sulaiman yang diutuskan kepada bani Israil di
merdu, boleh melembutkan besi dengan tangan Palestin. Baginda sentiasa berdoa kepada Allah
untuk baginda membuat baju perang. Walaupun agar dikurniakan zuriat. Walaupun usianya
seorang raja, baginda bekerja sendiri untuk menjangkau 100 tahun dan isterinya pula
memenuhi keperluan hidupnya. Baginda juga mandul, baginda tidak berputus asa. Akhirnya
kuat beribadat seperti berpuasa berselang hari Allah mengurniakan anak lelaki yang dinamakan
sepanjang tahun. Baginda ialah seorang raja Yahya ertinya ‘Hidup’. Di samping itu baginda
yang adil lagi bijaksana dan telah membina Kota juga telah membesarkan Maryam, bonda Nabi
Baitul Maqdis bersama-sama puteranya Nabi Isa.
Sulaiman dan wafat di situ.
23. Nabi Yahya a.s.: Baginda ialah putera Nabi
18. Nabi Sulaiman a.s. : Putera Nabi Daud. Zakaria. Allah mengurniakan kepada baginda
Seorang rasul dan raja yang bijaksana. Allah ilmu yang luas sejak kecil lagi dan
telah mengurniakan banyak keistimewaan memeliharanya daripada maksiat. Baginda
kepada baginda seperti memahami bahasa seorang nabi yang bertakwa, berbudi bahasa,
binatang dan boleh memerintah jin dan angin. rajin berbakti terhadap ibu bapa, dan tidak
Baginda telah berjaya mengislamkan Ratu sombong. Nabi Yahya dan ayahnya telah mati
Balqis, kemudian berkahwin dengannya. syahid demi mempertahankan hukum Allah.
Baginda berdua dibunuh oleh raja yang zalim
19. Nabi Ilyas a.s.: Berketurunan Nabi Harun. kerana menghalang raja tersebut mengahwini
Allah mengutuskannya kepada bani Israil yang anak tirinya sendiri.
ketika itu menyembah berhala bernama Ba’lun.
Baginda menyeru mereka menyembah Allah, 24. Nabi Isa a.s. : Baginda ialah putera Maryam
tetapi mereka bukan sahaja menolak dakwahnya, binti Imran. Dengan kekuasaan Allah, malaikat
malah berusaha untuk membunuh Nabi Ilyas. Jibril telah meniupkan roh suci ke dalam rahim
Akhirnya Allah menurunkan bala kepada Maryam. Maka lahirlah Nabi Isa tanpa bapa.
kaumnya dengan kemarau selama 3 tahun. Antara keistimewaan baginda ialah boleh
bercakap ketika masih bayi. Baginda diutuskan
20. Nabi Ilyasa’ a.s.: Baginda anak angkat Nabi kepada bani Israil dan diberikan kitab Injil.
Ilyas dan diutuskan kepada bani Israil. Baginda Hanya segelintir sahaja daripada kaumnya yang
berjaya menyeru umatnya kembali menyembah beriman dan dikenali dengan gelaran ‘Al-
Allah. Kaumnya hidup dalam keadaan aman dan Hawariyyun’ , sedangkan ramai lagi yang
damai, tetapi setelah Nabi Ilyas wafat, mereka menentang seruan baginda. Mereka berusaha
kembali kufur. Allah menimpakan bala dengan menangkap dan membunuh baginda. Tetapi
melenyapkan segala kesenangan yang dinikmati. Allah telah menyelamatkan baginda dengan
diangkat ke langit dan akan diturunkan kembali
ke bumi untuk menegakkan kebenaran Islam
21. Nabi Yunus a.s.: Diutuskan kepada kaum ketika hampir kiamat.
yang menyembah berhala di Ninawa, Iraq.
Apabila mereka enggan menerima dakwah, Nabi 25. Nabi Muhammmad s.a.w.: Junjungan ialah
Yunus meninggalkan mereka dan menumpang Muhammmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
sebuah kapal. Ketika dalam perjalanan, kapal ini daripada keturunan Nabi Ismail. Baginda
menghadapi masalah ombak besar dan ribut dilahirkan di Kota Mekah. Ketika remaja lagi
taufan yang boleh menenggelamkannya. Setelah nabi kita Muhammad terkenal sebagai seorang
dilakukan undian sebanyak 3 kali, baginda telah yang jujur sehingga digelar ‘Al-Amin’. Ketika
terpilih untuk dibuang ke laut bagi mengatasi berusia 40 tahun Allah telah melantik junjungan
masalah itu. Setelah dicampakkan ke laut, sebagai rasul kepada seluruh alam dan
baginda telah ditelan oleh ikan nun (paus). diwahyukan kitab al-Quran. Junjungan
Ketika berada di dalam perut ikan, baginda merupakan penghulu sekalian rasul (sayyidul
sentiasa bertasbih dan beristighfar sehinggalah mursalin) dan nabi terakhir (khatamul anbiya’).
Allah mengeluarkannya daripada perut ikan itu. Ketika berdakwah, junjungan telah menanggung

15
pelbagai ujian dan cubaan daripada kaum • Baginda juga telah dikhianati oleh
musyrikin Quraisy. Junjungan berjaya sahabat karibnya iaitu Yahuza Al-
melakukan perubahan besar yang menakjubkan Askharyuti.
dalam sejarah bangsa Arab dan umat manusia
seluruhnya. Junjungan wafat di Kota Madinah 5. Nabi Muhammad s.a.w.
al-Munawwarah. • Baginda sabar menghadapi tentangan
kaumnya yang mengancam untuk
Demikianlah secara ringkas kisah kehidupan membunuhnya.
rasul-rasul yang wajib diketahui. Semua rasul
• Junjungan juga tabah menghadapi
memiliki sifat-sifat mulia, bertakwa, kuat
pelbagai ujian ketika berhijrah ke
beribadat, dan gigih berjuang menyebarkan
Madinah.
agama Islam. Oleh itu, kita hendaklah berusaha
mencontohi mereka dengan mengamalkan
Ciri-Ciri Rasul Ulul Azmi
akhlak mulia seperti sabar, sanggup berkorban,
1. Memiliki sifat yang cekal dan tabah.
gigih berjuang, dan bertawakal kepada Allah.
2. Paling banyak menanggung ujian dalam
RASUL-RASUL ULUL AZMI perjuangan.
3. Sabar dan mempunyai keazaman yang
Maksud Rasul Ulul Azmi (PMR 2007) kuat ketika berdepan dengan musuh.
• Mereka yang cekal hati, kuat keazaman 4. Mempunyai sifat kecekalan dalam
dan amat sabar menempuh pelbagai perjuangan menegakkan agama Allah.
rintangan serta kesusahan dalam
menegakkan agama Allah. Penghayatan
1. Tekun, cekal, dan memiliki keazaman
Contoh Kecekalan Hati Dan Kesabaran yang kuat dalam melakukan sesuatu
Rasul-Rasul Ulul Azmi pekerjaan.
(PMR 2007) 2. Sabar dan tabah apabila menghadapi
ujian dalam kehidupan.
1. Nabi Ibrahim 3. Sanggup berkorban dan sentiasa
• Baginda diuji oleh Allah dengan memberi bantuan kepada rakan-rakan
perintah menyembelih putera dan guru-guru.
kesayangannya Nabi Ismail.
• Baginda tabah menghadapi tentangan TAMADUN
kaumnya sehingga diuji dengan Sesungguhnya para rasul merupakan
dicampak ke dalam api. kumpulan manusia yang terpilih dan amat
istimewa. Mereka merupakan pemimpin
2. Nabi Nuh perubahan yang gigih berjuang membetulkan
• Baginda sabar menyeru kaumnya agar akidah demi menyelamatkan umat daripada
beriman selama 950 tahun. kesesatan. Mereka juga telah mimimpin
• Hanya beberapa orang sahaja yang umatnya mencapai kemajuan dan kemakmuran
beriman dan selebihnya menolak seruan hidup dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
baginda. Oleh itu, kita hendaklah berusaha
membudayakan ciri-ciri kecemerlangan seperti
3. Nabi Musa sanggup berkorban dan bersusah payah demi
• Baginda telah bertemu Firaun dan para memajukan negara yang bertamadun.
pembesarnya dengan hati yang cekal
dan tabah.
• Baginda menyeru mereka beriman PENILAIAN
walaupun menyedari risiko 1. Ceritakan sejarah ringkas nabi-nabi
kemungkinan dibunuh. berikut:
i. Nabi Idris a.s.
4. Nabi Isa ii. Nabi Sulaiman a.s.
• Baginda tabah menghadapi tentangan iii. Nabi Ya’kub a.s. (6m)
dan ancaman bunuh daripada kaumnya. 2. Senaraikan nabi-nabi yang bergelar ulul
azmi. (5m)

16
3. Mengapakah mereka digelar 3. Maksiat dan kemungkaran dapat
sedemikian? (2m) dicegah dengan berkesan.
4. Terangkan tiga contoh kesabaran dan Fatanah
kecekalan hati yang ditunjukkan oleh 1. Menjadi seorang yang rajin berusaha.
rasul-rasul ulul azmi. (6m) 2. Berfikir secara kreatif dan kritis.
5. Nabi Muhammad s.a.w. telah
melakukan perubahan besar terhadap Sifat Mustahil Bagi Rasul
tamadun dan peradaban manusia. Ada 4;
Kemukakan contoh perubahan yang 1. Kazibun maksudnya dusta - ‫كذب‬
telah dilakukan oleh baginda. (2m) Para rasul tidak berdusta. Semua perkara yang
disampaikan kepada mereka adalah benar.
Sekiranya para rasul itu melakukan pendustaan,
nescaya Allah tidak melantik mereka menjadi
rasul dan umat Islam tidak akan mengetahui
UNIT 3: SIFAT-SIFAT RASUL kebenaran Islam.

Sifat Wajib Bagi Rasul (PMR 2007) 2. Khiyanatun maksudnya


Ada 4; pecah amanah - ‫خيانة‬
1. Sidqun maksudnya benar - ‫صدق‬ Para rasul tidak khianat terhadap amanah dan
Para rasul mempunyai sifat benar dalam segala tanggungjawab yang diberikan oleh Allah
perkataan dan perbuatan kerana mereka sendiri kepada mereka. Sehubungan dengan itu Islam
diutuskan untuk menyampaikan kebenaran. dapat berkembang pesat ke seluruh dunia.
Sekiranya mereka pecah amanah dan khianat,
2. Amanah maksudnya jujur - ‫امانة‬ sudah tentu Allah tidak menyuruh hamba-
Semua rasul bersifat jujur dan bertanggungjawab hambanya mempercayai mereka.
dalam menjalankan tugas dakwah agar manusia
memperhambakan diri kepada Allah s.w.t. 3. Kitmanun maksudnya
menyembunyikan - ‫كتمان‬
3. Tabligh maksudnya menyampaikan - ‫تبليغ‬ Para rasul tidak menyembunyikan perkara yang
Para rasul bertugas menyampaikan segala diperintahkan oleh Allah. Semuanya
perintah Allah dan risalah Islam kepada semua disampaikan dengan penuh ikhlas. Dengan itu,
lapisan masyarakat. kita dapat mengetahui semua isi kandungan al-
Quran dan syariah Islam.
4. Fatonah maksudnya bijaksana - ‫فطانة‬
Sifat bijaksana yang dimiliki oleh para rasul 4. Baladatun maksudnya bodoh - ‫بلدة‬
membolehkan mereka menyusun strategi dakwah Para rasul tidak bodoh. Sekiranya mereka
dengan berkesan di samping dapat mematahkan bodoh, sudah tentu mereka tidak dapat
hujah orang musyrikin. melaksanakan amanah yang berat itu dengan
cemerlang.
Kepentingan Mencontohi Sifat Rasul
Sidqun Sifat Harus Bagi Rasul
1. Menjadi seorang yang sentiasa bercakap
benar dan tidak berdusta. Ada 1;
2. Mendapat kepercayaan orang ramai. 1. Basyariyyah maksudnya sifat yang ada pada
Amanah manusia. - ‫بشرية‬
1. Menjadi seorang yang jujur dalam Para rasul ialah manusia biasa. Mereka
setiap tindakan. mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh
2. Dapat melaksanakan tanggungjawab manusia seperti makan, minum, tidur, berjalan,
dengan berkesan. beristeri, penat, sakit yang tidak menjejaskan
Tabligh martabat nubuwwah ‫( نبببببببببوة‬kenabian),
1. Nasihat menasihati ke arah kebaikan. menanggung kesusahan dan lain-lain lagi, tetapi
2. Saling bekerjasama dalam melakukan tidak ada sifat-sifat yang boleh menjatuhkan
sesuatu pekerjaan. darjat kerasulan seperti gila.

17
Penghayatan 1. Mendapat hidayah untuk kembali ke
1. Amanah dalam tindakan. jalan Allah.
2. Menjauhkan sifat mazmumah. 2. Meningkatkan ketaatan dan
3. Memelihara kewarasan mental, ketakwaan kepada Allah.
kesihatan fizikal dan kesopanan 3. Mengetahui perkara ghaib yang di
pertuturan dalam kehidupan. luar jangkauan pemikiran.
4. Mencintai rasul melebihi kecintaan
TAMADUN kepada diri sendiri.
Seseorang yang mencontohi rasul, sudah tentu 5. Memiliki akhlak mulia yang boleh
akan memiliki sifat-sifat terbaik yang akan dicontohi oleh orang lain.
memberikan kelebihan kepadanya dalam 6. Mendapat kebahagiaan hidup di dunia
melakukan aktiviti seharian seperti dan di akhirat.
bertanggungjawab, tabah, kuat berusaha,
inovatif, dan bijak mengurus masa berdasarkan B. Kepada Keluarga
konsep tauhid. Sebagai murid, anda amat 1. Membina keluarga bahagia yang
berpotensi untuk mencapai kejayaan yang menjamin keharmonian rumah tangga.
diidamkan, seterusnya anda akan membina 2. Mengambil berat pendidikan fardu ain
kehidupan yang harmoni di dunia dan di akhirat dan fardu kifayah.
pula anda tergolong manusia yang mendapat 3. Melahirkan anggota keluarga yang kuat
keredhaan dan rahmat Allah. beribadat seperti menunaikan solat
berjemaah.
Oleh itu kita hendaklah membudayakan ciri-ciri 4. Memelihara setiap anggota keluarga
kecemerlangan seperti bersikap sanggup daripada dosa dan azab siksa neraka.
berkorban dan bersusah payah demi memajukan 5. Ibu bapa membesarkan anak-anak
negara yang bertamadun. dengan penuh kasih sayang dan tidak
mengabaikan mereka.
PENILAIAN 6. Melahirkan anak-anak yang soleh, taat
1. Nyatakan empat sifat wajib bagi rasul. kepada ibu bapa dan tidak menderhakai
(4m) mereka.
2. Nyatakan perbezaan antara sifat harus
bagi rasul dengan manusia biasa. (2m) C. Kepada Masyarakat
3. Jelaskan empat kepentingan bersifat 1. Patuh dan taat kepada Allah, rasul dan
dengan sifat-sifat wajib bagi rasul. para pemimpin.
(8m) 2. Mengutamakan perpaduan dan
4. Sebagai seorang murid, bagaimanakah persaudaraan Islam.
anda dapat mencontohi sifat-sifat terpuji 3. Menggalakkan aktiviti keilmuan dalam
para rasul? (4m) kalangan anggota masyarakat.
4. Mengamalkan budaya bekerjasama dan
tolong menolong dalam perkara
kebajikan.
UNIT 4: KESAN BERIMAN 5. Melaksanakan tanggungjawab dakwah.
KEPADA RASUL 6. Berusaha membanteras masalah gejala
sosial yang berlaku dalam kalangan
Sebab Perlu Mencontohi Para Rasul masyarakat.
1. Para rasul adalah manusia pilihan Allah.
2. Mereka membawa perkara-perkara D. Kepada Negara
kebenaran. 1. Dipimpin oleh para pemimpin yang
3. Mereka menjadi model dan contoh terbaik. cekap, bersih, amanah, adil dan
4. Mereka menjelaskan yang hak dan batil. bertanggungjawab.
5. Bukti keyakinan kita kepada Allah. 2. Menegakkan hukum dan perundangan
6. Dapat melaksanakan syariat Allah. Islam.
3. Memastikan sistem ekonomi bebas
Kesan Beriman Kepada Rasul daripada sumber- sumber haram seperti
A. Kepada Individu riba dan judi.

18
4. Membina kestabilan politik untuk 2. Kemukakan dua kesan beriman kepada
memajukan dan membangunkan negara. rasul terhadap individu dan keluarga.
5. Membina tamadun Islam yang (4m)
berasaskan wahyu. 3. Huraikan tiga kesan beriman kepada
6. Berjihad mempertahankan maruah rasul terhadap masyarakat. (6m)
Islam dan membela umat Islam yang 4. Golongan yang menolak sunnah rasul
ditindas. adalah golongan yang sesat.
i.. Nyatakan maksud sunnah rasul. (2m)
Akibat Menolak Sunnah Rasul ii. Kemukakan dua contoh kesesatan
golongan ini seperti yang berlaku dalam
Maksud Sunnah Rasul: masyarakat kini. (4m)
Sunnah Rasul ialah segala perkataan, perbuatan,
dan pengakuan rasul yang berkaitan dengan
agama Islam.
UNIT 5: ISMATUR RASUL
Menolak sunnah rasul adalah satu kesalahan
besar dalam agama. Allah telah menyediakan Maksud Ismatul Rasul
neraka kepada orang yang menolak sunnah. Bermaksud para rasul terpelihara daripada
melakukan sebarang maksiat, dosa dan perkara
yang mencemarkan kemuliaan dan kemampuan
Antara akibat menolak sunnnah rasul : mereka dalam menyampaikan wahyu Allah.
A. Kepada Individu
1. Hidup dalam kesesatan. Hikmah /Kelebihan Rasul Bersifat Maksum.
2. Jauh daripada hidayah dan rahmat
Allah. 1. Menjamin kewibawaan para nabi dan
3. Mendapat balasan siksa api neraka. rasul.
B. Kepada Keluarga dan masyarakat
2. Menjadi contoh teladan kepada manusia
dalam semua aspek kehidupan.
1. Kehidupan keluarga dan masyarakat
3. Meyakinkan manusia tentang kebenaran
porak peranda.
risalah yang dibawa.
2. Berlaku perpecahan dan perbalahan.
4. Memelihara kemuliaan dan keaslian
3. Kemungkaran berleluasa.
wahyu daripada perubahan dan
penyelewengan.
C. Kepada Negara
5. Menolak hujah orang yang mengingkari
1. Negara huru hara kerana perebutan
ajaran rasul.
kuasa.
2. Negara tidak membangun.
Sebab Rasul Dilantik Daripada Kalangan
3. Perkembangan ilmu tidak berlaku.
Manusia
Galeri Ilmu:.
1. Memudahkan manusia menerima ajaran
• Sunnah merupakan sumber kedua
rasul.
syariat Islam selepas Al- Quran.
2. Menjadi contoh dalam melaksanakan
• Orang yang menolak sunnah rasul suruhan Allah dan meninggalkan
dihukumkan murtad (keluar daripada larangannya.
agama Islam) 3. Bersesuaian dengan manusia yang
Sabda Rasulullah s.a.w.” Tidak sempurna iman mempunyai sifat cekal, sabar dan gigih.
seseorang itu sehinggalah aku lebih dicintai 4. Sebagai ujian Allah kepada manusia
daripada anaknya, bapanya, dan semua sama ada membenarkan para rasul atau
manusia.” (Riwayat Al-Bukhari) mendustakan mereka.

PENILAIAN MUKJIZAT
1. Nyatakan tiga kepentingan mencontohi
para rasul. (6m) Maksud Mukjizat
Iaitu perkara luar biasa yang dikurniakan oleh
Allah kepada para nabi dan rasul.

19
1.Karamah / keramat (‫)كﺮﺍمﺔ‬: Iaitu perkara luar
biasa dikurniakan oleh Allah kepada hamba-Nya
Jenis-Jenis Mukjizat yang soleh.
Ada 2 jenis; Contoh: Karamah yang berlaku kepada Ashabul-
Kahfi.
1. Mukjizat Maknawi ((‫معﺠزة معنوى‬
Iaitu mukjizat yang akan diketahui 2.Irhas (‫)ﺍرهههههاس‬: Perkara luar biasa yang
keluarbiasaannya dengan menggunakan dikurniakan oleh Allah kepada seseorang yang
kekuatan akal fikiran. Contohnya al-Quran bakal dilantik menjadi rasul untuk menarik
hanya boleh dirasai kehebatannya setelah perhatian orang ramai kepada mereka.
dipelajari dan dikaji secara mendalam. (PMR 2004)
Contoh: Nabi Isa boleh bercakap ketika masih
2. Mukjizat Hissi (‫)معﺠزة حسي‬ bayi.
Iaitu mukjizat yang dapat dilihat dan dirasa oleh 3. Ma’unah (‫)معونههﺔ‬: Perkara luar biasa yang
pancaindera. Contohnya mukjizat Nabi dikurniakan oleh Allah kepada orang biasa yang
Muhammmad dapat membanyakkan makanan beriman sebagai pertolongan Allah kepada
yang sedikit. mereka.
Contoh: Seseorang yang terselamat daripada
Contoh Mukjizat Para Rasul (Hissi) bahaya maut.
1. Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api.
2. Unta Nabi Soleh keluar daripada batu. 4. Istidraj (‫)ﺍسههتدرﺍج‬: Perkara luar biasa yang
3. Tongkat Nabi Musa bertukar menjadi berlaku kepada manusia yang mengingkari Allah
ular. seperti orang fasik dan kafir.
4. Nabi Sulaiman boleh memerintah Contoh: Seseorang yang diberikan nikmat yang
angin. melimpah ruah dan ditangguhkan pembalasan
5. Nabi Yunus terselamat daripada perut oleh Allah. Keadaan ini menyebabkan mereka
ikan nun. lupa daratan, sombong dan menyangka berada di
6. Nabi Isa boleh menyembuhkan pihak yang benar.
penyakit sopak dan buta.
7. Nabi Muhammmad naik ke langit 5. Sihir (‫)سﻴﺤﻴﺮ‬: Perkara luar biasa yang berlaku
dalam peristiwa Israk dan Mikraj. kepada sesiapa sahaja yang mempelajarinya
kerana didorong hawa nafsu untuk melakukan
Tujuan Allah Mengurniakan Mukjizat kejahatan. Sihir berlaku dengan bantuan jin dan
1. Menunjukkan kekuasaan Allah. syaitan. Ia boleh ditandingi dan dikalahkan oleh
2. Melemahkan musuh-musuh Allah. orang yang mengetahui cara-caranya.
(PMR 2004)
3. Membuktikan kebenaran risalah yang
dibawa. Contoh: Sihir pukau atau santau yang diamalkan
4. Membenarkan para rasul dan menolong oleh sesetengah dukun.
mereka.
5. Meyakinkan orang kafir kebenaran Penghayatan
Islam dan mendorong mereka agar
memeluk Islam. 1. Menjauhkan diri daripada melakukan
6. Menjawab soalan dan menyahut amalan-amalan yang boleh
cabaran. mengakibatkan dosa.
7. Meyakinkan umat Islam kebenaran 2. Sentiasa menjaga kebersihan rohani dan
Islam. jasmani.
3. Bersopan santun dan berdisiplin setiap
Mukjizat tidak berlaku kepada manusia biasa. Ia masa.
tidak boleh dipelajari atau ditandingi.
PENILAIAN
Perkara Luar Biasa Yang Boleh Berlaku 1. Nyatakan maksud ismatur rasul. (2m)
Kepada Manusia Biasa, 2. Terangkan tiga hikmah rasul bersifat
antaranya: maksum. (6m)
3. Jelaskan tiga sebab Allah melantik rasul
daripada kalangan manusia. (6m)

20
4. Al-Quran merupakan mukjizat teragung 2. Melaksanakan segala perintah Allah
Nabi Muhammad. dan menjauhi larangannya.
Huraikan kenyataan berserta contoh 3. Berbuat kebaikan dan berkasih sayang
bagi membuktikan kebenarannya. (4m) sesama manusia.
4. Melaksanakan amar makruf dan nahi
mungkar dalam masyarakat.
5. Memberikan sumbangan ke arah
kemajuan negara Islam.
BERIMAN KEPADA HARI
AKHIRAT Adab Menziarahi Orang Sakit
1. Berdoa agar pesakit cepat sembuh.
2. Tidak membuat bising.
UNIT 1: KEMATIAN DAN 3. Memberi motivasi kepada pesakit agar
ALAM BARZAKH SATU redha dan sabar menghadapi kesakitan.
KEPASTIAN Kehidupan Di Alam Barzakh
• Mendapat Nikmat dan Ketenangan
Maksud Kematian: (Bagi Orang Mukmin)
• Mati ialah perpisahan ruh daripada 1. Dilapangkan kubur mereka seluas 70
jasad. hasta.
• Mati ialah proses perpindahan daripada 2. Dilayan dengan baik oleh para
kehidupan di alam dunia ke alam malaikat.
barzakh. 3. Kehidupan mereka seumpama berada
di taman syurga.
Maksud Barzakh 4. Diberitahu dengan ganjaran syurga
• Dari segi bahasa bermaksud pemisah. yang akan diterima di akhirat.
• Dari segi istilah syarak: Suatu
kehidupan di antara kehidupan di dunia • Mendapat Azab dan Sengsara
dan di akhirat. Alam barzakh (Bagi Orang Fasik Dan Kafir)
merupakan alam bagi orang yang telah 1. Dihimpit oleh kubur sehingga tulang
meninggal dunia sementara menunggu rusuk kanan bertemu tulang rusuk kiri.
hari kebangkitan semula pada hari 2. Datang binatang berbisa seperti ular dan
kiamat. kala jengking yang akan mematuk dan
menyengat tubuh badan mereka
Laman Nurani sehingga hari kiamat.
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:
“Sesungguhnya kubur itu satu taman daripada Sebab Perlu Bersedia Menghadapi Kematian
taman-taman syurga, atau satu lubang daripada Dan Alam Barzakh
lubang-lubang api neraka”. 1. Manusia tidak boleh kembali lagi ke
dunia.
Hukum Beriman Kepada Alam Barzakh
2. Supaya nyawa keluar dengan mudah
Setiap muslim wajib beriman kepada alam
dan tenang ketika Malaikat Maut
barzakh.
mengambilnya.
3. Mudah menjawab soalan malaikat
Saat-saat kematian
Munkar dan Nakir.
Rasulullah ketika menghadapi sakaratul maut,
4. Selamat daripada azab kubur.
baginda telah memasukkan tangannya ke dalam
5. Selamat daripada azab neraka.
mangkuk yang berisi air, lalu baginda menyapu
muka dengan air tersebut seraya berdoa:” Ya
Hikmat Mengingati Mati Dan Alam Barzakh
Allah, berikanlah pertolongan kepadaku
• Individu
menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut”.
1. Istiqamah dalam ibadat.
2. Bersifat zuhud.
Amalan Dan Persediaan Menghadapi Mati
3. Mendorong diri melakukan
1. Bertaubat dan beristighfar kepada
amal soleh.
Allah.

21
• Masyarakat 2. Kiamat sughra (kecil): Kematian.
1. Mencegah kemungkaran yang
berlaku dalam masyarakat. Nama-Nama Lain Bagi Kiamat
2. Ziarah menziarahi serta Nama-Nama Kiamat Maksud
membantu meringankan beban Yaumul Hisab Hari perhitungan
kematian. Yaumul Jaza’ Hari pembalasan
• Negara Yaumut Tanad Hari panggil memanggil
1. Bebas daripada Yaumul Fasl Hari keputusan
penyalahgunaan kuasa. Yaumud Din Hari pembalasan
2. Negara bertambah stabil dan Yaumun Nusyur Hari kembali
maju. Al-Waqiah Peristiwa yang mesti berlaku
1. Sabda Rasulullah s.a.w.: Ar-Rajifah Gempa
“Tiga perkara yang akan mengiringi At-Tommah Bencana
mayat, iaitu keluarga, harta dan amalannya. Al-Hasr Perhimpunan
Dua perkara akan pulang iaitu keluarga dan Al-Ghasyiah Pengsan
harta kekayaan, manakala yang satu lagi akan As-Saah Masa yang ditetapkan
tetap bersama mayat iaitu amal perbuatannya.”
Al-Wa ‘id Ancaman
Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tarmizi.
Al-Haqqah Peristiwa yang sebenar
Al-Qa riah Hari yang menggemparkan
2. Sabda Rasulullah s.a.w.:
Al-Zalzalah Goncangan / gegaran
“Sesungguhnya kubur ialah persinggahan
pertama daripada beberapa tempat
persinggahan pada hari akhirat, sesiapa yang TANDA-TANDA KIAMAT
terselamat daripada azab kubur, maka selepas • Tanda-Tanda Kecil
itu semuanya akan menjadi lebih mudah. 1. Segala urusan agama ditadbir oleh
Sekiranya tidak selamat daripadanya, maka orang yang bukan ahlinya.
selepas itu semuanya menjadi lebih susah.” 2. Anak derhaka kepada ibu bapa.
Hadis riwayat Tarmizi. 3. Banyak berlaku pergaduhan dan
peperangan.
PENILAIAN 4. Manusia berlumba-lumba membina
1. Apakah yang dimaksudkan dengan bangunan yang tinggi.
alam barzakh? (2m) 5. Banyak berlaku gempa bumi dan
2. Nyatakan tiga persiapan dan bekalan bencana alam.
yang perlu disediakan untuk 6. Wanita berkelakuan dan berpakaian
menghadapi alam barzakh. (6m) menyerupai lelaki dan sebaliknya.
3. Huraikan tiga hikmah mengingati mati
terhadap masyarakat dan negara. (6m) • Tanda-Tanda Besar
1. Munculnya Imam Mahadi untuk
menegakkan syariat Islam.
2. Keluar Dajjal yang akan menyesatkan
manusia.
UNIT 2: HARI KIAMAT SATU 3. Turunnya Nabi Isa a.s.
4. Keluarnya Yakjuj dan makjuj.
KEBENARAN 5. Keluarnya dabbatul-ardh (binatang
bumi).
Maksud Kiamat: 6. Matahari terbit dari ufuk barat.
• Dari segi bahasa: kebangkitan.
• Dari segi istilah syarak: Hari berlakunya Gambaran Ketika Berlakunya Kiamat
kehancuran seluruh alam dan diikuti Ketika berlakunya kiamat, suasananya sungguh
dengan manusia dibangkitkan semula. dahsyat. Bumi akan bergegar dengan kuat,
gunung-ganang akan hancur, dan bintang-
Bahagian Kiamat bintang akan gugur bertaburan. Keadaan yang
Kiamat terbahagi kepada dua iaitu: amat dahsyat itu menyebabkan manusia berada
1. Kiamat Kubra (besar): Hari kehancuran dalam keadaan huru- hara, kebingungan, dan
alam. tidak tahu apa yang hendak dibuat.

22
Penghayatan
Gambaran Kiamat Yang Disebut Di Dalam 1. Menimbulkan rasa gerun kepada Allah.
Al-Quran 2. Sentiasa bersedia menghadapi ujian Allah.
1. Apabila langit terbelah, dan bumi 3. Menanamkan keinsafan dalam diri.
diratakan.
2. Apabila bintang-bintang jatuh PENILAIAN
berserakan, lautan dijadikan meluap, 1. Nyatakan empat tanda kecil hari kiamat.
dan kuburan dibongkar. 2. Apakah perbezaan antara kiamat kubra
3. Apabila matahari digulung, gunung- dengan kiamat sughra. (2m)
ganang dihancurkan, unta- 3. Huraikan dua hikmah Allah
unta yang bunting ditinggalkan, mengadakan hari kiamat. (4m)
binatang-binatang dikumpulkan, dan 4. Bagaimanakah anda dapat
lautan dipanaskan mempamerkan sikap sebagai seorang
murid yang yakin dengan hari kiamat.
Hikmah Allah Mengadakan Hari Kiamat (2m)
Diberi pengadilan terhadap perbuatan baik atau
jahat.
1. Manusia menghitung diri sebelum
mereka dihitung pada hari akhirat.
2. Kehidupan manusia mempunyai
UNIT 3:
matlamat untuk kebahagiaan yang PAHALA PENDORONG
abadi. AMALAN KEBAIKAN
3. Beriltizam dalam melaksanakan Maksud Pahala
ketaatan. Pahala ialah ganjaran baik yang disediakan Allah
4. Segera bertaubat kepada Allah. untuk hamba-hamba yang mematuhi
5. Melahirkan masyarakat yang beriman perintahnya.
dan negara yang berpandukan syariat
Islam. GALERI ILMU
Tahukah anda kebaikan yang kita lakukan bukan
sahaja mendapat pahala berlipat ganda, tetapi
GALERI ILMU mempunyai banyak kelebihan. Antaranya:
Ahli-ahli sains melalui kajian yang telah 1. Nur pada wajah. 4. Keluasan rezeki
dijalankan oleh mereka mengakui bahawa bumi 2. Nur di dalam hati 5. Kasih sayang manusia.
yang kita diami ini akan berakhir dengan 3. Kekuatan pada badan
kemusnahan dan kehancuran. Terdapat pula ahli
astronomi yang mengatakan bahawa bulan yang Ganjaran pahala
mengelilingi bumi akan jatuh menimpa bumi Pahala yang diberikan atas setiap kebaikan yang
apabila pusingannya mengelilingi bumi menjadi kita lakukan amat banyak. Contohnya satu
lemah, dan pada masa itu akan berlakulah kebaikan diganjari 10 hingga 700 pahala malah
kehancuran kepada bumi. Jelasnya kejadian hari ada yang lebih lagi.
kiamat dapat diterima oleh akal kerana setiap
yang ada permulaan pasti ada kemusnahan. Hikmah Ganjaran Pahala
1. Pendorong kepada rahmat dan kasih
TAMADUN sayang Allah.
Keyakinan yang mantap terhadap hari kiamat 2. Sebagai dorongan dan motivasi untuk
mampu membina keutuhan rohani dan jasmani sentiasa melakukan kebaikan.
setiap individu muslim. Di samping itu, dapat 3. Melahirkan individu yang baik,
membentuk seseorang mempunyai motivasi yang berfikiran positif dan boleh memberi
tinggi ke arah kecemerlangan kehidupan di dunia sumbangan untuk kemajuan hidup.
dan kebahagiaan di akhirat. 4. Melahirkan masyarakat yang bertakwa
Sebagai murid, sikap membuat persediaan kepada Allah.
daripada awal dan tidak bertangguh dalam 5. Menjamin keharmonian dan
melaksanakan usaha merupakan kunci ke arah kesejahteraan individu, masyarakat dan
kejayaan. negara.

23
Langkah-langkah Meningkatkan Pahala 3. Memperbanyak istighfar kepada Allah
1. Melakukan amalan dengan ikhlas s.w.t.
semata-mata kerana Allah Taala.
2. Bersungguh-sungguh mendalami ilmu Cara-Cara Menghapuskan Dosa Kecil
syariah untuk kita mengetahui suruhan 1. Melakukan kebajikan.
dan larangan Allah s.w.t. 2. Menunaikan ibadat fardu.
3. Beriltizam dalam melakukan kebaikan 3. Melakukan amalan-amalan sunat.
secara bersungguh-sungguh bukannya 4. Memperbanyak istighfar kepada Allah
sambil lewa. s.w.t.
4. Berusaha memastikan setiap kebaikan
yang dilakukan paling berkualiti. Langkah-langkah Menjauhi Dosa
5. Menghadiri majlis-majlis ilmu secara 1. Memperbanyak amalan sunat bagi
berterusan. mendekatkan diri kepada Allah.
6. Berdamping dengan teman-teman yang 2. Menginsafi azab yang akan ditempuh di
suka melakukan kebaikan. akhirat.
7. Berjihad menegakkan syariah Islam 3. Meninggalkan kemungkaran serta
bagi mengangkat tamadun manusia. menunjukkan sikap tidak menyukainya.
4. Mengelakkan diri daripada bergaul
dengan orang yang melakukan
kejahatan.
5. Menjauhi tempat-tempat maksiat.
6. Menambah ilmu agama dengan
menghadiri majlis ilmu.
UNIT 4:
DOSA JAMBATAN KE Hikmah Pembalasan Dosa
1. Sebagai balasan atas perbuatan maksiat
NERAKA yang dilakukan.
Maksud Dosa 2. Membuktikan keadilan Allah kepada
Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikan oleh manusia.
Allah s.w.t kepada hamba-Nya yang tidak 3. Supaya takut melakukan kejahatan.
mematuhi perintah atau melanggar larangan- 4. Membersihkan orang yang beriman
Nya. daripada dosa sebelum dimasukkan ke
Pembahagian Dosa
syurga.
1. Dosa Besar Perbezaan Antara Pahala Dan Dosa
Perbuatan maksiat yang ditentukan hukuman di
PAHALA DOSA
dunia oleh al-Quran atau hadis, dan diberi
Ganjaran kebaikan Balasan kejahatan
ancaman azab di akhirat. Contohnya: Berzina,
Pelakunya mendapat Pelakunya mendapat
memberi atau menerima rasuah, dan minum
nikmat syurga azab neraka
arak.
Tidak terhad Hukuman setimpal
2. Dosa Kecil banyaknya dengan dosa yang
Perbuatan maksiat yang tidak ditentukan dilakukan
hukuman di dunia oleh al-Quran atau hadis, dan Mendapat pahala Tidak mendapat dosa
tidak diberi ancaman azab di akhirat. Contohnya apabila berniat apabila berniat
tidak mengurus diri, membuang sampah di melakukan sesuatu melakukan kejahatan
tempat awam, dan melakukan perkara yang tidak kebaikan walaupun sehinggalah
berfaedah. belum melakukannya. melakukannya.
Tanda rahmat Allah Tanda keadilan Allah
Cara-Cara Menghapuskan Dosa Besar kepada manusia. kepada manusia.
1. Bertaubat kepada Allah dengan taubat
nasuha. Penghayatan
2. Rela menjalani hukuman apabila 1. Menimbulkan rasa gerun kepada Allah s.w.t.
dihadapkan ke mahkamah dengan 2. Sentiasa bersedia menghadapi ujian Allah.
hukuman yang setimpal berdasarkan 3. Menanamkan keinsafan dalam diri.
syariat.
PENILAIAN

24
1. Nyatakan pengertian pahala. (2m) tidak berkhatan. Aku bertanya: Wahai
2. Kemukakan tiga hikmah ganjaran Rasulullah! Adakah mereka memandang antara
pahala disediakan Allah kepada orang satu sama lain? Rasulullah bersabda: “Wahai
yang berbuat baik. (6m) Aisyah, keadaan pada waktu itu amat dahsyat
3. Terangkan tiga langkah meningkatkan sehingga mereka tidak memandang antara satu
pahala. (6m) sama lain.”
4. Nyatakan pengertian dosa menurut
syarak. (2m) Syafaat Di Mahsyar
5. Terangkan perbezaan antara dosa besar
dengan dosa kecil. (2m) Maksud Syafaat
6. Nyatakan tiga perbezaan antara dosa • Dari segi bahasa: Permohonan meminta
dengan pahala. (6m) sesuatu kebaikan untuk orang lain.
• Menurut syarak: Permohonan kepada
Allah oleh para nabi dan orang-orang
soleh untuk umat dan orang yang
UNIT 5: PERHIMPUNAN DI diizinkan mendapat syafaat.
MAHSYAR Syafaat Yang Paling Besar Di Akhirat
(Syafaat Uzma / Syafaat Kubra)
Maksud Mahsyar (PMR 2005)
• Dari segi bahasa: Tempat berhimpun. Syafaat yang paling besar di akhirat ialah
• Menurut Syarak: Tempat perhimpunan syafaat Nabi Muhammad s.a.w untuk
agung bagi seluruh makhluk di akhirat mempercepatkan hisab amalan manusia. Nabi
setelah dibangkitkan semula. akan memohon kepada Allah dipercepatkan
hisab berikutan permintaan daripada manusia
GALERI ILMU yang tidak sanggup lagi menanggung keperitan
Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia di dan kesengsaraan di mahsyar. Permohonan Nabi
dunia ini akan dihisab oleh Allah di akhirat s.a.w. dimakbulkan oleh Allah s.w.t.
kelak. Maka mahsyar diadakan untuk
pengadilan bagi menghisab amalan manusia. Jenis-Jenis Syafaat Yang Lain
Selain daripada syafaat uzma, Rasulullah juga
dikurniakan oleh Allah memberikan syafaat-
syafaat yang lain kepada orang yang beriman.
Antaranya:
Keadaan Di Mahsyar 1. Memasukkan orang soleh ke dalam
syurga tanpa hisab.
Golongan Anbia’, Aulia’ dan Solihin 2. Meningkatkan darjah seseorang di
Golongan ini tidak mengalami sebarang dalam syurga.
kesusahan dan kesengsaraan di mahsyar. 3. Membebaskan orang yang beriman
Mereka berada dalam keadaan selesa dan tenang. daripada api neraka.
4. Mengeluarkan orang beriman yang
Golongan Kafir, Munafik, Fasik, dan ‘Asi. melakukan maksiat dari neraka dan
Mereka berada dalam keadaan cemas, gelisah, dimasukkan ke dalam syurga.
dan menanggung pelbagai penderitaan sementara
menunggu perbicaraan. Ada yang berasa panas Golongan Yang Layak Menerima Syafaat
seolah-olah matahari berada sejengkal di atas 1. Orang yang melazimkan diri membaca
kepala atau lebih dahsyat daripada itu. al-Quran.
2. Orang yang sentiasa berselawat kepada
Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan suasana di nabi.
mahsyar melalui hadis berikut yang bermaksud: 3. Orang yang menziarahi Rasulullah
semasa baginda masih hidup atau
“Daripada Saidatina Aisyah bahawa dia menziarahi makam baginda setelah
berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. baginda wafat.
bersabda: Manusia dihimpun pada hari kiamat 4. Orang yang berdamping dengan para
dalam keadaan berkaki ayam, berbogel, dan ulamak.

25
5. Orang yang mati syahid. Perhitungan amalan manusia di dunia sama ada
baik atau jahat.
Hikmah Mahsyar
1. Mendorong seseorang itu menunaikan Al-Hisab dilaksanakan di mahsyar sebelum
tanggungjawab seperti yang diperintahkan ditentukan hukuman sama ada masuk ke syurga
oleh Allah. atau neraka.
2. Yakin terhadap keadilan Allah.
3. Sentiasa muhasabah diri dan memperbaiki Laman Nurani
kelemahan yang ada. Rasulullah bersabda yang bermaksud: ”Tidak
4. Yakin bahawa amalan soleh boleh berganjak kedua-dua kaki seseorang dari tempat
menyelamatkan seseorang daripada berdirinya pada hari kiamat sehingga disoal
kesengsaraan di mahsyar. tentang umurnya ke mana dihabiskan, tentang
ilmunya bagaimana digunakan, tentang harta
Hikmah Syafaat bendanya bagaimana diperolehi dan
1. Mendorong kasih dan cinta akan dibelanjakan, dan tentang anggota badan
Rasulullah dengan membanyakkan bagaimana dia menggunakannya”
selawat serta mencontohi akhlak
baginda. Proses Pelaksanaan Al-Hisab
2. Memuliakan para ulamak dan orang
soleh. 1. Allah akan menghitung semua amalan yang
3. Membuktikan kasih sayang nabi dan dilakukan oleh manusia sama ada kecil atau
rahmat Allah kepada manusia. besar, dan tidak ada sesuatupun yang dapat
4. Membuktukan manusia memerlukan disembunyikan daripada perhitungan Allah.
pertolongan. 2. Semua amalan yang dilakukan akan
ditayangkan semula pada hari akhirat kecuali
Penghayatan dosa yang telah diampunkan oleh Allah s.w.t.
1. Sabar menghadapi ujian dan pasrah 3. Setiap manusia akan diberi buku catatan
dengan ketentuan Allah. amalan yang ditulis oleh malaikat Raqib dan
2. Sentiasa meningkatkan kecintaan Atid sebagai bukti terhadap amalan baik atau
kepada Rasulullah dan ilmuan Islam. jahat.
3. Yakin dengan rahmat Allah. 4. Terdapat orang yang dihisab dengan cara
yang mudah dan terdapat orang yang dihisab
dengan cara yang susah.
5. Orang mukmin yang menyembunyikan
keaiban saudaranya di dunia, Allah akan
PENILAIAN menyembunyikan keaibannya di akhirat.
1. Apakah maksud mahsyar dari sudut
syarak? (2m) Laman Nurani 2
2. Terangkan keadaan orang-orang fasik Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Perkara
ketika berada di padang mahsyar. (2m) pertama yang akan dihisab terhadap amalan
3. Huraikan dua hikmah Allah seseorang pada hari kiamat ialah solat”.
mengadakan syafaat. (4m)
4. Nyatakan tiga golongan yang layak Galeri Ilmu
menerima syafaat. (6m) Selain daripada buku catatan, anggota badan
5. Terangkan tiga jenis syafaat yang manusia sendiri menjadi saksi dalam perbicaraan
dianugerahkan kepada Rasulullah selain di akhirat. Sekiranya lidah ingin berbohong,
syafaat uzma. (6m) Allah akan menjadikannya kelu, dan seluruh
anggota badan yang lain akan bercakap”.

Hikmah Al-Hisab
UNIT 6: AL-HISAB 1. Takut melakukan dosa kerana semua
PERHITUNGAN YANG ADIL perbuatan akan dihisab.
2. Menunjukkan keagungan dan
Pengertian Al-Hisab kekuasaan Allah.

26
3. Mendorong manusia supaya Sabda Rasulullah yang bermaksud: “Dua
menegakkan keadilan dan menjauhi perkataan yang disukai oleh Allah Yang Maha
kezaliman. Pengasih, ringan pada lidah, tetapi berat pada
4. Menggalakkan manusia melakukan timbangan amalan (al-mizan) iaitu
kebaikan untuk mendapat ganjaran (Subhanaullah wa bihamdihi) dan
daripada Allah di dunia dan di akhirat. (Subhanaullahil azim)
‫سبحان الله وبحمدە‬
Kepentingan Beriman Dengan Al-Hisab ‫العﻈيم الله سبحان‬
Dalam Kehidupan Manusia
1. Mendorong manusia supaya tidak Galeri Ilmu
melakukan kezaliman. Tahukah anda bahawa amalan seseorang itu akan
2. Supaya manusia tidak menyimpang ditimbang bersama-sama tuannya. Sabda Nabi
daripada matlamat hidup. yang bermaksud: Pada hari kiamat, apabila
3. Memberi motivasi ke arah melakukan seseorang anak Adam diadili, dia akan disuruh
amalan soleh. berdiri di antara 2 timbangan. Terdapat malaikat
4. Membentuk masyarakat yang sanggup yang akan menguruskannya. Jika berat
berjihad mempertahankan kesucian timbangan kebaikannya, malaikat tersebut akan
Islam. menyeru sehingga boleh didengari semua
5. Melahirkan pemimpin yang makhluk: “Bahagialah manusia ini dan dia tidak
menjalankan tugas dengan jujur, akan celaka selama-lamanya”. Sebaliknya jika
amanah, dan bersungguh-sungguh. ringan timbangan kebaikannya, malaikat itu akan
6. Melahirkan masyarakat yang sentiasa berkata:” Celakalah manusia ini dan dia tidak
bersaing untuk melakukan kebajikan. akan bahagia”.

PENILAIAN Hubungan Al-Mizan Dengan Al-Hisab


1. Nyatakan pengertian beriman kepada • Al-mizan berlaku selepas selesai al-
al-hisab. (2m) hisab.
2. Terangkan dua proses al-hisab pada hari • Al-Mizan ialah proses penentuan
akhirat. (4m) keputusan menyatakan balasan syurga
3. Huraikan tiga kepentingan beriman atau neraka kepada manusia selepas
kepada al-hisab terhadap kehidupan berakhirnya al-hisab.
manusia. (6m) • Al- Hisab ialah proses mensabitkan
4. Terangkan tiga hikmah Allah amalan manusia sama ada baik atau
mengadakan al-hisab pada hari akhirat. jahat.
(6m)

Hikmah Beriman Kepada Al-Mizan


1. Membuktikan keadilan Allah yang
mutlak.
UNIT 7: AL-MIZAN NERACA 2. Mendorong manusia melakukan amalan
soleh.
KEADILAN 3. Mencegah manusia daripada melakukan
kejahatan.
Pengertian Al-Mizan 4. Melahirkan manusia yang bersifat adil.
Al-Mizan bermaksud neraca atau penimbang. 5. Membentuk sifat takut terhadap balasan
buruk pada hari kiamat.
Pada hari kiamat, semua amalan manusia akan
dijelmakan dalam bentuk jirim dan diletakkan di
Perbezaan Konsep Al-Mizan Di Akhirat
atas al-Mizan. Timbangannya menyeluruh, tepat Dengan Pertimbangan Di Dunia
dan adil.
Al-Mizan Di Akhirat Pertimbangan Di
LAMAN NURANI
Dunia
Menyeluruh, adil dan Terbatas dan tidak

27
telus. terjamin ketepatannya. • Kepantasan pergerakan orang yang
Dilaksanakan tanpa Terdedah kepada beriman semasa melalui titian as-sirat
dipengaruhi emosi pengaruh emosi dan bergantung kepada amalan soleh
atau diskriminasi. diskriminasi. masing-masing ketika hidup di dunia.
Tetap dan tegas. Boleh berubah-ubah.
Berdasarkan zahir Berdasarkan zahir • Orang yang kufur kepada Allah s.w.t.
dan batin. sahaja. akan tergelincir ke dalam neraka semasa
melalui titian as-sirat.
PENILAIAN
1. Nyatakan pengertian al-mizan. (2m)
2. Terangkan tiga hikmah beriman kepada Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
al-mizan. (6m) “Semua manusia akan melalui titian di atas
3. Jelaskan tiga perbezaan antara al-mizan neraka. Ada yang bergerak pantas seperti kilat,
di akhirat dengan pertimbangan di ada yang bergerak seperti angin, ada pula yang
dunia. (6m) bergerak seperti kuda yang berlari, dan ada
4. Keimanan terhadap al-mizan boleh yang berjalan kaki, merangkak, dan
menjana sifat adil dan tegas pendirian mengesot…”
dalam diri seseorang murid.
Terangkan dua cara mengamalkan sifat Hikmah Beriman Kepada As-Sirat
adil dan tegas pendirian di sekolah.(4m) 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
2. Memberi kesedaran beramal soleh
semasa di dunia.
3. Memberi keinsafan kepada manusia
agar menjauhi larangan Allah.
UNIT 8: TITIAN AS-SIRAT 4. Memberi motivasi kepada manusia
Pengertian As-Sirat berlumba-lumba ke arah kebajikan.
5. Membuktikan kekuasaan dan keadilan
• Dari segi bahasa: bermaksud jalan. Allah.
• Menurut Syarak: Titian yang
merentang di atas neraka menuju ke Amalan Supaya Berjaya Melintasi As-Sirat
syurga. 1. Beristiqamah melakukan kebaikan
Semua manusia akan melalui titian as-Sirat, seperti taat kepada ibu bapa dan
namun kepantasan menyeberangi titian as-sirat mematuhi peraturan sekolah.
tersebut berdasarkan amalan soleh masing- 2. Mematuhi hukum-hakam yang
masing di dunia. Orang kafir pula akan jatuh ke ditetapkan oleh Allah seperti solat, tidak
dalam api neraka ketika melalui titian as-Sirat. minum arak dan tidak berzina.
3. Memelihara diri supaya tidak tergelincir
GALERI ILMU daripada landasan Allah seperti percaya
Sabda Rasulullah yang bermaksud:” Dan tiada kepada rukun iman dan melaksanakan
seorangpun di antara kamu melainkan semua rukun Islam .
manusia akan melaluinya (neraka), iaitu satu PENILAIAN
perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan 1. Nyatakan takrif as-sirat dari sudut
oleh Tuhanmu”. syarak. (2m)
2. Jelaskan keadaan manusia ketika
Kepentingan Beriman Kepada As-Sirat melintasi titian as- sirat.(4m)
1. Melengkapkan kepercayaan kepada 3. Huraikan dua hikmah Allah
rukun iman. mengadakan as-sirat. (4m)
2. Melahirkan individu muslim yang baik. 4. Bincangkan amalan yang mesti
3. Amalan yang dilakukan bertepatan dilakukan di dunia supaya berjaya
dengan syariat Islam. melintasi titian as-sirat. (4m)
4. Membanyakkan amalan agar mudah
melalui titian as-sirat.

Keadaan Manusia Ketika Melalui As- Sirat UNIT 9:

28
SYURGA GANJARAN 3. Bidadari jelita sentiasa menemani
dan melayan penghuni syurga.
KEBAIKAN 4. Pelayan-pelayan yang dipanggil
‘wildan’ yang terdiri daripada remaja-
Maksud Syurga remaja lelaki sentiasa melayan
• Dari segi bahasa: Sebuah taman yang penghuni syurga.
indah dipenuhi dengan pelbagai nikmat 5. Mahligai yang indah daripada emas dan
dan keselesaan. perak.
• Suatu tempat yang dipenuhi dengan 6. Buminya daripada perak dan air
nikmat yang disediakan oleh Allah sungainya daripada susu, madu, arak,
untuk hamba-hamba-Nya yang beriman dan air yang lazat.
dan beramal soleh selepas mereka 7. Taman yang indah dan terbentang luas
dibangkitkan semula pada hari akhirat. dipenuhi pohon dan alunan suara
dengan irama yang sangat merdu.
Kepentingan Beriman Kepada Syurga 8. Dapat melihat wajah Allah. Inilah
1. Melengkapkan rukun iman dan nikmat paling besar yang dikurniakan
memastikan kesahihan akidah. kepada penghuni syurga.
2. Menggalakkan manusia melakukan
kebaikan. Hikmah Allah Mengadakan Syurga
3. Meyakinkan bahawa kebaikan akan 1. Menjadi motivasi kepada manusia
diberikan ganjaran baik pada hari untuk patuh kepada Allah dan
akhirat. melakukan amalan soleh.
2. Mengingatkan manusia bahawa setiap
Nama-Nama Syurga pengorbanan di dunia akan diberi
ganjaran yang istimewa di akhirat.
Nama Syurga Maksudnya 3. Menjadi bukti kebesaran dan rahmat
Jannatu Adnin Tempat kediaman Allah terhadap hamba yang beriman
Jannatun Naim Tempat dipenuhi nikmat dan beramal soleh.
Jannatul Makwa Tempat berteduh 4. Memberi kesedaran kepada manusia
Jannatul Firdaus Tempat kediaman bahawa nikmat di dunia adalah amat
Maqamum Amin Tempat yang aman sedikit, terlalu rendah nilainya dan tidak
Darul Khulud Tempat yang kekal kekal jika dibandingkan dengan nikmat
Darus Salam Tempat yang selamat syurga.

Bukti Kewujudan Syurga Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:


1. Terdapat banyak ayat al-Quran dan “Apabila kamu ingin memohon syurga pohonlah
hadis yang menerangkan tentang syurga al- Firdaus. Ia adalah syurga yang
syurga. tertinggi dan dikelilingi oleh syurga-syurga lain.
2. Rasulullah s.a.w. telah melihat syurga Di atasnya ialah Arsyur-Rahman. Sungai-
dan keadaan penghuninya dalam sungai syurga yang lain mengalir dari syurga
peristiwa Israk dan Mikraj. Firdaus.”
3. Nabi Adam dan Hawa pernah tinggal di
dalam syurga sebelum diturunkan ke
dunia. PENILAIAN
4. Terdapat para sahabat yang dijanjikan 1. Nyatakan pengertian syurga menurut
dengan syurga pada hari akhirat. bahasa dan syarak. (3m)
2. Terangkan dua jenis nikmat di dalam
Nikmat-Nikmat Syurga syurga. (4m)
1. Kata alu-aluan dan ucapan lunak 3. Huraikan tiga hikmah Allah
yang diucapkan kepada penghuni menciptakan syurga yang dijanjikan
syurga. kepada orang yang bertakwa. (6m)
2. Pakaian dan persalinan yang terdiri 4. Keyakinan kepada syurga boleh
daripada sutera dan perhiasan melahirkan umat yang cemerlang.
daripada emas serta perak Huraikan kesan pernyataan di atas. (2m)

29
5. Terangkan dua bukti kewujudan batu ‘sijjil’ yang didatangkan dari
syurga. (4m) neraka.
4. Api yang digunakan pada hari ini
membuktikan kewujudan api neraka
yang panas melebihi 70 kali ganda.
5. Di dunia manusia membuat penjara
UNIT 10: NERAKA BALASAN untuk menghukum penjenayah. Sudah
tentu di akhirat pula Allah Yang Maha
KEJAHATAN Adil menyediakan neraka untuk
menghukum orang yang mengingkari-
Maksud Neraka Nya.
• Tempat balasan siksa yang disediakan
Allah kepada orang kafir dan orang Keperitan Azab Neraka
Islam yang melakukan dosa. 1. Api neraka sangat panas dan boleh
meleburkan segala yang dihumbankan ke
Laman Nurani dalamnya. Kepanasannya semakin bertambah
Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: setiap hari. Warna api neraka adalah hitam pekat
Seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada kerana terlampau panas dan terlalu lama
hari kiamat ialah orang yang diletakkan bara api dinyalakan.
di bawah kedua-dua telapak kakinya sehingga
mendidih otaknya. Dia tidak menyangka 2. Wajah penghuni neraka cacat dan hodoh
bahawa ada orang lain yang lebih dahsyat kerana dibakar api.. Kulit mereka pula akan
siksaan daripadanya. Padahal dialah orang yang digantikan dengan kulit baru apabila disambar
paling ringan siksaan. api. Tubuh badan mereka dijadikan besar supaya
(Riwayat al-Bukhari dan bertambah azab yang dialami.
Muslim)
3. Penghuni neraka sentiasa dalam kesengsaraan
Kepentingan Beriman Kepada Neraka selama mereka berada di dalam neraka. Mereka
1. Melengkapkan rukun iman dan juga tiada peluang bertaubat. Mereka meraung
memastikan kebenaran akidah. kesakitan, mengherdik dan menyalahkan sesama
2. Menghalang manusia melakukan sendiri, menyesal dan menangis sehingga
maksiat. mengalir air mata darah, dan berputus asa serta
3. Menambahkan keyakinan bahawa setiap berharap agar mereka kembali menjadi tanah.
kejahatan akan diberikan balasan
kejahatan. 4. Makanan penghuni neraka ialah buah zakum
daripada pohon berduri yang keluar dari dasar
Nama-Nama Neraka neraka jahim. Apabila dimakan menjadi kotoran
Nama Neraka Maksudnya minyak yang mendidih di dalam perut. Jika
Jahannam Tempat balasan siksa yang setitik daripadanya jatuh ke bumi, akan
abadi selepas mati. membinasakan seluruh kehidupan di dunia.
Sair Api yang menyala-nyala
Lazho Api yang bergejolak 5. Minuman penghuni neraka ialah air danur,
Saqar Api yang membakar kulit kotoran darah, dan nanah penghuni neraka. Juga
Jahim Api yang menyala-nyala air panas yang menggelegak yang
Hawiah Api yang sangat panas menghancurkan isi perut.
Hutamah Api yang dinyalakan
Bukti Kewujudan Neraka 6. Penghuni neraka diazabkan dengan pelbagai
1. Terdapat banyak ayat al-Quran dan bentuk siksaan. Contohnya tangan mereka
hadis yang menceritakan tentang neraka dibelenggu ke leher, dibelit dengan rantai yang
dan sifat-sifatnya. panjangnya 70 hasta, dan dipatuk oleh binatang-
2. Rasulullah telah melihat neraka dan binatang yang amat berbisa seperti ular serta kala
keadaan penghuninya dalam peristiwa jengking.
Israk dan Mikraj.
3. Tentera bergajah yang dipimpin oleh Kesan Beriman Kepada Neraka
Abrahah telah dimusnahkan dengan 1. Menambahkan keyakinan terhadap
kekuasaan Allah.

30
2. Menginsafkan orang yang berdosa agar
segera bertaubat. Maksud Hari Akhirat
3. Menimbulkan kesedaran meninggalkan Hari akhirat ialah alam yang kekal abadi sesudah
kemungkaran. hari kiamat. Ia merupakan alam baru yang
4. Mendorong meningkatkan ketakwaan diwujudkan oleh Allah selepas kebangkitan
dan amalan soleh. semula manusia.
5. Melahirkan perasaan takut akan azab
Allah dan mengharapkan rahmat-Nya. Kepentingan Persediaan Menghadapi Hari
Akhirat
Hikmah Allah Mengadakan Neraka 1. Supaya manusia mencukupkan bekalan
1. Balasan untuk orang yang mengingkari untuk hari akhirat.
kewujudan Allah.
2. Menepati janji Allah yang disebut di
2. Supaya manusia tidak tergolong dalam
dalam kitab suci. kalangan orang yang rugi.
3. Agar umat Islam mendapat ganjaran
3. Setiap dosa dan kesalahan yang terlepas yang baik daripada Allah.
hukuman di dunia tidak terlepas 4. Sebagai ingatan kepada manusia
menerima hukuman Allah. bahawa segala amalannya di dunia akan
4. Menunjukkan Allah berkuasa mendapat pembalasan di akhirat.
melakukan apa yang dikehendaki-Nya.
5. Membuktikan keadilan mutlak Allah Faktor Mencapai Kejayaan Di dunia Dan Di
pada hari kiamat. Akhirat
• Faktor Kejayaan Di Dunia
Langkah-langkah Menghindari Amalan Yang
1. Istiqamah dalam setiap pekerjaan yang
Menjurus Kepada Dosa
baik.
2. Bersungguh-sungguh dan rajin
1. Menginsafi keperitan azab di dalam berusaha.
neraka. 3. Suka membantu orang lain.
2. Berdoa supaya Allah memberikan
4. Berakhlak dan berperibadi mulia
kekuatan menghindari maksiat dan
godaan syaitan.
• Faktor Kejayaan Di Akhirat
3. Melaksanakan hukum-hakam
berdasarkan syariat Islam. 1. Berpegang kepada akidah ahli sunnah
4. Segera beristighfar dan bertaubat wal jamaah.
apabila terlanjur melakukan dosa. 2. Menyempurnakan ibadat-ibadat wajib
5. Mendampingi orang alim. dengan sebaik-baiknya.
3. Memperbanyak amalan sunat.
PENILAIAN 4. Melaksanakan amar makruf nahi
1. Nyatakan pengertian neraka. (2m) mungkar dalam kehidupan.
2. Terangkan tiga hikmah kewujudan
neraka. (6m) Amalan Soleh Sebagai Bekalan
3. Huraikan tiga langkah mengatasi 1. Menuntut ilmu.
amalan yang menjurus kepada dosa. 2. Berakhlak mulia.
(6m) 3. Berjihad.
4. Azab neraka amat dahsyat dan 4. Bersedekah.
menggerunkan. Jelaskan tiga perbezaan 5. Menjaga hubungan dengan Allah dan
di antara keperitan azab neraka dengan manusia.
kesengsaraan hidup di dunia. (4m) Amar Makruf Nahi Mungkar Di Sekolah
Kita mestilah membudayakan amar makruf nahi
mungkar di sekolah demi kesejahteraan di dunia
dan di akhirat. Antaranya:

UNIT 11: PERSEDIAAN • Amar Makruf di Sekolah


1. Menjaga harta sekolah.
MENGHADAPI HARI 2. Mematuhi disiplin sekolah yang telah
AKHIRAT ditetapkan.

31
3. Menjaga kebersihan sekolah dan
persekitarannya. • Kesan Kepada Masyarakat
4. Membantu guru dan rakan yang 1. Masyarakat hidup dalam keadaan aman
memerlukan bantuan. dan tenteram.
2. Mewujudkan masyarakat yang
• Nahi Mungkar di Sekolah menyuruh kepada kebaikan dan
1. Menasihati rakan yang ponteng sekolah. mencegah kemungkaran.
2. Melaporkan kepada guru sekiranya 3. Bekerjasama dalam meningkatkan
berlaku pergaduhan dan peras ugut. kualiti hidup.
3. Mencegah perbuatan meniru dalam 4. Bersikap mengutamakan orang lain.
peperiksaan. 5. Melahirkan masyarakat yang tidak
4. Menghindarkan diri daripada merokok bersikap iri hati terhadap kejayaan
dan melepak. orang lain.

PENILAIAN Ciri-Ciri Orang Yang Beriman Kepada Hari


1. Nyatakan maksud hari akhirat. (2m) Akhirat
2. Terangkan tiga kepentingan membuat 1. Ibadat: Melakukan perkara yang
persediaan menghadapi hari akhirat. bermanfaat dan menggunakan masa
(6m) lapang, kekayaan, dan kesihatan untuk
3. Tuliskan dua langkah untuk mencapai menambahkan amal ibadat dan
kejayaan di dunia dan di akhirat. (8m) kebajikan.
4. Huraikan maksud amar makruf dan nahi 2. Pakaian: Memakai pakaian yang
mungkar. (4m) menutup aurat, kemas, bersih, dan
5. Jelaskan tiga amalan soleh yang telah sopan.
anda lakukan di sekolah. (6m) 3. Akhlak: Mesra dan bersopan santun
dengan ibu bapa, guru, rakan-rakan, dan
orang yang lebih tua.
4. Ilmu: Tekun belajar dan memberi
sumbangan ilmu serta mengajak orang
lain melakukan kebajikan.
UNIT 12: KESAN BERIMAN 5. Perkhidmatan: Membuat perancangan
KEPADA HARI AKHIRAT teliti untuk melaksanakan sesuatu tugas
atau kerja.
• Kesan Kepada Individu Langkah-langkah Meningkatkan Iman
1. Menunaikan ibadat dengan khusyuk dan Kepada Hari akhirat
mengharapkan keredhaan Allah. 1. Menuntut ilmu supaya dapat mengenal
2. Bercakap dengan percakapan yang baik Allah dan meyakini kebenaran janji
dan bermanfaat. Allah kepada orang yang beriman.
3. Bersikap adil terhadap diri sendiri. 2. Berzikir dan bertahlil sama ada secara
4. Melakukan amalan kebajikan. bersendirian atau dalam majlis zikir.
3. Berfikir dan mengambil iktibar daripada
• Kesan Kepada Keluarga bencana alam.
1. Berkasih sayang dan hormat 4. Menziarahi dan menunaikan solat
menghormati antara anggota keluarga. jenazah serta mengiringi jenazah ke
2. Menunaikan hak sebagai anak, ibu kubur.
bapa, dan sanak -saudara. 5. Menyelidik dan mengkaji ayat al-Quran
3. Mewujudkan suasana ibadat dalam yang menerangkan peristiwa hari
rumahtangga. akhirat.
4. Menampilkan rumahtangga yang bersih, 6. Mengadakan program berunsur dakwah
harmoni dan ceria kerana mengamalkan seperti forum, ceramah dan bengkel
sunnah Rasulullah s.a.w. bertemakan hari akhirat.
5. Membentuk institusi keluarga yang
menjadi contoh dalam masyarakat. PENILAIAN

32
1. Jelaskan tiga kesan beriman kepada hari s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Iman ialah
akhirat terhadap individu dan bahawa kamu percaya kepada Allah, Malaikat,
masyarakat Islam. (12m) Kitab-kitab, Rasul-rasul, hari kiamat, dan kamu
2. Terangkan tiga ciri orang yang beriman percaya kepada qadar baik dan buruk.”
kepada hari akhirat. (6m) Selain daripada dalil di atas, kita juga
3. Terangkan empat cara meningkatkan boleh berfikir bahawa Allah s.w.t. bersifat iradat
keimanan kepada hari akhirat. (4m) (berkehendak), kudrat (berkuasa), dan al-alim
4. Masyarakat yang bertakwa adalah (Maha Mengetahui). Beriman kepada qada’ dan
masyaraakat yang diberkati. qadar bererti kita telah meyakini sifat-sifat
Huraikan bagaimana masyarakat yang kesempurnaan Allah. Oleh itu, setiap muslim
bertakwa mendapat limpahan wajib beriman kepada qada’ dan qadar. Orang
keberkatan Allah. (2m) yang mengingkari qada’ dan qadar adalah kafir.

Jenis-Jenis Qada’

BERIMAN KEPADA QADA’ 1. Qada’ Mubram


DAN QADAR • Maksudnya sesuatu yang telah
ditentukan oleh Allah dan tidak
berubah.
Maksud Qada’ • Contohnya: Kelahiran, kematian dan
• Dari segi bahasa: Hukum, ketentuan kejadian siang dan malam.
dan penyempurnaan sesuatu perkara.
• Dari segi syarak: Ketentuan Allah yang 2. Qada’ Muallaq
azali terhadap semua makhluk. • Maksudnya ketentuan Allah terhadap
• Contohnya: Ketentuan Allah sejak azali sesuatu sesuai dengan usaha dan ikhtiar
bahawa manusia akan diciptakan untuk manusia.
mendiami bumi. • Contohnya: Kejayaan manusia
bergantung kepada usaha dan ketekunan
namun hasilnya tidak dapat diketahui
Maksud Qadar: sebelum ia berlaku.
• Dari segi bahasa: Menentukan qadar
sesuatu perkara mengikut qadar yang
tertentu. *** Doa boleh mengubah qada’ muallaq, tetapi
• Dari segi syarak: Pelaksanaan sesuatu tidak mengubah qada’ mubram. Oleh itu, setiap
perkara mengikut ketentuan Allah yang muslim digalakkan berdoa kerana faedahnya
azali. ialah mendapat kasih sayang dan kelembutan
• Contohnya: Allah mencipta manusia Allah kepada orang berdoa apabila berlakunya
yang telah mendiami bumi. qada’.

Perbezaan antara kedua-duanya: Konsep Ikhtiar, Tawakal, Dan Af’alul Ibad

Qada’ berkait dengan sifat kehendak (iradat) dan 1. Ikhtiar: Ialah usaha manusia untuk
ilmu Allah, manakala Qadar berkait dengan sifat melakukan sesuatu mengikut kehendakNya bagi
kekuasaan (kudrat) dan perbuatan Allah. mencapai matlamat.
Allah telah mengurniakan manusia sebab-sebab
Kesimpulannya: Beriman kepada qada’ dan yang boleh membawa kejayaan dan kebahagiaan
qadar bermaksud mempercayai dan meyakini hidup. Contohnya akal untuk berfikir dan tenaga
bahawa Allah mengetahui segala perkara yang untuk bekerja. Oleh yang demikian, manusia
akan berlaku kepada semua makhluk. mestilah berikhtiar dalam kehidupan.

Kewajipan Beriman Kepada Qada’ Dan Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Dan
Qadar katakanlah (Wahai Muhammad!) : Beramallah
Beriman kepada qada’ dan qadar ialah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang
rukun Islam ke-6. Sepotong hadis yang yang beriman akan melihat perkara-perkara yang
diriwayatkan oleh Saidina Umar RA, Rasulullah kamu kerjakan….”

33
daripada kehendak dan usaha manusia sendiri.
Ayat di atas menjelaskan kepentingan Contohnya menunaikan solat atau belajar.
bekerja dan berusaha supaya kita tidak berserah
kepada nasib semata-mata. Kita mesti berusaha b) Af ‘alul idtiroriyyah (‫) اﺿﻁراريه افعاﻞ‬
bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan – maksudnya perbuatan-perbuatan yang lahir
yang dilakukan. Namun begitu kita juga tidak bukan daripada kehendak dan usaha manusia.
boleh bergantung kepada usaha dan ikhtiar Contohnya menggigil kerana demam.
sahaja tanpa berdoa dan bertawakal.
Sebagai manusia, kita
2. Tawakal: Tawakal ialah berserah kepada bertanggungjawab sepenuhnya terhadap
Allah s.w.t. setelah berusaha dan berikhtiar perbuatan-perbuatan ikhtiariyyah. Allah akan
dengan bersungguh-sungguh. mempersoalkan kita atas perbuatan-perbuatan
ini. Oleh itu, kita mestilah melakukan
Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan
“ …maka apabila kamu telah berazam, pahala.
bertawakalllah kepada Allah. Sesungguhnya Af ‘alul ibad berkait rapat dengan
Allah mengasihi orang yang bertawakal kepada- ikhtiar seseorang manusia. Usaha hendaklah
Nya.” disertai tawakal. Beriman kepada qada’ dan
Oleh itu, sebagai murid kita hendaklah qadar Allah pula menjadi pendorong untuk kita
belajar bersungguh-sungguh dan keputusannya berusaha kerana manusia tidak mengetahui
kita serahkan kepada Allah s.w.t. ketentuan Allah s.w.t.

GALERI ILMU Hikmah Beriman Kepada Qada’ Dan Qadar


Pada suatu hari Saidina Umar bin Al- 1. Memantapkan akidah seseorang.
Khattab bertemu dengan satu rombongan jemaah 2. Melahirkan sifat berani dan tetap
haji dari Yaman yang datang tanpa bekalan. pendirian.
Umar bertanya kepada mereka: Siapakah kamu? 3. Menghindarkan diri daripada perkara-
Mereka menjawab: Kami ialah orang yang perkara haram.
bertawakal (al-mutawakkilun), lalu Umar 4. Tidak sombong apabila berjaya.
menjawab: Tidak. Kamu ialah orang yang tidak 5. Sabar dan redha dengan segala takdir
berusaha. Allah.
6. Berusaha melakukan setiap pekerjaan
Hikmah Tawakal dengan bersungguh-sungguh.
1. Memantapkan keyakinan dan keimanan 7. Sentiasa berdoa kepada Allah.
bahawa Allah berkuasa melakukan apa- 8. Tidak putus asa apabila gagal.
apa sahaja yang dikehendaki-Nya.
2. Berusaha dan bekerja bersungguh- Salah Faham Kepada Qada’ Dan Qadar
sungguh dalam melakukan sesuatu
pekerjaan. ۞ Fahaman bahawa segala perkara telah
3. Tidak kecewa atau putus asa apabila ditentukan oleh Allah s.w.t. Oleh sebab itu,
mengalami kegagalan. manusia tidak perlu berusaha. Mereka
4. Memiliki jiwa yang tenang dan berani berhujah: “Kalau Allah sudah menentukan
menghadapi pelbagai dugaan hidup. kegagalan maka usaha yang bersungguh-
5. Bersikap positif dan optimis dalam sungguh tidak bermakna lagi.” Pepatah Melayu
hidup. juga berkata: “ Rezeki secupak tidak akan jadi
6. Tidak sombong, takbur, dan bangga segantang.”
diri.
۞ Fahaman yang meletakkan kesalahan kepada
3. Af ‘alul- Ibad ( ‫) ﺍﻠعﺑاده ﺍﻔعاﻞ‬: Af’alul ibad takdir apabila mengalami kesusahan hidup.
bermaksud perbuatan-perbuatan manusia. Mereka berkata:” Apa boleh buat, sudah takdir
Perbuatan manusia terbahagi kepada dua jenis saya jadi begini.”
iaitu:
a) Af ‘alul ikhtiariyyah ( ‫– ) اﺨتياريه افعاﻞ‬ ۞ Fahaman bahawa beriman kepada qada’ dan
maksudnya perbuatan-perbuatan yang lahir qadar menyebabkan kemunduran dan
menghalang kemajuan. Mereka berkata: “

34
Disebabkan beriman kepada qada’ dan qadar 2. Nyatakan jenis-jenis qada’ berserta
umat Islam menjadi mundur.” contoh. (4m)
3. Jelaskan pengertian tawakal, ikhtiar,
Hujah Menolak Salah Faham Terhadap dan af ‘alul ibad. (6m)
Qada’ Dan Qadar 4. Terangkan tiga peranan tawakal dalam
kehidupan. (6m)
Salah faham dan kekeliruan di atas boleh ditolak 5. Sesetengah orang berpendapat
dengan mengemukakan hujah-hujah seperti yang kemunduran umat Islam berpunca
berikut: daripada kepercayaan kepada qada’ dan
qadar.
‫ ۝‬Beriman kepada qada’ dan qadar tidak Berikan hujah anda untuk menolak
menghalang manusia berusaha. Sebaliknya ia pernyataan di atas. (2m)
menjadi pendorong supaya berusaha gigih dan
bersungguh-sungguh kerana manusia tidak
mengetahui ketentuan Allah s.w.t.
‫ ۝‬Beriman kepada qada’ dan qadar akan menjana
IBADAT
sifat-sifat positif ke arah kecemerlangan hidup
seperti rajin bekerja, tabah menghadapi ujian
hidup, tidak mudah kecewa atau putus asa, dan
berani menegakkan kebenaran. IBADAT 1 :
‫۝‬ Beriman kepada qada’ dan qadar akan RUKHSAH SOLAT
mengeratkan hubungan manusia dengan Allah
s.w.t. Manusia sentiasa berdoa dan bertawakal
kepada Allah. Oleh itu, Allah akan membantu SOLAT KETIKA SAKIT
dan menolong hamba-hamba yang hampir
dengan-Nya. Maksud rukhsah: Kemudahan yang diberikan
oleh Islam kepada umatnya untuk melakukan
Tamadun ibadat dalam keadaan tertentu.
Beriman kepada qada’ dan qadar I.
memberikan kekuatan kepada seseorang Maksud Solat Ketika Sakit
menempuh cabaran hidup. Keimanan ini juga Menunaikan ibadat solat mengikut keupayaan
mendorong manusia bekerja kuat kerana qada’ disebabkan kesakitan yang menghalang daripada
dan qadar yang akan berlaku tidak diketahui. menunaikannya secara biasa.

GALERI ILMU KAIFIAT / CARA SOLAT KETIKA SAKIT


Menurut Imam An-Nawawi: Ada 5 cara:
Ramai orang beranggapan bahawa qada’ dan 1. Secara Duduk
qadar bermaksud Allah telah menentukan Caranya
sesuatu dan memaksa kehendak-Nya ke atas • Duduk dalam keadaan iftirasy iaitu
manusia tanpa usaha dan ikhtiar mereka. seperti duduk antara dua sujud.
Sebenarnya tanggapan itu adalah salah. Qada’ • Rukuk hendaklah ditundukkan
dan qadar bermaksud pemberitahuan Allah akan kepala iaitu dahi berada setentang
perkara yang berlaku terhadap manusia. dengan tempat sujud.
• Sujud dilakukan seperti biasa.
Penghayatan
1. Berusaha dengan bersungguh-sungguh 2. Secara Mengiring
untuk berjaya. Caranya:
2. Berdisiplin dan berdaya saing. • Baring dalam keadaan mengiring di atas
3. Berwawasan dalam merancang rusuk sebelah kanan.
kehidupan. • Muka dan dada hendaklah mengadap
kiblat.
• Rukuk dan sujud hanya dilakukan
menerusi isyarat kepala.
PENILAIAN
3. Secara Menelentang
1. Nyatakan pengertian beriman kepada
Caranya:
qada’ dan qadar. (4m)

35
• Berada dalam keadaan berbaring sambil Cara Solat Rukhsah ketika Rukhsah
menelentang. Sakit Ketika
• Kaki menghala ke kiblat. Musafir
• Kedudukan kepala ditinggikan sedikit Keadaan Solat Dilakukan Boleh
agar muka dapat dapat mengadap kiblat. mengikut dilakukan
• Rukuk dan sujud hanya dilakukan keupayaan secara jamak,
melalui isyarat kepala. pesakit sama qasar atau
ada secara kedua-
4. Secara Isyarat Kelopak Mata duduk, duanya
Caranya: berbaring sekali. Harus
• Berada dalam keadaan berbaring sambil mengiring, juga
menelentang. menelentang, dilakukan
• Kaki menghala ke arah kiblat. isyarat mata secara
atau isyarat sempurna.
• Rukuk dilakukan dengan menggerakkan
hati.
kelopak mata.
Tempoh Sepanjang Semasa
• Sujud diisyaratkan dengan
pelaksanaan berada dalam berada dalam
memejamkan mata.
keadaan sakit. musafir.
5. Secara Ingat Di Dalam Hati.
GALERI ILMU
Caranya:
Renungkan kata-kata Saidina Umar Al-Khattab
• Solat dilakukan dengan membayangkan yang bermaksud: “Hitunglah diri kamu sebelum
di dalam hati pergerakan mengikut diri kamu dihitung dan dihisab, dan timbanglah
tertib rukun. amalan kamu sebelum amalan kamu ditimbang.”

Laman Nurani PENILAIAN


Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 1. Nyatakan tiga hikmah disyariatkan
bermaksud: “Solat itu tiang agama, sesiapa yang rukhsah solat ketika sakit. (6m)
mendirikannya beerti dia mendirikan agama, dan 2. Jelaskan maksud solat ketika sakit. (2m)
sesiapa yang meninggalkannya, beerti dia telah 3. Terdapat orang yang sengaja meringan-
meruntuhkan agama.” ringankan kefarduan solat.
Bincangkan sebab terjadinya perkara
Hikmah Rukhsah Solat Ketika Sakit ini. (4m)
1. Menunjukkan bahawa Islam ialah
agama yang mudah.
2. Supaya umat Islam dapat menunaikan
kewajipan mereka dalam sebarang IBADAT 2:
keadaan.
3. Membuktikan bahawa Allah sayangkan SOLAT AIDIL FITRI DAN
hambaNya. AIDIL ADHA
Sebab Diwajibkan Solat Walaupun Ketika Maksud Solat Aidil Fitri Dan Aidil Adha
Sakit Solat Aidil Fitri: Iaitu solat sunat 2 rekaat yang
dilakukan oleh umat Islam pada pagi 1 Syawal.
1. Solat merupakan ibadat terpenting
dalam Islam. Solat Aidil Adha: Iaitu solat sunat 2 rekaat
2. Solat dapat mencegah seseorang yang ditunaikan pada pagi 10 Zulhijjah.
daripada melakukan kemungkaran.
3. Solat sebagai penawar kepada sakit. Amalan Sebelum Solat Aidil Fitri Dan Aidil
4. Mengharapkan pertolongan Allah ketika Adha
senang dan susah. 1. Menghidupkan malam raya dengan
5. Supaya hidup dan mati dalam iman. ibadat seperti takbir, zikir, solat sunat
tahajjud dan membaca al-Quran.
PERBEZAAN RUKHSAH SOLAT KETIKA 2. Mandi sunat pada pagi hari.
SAKIT DAN MUSAFIR 3. Memakai pakaian yang baru dan bersih.

36
4. Memakai wangi-wangian bagi lelaki. 6. Rukuk, iktidal dan sujud.
5. Bermaaf-maafan dengan ibu bapa dan 7. Apabila berdiri pada rekaat kedua
keluarga. hendaklah terus bertakbir sebanyak 5
6. Pada hari raya Aidil Fitri bersarapan kali dan membaca tasbih 4 kali
sebelum solat, manakala pada hari raya berselang seli.
Aidil adha bersarapan selepas solat. 8. Kemudian bacalah al-Fatihah diikuti
7. Pergi awal ke masjid sebaik-baiknya mana-mana surah.
dengan berjalan kaki. 9. Rukuk, iktidal, sujud, tahiyyat akhir dan
8. Berwajah ceria dan senyum kepada memberi salam.
setiap orang Islam yang ditemui 10. Selepas itu khatib akan membaca
9. Membayar zakat fitrah (pada hari raya khutbah. Berilah tumpuan serta jangan
Aidil Fitri) dan banyak bersedekah. bercakap-cakap.

Cara Solat Aidil Fitri Dan Aidil Adha Khutbah Aidil Fitri Dan Adha
1. Waktu: selepas setengah jam terbit Hukum Sunat
matahari hingga matahari tergelincir. Waktu Diadakan selepas solat.
Disunatkan melambatkan solat Aidil Rukun • Memuji Allah
Fitri dan menyegerakan solat Aidil • Berselawat ke atas
Adha. nabi
2. Bilangan rekaat: 2 rekaat. • Memberi ingatan
3. Bilangan takbir: 7 kali pada rekaat kepada manusia
pertama dan 5 kali pada rekaat kedua supaya bertakwa
tidak termasuk takbiratulihram. • Membaca mana-mana
4. Bilangan tasbih: 6 kali pada rekaat ayat al-Quran sama
pertama dan 4 kali pada rekaat kedua. ada pada rekaat
pertama atau kedua.
Kaifiatnya adalah seperti berikut: • Memohon keampunan
1. Takbiratul ihram serta niat. untuk setiap orang
Lafaz niat solat Aidil Fitri: beriman dalam
‫اصلي سنة عيد الفطر ركعتين ماموما اماما ل تعالى‬ khutbah kedua.
Maksudnya: Sahaja aku solat sunat Aidil Fitri Syarat • Menyampaikan rukun-
dua rekaat mengikut imam / imam kerana Allah rukun khutbah dalam
Taala. bahasa Arab.
• Khatib mestilah lelaki.
Lafaz niat solat Aidil Adha: Sunat • Dimulakan dengan
‫اصلي سنة عيد الﺿحى ركعتين ماموما اماما ل تعالى‬ Allhuakbar.
Maksudnya: Sahaja aku solat sunat Aidil Adha • Khatib berdiri.
dua rekaat mengikut imam / imam kerana Allah • Suci daripada hadas.
Taala. • Duduk antara dua
2. Pada rekaat pertama selepas takbiratul khutbah.
ihram bacalah doa iftitah.
3. Kemudian hendaklah bertakbir dengan Perbezaan Antara Solat Hari Raya Dengan
mengangkat tangan sebanyak 7 kali dan Solat Jumaat
membaca tasbih sebanyak 6 kali :
Dimulakan dengan takbir kemudian Perkara Solat hari raya Solat Jumaat
disusuli dengan tasbih secara berselang-
Hukum Sunat kepada Wajib kepada
seli.
lelaki dan setiap lelaki
perempuan. mukallaf yang
4. Lafaz tasbih ialah:
bermukim.
Waktu Pada waktu pagi Pada waktu
‫سبحان ال والحمدال ولاله ال ال وال اكبر ول حول‬
(dhuha) setiap 1 Zohor setiap
Syawal dan 10 hari Jumaat.
‫ولقوة ال بال العلي العﻈيم‬ Zulhijjah.
5. Selepas itu bacalah al-Fatihah dan Khutbah Selepas solat. Sebelum solat.
surah al-A’la atau mana-mana surah.

37
Tempat Masjid, surau Masjid atau walaupun dalam keadaan cuaca buruk. Bagi
aiau padang. surau. memenuhi keperluan ini umat Islam hendaklah
Bilangan Boleh dilakukan Wajib menguasai ilmu astronomi dan teknologi moden.
Jemaah sendirian atau berjemaah Di samping itu, solat sunat hari raya mengajar
secara berjemaah sekurang- kita keperluan bersatu padu dengan mengeratkan
tetapi tidak kurangnya 40 ukhwah islamiah dan saling bekerjasama.
ditentukan orang. Dengan cara ini kita dapat menjana kemajuan
bilangannya. dan membangunkan negara ke arah
Takbir Disunatkan Tiada takbir dan kecemerlangan.
takbir dan tasbih tasbih sebelum
sebelum membaca al- Penghayatan
membaca al- Fatihah. 1. Berusaha mengeratkan hubungan
Fatihah. silaturrahim.
2. Bersyukur terhadap nikmat Allah
GALERI ILMU dengan bertakbir sempena hari raya.
Tahukah anda bahawa eid ialah perkataan 3. Prihatin terhadap keperluan bersatu
Arab yang bermaksud pulang atau kembali. padu.
Ertinya ialah hari yang mengembalikan
kegembiraan kepada umat Islam pada setiap PENILAIAN
tahun dengan segala bentuk ihsan dan nikmat 1. Nyatakan hukum solat aidil fitri dan
Allah. Buktinya kita dibenarkan makan dan aidil adha. (2m)
minum pada siang hari setelah sebulan berpuasa 2. Jelaskan tiga amalan yang perlu anda
pada Aidil Fitri dan menikmati daging-daging lakukan sebelum menunaikan solat aidil
korban pada Aidil Adha. fitri dan aidil adha. (6m)
3. Senaraikan tiga perbezaan antara solat
Hikmah Solat Aidil Fitri Dan Aidil Adha hari raya dengan solat Jumaat. (6m)
Kepada Individu 4. Nyatakan tiga hikmah solat aidil fitri
• Menzahirkan kesyukuran dan dan aidil adha. (6m)
meningkatkan keimanan. 5. Terangkan tiga kepentingan takbir hari
• Boleh mendengar nasihat dan raya. (6m)
peringatan.

2. Kepada Keluarga
• Mengukuhkan perasaan kasih sayang.
• Mengeratkan hubungan silaturrahim. IBADAT 3 :
SOLAT SUNAT HAJAT
3. Kepada Masyarakat dan Negara
• Melahirkan masyarakat yang bersatu Maksud Solat Sunat Hajat
padu dan bertanggungjawab. Ialah solat yang ditunaikan untuk kita memohon
• Menzahirkan syiar agama Islam. sesuatu hajat kepada Allah sama ada ingin
mendapat sesuatu kebaikan atau menolak sesuatu
Kepentingan Takbir Hari Raya keburukan.
1. Melahirkan kesyukuran kepada Allah.
2. Meninggikan syiar Islam. Tujuan Solat Sunat Hajat
3. Mengingatkan kita tentang kebesaran 1. Mendekatkan diri kepada Allah.
Allah. 2. Melatih diri sentiasa berharap kepada
4. Memantapkan semangat perjuangan pertolongan Allah sama ada ketika
umat Islam. senang atau susah.
3. Memohon hajat untuk diri sendiri atau
TAMADUN orang lain.
Islam menetapkan tarikh awal Ramadan, awal 4. Mengakui kelemahan diri serta
Zulhijah, dan awal Syawal dengan cara melihat
memohon hajat hanya kepada Allah.
anak bulan (Rukyah). Melihat anak bulan
5. Mengimbangi jiwa supaya reda
memerlukan peralatan canggih seperti teleskop
menempuh sebarang ketentuan Allah.
berkuasa tinggi yang boleh melihat anak bulan

38
Cara Solat Sunat Hajat pertengahan sebelum solat
1. Lafaz niat: malam. sahaja)
‫اصلي سنة الحاجة ركعتين ل تعالى‬ Bilangan Boleh Dilakukan 2 atau
Maksudnya: Sahaja aku menunaikan solat sunat Rekaat dilakukan 2, 4, 4 rekaat sahaja.
hajat dua rekaat kerana Allah Taala. atau 12 rekaat.
Doa Terdapat doa Tidak terdapat
2. Bilangan rekaat: Sekurang-kurangnya 2 khusus yang doa khusus.
rekaat satu salam, tetapi boleh dilakukan 4 atau ma’sur.
12 rekaat. Cara Boleh Hanya dilakukan
dilakukan secara sendirian.
3. Bacaan: secara
i. Pada rekaat pertama dibaca doa iftitah, surah berjemaah.
al-Fatihah dan surah al-Kafirun.
Tindakan Yang Perlu Dilaksanakan Apabila
ii. Pada rekaat kedua dibaca surah al-Fatihah Permohonan Dimakbulkan
dan surah al-Ikhlas. 1. Bersyukur dengan memuji Allah dan
mengerjakan sujud syukur.
4. Doa : Selepas memberi salam hendaklah 2. Menggunakan anugerah Allah yang
berdoa dengan mana-mana doa atau doa yang diperolehi untuk kita menambah amalan
ma’thur. kebajikan seperti bersedekah, membuat
jamuan kesyukuran atau membantu
Hajat Yang Sesuai Dipohon orang yang memerlukan bantuan.
1. Mendapat sesuatu kebaikan duniawi. 3. Bersikap merendah diri.
Contohnya: Cemerlang dalam 4. Istiqamah melakukan solat sunat hajat.
peperiksaan, dimurahkan rezeki,
keharmonian masyarakat, dan Tindakan Yang Perlu Dilaksanakan Apabila
keamanan negara. Permohonan Tidak Dimakbulkan
1. Tidak berputus asa melakukan solat
2. Mendapat sesuatu kebaikan ukhrawi. sunat hajat.
Contohnya: Menjadi orang yang 2. Bertawakal kepada Allah dan meyakini
istiqamah dalam beribadat. bahawa Allah akan memakbulkan
permohonan pada masa akan dating.
3. Dijauhkan daripada keburukan 3. Meyakini bahawa Allah tetap memberi
duniawi. Contohnya: Dijauhkan pahala pada hari akhirat atas solat hajat
daripada gagal dalam peperiksaan, yang dilakukan.
penyakit, kemelesetan ekonomi, dan 4. Bertaubat kepada Allah kerana mungkin
pencerobohan musuh negara. permohonan tidak dimakbulkan akibat
dosa yang dilakukan.
4. Dijauhkan daripada keburukan
LAMAN NURANI
ukhrawi. Contohnya: Dijauhkan
Sabda Rasulullah s.a.w.:
daripada perbuatan maksiat,
Masa yang paling dekat antara hamba dengan
kemungkaran, dan gejala sosial dalam
tuhannya ialah ketika sujud. Oleh itu,
masyarakat.
perbanyakkkanlah berdoa ketika sujud.
Perbezaan Antara Solat Sunat Hajat Dengan
TAMADUN
Solat Sunat Rawatib
Orang yang sentiasa melaksanakan solat sunat
Perkara Solat Hajat Solat Rawatib
hajat ialah orang yang menjalinkan hubungan
Masa Boleh Dilakukan
rapat dengan Allah s.w.t. Mereka sentiasa
dilakukan bila- mengiringi solat
optimis terhadap pertolongan Allah, sama ada
bila masa fardu iaitu
ketika senang atau susah. Oleh itu, mereka juga
kecuali waktu sebelum dan
sentiasa sanggup berusaha untuk pembangunan
yang selepas solat
ruhani masyarakat Islam.
diharamkan. fardu (kecuali
Afdal dilakukan Subuh dan Asar
pada disunatkan

39
Maksudnya: Sahaja aku sembahyang sunat
PENILAIAN tahajjud dua rekaat kerana Allah Taala.
1. Nyatakan pengertian solat sunat hajat. 2. Bilangan rekaat: Sekurang-kurangnya dua
2. Jelaskan tiga tujuan solat sunat hajat rekaat satu salam atau dilakukan seberapa banya
ditunaikan. (6m) yang termampu secara bersendirian atau
3. Terangkan tiga perbezaan antara solat berjemaah.
sunat hajat dengan solat sunat rawatib.
(6m) 3. Bacaan:
4. Terangkan tiga tindakan yang perlu a. Pada rekaat pertama dibaca doa iftitah, surah
dilakukan apabila sesuatu hajat al-fatihah dan surah al-kafirun atau mana-mana
dimakbulkan oleh Allah. (6m) surah.
5. Solat sunat hajat dapat membina b. Pada rekaat kedua dibaca surah al-fatihah
peribadi muslim yang cemerlang. dan surah al-ikhlas atau mana-mana surah.
Huraikan dua hujah untuk anda
menyokong pernyataan di atas. 4. Doa: Selepas memberi salam hendaklah
(4m) membaca doa khas yang mathur.

HIKMAH SOLAT SUNAT TAHAJJUD


1. Sentiasa mendapat pengawasan dan
IBADAT 4: pemeliharaan Allah s.w.t.
2. Doa dimakbulkan dan dimurahkan
SOLAT SUNAT TAHAJJUD rezeki.
3. Dipermudahkan hisab dan senang
Maksud Solat Sunat Tahajud melalui titian as-sirat.
• Tahajjud dari segi bahasa: 4. Menerima buku catatan amalan dengan
Meninggalkan tidur. tangan kanan.
• Dari segi istilah: Sembahyang sunat 5. Berwajah bersih bersinar semasa
yang dilakukan setelah terjaga daripada dibangkitkan di padang Mahsyar.
tidur pada waktu malam, walaupun 6. Terhindar daripada kebinasaan dan
tidur hanya sebentar. gangguan syaitan.
7. Allah mudahkan urusan hidup.
Waktu Menunaikan Solat Tahajud 8. Melahirkan rasa seronok beribadat.
• Dilakukan selepas solat Isyak sehingga 9. Mendidik jiwa bermunajat dan
terbit fajar. melahirkan rasa takut kepada Allah.
• Sebaik-baiknya dilakukan pada waktu 10. Bersemangat, berdisiplin, dan mudah
sepertiga malam yang terakhir, kira- mengingati ilmu.
kira jam 3.00 pagi hingga terbit fajar.
PERBEZAAN ANTARA SOLAT SUNAT
Faktor Memudahkan Mengerjakan Solat TAHAJJUD DENGAN SOLAT HAJAT
Sunat Tahajud
a. FAKTOR JASMANI Solat Tahajjud Solat Hajat
1. Tidak banyak makan dan minum. Tujuan Dilakukan Dilakukan kerana
2. Tidak letih pada siang hari. sebagai memohon bantuan
3. Tidur sekejap sebelum Zohor (qailulah)-‫قيلولة‬ memulakan Allah agar
4. Tidak melakukan dosa yang boleh ibadat pada menunaikan
mengeraskan hati. waktu malam. sesuatu hajat.
Masa Setelah jaga Boleh dilakukan
b. FAKTOR ROHANI daripada tidur pada waktu malam
1. Cintakan sunnah Rasulullah s.a.w. pada waktu atau siang.
2. Kasih dan takut kepada Allah s.w.t. malam.
3. Mengetahui kelebihan qiamullail. Cara Afdhal (lebih Boleh dilakukan
baik) dilakukan bersendirian atau
Kaifiat/Cara Menunaikan Solat Tahajud secara berjemaah,
bersendirian. bergantung kepada
1. Lafaz niat: ‫اصلي سنة التهجد ركعتين ل تعالى‬ hajat.

40
PENGURUSAN JENAZAH
SATU KEFARDUAN
TAMADUN
KEWAJIPAN TERHADAP JENAZAH
• Solat sunat tahajjud merupakan satu
1. Memandikan jenazah.
bentuk latihan khas yang Allah
2. Mengafankan jenazah.
syariatkan bertujuan melahirkan insan
3. Menyembahyangkan jenazah.
muslim yang cemerlang, sebab itulah
4. Mengebumikan jenazah.
para sahabat berjaya membina
peradaban Islam yang gilang gemilang
TINDAKAN AWAL KETIKA BERLAKU
sehingga empayar Rom dan Parsi
KEMATIAN
tumbang di tangan mereka.
• Mereka terkenal dengan gelaran” Ahli 1. Menutup mata mayat. Hendaklah juga
ibadat pada malam hari dan pahlawan ditutup mulut mayat dengan diikatkan
berkuda pada siang hari”. Oleh itu daripada bawah dagu sehingga
pembinaan tamadun yang gemilang kepalanya dengan kain yang bersih agar
memerlukan insane yang bersemangat mulutnya tidak terbuka.
jitu, cekal, sabar, gigih dan cintakan
Allah. Tegasnya, untuk menjadi insan 2. Melembutkan sendi-sendi anggota
yang cemerlang mestilah mengamalkan mayat. Semua sendi seperti jari, siku,
ibadat malam seperti solat sunat lutut dan kaki dilembutkan agar mudah
tahajjud. ketika dimandi dan dikafankan.
• Sekiranya kita berjaya
mengamalkannya secara iltizam, maka 3. Meletakkan sesuatu yang sederhana
barulah kita mampu membina tamadun berat di atas perut mayat. Ini bertujuan
yang gilang-gemilang. menjaga dan mengawasi perut mayat
agar tidak menjadi kembung.
PENGHAYATAN
• Bermuhasabah diri sepanjang waktu. 4. Tubuh badan mayat hendaklah ditutup
• Berdisiplin dan mengamalkan sifat agar auratnya tidak terdedah.
ikhlas. Kemudian mayat diletakkan pada
• Khusyuk dan tawaduk kepada Allah. tempat yang sesuai seperti di atas katil
• Berusaha menjadi umat yang dihormati dalam keadaan mengadap ke arah kiblat
di peringkat antarabangsa. serta serta meletakkan kedua-dua
tangannya di atas dada seperti dalam
PENILAIAN solat.
1. Nyatakan maksud solat sunat tahajud
dari segi istilah. (6m) MEMANDIKAN JENAZAH
2. Senaraikan tiga hikmah mengerjakan MAKSUD MEMANDIKAN JENAZAH
solat sunat tahajud. (6m)
• Perbuatan meratakan air ke seluruh
3. Terangkan tiga perbezaan antara solat anggota tubuh jenazah bertujuan
sunat tahajud dengan solat hajat. (6m) menghilangkan najis serta mengangkat
4. Ibadat solat sunat tahajud boleh hadas.
melahirkan murid yang ikhlas dan
berdisiplin dalam kehidupan. TUJUAN MEMANDIKAN JENAZAH
Kemukakan pendapat anda tentang • Supaya jenazah berada dalam keadaan
pernyataan ini. (2m) suci dan bersih.

KAIFIAT / CARA MEMANDIKAN


JENAZAH

1. Letakkan jenazah di tempat yang agak


tinggi supaya memudahkan air
IBADAT 5: mengalir.

41
2. Jenazah dihadapkan kea rah kiblat. 3. Memberi keinsafan bahawa manusia itu
3. Aurat jenazah hendaklah sentiasa sama di sisi Allah kecuali orang yang
ditutup. bertakwa.
4. Muka jenazah ditutup semasa dijirus air
ke atasnya. SOLAT JENAZAH
5. Tekan perutnya perlahan-lahan agar
najis dan kotoran keluar. MAKSUD SOLAT JENAZAH
6. Sugikan gigi dan bersihkan lubang • Solat yang dilakukan oleh orang yang
hidung serta telinga jenazah. hidup kepada orang yang mati.
7. Bersihkan seluruh tubuh daripada najis
dan benda yang menghalang air sampai TUJUAN SOLAT JENAZAH
ke kulit. 1. Memohon keampunan untuk jenazah.
8. Siram seluruh tubuh. Gunakan air yang 2. Memohon keredaan dan rahmat Allah
telah dicampurkan dengan daun bidara, untuk jenazah.
kapur barus, dan sabun.
9. Berniat ketika memandikannya. SYARAT SAH SOLAT JENAZAH
( ‫) نوت الغسﻞ الواجب لهذا الميت ل تعالى‬ 1. Jenazah telah dimandikan.
Niatnya: Sahaja aku mandi wajib ke atas 2. Jenazah telah dikafankan.
mayat ini kerana Allah Taala. 3. Mengadap kiblat.
. 10. Jenazah hendaklah diwudukkan dengan 4. Jenazah berada di hadapan orang yang
sempurna. solat (kecuali solat ghaib)

RUKUN SOLAT JENAZAH


1. Niat
HIKMAT MEMANDIKAN JENAZAH 2. Berdiri bagi yang mampu.
1. Menunjukkan Islam mementingkan 3. Empat kali takbir.
kebersihan. 4. Membaca surah al-Fatihah selepas
2. Menghormati manusia sebagai makhluk takbir pertama.
yang dimuliakan oleh Allah. 5. Berselawat ke atas nabi selepas takbir
3. Membolehkan jenazah disolatkan. yang kedua.
(Solat jenazah tidak sah jika jenazah 6. Mendoakan mayat selepas takbir yang
disolatkan sebelum dimandikan.) ketiga.
4. Mengadap Allah dalam keadaan bersih 7. Memberi salam selepas takbir yang
dan suci. keempat.

MENGKAFANKAN JENAZAH KAIFIAT / CARA SOLAT JENAZAH


1. Niat semasa takbir pertama.
CARA-CARA MENGKAFANKAN Lafaz niat jenazah lelaki:
JENAZAH
1. Kain kafan dihampar sehelai demi ‫ﺃﺼليعلى ﻫذا الميت ﺃربﻊ تﻜبيرات‬
sehelai.
2. Setiap lapisan kain ditabur wangian
seperti kapur barus kecuali yang ‫مﺄموما لله تعالى‬/ ‫فرﺾ الﻜفاية ﺇماما‬
meninggal dunia dalam keadaan ihram.
3. Kedua-dua tangan jenazah diletakkan di Lafaz niat jenazah perempuan:
antara dada dan pusat seperti qiam
dalam solat. ‫ﺃﺼليعلى ﻫذﻩ الميتة ﺃربﻊ تﻜبيرات‬
4. Kafankan jenazah dengan berhati-hati
dan lemah lembut dengan menutup
seluruh tubuhnya. ‫مﺄموما لله تعالى‬/‫فرﺾ الﻜفاية ﺇماما‬
HIKMAH MENGKAFANKAN JENAZAH Maksudnya: Sahaja aku menunaikan solat
1. Memelihara kemuliaan jenazah. ke atas mayat ini 4 takbir fardu kifayah
2. Menutup aib jenazah. menjadi imam / makmum kerana Allah
Taala.

42
‫واﻏفرلنا وله‬
2. Membaca surah al-Fatihah selepas
takbir pertama.
6. Memberi salam ke kanan dan ke kiri.
3. Takbir kedua dan membaca selawat ke
atas nabi.
Contoh selawat ialah:

‫اللهﻡ ﺼﻞ على محمد وعلى ﺁﻞ محمد ﻜما‬ HIKMAH SOLAT JENAZAH


• Memberikan penghormatan dan kasih
sayang kepada simati.
‫ﺼليت على ﺇبراﮪيم وعلى ﺁﻞ ﺇبراﮪيم‬ • Menimbulkan keinsafan bahawa setiap
yang hidup pasti akan mati.
‫وبارﻚ على محمد وعلى ﺁﻞ محمد ﻜما‬ • Memohon rahmat Allah untuk si mati.
• Mengeratkan silaturrahim dengan
keluarga si mati.
‫بارﻜت على ﺇبراﻫيم وعلى ﺁﻞ ﺇبراﻫيم‬
MENGEBUMIKAN JENAZAH

.‫ﺇنﻙ حميد مجيد‬, ‫في العالمين‬ TUJUAN MENGEBUMIKAN JENAZAH


• Menjaga keselamatan jenazah.
• Menjaga maruah dan kehormatan
jenazah.
4. Takbir yang ketiga dan berdoa untuk si
mati. KAIFIAT / CARA MENGEBUMIKAN
Contoh doa ialah: JENAZAH
1. Menggali kubur dengan kedalaman
,‫اللهم اﻏفرله وارحمه وعافه واعﻑ عنه‬ yang sesuai supaya tidak berbau dan
tidak boleh dikorek oleh binatang buas.
2. Jenazah dimasukkan ke dalam liang
‫ واﻏسله بالماﺀ‬,‫وﺃﻜرﻡ نزله ووسﻊ مدﺨله‬ lahad.
3. Jenazah diletakkan dalam mengiring di
atas rusuk kanan mengadap ke arah
‫ ونﻘه من الﺨﻁايا ﻜما ينﻘى‬‫والﺛلﺞ والبرد‬ kiblat.
4. Meninggikan tanah kubur sekadar
‫ وﺃبدﻞ له دارا‬‫الﺜوب اﻷبيﺾ من الدنﺱ‬ sejengkal.

HIKMAH MENGEBUMIKAN JENAZAH


‫ﺨيرا من دارﻩ وﺃﻫل ﺨيرا م ﺃﻫله وزوجا‬ 1. Agar tidak dimakan oleh binatang buas.
2. Supaya tidak berbau.
3. Memuliakan jenazah.
‫ وﺃﺨله الجنة وﻘه فتنة الﻘبر‬‫ﺨيرا من زوجه‬
PENILAIAN
1. Nyatakan hukum menguruskan jenazah.
‫وعذاب النار‬ (2m)
2. Terangkan cara mengafankan jenazah.
(4m)
5. Takbir yang keempat. 3. Jelaskan tiga hikmah memandikan
Bacaan selepas takbir yang keempat ialah: jenazah. (6m)
4. Jelaskan kedudukan imam ketika hendak
menyembahyangkan jenazah. (4m)

‫اللﮭم ل تحرمنا ﺃجرﻩ ولتفتنا بعدﻩ‬


5. Terangkan syarat-syarat sah solah
jenazah. (4m)
6. Nyatakan rukun-rukun solat jenazah. (6m)

43
7. Senaraikan dua hikmah solat jenazah. 2. Hasil pertanian.
(4m) 3. Emas, perak, dan mata wang.
8. Jelaskan kaifiat mengkebumikan jenazah. 4. Perniagaan
(4m) 5. Harta rikaz dan galian
9. Terangkan hikmah jenazah dikebumikan.
(4m) 1. Binatang Ternakan
10. Nyatakan tindakan anda sekiranya jiran ►Binatang ternakan yang diwajibkan zakat
anda meninggal dunia. (4m) ialah:
• Kambing dan biri-biri
• Lembu dan kerbau
• Unta

IBADAT 6: ZAKAT HARTA ►Syarat khas wajib zakat binatang ternakan


ialah;
KEWAJIPAN MENUNAIKAN ZAKAT • Tidak digunakan untk bekerja seperti
HARTA membajak sawah atau mengangkut
• Kewajipan menunaikan zakat harta barang.
merupakan satu peraturan yang • Dipelihara di padang rumput yang
menjamin keadilan sosial dalam Islam. bebas seperti di tanah rIzab kerajaan
• Islam mewajibkan setiap umatnya yang atau di padang rumput yang disewa
memiliki harta dan cukup syarat- dengan bayaran yang murah.
syaratnya supaya mengeluarkan zakat.
• Orang Islam yang sengaja tidak ►Kadar zakat binatang ternakan adalah seperti
mengeluarkan zakat adalah berdosa berikut:
besar.
• Orang Islam yang menolak hukum • Kambing biri-biri (Permulaan Nisab: 40
kefarduan mengeluarkan zakat harta ekor)
dihukum murtad. Nisab Zakatnya Umur
(ekor)
GALERI ILMU 40 – 120 1 ekor kambing 1 tahun +
Tahukah anda bahawa pada zaman Saidina abu betina
Bakar As-Siddik terdapat segolongan umat Islam 121 – 200 2 ekor kambing 1 tahun +
yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Beliau betina
telah bertindak tegas dengan memerangi mereka. 201- 300 3 ekor kambing 1 tahun +
Tujuan beliau adalah untuk mengembalikan betina
mereka kepada ajaran Islam yang sebenar di 301 – 400 4 ekor kambing 1 tahun +
samping memelihara kepentingan umat. Ini betina
membuktikan bahawa mengeluarkan zakat Tambahan Tambah 1 ekor 1 tahun +
adalah tanggungjawab yang amat penting. 100 kambing betina

SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT HARTA • Lembu dan Kerbau (Permulaan Nisab: 30


BENDA ekor)
1. Islam: Harta yang dimiliki oleh orang Nisab Zakatnya Umur
Islam. (ekor)
2. Merdeka: Golongan hamba tidak wajib 30 - 39 1 ekor lembu jantan 1 tahun +
mengeluarkan zakat. 40 – 59 1 ekor lembu betina 2 tahun +
3. Cukup Nisab: Cukup sukatan. 60 – 69 2 ekor lembu jantan 1 tahun +
4. Genap Haul: Genap tempoh satu tahun 70 – 79 1 ekor lembu jantan 1 tahun +
hijrah. dan
5. Sempurna Milik: Berkuasa penuh ke 1 ekor lembu betina 2 tahun +
atas harta tersebut. 80 – 89 2 ekor lembu betina 2 tahun +
90- 99 3 ekor lembu jantan 1 tahun +
JENIS-JENIS HARTA YANG 100 – 109 2 ekor lembu jantan 1 tahun +
DIWAJIBKAN ZAKAT dan
1. Binatang ternakan

44
1 ekor lembu betina 2 tahun + • Tanaman yang pengairannya
110 – 119 2 ekor lembu betina 2 tahun + menggunakan tenaga dan perbelanjaan
dan kadar zakatnya 5% atau 1/20.
1 ekor lembu jantan 1 tahun + • Tanaman yang pengairannya tidak
120 3 ekor lembu betina 2 tahun + menggunakan tenaga yang banyak dan
atau tidak menggunakan perbelanjaan yang
4 ekor lembu jantan 1 tahun + tinggi kadar zakatnya 10 % atau 1/10.
Tambahan 1 ekor lembu jantan 1 tahun +
30
Tambahan 1 ekor lembu betina 1 tahun + GALERI ILMU
40 Ketahuilah bahawa tanaman pertanian yang
diusahakan secara komersial tidak lagi dikira
• Unta (Permulaan Nisab : 5 ekor) sebagai zakat pertaniaa, sebaliknya diasaskan
Nisab (ekor) Zakatnya Umur kepada zakat perniagaan iaitu hasil ditolak
5–9 1 ekor kambing atau 1 tahun + perbelanjaan. Keuntungan yang diperolehi
biri-biri dikenakan zakat pada kadar 2.5 %. Subsidi
10 – 14 2 ekor kambing atau 1 tahun + dikenakan zakat pendapatan.
biri-biri
15 – 19 3 ekor kambing atau 1 tahun + 3. Emas, Perak, Dan Mata Wang
biri-biri
20 – 24 4 ekor kambing atau 1 tahun + ►Emas dan perak dalam sebarang bentuk wajib
biri-biri dikeluarkan zakat apabila memenuhi syarat-
25 – 35 1 ekor unta betina 1 tahun + syaratnya.
36 – 45 1 ekor unta betina 2 tahun + ►Syarat-syarat khas wajib zakat emas dan perak
46 – 60 1 ekor unta betina 3 tahun + ialah:
61 – 75 1 ekor unta betina 4 tahun + • Cukup nisab. Nisab emas ialah 20
76 – 90 2 ekor unta betina 2 tahun + miskal atau 85 gram. Nisab perak ialah
91 – 120 2 ekor unta betina 3 tahun + 200 dirham atau 594 gram.
Tambahan 1 ekor unta betina 2 tahun + • Tidak dijadikan perhiasan wanita, tetapi
40 jika dijadikan perhiasan dan melebihi
Tambahan 1 ekor unta betina 3 tahun + uruf (kebiasaan setempat) wajib
50 dikeluarkan zakat.
►Emas dan perak wajib dikeluarkan zakat
2. Hasil Pertanian apabila genap nisab dengan kadar 2.5 % atau
1/40.
►Hasil pertanian yang diwajibkan zakat ialah: ►Cara mengeluarkan zakat wang adalah apabila
Bijirin dan buah-buahan seperti: mata wang itu cukup nisab. Nisabnya ialah 20
Padi - Gandum - Barli - Jagung - Kurma - miskal atau 85 gram. Kadar zakatnya ialah
Anggur 2.5%.

►Syarat-syarat khas zakat pertanian ialah: GALERI ILMU


• Cukup nisab iaitu sebanyak 5 ausuk Contoh pengiraan zakat emas dalam ringgit
bersamaan 1000 kg. Bagi padi, nisabnya adalah seperti berikut:
363 gantang bersamaan 1300 kg. 20 miskal = 85 gram
• Bijirin dan buah-buahan yang diusahakan RM 42.52 = 1 gram (Harga emas pada
oleh manusia bukannya tumbuh sendiri. 5/10/2003)
• Bijirin dan buah-buahan yang menjadi Nisab: 85 gram x 42.52 = RM 3614.20
makanan asasi sesebuah Negara. Kadar wajib zakat: RM 3614.20 x 2.5 % =
RM 90.35
• Tahan disimpan lama.
4. Perniagaan
►Zakat pertanian wajib dikeluarkan setelah
►Zakat perniagaan wajib kepada semua peniaga
bijirin tersebut selesai dituai atau dipetik (tidak
Islam. Perniagaan ialah semua barang yang halal
disyaratkan haul genap setahun)
dibeli dengan niat diperniagakan seperti
Kadar zakat pertanian adalah seperti berikut:

45
perniagaan runcit, kenderaan, perabot, dan 4. Membentuk sifat pemurah, prihatin dan
hartanah. suka menghulurkan pertolongan.
5. Membersihkan harta dan mengurangkan
►Syarat-syarat khas wajib zakat perniagaan jurang perbezaan kekayaan dalam
ialah: masyarakat.
Niat menjalankan perniagaan. Harta yang 6. Mengurangkan berlakunya jenayah
diperolehi dengan niat diperniagakan dalam masyarakat seperti mencuri.
ialah harta perniagaan yang wajib zakat. 7. Mengeratkan hubungan silaturrahim
antara orang kaya dengan orang miskin.
• Cukup nisab pada tarikh akhir haul 8. Dapat melaksanakan usaha-usaha
(sama ada untung atau rugi) iaitu 20 kebajikan seperti dalam bidang
miskal atau 85 gram dinilai mengikut pendidikan dan kesihatan.
harga emas semasa. Kadar zakatnya 9. Menyumbang ke arah pembangunan
ialah 2.5 %. ekonomi umat Islam.
10. Dapat mempergiatkan aktiviti-aktiviti
►Cara pengiraan mengeluarkan zakat dakwah Islam.
perniagaan adalah seperti contoh berikut:
ASNAF YANG BERHAK MENERIMA
A. Nilai harta perniagaan di tangan ZAKAT
Stok (barang siap yang diperniagakan) RM 20,000 1. FAKIR
Hutang pelanggan
(yang boleh didapati kembali) RM 3,000 • Orang yang tidak mempunyai harta dan
Wang tunai di bank RM 18,000 pendapatan. Orang yang mempunyai
Wang tunai di tangan RM 7, 800 harta dan pendapatan tetapi tidak dapat
JUMLAH HARTA PERNIAGAAN RM 49,400
memenuhi separuh keperluannya yang
B. Nilai hutang perniagaan yang dibenarkan wajib menurut keadaan yang
Hutang kepada pembekal RM 900 munasabah walaupun mempunyai
Hutang-hutang lain rumah kediaman juga dikira fakir.
(Kos kendalian sahaja) RM 3000
JUMLAH HUTANG PERNIAGAAN RM 3, 900
Contohnya seseorang yang memerlukan
RM 10 sehari tetapi hanya memperoleh
C. Harta perniagaan bersih (A – B) RM 45, 500 sekitar RM 1 hingga RM 4 sahaja.
+ ambilan tunai untuk kegunaan sendiri RM 8, 000
2. MISKIN
D. Harta perniagaan yang dikenakan zakat RM 53,500
• Orang yang mempunyai harta dan
E. Jumlah zakat 2.5 % jika D melebihi nisab RM 1337.50 pendapatan yang mencukupi sekadar
separuh daripada keperluannya yang
wajib menurut keadaan yang
5. Harta Rikaz Dan Galian munasabah walaupun mempunyai
rumah kediaman.Contohnya seseorang
►Rikaz ialah harta yang dijumpai tertanam di yang memerlukan RM 10 sehari, tetapi
dalam tanah. Jika seseorang menjumpainya, meperoleh sekitarRM 5 hingga RM8
wajib dikeluarkan zakat serta merta sebanya 20 sahaja.
% atau 1/5 apabila cukup nisab.
3. AMIL
►Emas dan perak yang dilombong, zakatnya • Orang yang diberi kuasa untuk
wajib dikeluarkan ketika itu juga sebanyak 2.5 % mengumpul dan mengagihkan zakat.
apabila cukup nisab.
4. MUALLAF
HIKMAH MENGELUARKAN ZAKAT • Orang yang dilembutkan hatinya atau
HARTA orang yang diharapkan kecenderungan
1. Dapat beribadat kepada Allah dengan hatinya kepada Islam atau yang telah
harta kekayaan. memeluk agama Islam tetapi masih
2. Membuktikan kesyukuran terhadap lemah imannya.
nikmat anugerah Allah.
3. Menyucikan diri daripada sifat bakhil, 5. HAMBA
hasad dengki, dan terlalu sayang kepada
harta.

46
• Hamba yang diberi peluang oleh 1. Memungut, mengumpul, dan
tuannya menebus diri untuk meningkatkan kutipan zakat negeri.
dimerdekakan. 2. Memudahkan umat Islam mengeluarkan
zakat dengan memperkenalkan cara
6. AL-GHARIMIN yang sistematik menerusi operasi
• Orang yang berhutang untuk keperluan berkomputer.
asasi diri dan keluarga di bawah 3. Membuat agihan zakat kepada asnaf
tanggungannya atau untuk kebajikan yang lapan dengan berkesan dan adil.
orang ramaidan tidak mampu 4. Memberi penerangan keutamaan
membayarnya. mengeluarkan zakat kepada masyarakat
dengan pelbagai kaedah komunikasi
7. FI SABILILLAH dan perhubungan awam.
• Orang yang berjuang menegakkan syiar
agama Islam dan yang menjalankan TAMADUN
kegiatan dakwah Islam. Kewajipan mengeluarkan zakat harta
menunjukkan bahawa Islam menganjurkan
8. IBNU SABIL umatnya berusaha memantapkan ekonomi.
• Orang musafir yang terputus perbelanjaan. Apabila ekonomi mantap, maka mereka mampu
menunaikan ibadat dengan lebih selesa. Kita
HIKMAH ALLAH MENETAPKAN ASNAF hendaklah bersungguh-sungguh berusaha
1. Membantu orang fakir dan miskin mencari harta secara halal dengan tujuan
meneruskan kehidupan dengan beribadat kepada Allah s.w.t. bukan semata-mata
sempurna dan meningkatkan taraf hidup mengejar kebendaan. Umat yang mantap
mereka. ekonomi akan dihormati dan dimuliakan.
2. Menghargai sumbangan tenaga para Di samping itu, pelaksanaan zakat harta akan
amil yang bekerja secara sukarela. mewujudkan keadilan sosial. Orang miskin
3. Untuk menarik orang yang baru terbela dan orang kaya terpelihara. Kemantapan
memeluk agama Islam supaya berusaha ekonomi dan kestabilan sosial ini merupakan
mendalami agama Islam untuk menjadi asas utama kepada kemajuan sesebuah Negara.
muslim sejati.
4. Supaya hamba beroleh kemerdekaan PENGHAYATAN
dengan segera. 1. Mensyukuri nikmat Allah s.w.t.
5. Untuk memberi peluang orang 2. Melatih diri bersifat pemurah dan
berhutang bebas daripada belenggu penyayang.
hutang. 3. Sanggup berkorban untuk kepentingan
6. Untuk membantu orang yang musafir agama dan umat Islam.
dalam perjalanan di samping
menghindarkan mereka daripada sikap
mengemis. PERBEZAAN ANTARA ZAKAT,
SEDEKAH DAN CUKAI
PERANAN INSTITUSI PENGURUSAN
Perkara Zakat Harta Sedekah Cukai
ZAKAT DI MALAYSIA Dari segi bahasa Bantuan Bayaran yang
Penger- bermaksud bersih, kepada orang dikenakan oleh
• Pengurusan zakat di Malaysia berada di tian suci, memperbaiki, fakir dan kerajaan kepada
subur dan miskin individu bekerja,
bawah tanggungjawab Majlis Agama bertambah. Dari dalam syarikat dan
Islam Negeri. segi syarak pula bentuk harta perbadanan untuk
• Majlis Agama Islam Negeri telah bermaksud atau perbelanjaan
menubuhkan pusat urusan zakat untuk mengeluarkan perkhidmata negara.
sebahagian n.
tujuan menguruskan kutipan zakat fitrah daripada tertentu
dan zakat harta. bertujuan
diberikan kepada
orang yang berhak
• Antara peranan Pusat Urusan Zakat menerimanya.
ini ialah: Hukum Wajib Sunat Tanggungjwab di
sisi undang-
undang
Masa Sekali dalam Bila-bila Sekali dalam tahun

47
setahun masa masihi wahyu)
Jenis Jenis harta yang Sebarang Harta atau
• Tempat Lahir : Mekah al-
Harta ditentukan syarak. harta yang pendapatan
halal Mukarramah.
Kadar Mengikut kadar Mengikut Mengikut kadar • Gelaran : Az-Zahra’
yang ditetapkan kemampuan yang ditetapkan ( Putih berseri)
syarak kerajaan
Peng- Asnaf Terbuka Semua rakyat • Nama Suami : Ali bin Abi Talib.
gunaaan • Nama Anak : Hassan, Hussain dan
Taraf Kekal Pilihan Berubah Zainab.
berdasarkan
keperluan
• Tarikh Wafat : 4 Jamadil Awal 11
sesebuah kerajaan. Hijrah (6 bulan selepas kewafatan
Rasulullah)
PENILAIAN • Umur Ketika Wafat : 28 tahun.
• Tempat Dimakamkan : Al-Baqi’ di
1. Nyatakan pengertian zakat dari segi Madinah al-Munawwarah.
bahasa dan syarak. (3m)
2. Senaraikan syarat-syarat wajib SIFAT MULIA SAIDATINA FATIMAH
mengeluarkan zakat harta. AZ-ZAHRA’
3. Nyatakan tiga jenis harta yang
diwajibkan zakat berserta contohnya. 1. Sabar menghadapi musibah
4. Nyatakan permulaan nisab zakat kematian keluarga.
binatang ternakan di bawah: 1. Bersabar menghadapi kematian ibunya
i. Kambing dan biri-biri. Saidatina Khadijah, kakaknya
ii. Lembu dan kerbau. Ruqayyah, Zainab dan Umi Kalsum.
iii. Unta 2. Mengambil tempat ibunya menjaga
5. Terangkan dua syarat khas wajib zakat Rasulullah.
binatang ternakan yang anda tahu. 3. Bersabar atas kematian ayahandanya
Rasulullah (orang yang paling
6. Jelaskan tiga golongan yang berhak disayanginya)
menerima zakat.
7. Terangkan dua hikmah diwajibkan 2. Mentaati ayahandanya.
zakat kepada penerimanya. 1. Menjaga ayahandanya selepas kematian
8. Jelaskan tiga peranan Pusat Urusan ibunya.
Zakat di negeri-negeri di Malaysia. 2. Menjaga makan minum dan pakaian
ayahandanya seperti ibunya sehingga
mendapat panggilan timangan oleh
Rasulullah dengan (Ummu Abiha) yang
SIRAH 3.
bermaksud (ibu kepada ayahnya).
Tidak berkahwin sehingga ayahandanya
berkahwin dengan Saidatina Aisyah.
4. Walaupun mas kahwin yang diberikan
tidak mahal, beliau mentaati keputusan
ayahandanya.
UNIT 1: SAIDATINA
FATIMAH AZ-ZAHRA’ 3. Reda menghadapi kesusahan.
PUTERI RASULULLAH 2. Walaupun sering kekurangan makanan,
(PMR 2006) beliau tetap menghadapinya dengan
BIODATA SAIDATINA FATIMAH AZ- reda.
ZAHRA’
4. Taat kepada suami.
• Nama : Fatimah binti Muhammad 1. Setia kepada suaminya sejak awal
Rasulullah (Puteri bongsu Rasulullah) perkahwinan walaupun menerima mas
• Keturunan: Quraisy kahwin yang rendah.
• Tarikh Lahir: 20 Jamadil Akhir 2. Menjaga maruah sebagai seorang isteri
(5 tahun sebelum Rasulullah dan tidak pernah keluar rumah tanpa
menerima mendapat keizinan suaminya.

48
3. Membantu suaminya melakukan kerja-
kerja harian seperti menumbuk gandum, SUMBANGAN SAIDATINA FATIMAH AZ-
menguli tepung dan membakar roti. ZAHRA’
4. Beliau tidak pernah ingkar suruhan 1. Menjadi pendorong dan motivasi
suaminya. kepada Rasulullah ketika baginda
5. Sentiasa menyokong perjuangan menerima tekanan dan tentangan
suaminya menjalankan dakwah musrikin Quraisy.
bersama-sama Rasulullah. 2. Sentiasa memberi bantuan semasa
Rasulullah menjalankan dakwah.
5. Berjaya mendidik anak- 3. Membantu suaminya Saidina Ali bin
anaknya. Abu Talib menyampaikan dakwah dan
1. Hassan, Hussain dan Zainab tidak membuat persiapan untuk memasuki
pernah membantah dan menderhaka medan perang.
kepada Saidatina Fatimah dan Saidina 4. Bersama-sama dengan wanita Islam
Ali. memberi rawatan kepada tentera Islam
2. Hassan dan Hussain dipilih oleh Allah yang cedera dalam peperangan Uhud.
menjadi “ " ‫ سببيدا شبببا اﻫببﻞ الجنببة‬iaitu 5. Menyediakan makanan untuk wanita
ketua pemuda ahli syurga. Islam yang menggali parit dalam
3. Anak perempuannya iaitu Saidatina peperangan Khandak.
Zainab mengadakan majlis pengajian
khusus untuk wanita menjadi seorang FAEDAH MENCONTOHI PERIBADI
pejuang bersama Saidatina Hussain di SAIDATINA FATIMAH
Karbala’ dan merupakan ahli (PMR 2006)
sasterawan Islam pada zamannya. Sifat Peribadi Faedah Mencontohi
4. Ramai keturunan beliau menjadi Anak yang ○Mendapat keredaan Allah.
ulamak dan tokoh ilmuan Islam hingga solehah ○Mendapat restu daripada ibu
akhir zaman. bapa.
○Kehidupan diberkati Allah.
6. Tidak berbangga walaupun anak ○Maruah ibu bapa terpelihara.
Rasulullah. ○Kehidupan ibu bapa semasa
1. Tidak tamak menggunakan harta baitul- tua terjamin.
mal untuk kepentingan peribadi. Isteri yang taat. ○Rumah tangga aman dan
2. Tidak mengambil kesempatan bahagia.
mendesak Rasulullah memberi khadam ○Menjadi motivasi dalam
(orang suruhan) kepadanya walaupun kerjaya suami.
hidupnya susah. ○Menjadi contoh kepada
3. Sanggup menerima tetamu walaupun masyarakat.
dari kalangan anak yatim, orangmiskin ○Mendapat rahmat & kasih
dan tawanan perang (beliau dan sayang Allah.
suaminya sanggup menahan lapar ○Disegani dan dihormati oleh
kerana menghidangkan makanan masyarakat.
kepada tetamu) Ibu yang ○Anak mendapat kasih sayang
penyayang. sempurna.
7. Bertanggungjawab semasa ayahandanya ○Memberi pendidikan yang
sakit. lengkap dan sempurna kepada
1. Sentiasa berada di samping Rasulullah anak-anak.
ketika baginda sakit. ○Melahirkan anak-anak soleh
2. Amat mengambil berat dengan merawat yang menjadi pemimpin
dan menjaga makan minum baginda. masyarakat & negara.
3. Ketika berumur 10 tahun, beliau ○Anak akan memberi syafaat
membersihkan kepala dan belakang pada hari akhirat atas
Rasulullah yang berlumuran najis pendidikan yang diberikan
kerana dilontar oleh musyrikin Quraisy
ketika baginda sedang sujud berdekatan TAMADUN
Kaabah.

49
Wanita Islam bersama-sama dengan kaum lelaki • Tempat Dimakamkan: Al-Baqi’ di
dalam memainkan peranan memartabatkan Madinah.
Negara Islam. Wanita yang berakhlak mulia
dapat melahirkan generasi yang berakhlak tinggi SIFAT-SIFAT MULIA SAIDATINA
dan mempunyai semangat pengorbanan yang AISYAH
hebat. Tangan yang menghayun buaian dapat
melahirkan generasi yang menggoncang dunia. 1. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu.
• Sejak dari kanak-kanak lagi beliau
PENILAIAN menunjukkan minat yang mendalam
1. Nyatakan biodata Saidatina Fatimah terhadap ilmu pengetahuan.
Az-Zahra secara ringkas. (4m)
2. Senaraikan empat sifat terpuji Saidatina 2. Sabar, cekal dan tabah.
Fatimah Az-Zahra. (4m) • Tidak pernah mengeluh walaupun
3. Jelaskan bagaimana Saidatina Fatimah menempuh pelbagai dugaan dan
Az-Zahra menjalani kehidupan dengan cabaran.
sabar dan reda. (4m)
4. Terangkan peranan Saidatina Fatimah
• Amat cekal dan tabah dalam
menghadapi fitnah yang dilemparkan
Az-Zahra membantu perjuangan
kepadanya dalam peristiwa Hadith al-
Rasulullah dalam peperangan Uhud dan
Ifki ( ‫) حديث الفﻚ‬.
Khandak. (4m)
5. Huraikan tiga faedah mencontohi
3. Dermawan.
peribadi Saidatina Fatimah sebagai
seorang anak yang soleh. (6m) • Beliau sanggup menjual barang
kepunyaannya semata-mata membantu
orang lain.

4. Taat dan patuh kepada ibu bapa dan suami.


UNIT 2:
SAIDATINA AISYAH 5. Tegas dan berani menegakkan kebenaran.
ILMUAN WANITA
TERUNGGUL KAMUS
‫( حببديث الفببﻚ‬Hadis al-ifki): iaitu peristiwa
BIODATA SAIDATINA AISYAH r.a Abdullah bin Ubai memfitnah Saidatina Aisyah
berkhalwat dengan Safwan bin Muattal As-
• Nama Penuh: Aisyah binti Abu Bakar Sulami. Surah an-Nur ayat 11-20 membersihkan
As-Siddik. nama Saidatina Aisyah daripada tuduhan
• Gelaran : Al-Humaira’ tersebut.
(Putih kemerah-merahan)
FAKTOR KEUNGGULAN JATI DIRI
• Nama Bapa: Abu Bakar bin Abu
AISYAH
Quhafah bin ‘Amir. 1. Keimanan dan akidah yang kukuh.
• Nama Ibu : Ruman binti Umair bin 2. Mendampingi Rasulullah setelah
‘Amir. menjadi isteri baginda.
• Tarikh Lahir: 8 tahun sebelum hijrah, 3. Ilmu pengetahuan yang tinggi dan
iaitu pada tahun 614 masihi. mendalam.
• Tempat Lahir: Mekah al-Mukarramah. 4. Mempunyai semangat jihad yang
• Nama Suami: Muhammad bin tinggi.
Abdullah (Rasulullah) 5. Memelihara maruah diri.
• Tarikh Perkahwinan: Bulan Syawal,
tahun ke-10 kenabian. SUMBANGAN SAIDATINA AISYAH
• Tarikh Wafat: 17 Ramadhan tahun 58
hijrah. 1. Dalam bidang tafsir al-Quran
• Umur Ketika Wafat: 67 tahun. • Memperkaya bidang tafsir al-Quran.
• Tempat Wafat: Madinah al- • Sering dijadikan tempat rujukan bagi
Munawwarah. para sahabat.

50
wanita masa kini untuk membangunkan
2. Dalam bidang hadis. negara. (4m)
• Banyak meriwayatkan hadis daripada
Rasulullah. Beliau telah meriwayatkan
tidak kurang daripada 1210 hadis.
• Menyampaikan ilmu pengetahuan
kepada orang ramai.

3. Dalam bidang kewanitaan. UNIT 3: SAIDINA KHALID


• Memberi fatwa tentang agama BIN AL-WALID
terutamanya yang berkaitan dengan (PMR 2007)
kewanitaan. BIODATA SAIDINA KHALID BIN AL-
• Seorang pejuang Islam yang bersama- WALID
sama Rasulullah dalam beberapa Nama Penuh : Khalid bin al-Walid bin Al-
peperangan menentang musuh. Mughirah.
Keturunan : Bani Makhzum.
Tarikh Lahir : 592 Masihi.
GALERI ILMU Nama Bapa : Al- Walid bin Al-Mughirah bin
Urwah pernah berkata:”Saya tidak pernah Abdullah bin Umar bin Makhzum.
berjumpa seorang yang lebih alim tentang ilmu Nama Ibu : Lubabah binti Al-Haris.
fekah dan puisi Arab selain daripada Saidatina Tempat Lahir: Mekah Al-Mukarramah. (PMR
Aisyah”. 2007)
Tarikh Memeluk Islam: Bulan Safar tahun
TAMADUN 8 Hijrah.
Perkembangan tamadun Islam dapat dihasilkan Kerjaya : Panglima tentera.
dengan baik sekiranya wanita kini mencontohi Tarikh Wafat : Tahun 21 Hijrah.
kecemerlangan yang ditunjukkan oleh Saidatina Umur Ketika Wafat : 60 tahun.
Aisyah sepanjang hayat beliau. Wanita bukan Tempat Dimakamkan : Hims (Syria)
sahaja dapat memainkan peranan sebagai ibu, Gelaran : Saifullah (Pedang Allah) (PMR 2007)
tetapi mereka juga sewajarnya dapat memberikan
sumbangan dalam pembangunan Negara dengan SIFAT-SIFAT MULIA KHALID AL-WALID
menceburkan diri dalam bidang-bidang yang (PMR 2007)
sesuai seperti pendidikan dan perubatan. Sebelum memeluk Islam, Khalid telah menjadi
tunggak kepada tentera-tentera musyrikin dalam
menentang umat Islam seperti dalam peperangan
IKTIBAR Uhud. Namun, setelah memeluk Islam, beliau
Murid hendaklah mencontohi Saidatina Aisyah telah mempamerkan sifat-sifat terpuji yang
dalam perkara-perkara berikut: dikenang sepanjang zaman. Antaranya:
1. Keperibadian dan sifat-sifat mulia
Saidatina Aisyah. 1. Berwawasan
2. Mengasihi keluarga dan kawan-kawan Saidina Khalid berwawasan dan bercita-cita
dengan menjaga maruah diri. tinggi ingin syahid di jalan Allah. Oleh itu
beliau menyertai setiap peperangan agar
PENILAIAN mencapai cita-citanya. Walau bagaimanapun,
1. Tuliskan dengan ringkas riwayat hidup beliau terselamat dalam semua peperangan yang
Saidatina Aisyah. (4m) disertainya. Sebelum meninggal dunia, Saidina
2. Nyatakan maksud gelaran Al-Humaira’ bagi Khalid berkata: “Aku telah menyertai 100
Saidatina Aisyah. (2m) peperangan, setiap inci tubuhku ini dipenuhi
3. Jelaskan tiga sumbangan Saidatina Aisyah dengan tikaman, namun sekarang aku akan mati
kepada Islam. (6m) di tempat tidur”.
4. Bagaimanakah anda dapat mencontohi
Saidatina Aisyah dalam memperoleh 2. Tegas
kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran? Dalam peperangan Yarmuk, panglima Rome
(4m) dengan angkuhnya merendah-rendahkan moral
5. Huraikan peranan yang perlu dimainkan oleh tentera Islam sambil berkata: “Sekiranya kamu

51
mahu berundur akan aku berikan setiap seorang
makanan, pakaian, dan wang 10 dinar”. Khalid GALERI ILMU
menjawab dengan tegas: “Kami tidak ke sini Maksud ayat 111 surah at-Taubah:
kerana kelaparan, tetapi kami datang ke sini Sesungguhnya Allah telah membeli daripada
kerana kami dahagakan darah kamu”. orang mukmin diri dan harta mereka dengan
memberikan syurga untuk mereka.
3. Bertanggung jawab
Dalam peperangan Yarmuk, Saidina Khalid IKTIBAR
sempat berdialog dengan seorang panglima Murid-murid hendaklah mencontohi sifat-sifat
Rome yang bernama George. Saidina Khalid mulia Saidina Khalid bin Al-Walid seperti:
menjalankan tanggungjawab sebagai muslim 1. Bersemangat patriotik.
dengan mengajak George memeluk Islam. 2. Sedia berjihad demi Islam.
Akhirnya George memeluk Islam dan mengucap 3. Berwawasan dan cemerlang.
dua kalimah syahadah di hadapan Khalid.
Beliau sempat belajar dengan Khalid cara TAMADUN
menunaikan solat. George gugur syahid selepas Saidatina Khalid berjuang bersungguh-sungguh
sempat menunaikan solat dua rekaat. hasil daripada kecintaannya kepada Islam dan
4. Berani semangat patriotiknya kepada Negara Islam.
Sifat berani yang ditunjukkan oleh Saidina Hasilnya, Islam telah dapat berkembang dengan
Khalid menyebabkan Saidina Abu Bakar As- pesat. Umat Islam hari ini perlu mencontohi
Siddik memilihnya memimpin tentera Islam Saidina Khalid bin Al-Walid dengan memiliki
dalam peperangan Yamamah. Beliau juga sifat-sifat mulia seperti berdaya saing,
ditugaskan menghapuskan Musailamatul Kazzab mempunyai semangat jihad, dan bersemangat
yang mendakwa dirinya sebagai nabi. patriotik. Untuk mencapai matlamat tersebut,
seseorang murid hendaklah menyertai pasukan
SUMBANGAN SAIDINA KHALID BIN AL- beruniform di sekolah di samping bersedia
WALID menganggotai Program Latihan Khidmat
Negara.
Sejak memeluk Islam pada tahun 8 hijrah,
Saidina Khalid tidak henti-henti memimpin PENILAIAN
tentera Islam menghadapi musuh-musuh Islam 1. Nyatakan biodata Saidina Khalid bin Al-
yang ingin menghancurkan Islam. Antara Walid secara ringkas. (4m)
sumbangan dan jasa Saidina Khalid ialah: 2. Senaraikan tiga sifat terpuji Saidina Khalid.
• Menjadi panglima tentera Islam (6m)
menentang tentera Rome dalam 3. Huraikan tiga jasa Saidina Khalid dalam
peperangan Yarmuk di Jordan. mengembangkan dakwah Islam. (6m)
• Menjadi panglima perang tentera Islam 4. Apakah yang akan berlaku sekiranya
dalam Fathu Makkah (Pembukaan Kota seseorang itu tidak mempunyai semangat
Mekah). patriotik. (2m)
• Memimpin tentera Islam memerangi 5. Bagaimanakah kamu dapat mencontohi
orang murtad dalam peperangan Saidina Khalid bin Al-Walid dalam
Yamamah di Yaman. kehidupan? (4m)
• Berjaya menggunakan strategi yang
berkesan menewaskan tentera musuh
yang berjumlah 200 000 orang dalam
peperangan Mu’tah di Jordan, walaupun SIRAH : KEPIMPINAN
ketika itu tentera Islam hanya RASULULLAH DI MADINAH
berjumlah 3000 orang sahaja.
UNIT 1 : PIAGAM MADINAH
(PMR 2006)
Umat Islam sewajarnya mengambil iktibar
daripada semangat juang, jihad dan patriotik MAKSUD PIAGAM MADINAH
Saidina Khalid bin Al- Walid dengan berusaha
• Perlembagaan yang ditulis dan
bersungguh-sungguh memartabatkan Islam
dipersetujui bersama oleh semua
dengan menggunakan ilmu, masa dan tenaga
golongan yang terdiri daripada orang
untuk Islam.
Islam dan Yahudi yang menjadi

52
warganegara Madinah di bawah • Orang Yahudi; kabilah yang termasyhur
pimpinan Rasulullah. ialah
• Juga disebut sebagai Sahifah Al- ☻ Bani Qainuqa’
Madinah yang diiktiraf sebagai ☻ Bani Nadhir
perlembagaan bertulis pertama di dunia. ☻ Bani Quraizah
• Rasulullah menjadikan sahifah / piagam
ini sebagai asas pembentukan sebuah KANDUNGAN PIAGAM MADINAH
Negara Islam. 1. Mengakui muhajirin dan ansar sebagai
satu umat yang bertanggungjawab
PERISTIWA SEBELUM PENGGUBALAN terhadap Allah, Rasul dan umat Islam.
PIAGAM MADINAH 2. Mengakui kewujudan orang yahudi
dalam kelompok masing-masing dan
1. Perjanjian Aqabah Pertama orang musyrikin di Madinah.
Apabila berita penyebaran Islam sampai 3. Setiap kaum mempunyai kebebasan
ke Yathrib (Madinah), 12 orang delegasi dari beragama dan mengamalkan cara hidup
Yathrib mengambil kesempatan untuk menemui masing-masing dalam suasana hidup
Rasulullah pada musim haji. Dalam pertemuan bersama.
itu, mereka berjanji (berbai’ah) dengan 4. Orang Islam dan Yahudi mempunyai
Rasulullah. Mereka berjanji untuk tanggungjawab terhadap keselamatan
meninggalkan perkara syirik, mencuri, berzina, penduduk Madinah dan
membunuh anak, dan tidak melakukan penipuan bertanggungjawab mempertahankan
serta akan mentaati perintah Rasulullah s.a.w. negara daripada serangan musuh luar.
5. Orang Yahudi dibenarkan hidup dengan
2. Penerimaan Masyarakat Yathrib Terhadap cara mereka sendiri dalam suasana
Agama Islam menghormati orang Islam. Namun
Rasulullah mengutus Mus’ab bin begitu, mereka tidak dibenarkan
Umair untuk mengajar al-Quran di Yathrib. Mus melindungi harta dan jiwa musyrikin
‘ab membaca al-Quran kepada penduduk Yathrib Quraisy.
dan memberi penerangan yang jelas mengenai 6. Setiap individu dan kelompok
ajaran Islam dengan penuh amanah dan hikmah. bertanggungjawab menjaga
Penduduk Arab Madinah yang terdiri daripada keselamatan dan mengekalkan
kabilah Aus dan Khazraj menerima dakwah yang perpaduan di Madinah.
disampaikan oleh Mus’ab dengan baik. 7. Setiap individu tidak boleh menyakiti,
Faktor lain yang mendorong mereka menzalimi dan memusuhi individu atau
menerima dakwah tersebut adalah kerana kaum lain. Mereka hendaklah saling
keperluan mereka kepada seorang pemimpin tolong menolong untuk pembangunan,
yang dapat menyatupadukan kedua-dua kabilah ekonomi, dan keselamatan masyarakat.
itu yang telah bersengketa selama 200 tahun. 8. Setiap kelompok hendaklah merujuk
Akhirnya majoriti penduduk Arab Yathrib kepada Rasulullah sebagai ketua Negara
memeluk Islam. apabila berlaku perselisihan atau
perbalahan
3. Perjanjian Aqabah Kedua 9. Mana-mana pihak dilarang mengadakan
Pada tahun berikutnya, Mus’ab hubungan dengan pihak luar
membawa 73 orang lelaki dan 2 orang wanita terutamanya dengan musyrikin Mekah
Madinah. Mereka memberi baiah untuk dan sekutu mereka.
memelihara dan mempertahankan Rasulullah 10. Piagam ini mempunyai kuasa
s.a.w, berikrar taat setia pada masa senang dan melindungi semua pihak yang
susah, genting dan tenang, tidak akan berpecah, mempersetujuinya dan mempunyai hak
dan bercakap benar di mana sahaja. mengambil tindakan terhadap sesiapa
yang melanggarnya.
GALERI ILMU
Masyarakat majmuk Madinah terdiri daripada: ENAM ASAS PIAGAM MADINAH
• Orang Islam (Muhajirin dan Ansar) 1. Wahyu sebagai sumber
• Orang musyrikin Arab perundangan Negara.

53
2. Nabi Muhammad sebagai Ketua HIKMAH DI SEBALIK PEMBENTUKAN
Negara. PIAGAM MADINAH
3. Kebebasan beragama. 1. Wujud peruntukan yang melindungi
4. Menjaga hubungan yang baik hak-hak individu.
sesama anggota. 2. Pelaksanaan syariat Islam secara
5. Menegak keadilan. menyeluruh.
6. Memberi perlindungan kepada 3. Bukti Islam satu cara hidup yang
bukan Islam. lengkap.
4. Dakwah Islam berkembang pesat.
KESAN PIAGAM MADINAH 5. Keamanan dan keharmonian terjamin.

GALERI ILMU
• POLITIK (PMR 2006) Islam adalah agama perpaduan. Ini dibuktikan
1. Terbentuk Negara Islam pertama di dengan perpaduan yang berlaku dalam kalangan
dunia. kabilah Aus dan Khazraj yang bersengketa dan
berperang selama 200 tahun akibat diapi-apikan
2. Orang bukan Islam mengakui menjadi
oleh orang Yahudi, akhirnya bersatu dan
warga negara sebuah negara Islam yang
berkasih sayang atas nama Islam.
membawa kepada kestabilan politik.
3. Semangat patriotik mempertahankan
KEPENTINGAN PERATURAN DALAM
negara menyebabkan pertahanan
KEHIDUPAN
negara lebih kukuh.
Tujuan peraturan dikuatkuasakan adalah untuk:
1. Memastikan wawasan kerajaan tercapai.
• PENTADBIRAN
2. Menyusun kehidupan social seperti
1. Rasulullah diiktiraf sebagai Ketua
penempatan penduduk dan
Negara Islam pertama di dunia.
perancangan bandar supaya wujud
2. Penempatan masyarakat yang tersusun
kesejahteraan.
memudahkan perhubungan mereka
3. Melaksanakan setiap perancangan
dengan Rasulullah s.a.w.
ekonomi.
3. Rasulullah memberi tumpuan 4. Menjamin pembahagian kekayaan
mewujudkan hubungan dengan negara dengan saksama dan adil.
luar. 5. Menjalankan program pendidikan yang
berkesan.
• SOSIAL
1. Perpaduan kaum dapat diwujudkan di PENILAIAN
Madinah Munawwarah di bawah satu 1. Nyatakan pengertian Piagam Madinah.
pakatan. (2m)
2. Wujud kesatuan umat dan 2. Jelaskan latar belakang sebelum
menghapuskan semangat kesukuan penggubalan Piagam Madinah. (6m)
jahiliah. 3. Terangkan lima isi kandungan Piagam
3. Kemakmuran negara dapat dirasai Madinah. (5m)
bersama dalam suasana harmoni. 4. Huraikan kesan Piagam Madinah
terhadap perkembangan Islam dan
• EKONOMI umatnya. (6m)
1. Perdagangan berjalan dengan lebih 5. Apakan pandangan anda sekiranya
pesat kesan daripada hubungan kaum rakyat tidak mematuhi undang-undang
yang lebih baik. yang dikuatkuasakan dalam sesebuah
2. Kemenangan dalam peperangan negara? (4m)
menambahkan harta rampasan perang
dan harta baitul mal bertambah
meningkat.
3. Bidang ternakan, pertanian, dan
perusahaan semakin meningkat. UNIT 2:
PERJANJIAN HUDAIBIAH
(PMR 2005)

54
MAKSUD PERJANJIAN HUDAIBIAH kedatangan umat Islam hanyalah untuk
menunaikan umrah, bukannya
۞ Perjanjian Hudaibiah ialah perjanjian damai berperang.
yang membawa kepada gencatan senjata antara 6. Budail bertolak ke Kota Mekah dan
Rasulullah dengan musyrikin Quraisy. menyampaikan maklumat kepada kaum
۞ Peristiwa bersejarah ini berlaku pada bulan musyrikin.
Zulkaedah tahun ke-6 Hijrah di sebuah tempat 7. Musyrikin Quraisy memilih Urwah bin
bernama Hudaibiah yang terletak berdekatan Mas’ud sebagai wakil mereka untuk
Kota Mekah. berunding dengan Rasulullah s.a.w.
۞ Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Hudaibiah Apabila pulang, beliau telah
sempena nama tempat perjanjian tersebut menasihatkan kaum Quraisy agar
dimeterai. menerima perdamaian yang ditawarkan.
۞ Setelah termeterainya perjanjian ini, Rasulullah 8. Rasulullah juga telah mengutuskan
s.a.w dan umat Islam telah mencapai Saidina Usman bin Affan untuk
kemenangan besar seperti yang dijanjikan oleh berunding dengan pihak Quraisy, tetapi
Allah s.w.t. (Surah Al-Fath, ayat 27) yang beliau telah ditahan selama tiga hari
bermaksud: sehingga tersebar berita kematiannya.
9. Rasulullah s.a.w. telah mengumpulkan
“Sesungguhnya Allah telah membuktikan para sahabat dan mengadakan Bai’ah
kepada RasulNya mengenai kebenaran bagi menuntut bela kematian Saidina
mimpinya, iaitu kamu pasti akan dapat Usman dengan berikrar akan berperang
memasuki Masjidil Haram, jika dikehendaki sehingga ke titisan darah yang terakhir.
Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur Ikrar ini dinamakan ‘Bai’ah Ar-
rambut kepala dan mengguntingnya, sedang Ridwan’ atau ‘Bai’ah As-Syajarah’
kamu tidak berasa takut, maka Allah mengetahui kerana telah berlangsung di bawah
apa-apa yang kamu tidak ketahui, lalu sepohon pokok. Sebenarnya Saidina
diberikannya sebelum itu kemenangan yang Usman tidak dibunuh dan beliau telah
dekat.” dibebaskan.
10. Pihak Quraisy menghantar pula Suhail
Dalam ayat di atas, Allah telah menamakan binAmru untuk berunding dengan
Perjanjian Hudaibiah sebagai kemenangan yang Rasulullah.
dekat kerana perjanjian ini merupakan anak 11. Perjanjian damai Hudaibiah dimeterai
kunci kepada kejayaan yang lebih besar iaitu antara Rasulullah dengan musyrikin
PEMBUKAAN KOTA MEKAH. Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin
Amru.
PERISTIWA PERJANJIAN HUDAIBIAH
PERSIAPAN RASULULLAH
Sila iikuti kronologi (urutan peristiwa) yang MENGERJAKAN UMRAH
berikut:
1. Rasulullah bermimpi menziarahi Bagi menjayakan misi ziarah ke Mekah,
Kaabah bersama-sama para sahabat. Rasulullah s.a.w. bersama para sahabat telah
2. Rasulullah berangkat ke Kota Mekah melakukan pelbagai persiapan. Antaranya ialah:
bersama-sama para sahabat dianggarkan 1. Memakai pakaian ihram di Zulhulaifah.
1400 orang. 2. Membawa binatang ternakan.
3. Apabila kaum kafir Quraisy 3. Melantik pengawal keselamatan yang
mengetahui berita ini, mereka telah terdiri daripada penunggang kuda.
mengumpulkan tentera untuk
memerangi dan menghalang rombongan
4. Berusaha mengelak peperangan dengan
Rasulullah s.a.w. memilih penyelesaian secara
4. Rasulullah s.a.w. tetap meneruskan diplomasi.
perjalanan sehingga sampai ke 5. Rasulullah sentiasa bermesyuarat
Hudaibiah. dengan para sahabat dalam membuat
5. Rasulullah s.a.w. telah dikunjungi sesuatu keputusan ketika dalam
Budail bin Warqa Al-Khuza’i. perjalanan.
Baginda memaklumkan tujuan 6. Umat Islam sentiasa bertalbiah di
sepanjang perjalanan.

55
7. Mengelak laluan utama dengan
mengambil laluan yang berliku-liku di 3. Kedua-dua pihak dibenarkan membuat
celah-celah bukit. perjanjian dengan pihak lain yang
8. Melantik Bisr bin Sufyan daripada disukainya. Mana-mana kabilah boleh
kabilah Khuzaah sebagai perisik untuk memilih sama ada hendak mengikat
meninjau reaksi musyrikin Quraisy perjanjian dengan musyrikin Quraisy
terhadap kedatangan rombongan atau umat Islam. Contohnya kabilah
Rasulullah s.a.w. Bani Khuzaah telah memilih untuk
mengikat perjanjian dengan umat Islam,
SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA manaakala Bani Bakr mengikat
PERJANJIAN HUDAIBIAH perjanjian dengan musyrikin Quraisy.

4. Orang Mekah yang datang ke Madinah


1. Keputusan Rasulullah s.a.w. untuk tanpa kebenaran wali mereka walaupun
mengerjakan umrah bersama-sama para telah memeluk Islam, hendaklah
sahabat. dihantar semula kepada pihak
2. Ketaatan dan kepatuhan para sahabat musyrikin Mekah. Sebaliknya orang
kepada kepimpinan Rasulullah s.a.w. Madinah yang datang ke Mekah tidak
3. Kebijaksanaan Rasulullah s.a.w. akan dipulangkan semula kepada pihak
mengatur strategi menghadapi kaum Islam Madinah.
musyrikin Quraisy.
4. Sikap toleransi Rasulullah dan para HIKMAH PERJANJIAN HUDAIBIAH
sahabat.
5. Sikap umat Islam yang cinta akan 1. Terhindar daripada pertumpahan darah
keamanan dan berusaha mengelakkan antara orang Islam dengan musyrikin
peperangan. Quraisy.
2. Perjanjian ini ialah faktor utama
Berdasarkan sebab-sebab tersebut, terserlah pembukaan Kota Mekah.
kepada kita sikap sabar dan tabah Rasulullah dan 3. Orang Islam dan musyrikin Quraisy
para sahabat yang bersusah payah demi bebas berinteraksi antara satu sama lain.
perjuangan agama Islam. Kita hendaklah 4. Orang Islam bebas menyebarkan
mencontohi mereka terutamanya ketika dakwah Islamiah.
menuntut ilmu. Di samping itu kita perlu 5. Ramai kaum Quraisy telah memeluk
bersikap rasional, tidak mengikut emosi secara Islam secara terang-terangan.
melulu dan bijak membuat keputusan seperti
yang ditonjolkan oleh Rasulullah s.a.w. TINDAKAN SUSULAN SELEPAS
Walaupun baginda amat rindu akan Baitullah, PERJANJIAN HUDAIBIAH
namun sebagai menghormati perjanjian yang
dimeterai, baginda telah menangguhkan 1. Menghantar utusan ke negara-negara
hasratnya menziarahi Baitullah kepada tahun asing bagi tujuan menyeru raja-rajanya
berikutnya. memeluk Islam.
2. Menghantar utusan kepada kabilah-
ISI KANDUNGAN PERJANJIAN kabilah sekitar Madinah yang
HUDAIBIAH (PMR 2005) dinamakan Sariyyah pada tahun ke-7
1. Gencatan senjata selama 10 tahun. Hijrah.
Kedua-dua pihak tidak boleh mencuri, 3. Memantapkan kedudukan Negara Islam
menceroboh, mengkhianati dan Madinah dan bersedia kembali semula
mungkir janji. ke Kota Mekah apabila mendapat
peluang.
2. Orang Islam tidak dibenarkan
mengerjakan umrah pada tahun GALERI ILMU
tersebut. Mereka dibenarkan ♥ Selepas Perjanjian Hudaibiah Rasulullah
mengerjakan umrah pada tahun s.a.w. telah mengirim surat kepada beberapa
berikutnya dan boleh membawa pedang Negara dan Ketua Negara bagi menyeru mereka
yang tersarung serta berada di Mekah menerima Islam, antaranya:
tidak melebihi 3 hari. ☺ Najasyi – Raja Habsyah.

56
☺ Herculis – Raja Rome memberi kesetiaan kepada musyrikin Quraisy
☺ Kisra – Raja Parsi telah memohon bantuan mereka untuk
♥ Rasulullah telah menulis surat dan membuat memerangi Bani Khuzaah yang memberi
mohor khas iaitu sebentuk cincin perak berukir kesetiaan kepada Rasulullah di Madinah. Pada
“MUHAMMAD RASULULLAH” suatu malam, Bani Bakr dengan bantuan
♥ Baginda menghantar 6 orang utusan yang musyrikin Quraisy telah menyerang
boleh bertutur dalam bahasa negeri-negeri yang perkampungan Bani Khuzaah dan membunuh 20
dikunjunginya. orang penduduk Khuzaah. Apabila berita
peristiwa berdarah itu diketahui oleh Rasulullah,
TAMADUN baginda amat marah atas pembunuhan dan
Dalam peristiwa Hudaibiah, peperangan antara pencabulan perjanjian yang dilakukan oleh kafir
umat Islam dan musyrikin Quraisy dapat Quraisy tersebut. Rasulullah mengambil
dielakkan kerana Rasulullah dan para sahabat keputusan untuk menyusun strategi bagi
mengamalkan syura, mengutamakan menghadapi serangan musyrikin Mekah.
penyelesaian secara diplomasi, dan mematuhi
perjanjian. Oleh itu, umat Islam hendaklah PERISTIWA PEMBUKAAN KOTA
menghayati dan mengamalkan syura, MEKAH
mementingkan diplomasi serta mematuhi etika
perjanjian dalam kehidupan seharian. Hanya 1. Pembukaan Kota Mekah berlaku pada
dengan cara ini sahaja umat Islam akan bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah .
dihormati dan mampu menghadapi cabaran 2. Rasulullah menyusun strategi secara
dunia globalisasi. sulit bertujuan mengelakkan daripada
berlaku pertumpahan darah.
3. Oleh itu, peristiwa ini dinamakan
‘Fathu Makkah’ yang bermaksud
Pembukaan Kota Mekah..
PENILAIAN Baginda bersabda pada hari yang bersejarah itu:
1. Nyatakan tiga sebab dimeterai “ Hari ini hari belas kasihan (rahmah), hari ini
Perjanjian Hudaibiah. (6m) Allah akan memuliakan Kaabah.”
2. Nyatakan maksud ‘Bai’ah Ar-Ridwan’.
(2m) STRATEGI RASULULLAH SEMASA
PEMBUKAAN KOTA MEKAH
3. Terangkan tiga isi kandungan
Perjanjian Hudaibiah. (6m) 1. Mengemukakan 3 tuntutan terhadap
4. Senaraikan dua kesan Perjanjian musyrikin Quraisy.
Hudaibiah kepada umat Islam. (4m) Baginda telah mengutus utusan Madinah
5. Nyatakan tiga tindakan susulan yang mengemukakan tiga pilihan kepada musyrikin
dilakukan oleh Rasulullah selepas Quraisy, iaitu:
Perjanjian Hudaibiah dimeterai. (6m) • Membayar diat (pampasan atau ganti
rugi) kepada waris Bani Khuzaah yang
terbunuh.
• Mengutuk perbuatan Bani Bakr
membunuh orang Bani Khuzaah.
• Berperang dengan tentera Islam.

۩PEMBUKAAN KOTA
2. Mendirikan khemah
Setelah menerima keputusan musyrikin Quraisy
MEKAH ۩ memilih berperang, Rasulullah mengarahkan 10
000 tentera Islam bersiap sedia dan berangkat ke
LATAR BELAKANG PEMBUKAAN KOTA Mekah. Dalam perjalanan, Rasulullah
MEKAH mengarahkan tentera Islam berhenti di Murru Az
Antara isi Perjanjian Hudaibiah ialah kabilah Zahran dan mendirikan khemah bagi tujuan
Arab bebas memberi kesetiaan sama ada kepada bermalam di situ.
Negara Islam di bawah pimpinan Rasulullah atau
musyrikin Quraisy di Mekah. Bani Bakr yang 3. Menyalakan Unggun Api

57
Pada waktu malam, Rasulullah memerintahkan ramai menuju ke kaabah dan mendengar ucapan
tentera Islam menyalakan unggun api yang besar Rasulullah s.a.w.
di khemah masing-masing. Perkara ini
dilakukan sebagai strategi perang saraf untuk 4. Memberi ucapan pertama kepada
menimbulkan rasa gerun pihak musuh yang penduduk Mekah.
berada di Mekah. Abu Sufian bin Harb keluar Semasa Rasulullah memegang jenang pintu
untuk meninjau tentera Islam setelah melihat kaabah, baginda menyampaikan ucapan pertama
kehebatan mereka dari jauh. Di pertengahan kepada penduduk Mekah. Antara isi ucapan
jalan beliau berjumpa dengan Al-Abbas yang tersebut ialah:
baru memeluk Islam. Al-Abbas membawa Abu Maksudnya:” Wahai orang Quraisy,
Sufian bertemu Rasulullah. Abu Sufian dengan sesungguhnya Allah mencabut dari kamu
rela hati memeluk Islam di hadapan Rasulullah kesombongan jahiliah dan sikap mengagung-
s.a.w. agungkan keturunan. Semua orang berasal dari
Adam, dan Adam berasal daripada tanah.”
4. Tawaran Keselamatan Setelah itu Rasulullah membaca ayat 13 surah al-
Pada pagi Hari Jumaat, 10 haribulan Ramadan Hujurat yang penghujungnya bermaksud:
tahun 8 hijrah, Rasulullah memasuki Kota “Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam
Mekah dengan penuh rasa tawaduk. Baginda kalangan kamu ialah orang yang bertakwa.”
menundukkan kepala sebagai menyatakan rasa
syukur atas kemenangan yang dikurniakan oleh 5. Memberi pengampunan kepada musuh
Allah. Rasulullah telah mengisytiharkan pengampunan
Sebagai satu penghormatan kepada Abu beramai-ramai kepada musyrikin Mekah yang
Sufian -pemimpin Quraisy yang baru memeluk pernah memusuhi baginda. Rasulullah
Islam, Rasulullah mengisytiharkan kepada menyatakan:
penduduk Mekah bahawa “Sesiapa yang “ Apakah yang kamu sangka aku lakukan
memasuki rumah Abu Sufian akan selamat, terhadap kamu?” Mereka menjawab:”Kami
sesiapa yang memasuki Masjidil Haram akan bersangka baik terhadap tuan. Tuan orang
selamat, dan sesiapa yang memasuki rumahnya mulia dan putera orang mulia.” Lalu Rasulullah
sendiri akan selamat”. Pengisytiharan tersebut bersabda: “Pergilah tuan-tuan pulang, saya
menggemparkan orang Quraisy dan bebaskan tuan-tuan semua.”
menyebabkan mereka semakin hilang semangat
untuk menentang Rasulullah s.a.w. FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN
PEMBUKAAN KOTA MEKAH
TINDAKAN RASULULLAH SELEPAS
PEMBUKAAN KOTA MEKAH ‫ ۝‬Strategi Rasulullah.
Rasulullah mengatur strategi dengan bijak dan
1. Memusnahkan berhala di sekeliling cekap sehingga melumpuhkan kekuatan kaum
Kaabah Quraisy.
Sebaik sahaja memasuki Kota Mekah,
Rasulullah menuju ke Kaabah dan memusnahkan ‫ ۝‬Semangat jihad umat Islam.
360 buah berhala yang terdapat di sekitar Semangat jihad umat Islam yang tinggi untuk
Kaabah. Rasulullah menolak berhala dengan membebaskan Kota Mekah daripada kekuasaan
tongkat sehingga terjatuh dan hancur. Setelah itu musyrikin.
Rasulullah mengarahkan beberapa orang sahabat
meneruskan pemusnahan tersebut. ‫ ۝‬Penduduk Mekah tertarik dengan Islam.
Setelah melihat kekuatan dan perpaduan umat
2. Solat sunat di Makam Ibrahim. Islam Madinah al-Munawwarah, ramai kerabat
Setelah Rasulullah melakukan tawaf di Kaabah, mereka di Mekah yang memeluk Islam.
baginda menunaikan solat sunat sebanyak 8
rekaat di makam Ibrahim. ‫ ۝‬Perpaduan umat Islam.
Persaudaraan dan perpaduan dalam kalangan
3. Laungan azan Bilal bin Rabah umat Islam yang kukuh menjadikan mereka
Rasulullah mengarahkan Bilal bin Rabah supaya dapat menjalankan strategi Rasulullah dengan
melaungkan azan di atas bumbung kaabah. baik.
Laungan azan tersebut adalah azan pertama di
bumi Mekah. Penduduk Mekah keluar beramai- ‫ ۝‬Pembesar Quraisy memeluk Islam.

58
Ramai pembesar dan panglima Quraisy memeluk 3. Terangkan tiga langkah yang dilakukan
Islam yang menyebabkan kekuatan musyrikin oleh Rasulullah s.a.w. selepas
Quraisy semakin lemah. Antara mereka ialah pembukaan Kota Mekah. (6m
Abu Sufian, Al-Abbas, Khalid bin Al-Walid dan 4. Jelaskan tiga faktor kejayaan
amru bin Al-“As. Rasulullah s.a.w. membuka Kota
Mekah. (6m)
‫ ۝‬Tentera musyrikin bertambah lemah.
Ramai pembesar dan panglima tentera Quraisy
5. Terangkan dua kesan positif
terkorban dalam peperangan dengan umat Islam. Pembukaan Kota Mekah terhadap
Antara mereaka ialah Abu Jahal dan Utbah bin perkembangan Islam. (4m)
Rabi’ah yang terbunuh dalam peperangan Badar.

KESAN PEMBUKAAN KOTA MEKAH

1. Tanah haram Mekah menjadi kawasan


larangan kepada orang bukan Islam.
2. Dakwah Islam berkembang pesat
sehingga tersebar luar di luar
Semenanjung Tanah Arab.
3. Masyarakat Mekah hidup aman damai
dan bekerjasama.
4. Penduduk Mekah memeluk Islam
beramai-ramai.

GALERI ILMU
Panglima tentera Islam yang membantu
Rasulullah semasa pembukaan Kota Mekah
ialah:
☺ Saidina Ali bin Abu Talib.
☺ Saidina Saad bin Ubadah
ADAB DAN
☺ Saidina Az-Zubair bin Al-Awwam
☺ Saidina Khalid bin Al-Walid AKHLAK
TAMADUN
Kemenangan dan kejayaan umat Islam bukan
ISLAMIAH
hanya terletak kepada kekuatan fizikal.
Perancangan strategi untuk tujuan mencapai visi
dan misi, ketaatan dan kesediaan berkorban demi
kepentingan umat dan Negara Islam serta UNIT 1: ADAB MENERIMA
perpaduan menjadi faktor pendorong kepada DAN MELAYAN TETAMU
kemajuan sesebuah negara maju yang berdaya
saing. MAKSUD TETAMU
Tetamu ialah orang yang berkunjung atau
menziarahi orang lain sama ada dijemput atau
PENILAIAN tidak dijemput.

1. Jelaskan peristiwa yang mencetuskan KONSEP MELAYAN TETAMU


Pembukaan Kota Mekah. (4m) Menerima dan melayan tetamu merupakan sikap
2. Nyatakan tiga strategi Rasulullah untuk dan amalan yang amat digalakkan dalam Islam.
memasuki Kota Mekah. (6m) Kemuliaan dan keimanan seseorang dapat dilihat
melalui cara menerima dan melayan tetamu.

59
Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: LAMAN NURANI
“Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari Pesanan Rasulullah s.a.w.
akhirat hendaklah memuliakan tetamu dengan ♥ Makanlah bersama-sama tetamu kerana
memberi layanan kepadanya.” Sahabat tetamu malu makan bersendirian.
bertanya: “Apakah layanan itu wahai ♥ Iringilah tetamu pulang hingga ke pintu.
Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Layanan
istimewa selama sehari semalam, dan tempoh BATAS-BATAS PERGAULAN BERSAMA-
layanan sebagai tetamu hendaklah dalam masa SAMA TETAMU
3 hari, layanan yang diberikan selepas tempoh 1. Memakai pakaian yang bersih, kemas,
itu dikira sebagai satu sedekah.” dan menutup aurat.
2. Menjaga suasana rumah supaya tidak
ADAB TERHADAP TETAMU mengganggu ketenteraman tetamu.
☺ Memberikan layanan yang baik. 3. Elakkan daripada melakukan sesuatu
Menyambut tetamu di muka pintu atau yang menjatuhkan maruah tetamu
halaman rumah seperti melunjurkan kaki ke arahnya.
Menjawab salam dan berjabat tangan 4. Memaklumkan kepada tetamu
Mempersilakan tetamu masuk ke dalam sekiranya ingin meninggalkan rumah
rumah dengan mesra kerana ada tugas luar.
• Menyediakan tempat duduk yang selesa
dan bersih KELEBIHAN MELAYAN TETAMU
1. Mendapat ganjaran pahala dan
☺ Bersifat ikhlas dan berlapang dada. keampunan Allah.
• Berlapang dada dan gembira dengan 2. Murah rezeki, mendapat rahmat dan
kedatangan mereka. berkat daripada Allah.
• Tidak merasa kedatangan mereka 3. Bertambah kasih sayang antara tetamu
mengganggu aktiviti harian atau dengan tuan rumah yang dikunjungi.
kehidupan kita. 4. Mengeratkan silaturrahim dan
memupuk perpaduan.
☺ Menunjukkan muka yang manis. 5. Membantu perkembangan institusi
• Sentiasa tersenyum melayan tetamu pelancongan.
• Berbual bersama mereka dan 6. Menarik perhatian orang bukan Islam
bertanyakan khabar berita diri dan terhadap Islam.
keluarga mereka.
IMPLIKASI TIDAK BERADAB DENGAN
• Menjaga tutur kata supaya tidak
TETAMU
menyinggung perasaan mereka.
1. Tetamu berasa dirinya dihina dan tidak
dihormati.
☺ Menyediakan jamuan mengikut kemampuan.
2. Menimbulkan pergaduhan dan
• Menyediakan makanan yang terbaik perpecahan.
mengikut kemampuan 3. Menghilangkan rasa kasih sayang
• Menjemput tetamu makan dan makan dalam kalangan anggota masyarakat.
bersama tetamu. 4. Menjauhkan orang bukan Islam
• Menghulurkan makanan kepada tetamu. daripada mendekati dan memahami
• Jangan mengemas hidangan sebelum Islam.
tetamu selesai makan. 5. Menjadikan industri pelancongan tidak
mendapat sambutan.
☺ Menyediakan kemudahan yang baik kepada 6. Menjatuhkan imej diri, masyarakat, dan
ahli keluarga tetamu negara.
• Memberikan layanan yang baik kepada
keluarga tetamu. ADAB SEBAGAI TETAMU
• Menunjukkankan tandas dan bilik air
yang bersih apabila diperlukan. 1. Berkunjunglah mengikut masa yang
sesuai. Elakkan daripada berkunjung
• Menyediakan bilik yang selesa
pada waktu makan atau ketika tuan
sekiranya tetamu ingin bermalam.
rumah sedang berehat.

60
2. Berilah salam terlebih dahulu sebelum KONSEP BEKERJA DALAM ISLAM
masuk ke rumah. Bekerja ialah tuntutan dan tanggungjawab
3. Masuk ke dalam rumah setelah manusia di muka bumi. Setiap orang wajib
dijemput dan duduk di tempat yang melaksanakan tugas mengikut keupayaan dan
disediakan dengan sopan. kepakaran yang dianugerahkan oleh Allah.
4. Elakkan daripada memandang liar ke
arah peralatan di dalam rumah. TUJUAN BEKERJA
5. Makan makanan yang disediakan • Menunaikan tanggungjawab dan
dengan sopan apabila dijemput. amanah yang diberikan.
6. Ucapkan terima kasih terhadap layanan • Mencari rezeki yang halal untuk
yang diberikan. menyara keluarga.
7. Ucapkan salam sebelum pulang. • Dapat hidup dengan selesa.
8. Sekiranya ingin bermalam, jangan • Meningkatkan hasil pendapatan negara.
melebihi 3 hari kerana akan
menyusahkan tuan rumah. GALERI ILMU 1
9. Jangan membawa orang lain bersama Tahukah anda bahawa:
sebelum mendapat kebenaran tuan • Peniaga yang jujur akan bersama
rumah. dengan para nabi pada hari akhirat.
• Orang yang memungut tin kosong dan
TAMADUN
menjualnya untuk mendapat sesuap
Sekiranya memberi layanan baik dan mesra
makanan lebih baik daripada orang
terhadap tetamu menjadi budaya dalam
yang meminta-minta belas kasihan
kehidupan umat Islam hari ini, sektor
orang lain tanpa berusaha.
pelancongan akan menjadi lebih pesat.
Pelancong-pelancong luar akan berasa selesa dan
ADAB KETIKA MENJALANKAN TUGAS
aman berada di Negara yang rakyatnya (PMR 2007)
mempunyai budi yang luhur dan hati yang jujur.
1. Memulakan setiap pekerjaan dan
PENGHAYATAN aktiviti dengan membaca basmalah.
1. Menyambut dan melayan tetamu 2. Menyelesaikan tugas pada masa dan
dengan mesra dan ikhlas. tarikh yang telah ditetapkan.
2. Sentiasa prihatin terhadap kebersihan 3. Sentiasa berpakaian menutup aurat,
rumah dan ruang tamu. kemas, bersih, dan sesuai dengan
3. Menjaga sopan santun ketika pekerjaan yang dilakukan.
berkunjung ke rumah orang lain. 4. Mengamalkan sikap toleransi dan
bekerjasama.
PENILAIAN 5. Mematuhi arahan ketua.
1. Nyatakan hukum menyambut dan
melayan tetamu. (2m) SIKAP NEGATIF KETIKA BERTUGAS
2. Jelaskan empat adab melayan tetamu 1. Menyiapkan tugas tidak mengikut masa
yang ditetapkan oleh Islam. (4m) yang telah ditetapkan.
3. Terangkan tiga kesan baik melayan 2. Mementingkan diri sendiri dan tidak
tetamu. (6m) bertimbang rasa.
4. Terangkan tiga adab yang sepatutnya 3. Tidak bekerjasama dengan rakan
dijaga ketika bertamu. (6m) setugas.
5. Huraikan tiga implikasi tidak melayan 4. Malas berusaha dan mencuri tulang.
tetamu mengikut adab Islam. (6m) 5. Bekerja hanya untuk mendapat pujian
dan sanjungan.
6. Lebih mementingkan keuntungan
daripada kepentingan orang ramai.
7. Hasad dengki terhadap kejayaan orang
UNIT 2: ADAB lain.
8. Tidak menghargai usaha orang lain.
MENJALANKAN TUGAS 9. Tidak mementingkan kualiti
(PMR 2007) perkhidmatan.
10. Membocorkan rahsia majikan.

61
ini, pusat pengajian tinggi yang dinamakan Darul
CIRI PETUGAS YANG BAIK Hikmah, perpustakaan yang lengkap, hospital,
1. Menganggap pekerjaan itu sebagai dan pelbagai kemudahan lain dalam tamadun
suatu ibadat. Bani Abasiyyah dapat diteruskan hingga kini
2. Melaksanakan kerja dengan tekun dan dalam wawasan membina tamadun yang
bersungguh-sungguh. seimbang dan cemerlang.
3. Bertanggungjawab, jujur, dan amanah
ketika bekerja. PENGHAYATAN
4. Istiqamah dalam pekerjaan. 1. Dedikasi dalam pekerjaan dan bersedia
5. Tidak meninggalkan ibadat wajib. menawarkan khidmat secara suka rela.
2. Sentiasa mementingkan hasil kerja yang
KELEBIHAN MENGAMALKAN ADAB- selaras dengan misi dan visi.
ADAB BERTUGAS 3. Menjalankan tugas secara kreatif dan
inovatif.
1. Kerja dan tugas yang dilakukan
mendapat keberkatan. PENILAIAN
2. Pendapatan yang diperolehi menjadi 1. Nyatakan tiga kepentingan bekerja
rezeki yang halal. dalam Islam. (6m)
3. Hasil kerja yang dilakukan mendapat 2. Jelaskan empat adab menjalankan tugas
faedah yang berpanjangan. dalam Islam. (4m)
4. Hubungan silaturrahim antara rakan 3. Terangkan lima sikap negatif yang perlu
setugas menjadi lebih rapat. dielakkan semasa bertugas. (5m)
4. Terangkan tiga kelebihan beramal
AKIBAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB dengan adab-adab bertugas. (6m)
KETIKA BERTUGAS (PMR 2007) 5. Jelaskan tiga akibat tidak
1. Kerja yang diamanahkan tidak bertanggungjawab ketika bertugas.
dilaksanakan dengan sempurna. (6m)
2. Tidak dapat mencapai matlamat sesuatu
program.
3. Hasil pengeluaran tidak berkualiti.
4. Hilang kepercayaan orang lain terhadap
organisasi.
5. Menghalang kemajuan sesebuah negara.

GALERI ILMU 2 UNIT 3: ADAB BERCAKAP


Imam Hassan Al-Basri ditanya tentang rahsia
zuhudnya, lalu beliau menjawab.
DALAM MAJLIS
• Aku tahu bahawa rezekiku tidak akan
MAKSUD MAJLIS
diambil oleh orang lain maka hatiku
1. Dari segi bahasa: Tempat berhimpun
menjadi tenang.
2. Dari segi istilah syarak: Sebarang pertemuan
• Aku tahu bahawa pekerjaanku tidak atau perjumpaan yang dihadiri ramai orang
akan dilakukan oleh orang lain maka kerana sesuatu tujuan tertentu.
aku lakukannya sendiri.
• Aku tahu bahawa Allah sentiasa JENIS-JENIS MAJLIS:
melihatku maka aku takut Dia (Allah) 1. Majis As-Soleh (Majlis yang baik)
melihatku melakukan maksiat. Ciri-cirinya:
• Aku tahu bahawa mati menungguku • Majlis yang mengingatkan pesertanya
maka aku bersedia dengan bekalan kepada Allah dan menepati kehendak
untuk bertemu Allah. syarak.
TAMADUN • Contohnya: majlis ilmu, majlis zikir,
Pembangunan yang pesat dan reka cipta yang majlis mesyuarat, dan majlis
hebat adalah disebabkan oleh pekerja yang perkahwinan yang tidak mengandungi
kreatif dan inovatif dalam mengamalkan budaya perkara-perkara yang tidak
kerja yang tinggi. Dengan terbentuknya budaya bercanggah dengan hukum syarak.

62
2. Majlis As-Suk (Majlis yang buruk) 6. Mendapat keredaan Allah dan
Majlis yang mempunyai cirri-ciri yang terpelihara daripada gangguan syaitan.
melalaikan daripada mengingati Allah
dan berlaku perkara-perkara yang KELEBIHAN ORANG YANG BERCAKAP
bertentangan dengan syarak. BENAR
Contohnya: Konsert muzik rock, pesta- 1. Mendapat kepercayaan masyarakat.
pesta liar, dan majlis tari menari di 2. Jauh daripada sifat nifaq (munafik).
kelab-kelab malam atau disko. 3. Mendapat keampunan dan keredaan
Allah.
ADAB BERCAKAP DALAM MAJLIS 4. Kehidupan tenang dan tenteram.
1. Bercakap lemah lembut dengan 5. Dapat mengatasi tipu daya syaitan.
memandang muka pendengar. 6. Terhindar daripada dosa melakukan
2. Mengucapkan percakapan yang pembohongan.
berkesan dan mudah difahami. 7. Jiwa dan minda disinari nur Allah.
3. Merendahkan suara dan bersikap 8. Dapat bersama-sama Rasulullah di
merendah diri. dalam syurga.
4. Bercakap benar dalam semua keadaan.
5. Menyesuaikan percakapan dengan AKIBAT TIDAK MENJAGA ADAB
majlis yang dihadiri. KETIKA BERCAKAP
6. Mengucapkan percakapan yang baik 1. Tidak mendapat kepercayaan
dan berfaedah. masyarakat.
7. Menuturkan percakapan yang dapat 2. Mendapat dosa dan dibenci oleh Allah
mengingati Allah. dan Rasul-Nya.
8. Memohon maaf sekiranya terkasar 3. Mencetuskanperbalahan, pertikaman
bahasa. lidah, dan perpecahan.
9. Bertutur menggunakan perkataan yang 4. Keras hati dan jiwa tidak tenang.
sopan. 5. Sukar menyelesaikan masalah.
10. Memberi peluang orang lain bercakap 6. Berperilaku buruk dan disisihkan oleh
dan menghormati pendapat mereka. masyarakat.

LAMAN NURANI CARA-CARA MENYAMPAIKAN UCAPAN


• Rasulullah s.a.w. bersabda yang YANG BERKESAN
bermaksud: 1. Mengatasi kegugupan.
“Sesungguhnya Allah benci orang yang 2. Mengetahui tahap pemikiran pendengar.
buruk perangai dan lidahnya.” 3. Mengumpul maklumat.
4. Mengatur bahan ucapan.
• Nabi bersabda lagi yang bermaksud: 5. Merancang pengenalan dan penutup
“Tidak lurus keimanan seseorang ucapan.
sehingga lurus hatinya, dan tidak lurus 6. Membuat latihan berucap.
hatinya sehingga lurus lidahnya.” 7. Menyampaikan ucapan dengan penuh
yakin.
FAEDAH BERADAB SEMASA BERCAKAP
1. Menjauhi prasangka buruk dan salah PENGHAYATAN
faham. 1. Menunjukkan contoh tauladan yang
2. Memudahkan tercapainya sesuatu baik apabila bercakap.
matlamat di samping dapat memberikan 2. Bersopan ketika bercakap dalam majlis.
kesan positif kepada pendengar. 3. Bercakap benar dan tidak melampaui
3. Menimbulkan kemesraan dan batas.
mengukuhkan persaudaraan serta
perpaduan. PENILAIAN
4. Menyampaiakn maklumat dengan jelas 1. Nyatakan pengertian majlis dan jenis-
dan tersusun. jenisnya. (4m)
5. Mewujudkan suasana yang harmoni. 2. Senaraikan lima adab bercakap dalam
majlis. (5m)

63
3. Terangkan tiga faedah mengamalkan 3. Menumpukan perhatian ketika mereka
adab bercakap dalam majlis. (6m) bercakap.
4. Bercakap benar mempunyai banyak 4. Menunjukkan muka yang manis ketika
kebaikan. berkomunikasi dengan mereka.
Jelaskan tiga kebaikan yang diperolehi 5. Menggunakan bahasa yang baik ketika
apabila seseorang itu bercakap benar. bercakap dengan mereka.
(6m)
5. Terangkan tiga akibat jka tidak menjaga Dari Segi Pergaulan
adab ketika bercakap. (6m) 1. Berdiri untuk memberi hormat kepada
mereka.
2. Memberi hormat ketika bertemu dengan
mereka.
3. Mencium tangan mereka sebelum ke
sekolah dan sebelum tidur.
4. Jangan mendahului mereka ketika
ADAB TERHADAP IBU BAPA menjamah makanan.
(PMR 2007)
5. Jangan melunjurkan kaki ke arah
mereka ketika duduk.
SEBAB WAJIB BERBAKTI KEPADA IBU
BAPA
CARA BERBAKTI KEPADA IBU BAPA
1. Amalan ini tuntutan agama.
2. Mereka bertanggungjawab mencari
Semasa Mereka Hidup
nafkah dan mendidik anak dari kecil
1. Menjaga mereka semasa tua dan sakit.
sehingga dewasa.
2. Memberikan nafkah kepada mereka.
3. Untuk kita membalas jasa baik mereka.
3. Menziarahi mereka jika tinggal
4. Supaya anak-anak kita nanti akan
berasingan.
berbakti kepada kita.
4. Mendoakan kesejahteraan mereka.
5. Menjamin keutuhan sistem
kekeluargaan.
Setelah Mereka Meninggal Dunia
(PMR 2007)
GALERI ILMU
1. Mendoakan keampunan untuk mereka
Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
2. Membayar hutang mereka sekiranya
Amalan yang paling disukai Allah ialah
ada.
menunaikan solat pada waktunya, kemudian
3. Melaksanakan wasiat mereka.
berbuat baik kepada ibu bapa, seterusnya
4. Berbuat baik kepada sahabat-sahabat
berjihad pada jalan Allah.
mereka.
TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP
IBU BAPA
GALERI ILMU
1. Taat perintah mereka selagi tidak
Renungkan maksud hadis ini:
bercanggah dengan hukum syarak.
Ketika kami (para sahabat) duduk bersama-sama
2. Merendah diri dan menghormati
Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki
mereka.
daripada Bani Salamah bertanya kepada
3. Berbakti kepada mereka bila-bila masa,
Rasulullah: “Wahai Rasulullah! Adakah aku
terutama apabila mereka sudah tua.
masih berkewajipan berbuat baik terhadap ibu
4. Berdoa dan memohon ampun untuk
bapaku selepas mereka meninggal dunia?”
mereka.
Jawab Rasulullah:”Ya, Kamu masih
5. berbuat baik kepada rakan-rakan
berkewajipan berdoa dan memohon keampunan
mereka.
untuk mereka, menunaikan janji mereka,
memuliakan rakan-rakan mereka, serta
ADAB TERHADAP IBU BAPA
menghubungkan silaturrahim dengan sahabat
mereka”.
Dari Segi Percakapan
1. Bercakap dengan hormat dan sopan
KESAN BAIK BERBAKTI KEPADA IBU
santun.
BAPA
2. Merendahkan suara di hadapan mereka.
1. Mendapat keberkatan hidup.
2. Disayangi oleh keluarga.

64
3. Mendapat ganjaran pahala.
4. Ikatan kekeluargaan bertambah kukuh. MAKSUD PIDATO
5. Mendapat balasan syurga di akhirat. Ucapan yang disampaikan oleh seseorang di
khalayak ramai.
AKIBAT DERHAKA KEPADA IBU BAPA
1. Kehidupan tidak diberkati oleh Allah. GALERI ILMU
2. Dikenakan azab neraka di akhirat. Sabda Nabi yang bermaksud:
3. Mengancam keharmonian masyarakat. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat.
4. Runtuhnya institusi kekeluargaan.
FORMAT PIDATO
1. Mukaddimah:
Doa untuk ibu bapa ‫ סּ‬Dimulakan dengan ucapan salam.
‫ סּ‬Diikuti dengan memuji Allah.
‫ﺼغيرا ربياني ﻜما ورحمهما ولوالدﻱ اﻏفرلي رب‬ ‫ סּ‬Berselawat kepada Nabi.
‫ סּ‬Memberi penghormatan kepada orang tertentu
TAMADUN dengan menyebut nama atau jaawatan seperti
Anak yang taat kepada ibu bapa akan “Yang dihormati pengerusi majlis, yang
mewujudkan keluarga yang bahagia. Kestabilan berusaha tuan pengetua, dan rakan-rakan
dan kebahagiaan dalam keluarga pula adalah sekalian”.
pemangkin utama ke arah mewujudkan
masyarakat penyayang. Seterusnya masyarakat 2. Isi:
penyayang akan menghasilkan kestabilan politik, Bahagian ini merupakan pidato yang sebenarnya
ekonomi dan sosial dalam negara. Ketaatan anak terdiri daripada idea utama dan idea sampingan.
kepada ibu bapa akan menghasilkan keberkatan Idea hendaklah disusun dengan baik dan
hidup dalam keluarga, masyarakat, dan negara. disokong dengan data dan contoh.

PENGHAYATAN 3. Penutup:
1. Patuh dan taat kepada ibu bapa. Bahagian terakhir pidato. Pada bahagian ini,
2. Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa hendaklah dibuat kesimpulan dan rumusan,
selepas solat. seterusnya diakhiri dengan ucapan terima kasih
3. Berbakti kepada ibu bapa dengan dan ucapan salam.
sebaik-baiknya.
ADAB BERPIDATO
1. Berpakaian kemas bersesuaian dengan
kehendak Islam.
2. Menyampaikan pidato secara
berhikmah.
PENILAIAN 3. Isi kandungan sesuai dengan tajuk.
1. Senaraikan tiga sebab anak perlu 4. Ucapan tidak menyentuh perkara
berbakti kepada ibu bapa. (6m) sensitif.
2. Terangkan cara-cara berbakti kepada 5. Menggunakan bahasa yang sesuai dan
ibu bapa: sopan.
i. Semasa mereka hidup 6. Ucapan yang tidak menyentuh peribadi
ii. Setelah mereka meninggal dunia. seseorang.
(8m)
CIRI-CIRI PIDATO YANG BAIK
3. Huraikan tiga akibat anak yang derhaka
1. Menggunakan bahasa yang sopan, nada
terhadap ibu bapa. (6m)
suara dan gaya yang sesuai.
4. Bagaimanakah anda dapat menunjukkan
2. Ucapan tidak terlalu lama sehingga
kasih sayang kepada kedua-dua ibu
membosankan dan tidak terlalu ringkas
bapa? (4m)
sehingga tidak mencapai maksud.
3. Bersandarkan kepada hujah-hujah Al-
Quran dan hadis serta dimantapkan
dengan hujah akal.
4. Disampaikan dengan penuh keyakinan,
ADAB BERPIDATO fasih dan lancar.

65
TAMADUN
CIRI-CIRI PIDATO YANG TIDAK BAIK Pada zaman millennium ini, dakwah yang
1. Menggunakan bahasa yang kasar dan berjaya perlu kepada penguasaan ilmu teknologi
kesat. maklumat dan komunikasi. Dengan
2. Ucapan terlalu lama atau terlalu menggunakan ICT, dakwah itu dapat disalurkan
ringkas. dan disebarkan ke seluruh dunia.
3. Disampaikan secara emosi.
4. Ucapan yang gagap dan tersekat-sekat. PENGHAYATAN
1. Berani mengeluarkan pendapat yang
LAMAN NURANI 1 benar.
Sabda Nabi yang bermaksud: 2. Nasihat-menasihati ke arah perkara-
Kami (para nabi) diperintahkan untuk perkara kebaikan.
mengeluarkan kata-kata yang bersesuaian 3. Menanam keyakinan dalam diri untuk
dengan pemikiran pendengar. berhadapan dengan orang ramai.

LAMAN NURANI 2 PENILAIAN


Rasulullah s.a.w. apabila berkhutbah merah 1. Apakah maksud pidato? (2m)
matanya, tinggi suaranya, dan kelihatan 2. Jelaskan secara ringkas tiga format
bersangatan marahnya seolah-olah baginda pidato. (6m)
memberi arahan kepada tentera. 3. Senaraikan tiga sebab perlu beradab
ketika berpidato. (6m)
CARA MENJADI PEMIDATO YANG BAIK 4. Terangkan lima adab ketika berpidato.
Mesti ada…. (5m)
1. Pengetahuan: 5. Jelaskan tiga akibat tidak beradab
Pemidato mestilah berpengetahuan luas tentang semasa berpidato. (6m)
isi ucapan. 6. Pidato yang baik akan menghasilkan
kesan positif.
2. Kemahiran berpidato: Huraikan tiga ciri pidato yang baik.
Mampu menarik perhatian pendengar kepada (6m)
ucapannya.

3. Keyakinan:
Yakin kepada diri sendiri dan isi ucapan berkait
rapat dengan persediaan.

4. Peribadi yang baik:


Cara berpakaian, berjalan, dan bergaul dalam
majlis.
KESAN PIDATO YANG BAIK

Kepada Individu
1. Boleh mengubah sikap pendengar.
2. Mudah menerima teguran.

Kepada Masyarakat
1. Menyatupadukan masyarakat.
2. Memberi motivasi kea rah perpaduan.

AKIBAT TIDAK BERADAB SEMASA


BERPIDATO
1. Tidak memberikan sebarang kesan
positif.
2. Menjatuhkan maruah seseorang.
3. Masyarakat berpecah belah dan
bersengketa.

66
NOTA INI DIRUMIKAN DARIPADA
BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN TIGA

HAKCIPTA TERPELIHARA
PN. NORHAMISAH BINTI MD. HASSAN

BACALAH DENGAN HATIMU…..

67