Anda di halaman 1dari 24

SULIT

Nama :
Tahun :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL


21030 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

UJIAN TATABAHASA
2010
___________________________________________________________________

BAHASA MELAYU
Pemahaman

TAHUN 2
Tiga Puluh Minit
___________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan objektif.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C, dan D. Bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada
kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

© 2010 Hak Cipta Terpelihara [Lihat Sebelah]

1 SULIT
Soalan 1 – 10

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Murid-murid di dalam kelas 2 Cerdik _________ membaca buku.

A.

B. rajin D. malas
C. bijak E. cerdik

2. Guru meminta Salina ______________ diri dihadapan kawan-kawan baharu.

A. perkenal C. perkenalkan
B. diperkenal D. memperkenalkan

3. _____________ di dalam kelas itu pandai-pandai belaka.

A. Adik-adik C. Murid-murid
B. Anak-anak D. Kanak-kanak

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

4. Adik ______________ kerana terjatuh dari katil.

A. ketawa C. menjerit
B. gembira D. menangis

SULIT
5. Hari Kemerdekaan Malaysia pada tanggal _______________.

A. 13 Ogos 1957 B. 31 Ogos 1975

C. 31 Ogos 1957
D. 13 Ogos 1975

3
6. Terdapat kereta berhias yang dihias ____________ sewaktu sambutan hari
kemerdekaan.

A. besar
B. buruk
C. cantik
D. tertarik

4
7. Pulau Langkawi merupakan sebuah pulau yang __________ .

A. buruk
B. indah
C. busuk
D. besar

5
8. Ramai pelajar __________ di kantin pada waktu rehat.

A. makan
B. berlari
C. melompat
D. membaca

6
9. Datuk sedang ___________ televisyen seorang diri.

A. melihat
B. menonton
C. memerhati
D. menyaksikan

7
10. ___________ murid-murid, belajarlah bersungguh-sungguh!

A. Oh
B. Nah
C. Aduh
D. Wahai

8
Soalan 11 – 15

Beri perkataan sinonim bagi perkataan bergaris. SULIT

11. Bunga mawar di taman itu harum baunya.

A. enak
B. busuk
C. tengik
D. wangi

9
12. Amalan menabung merupakan amalan yang mulia.

A. keji
B. jahat
C. terpuji
D. bagus

10
13. Ahmad sering membantu ibunya mengemas rumah.

A. melihat
B. mengejar
C. menolong
D. memarahi

11
14. Kulit kambing biri-biri boleh dijadikan pakaian musim sejuk.

A. panas
B. dingin
C. luruh
D. bunga

12
15. Amira dan rakannya bercadang ingin melancong ke Cameron Highlands.

A. Seteru
B. Musuh
C. Kenalan
D. Sahabat

13
Soalan 16 – 20

Beri perkataan antonim bagi perkataan bergaris.

16. Basuhlah tangan sebelum menjamah makanan.

A. ketika C. sedang
B. selepas D. semasa

17. Dalam pertemuan itu, Sang Murai ketawa melihat Sang Merbah sibuk menyiapkan
sarangnya.

A. menjerit SULIT
B. tersedak
C. terpegun
D. menangis

14
18. Kita mestilah sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar.

A. kesenian
B. kekotoran
C. keburukan
D. keindahan

15
19. Buat perbandingan harga terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu barangan.

A. menjual
B. mencuri
C. mengambil
D. meletakkan

16
20. Devi ialah contoh murid cemerlang. Dia sangat rajin mengulangkaji pelajaran.

A. suka
B. kerap
C. malas
D. jarang

17
Soalan 21 – 23

Pilih perkataan yang menggunakan kata imbuhan yang betul.

21. Kita mestilah ____________ kebersihan alam sekitar.

A. dijaga
B. terjaga
C. berjaga
D. menjaga

18
22. Makanan seimbang ___________ tenaga kepada saya.

A. terbekal
B. dibekalkan
C. pembekalan
D. membekalkan

19
23. Rumah Ali dimasuki pencuri pada awal pagi tadi.

A. dimasuki
B. memasuki SULIT
C. kemasukan
D. memasukkan

20
Soalan 24 – 25

Pilih perkataan yang menggunakan kata ganti diri yang betul.

24. Kami sangat berbangga dengan Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir bin
Muhammad. _______________ merupakan seorang pemimpin yang disegani ramai.

A. Dia
B. Beliau
C. Mereka
D. Baginda

25. “ Untuk menjadi pelajar yang cemerlang, ___________ perlulah berusaha gigih dan
belajar dengan bersungguh-sungguh”, kata Cikgu Ai Lin kepada Mimi.

A. kita
B. kami
C. saya
D. kamu

Soalan 26 – 27

Pilih penjodoh bilangan yang sesuai bagi ayat di bawah.

26. Di atas meja itu ada _____________ roti dan __________ susu.

A. sebiji ...... secawan


B. sebuku ...... segelas
C. sekeping ...... sesudu
D. sekeping ...... sebekas

27.

SULIT

21
Mei Lin mencangkul tanah dengan menggunakan _______________ cangkul.

A. sekaki
B. sebilah
C. sebuah
D. sebatang

22
Soalan 28

Pilih ayat seruan yang sesuai bagi ayat di bawah.

28. “ ________ , indahnya pemandangan di Pantai Batu Buruk !”, kata Ali kepada
Amir.

A. Oh
B. Cis
C. Wah
D. Amboi

23
Soalan 29

Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

29. Setiap hari saya akan menyimpan 20 sen ke dalam tabung.

A. Bilakah awak menyimpan wang ke dalam tabung?


B. Siapakah yang menyimpan 20 sen ke dalam tabung?
C. Berapakah jumlah wang yang awak simpan setiap hari ke dalam tabung?
D. Adakah awak menyimpan duit setiap hari di dalam tabung?

Soalan 30

Pilih simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan ayat di bawah. SULIT

30. Kecurian pada malam itu menyebabkan Haji Bakhil jatuh miskin. Itulah balasan bagi
orang yang ________________.

A. tangkai jering
B. hidung tinggi
C. buaya darat
D. kepala batu

24