Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN BATANG KALI

TAHUN 5 DELIMA

KHAIRUL HISYAM BIN YAAKOB

Menyiasat Dunia

Cahaya

Pembentukan bayang.

_____________________________________________________________________________
_

Mengkaji hubungan antara jarak objek dari sumber cahaya dengan saiz bayang di skrin.

Ukuran awal : a) Saiz objek sebenar – Panjang : ______cm , Lebar : ______cm

b) Jarak antara skrin dan sumber cahaya : ________cm

* Ukuran awal tidak boleh diubah sepanjang eksperimen.

Susunan alatan dan radas : Mengikut buku praktikal tahun 5.

Langkah :

1. Murid menyusun radas mengikut rajah yang disediakan. Murid mengukur saiz objek sebenar
dan jarak antara skrin dan sumber cahaya.

2. Murid meletakkan objek pada jarak di mana bayang yang terbentuk adalah sebesar skrin yang
digunakan.

3. Murid mengukur saiz bayang serta jarak objek dari skrin dan mengisi data (maklumat) pada
jadual di bawah.

*(Jarak objek dari sumber cahaya = jarak antara skrin dan sumber cahaya – jarak objek dari
skrin)

4. Murid mengubah kedudukan objek mengikut kadar yang sama (disarankan 3 cm setiap kali).
Kedudukan diubah mendekati skrin.

5. Murid mengulang langkah 3 sehingga tamat eksperimen.

6. Murid menyimpan alatan yang digunakan.


Jadual :

Jarak objek dari skrin Jarak objek dari Panjang bayang pada Lebar bayang pada
sumber cahaya skrin skrin

Rajah :

Skri
n Objek
Sumber
cahaya

Jarak antara skrin dan


sumber cahaya