Fonologi

Konsep Bunyi, Fonem, Huruf, Sistem Tulisan dan Suku Kata

1. Bunyi
Melalui alat-alat ujaran, manusia menghasilkan bunyi Bunyi terhasil apabila udara keluar dari paru-paru menerusi alat ujaran Contoh : batuk, bersin dan berdehem 

Bunyi Bahasa Bunyi-bunyi yang dihasilkan untuk tujuan pertuturan Bunyi yang bermakna Dikeluarkan dalam bentuk ujaran berterusan .

bunyi dipenggalkan.Fonem Unit bahasa yang terkecil Digunakan bagi memudahkan huraian sistem bunyi bahasa Untuk tujuan analisis. [barang] .diberi lambang dan digolongkan berdasarkan ciri-ciri fonetik Contoh : [parang].

Tulisan dan Huruf Fonem yang diberi lambang tulisan/huruf Terdapat 3 jenis lambang : Lambang Ideogram Lambang Suku Kata Lambang Fonemik .

Contoh : api Suku kata tertutup ± diakhiri dengan konsonan. Contoh : sekolah .Suku Kata   Bunyi atau fonem yang digabungkan Pecahan sesuatu perkataan ± satu vokal atau gabungan vokal dengan konsonan Contoh : api [a + pi] Suku kata terbuka ± diakhiri dengan vokal.

2. Penggolongan Bunyi Bahasa Bunyi Vokal Bunyi Konsonan .

Bunyi Vokal (Maksud) Bunyi bahasa bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapat sebarang sekatan atau geseran. .

Ciri-Ciri Vokal Bersuara Udara keluar dari paru-paru berterusan Udara keluar tanpa sekatan atau geseran .

Penghasilan bunyi vokal Keadaan bibir Lidah Lelangit lembut Glotis .

Bunyi vokal     Vokal [i] Vokal [e] Vokal [3] Vokal [a] Vokal [u] Vokal [o] vokal [c] Vokal [e] .

Jenis bunyi vokal Separuh vokal Diftong Vokal rangkap .

Separuh Vokal Mempunyai ciri-ciri seperti vokal Tetapi tidak merupakan vokal sepenuhnya Penghasilannya berbeza Termasuk di dalam konsonan Contoh : /w/ dan /y/ .

/oi/ . /au/.Diftong Gabungan urutan dua vokal Satu vokal penuh dansatu vokal geluncuran Menghasilkan satu bunyi (satu hembusan nafas) /ai/.

Vokal Rangkap Gabungan urutan dua vokal Menghasilkan dua atau lebih bunyi Dua vokal penuh. dua suku kata Contoh : a + u = da un .

yang berlaku dalam rongga mulut. .Bunyi Konsonan Bunyi-bunyi selain bunyi vokal sama ada bersuara atau tidak Ketika menghasilkannya udara dari paruparu menerima sekatan atau geseran. rongga tekak atau rongga hidung.

Ciri-Ciri Konsonan Ada konsonan bersuara dan tidak Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan/geseran Berlaku sekatan/geseran dlm rongga tekak Konsonan sengau/tidak sengau .

Penghasilan bunyi konsonan Keadaan glotis Keadaan lelangit lembut Cara arus udara keluar dari paru-paru Sentuhan antara alat aritkulasi dengan daerah artikulasi .

Bunyi konsonan asli BM      19 konsonan asli 7 konsonan letupan pbtdkg? 2 konsonan letusan cj 2 konsonan geseran/frikatif sh 1 konsonan getaran gusi x bersura r 1 konsonan sisian gusi bersuara l 1 sengau 2 bibir m 1 sengau gusi n 1 sengau gusi lelangit keras ny 1 sengau lelangit lembut ng 2 separuh vokal wy .

Belanda. Portugis. Arab. Cina. Inggeris. Minangkabau Disesuaikan dengan bunyi Melayu : Thalatha Selasa . Jawa.Konsonan pinjaman Pinjaman : bahasa Sanskirt.

Bunyi Konsonan Pinjaman   Geseran bibir gigi tak bersuara [f] dan [v] Geseran gigi tak bersuara dan bersuara [th] dan [dh] Geseran gigi bersuara [z] Geseran gusi ± lelangit keras tak bersuara [sy] Geseran gusi ± lelangit lembut tak bersuara dan bersuara [kh] dan [gh] .

Cara Menghasilkan Bunyi Bahasa Cara membunyikan bunyi vokal Cara membunyikan bunyi konsonan Harap buat rujukan sendiri .

3. Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu (Latar belakang) Sistem Ejaan Baharu 16 Ogos 1972 Ejaan BM dan B. Indon MABBIM Di Malaysia ±JKTBM .

[x] Diftong [ai].[sy] Tambahan sejak 1972 [q].[au].[oi] .[kh].[ng].Kandungan 26 huruf 5 huruf vokal ± 6 fonem (e) 26 huruf konsonan ± 27 fonem 5 digraf [gh].[ny].[v].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful