Anda di halaman 1dari 18

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

SEJARAH
TAHUN 2006
Masa : Satu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Pilih satu
jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas
jawapan objektif anda.

1.
Bertulis

Kaedah pengkajian Arkeologi


sejarah

Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah.


Apakah X?

A Lisan
B Tafsiran
C Saintifik
D Rekonstruksi
2
Negeri Tapak ekskavasi
Perak Kota Tampan
Sarawak Gua Niah

Mengapakah proses gali cari yang dijalankan di tapak ekskavasi di atas penting?

I Mengenali budaya
II Menerokai tamadun
III Menebus guna tanah
IV Menghargai hartanah

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

3 Zaman Neolitik di Malaysia bermula


kira-kira 7 000 tahun dahulu

Jika anda hidup pada zaman di atas, apakah kegiatan yang anda lakukan?

I Membuat peralatan logam


II Mencipta peralatan tembikar
III Menghasilkan barang perhiasan
IV Menjalankan kegiatan tukar barang

1
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

4 • Angkor
• Funan

Maklumat di atas berkaitan dengan kerajaan agraria.


Apakah asas kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan tersebut?

A Pertanian
B Perikanan
C Perdagangan
D Perlombongan

5. Laksamana : Tuanku, Maharaja China tidak lagi


memberi perhatian kepada negara
luar.
Sultan : Tidak mengapa. Kita sudah boleh
mempertahankan negara kita
sendiri.

Dialog di atas mungkin berlaku antara Laksamana dengan Sultan Melaka selepas tahun
1430.
Keyakinan sultan disebabkan

A kelengkapan peralatan perang


B kewibawaan pemimpin
C kesetiaan tentera
D kerjasama rakyat

6 Sultan : Memanda, sila hantar tentera ke Pasai bagi mengalahkan


musuhnya.
Bendahara: Menjunjung perintah, Tuanku.

Dialog di atas menggambarkan wujudnya hubungan yang baik antara Melaka dengan
Pasai.
Apakah bentuk hubungan tersebut?

A Setaraf
B Naungan
C Taklukan
D Ketuanan

2
7.
Sultan Mahmud Shah enggan
membebaskan tawanan dan membayar
ganti rugi kepada Portugis.

Pernyataan di atas menerangkan Sultan Mahmud Shah menolak tuntutan Portugis.


Apakah kesan tindakan baginda?

A. Perebutan takhta
B Kejatuhan kerajaan
C Kebangkitan rakyat tempatan
D Perpindahan pusat pentadbiran

8.
Pedagang
Berpindah
Benggala, Sri
Lanka dan Pegu di Acheh
Melaka

Mengapakah pedagang asing dari Melaka berpindah ke Acheh?

A Bahan dagangan berkurangan


B Dasar perdagangan penjajah
C Perairan pelabuhan cetek
D Gangguan angin monsun

9. Bagaimana Sultan Muhammad I mengekalkan kedaulatan negeri Kelantan?

A. Membina kubu pertahanan


B Menjalinkan hubungan dengan Siam
C Memantapkan sistem pentadbiran
D Mendapatkan bantuan dari Terengganu

10.
Negeri X Bukti

Negeri terawal Penemuan tembaga purba


menerima pengaruh kurun ke-13 bertulisan ayat al-
Islam Quran

Berdasarkan jadual di atas, apakah negeri X?

A Terengganu
B Kelantan
C Kedah
D Perak

3
11. Adat Temenggung merupakan undang-undang adat dalam masyarakat Melayu.
Apakah ciri adat tersebut?

I Pengajaran melalui hukuman


II Pemerintahan bercorak autokratik
III Perkahwinan mengikut hukum syarak
IV Pemilihan pemimpin secara muafakat.

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

12. Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman penduduk kepada


pihak pemerintah

Pernyataan di atas menggambarkan sistem yang diamalkan dalam masyarakat Melayu


tradisional.
Apakah sistem tersebut?

A Sistem serah
B Sistem kerah
C Sistem barter
D Sistem percukaian

13. Orang tua menjaga keharmonian masyarakat Sabah.


Apakah jawatan yang mempunyai persamaan tugas dengan orang tua?

A Ketua kampung
B Syarif
C Majistret
D Ketua Anak Negeri

14
Kumpulan Etnik Mengusahakan
X perlombongan antimoni
dan emas di Sarawak

Apakah kumpulan etnik X?

A Bidayuh
B Melanau
C Kelabit
D Penan

15 Sistem pemerintahan di Sabah sebelum kurun ke-16 terbahagi kepada sistem politik

I kesukuan
II kesultanan
III ketenteraan
IV ketua bebas

4
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16. Mengapakah Pulau Pinang, Singapura, dan Melaka disatukan di bawah satu
pentadbiran pada tahun 1826?

I Mengukuhkan pertahanan
II Menjimatkan perbelanjaan
III Menyeragamkan pentadbiran
IV Mengamalkan perkongsian pakar

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

17 Lihat peta dalam Buku Teks Tingkatan 2 Halaman 5

Peta di atas menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh Kedah pada kurun ke-18.
Bagaimanakah Sultan Kedah menghadapi ancaman tersebut?

A Meminta bantuan British


B Mengambil tentera upahan
C Membina kubu pertahanan
D Menandatangani Perjanjian Burney

18.
Surat-surat Kew

Perjanjian di atas telah ditandatangani pada tahun 1795 antara Raja Belanda dengan
kerajaan British.
Apakah kesan daripada perjanjian tersebut?

A Perang Napoleon tamat


B Perancis menguasai Belanda
C British menduduki jajahan Belanda di Timur
D British memonopoli perdagangan Kepulauan Melayu

19.
Tahun Residen Kawasan
1874 J.W.W.Birch Perak
J.G. Davidson Selangor
P.J. Murray Sungai Ujong
1888 J.P. Rodger Pahang

Berdasarkan jadual di atas, Pahang merupakan negeri Melayu terakhir yang menerima
Residen British kerana

5
A pentadbiran Barat dilaksanakan
B Majlis Penasihat ditubuhkan
C. perlembagaan negeri digubal
D kemasukan pelabur digalakkan
20

Peta di atas merujuk kepada lokasi Terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869.
Apakah kesan pembukaan terusan tersebut terhadap Tanah Melayu?

I Persaingan kuasa barat


II Peningkatan perdagangan
III Penyebaran agama Kristian
IV Pengeksploitasian hasil bumi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II III dan IV
21.
Tokoh Kawasan
Raja Abdullah Perak
Dato’ Kelana Syed Sungai Ujong
Abdul Rahman

Jadual di atas merujuk kepada tokoh yang menjadi pemimpin di negeri-negeri Melayu.
Apakah persamaan kedua-dua tokoh tersebut?

A Meminta bantuan British


B Menerima pengaruh Bugis
C Mendapat pendidikan Barat
D Membawa masuk buruh India

22. Selepas Perjanjian Bangkok 1909, J.S. Mason


dilantik sebagai Penasihat British di Kelantan

Pernyataan di atas merujuk kepada usaha peluasan kuasa British di Kelantan.


Mengapakan Sultan Kelantan tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut?

6
A Menggugat kedaulatan negeri
B Menyekat aktiviti perdagangan
C Mencabul adat istiadat Melayu
D Menjejas hubungan dengan Siam

23. . Menjadi Timbalan menteri


yang pertama

Dato’ Muhammad Ibrahim Mendapat gelaran Bapa


Munsyi Pendidikan Melayu Johor

Rajah di atas menerangkan sumbangan seorang tokoh yang telah berjasa kepada
negeri Johor.
Apakah X?

A Memartabatkan bahasa Melayu


B Menyekat kemaraan kuasa British
C Melukis peta pembangunan negeri
D Mewajibkan pendidikan semua rakyat

24.
• Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
• Undang-undang Tubuh Kerajaan Trengganu

Maklumat di atas berkaitan dengan perlembagaan negeri.


Apakah persamaan perlembagaan tersebut?

A Menerap pengaruh Barat


B Menjamin kedaulatan negeri
C Mempelopori amalan demokrasi
D Menjadi asas Perjanjian Persekutuan

7
25

Gambar rajah di atas menggambarkan suasana yang dapat dilihat semasa pentadbiran
Brooke di Sarawak.
Apakah rumusan yang dapat dibuat daripada gambar rajah tersebut?
A Pembukaan tanah baru
B Penghijrahan penduduk
C Peningkatan taraf hidup
D Pengeksploitan kekayaan

26. 1846 Diiktiraf sebagai Raja Sarawak yang merdeka

Menjadi Gabenor Sarawak


1841

Menamatkan penentangan di Sarawak


1940

Jadual di atas menunjukkan penguasaan James Brooke di Sarawak.


Apakah kesan daripada penguasaan tersebut?

A Penghapusan cukai
B Penubuhan Majlis Undangan
C Pemansuhan kuasa pembesar
D Penamatan pemerintahan Brunei

27.
Kaum Bidang peekrjaan
Melayu Pentadbiran
Iban Ketenteraan
Cina Perdagangan

Jadual di atas menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa
pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak.
Apakah kesan pelaksanaan dasar tersebut?

8
A Meningkatkan taraf hidup
B Menjamin perpaduan rakyat
C Mengukuhkan kedudukan pemerintah
D Mempelbagaikan kemahiran penduduk

28 Apakah tugas Ketua Anak Negeri dalam pentadbiran Syarikat Borneo Utara British
(SBUB) di Sabah?

A Menjaga kebajikan buruh


B Mentadbir jabatan kerajaan
C Menjamin keamanan rakyat
D Menyelaras bidang pendidikan

29.
Tahun Harga dalam sen sepaun
1929 34.48
1932 7.03
1933 10.23
Jadual di atas
menerangkan kedudukan harga getah antara tahun 1929 hingga 1933.
Bagaimanakah harga getah berjaya ditingkatkan semula selepas tahun 1933?

A Penurunan kadar cukai


B Pertambahan tenaga buruh
C Pemodenan teknik torehan
D Pengeluaran berdasarkan kuota

30.

Jadual di atas menunjukkan jumlah pelajar di sekolah Inggeris di Negeri-Negeri Melayu


Bersekutu pada tahun 1932.
Mengapakah peratus pelajar Melayu kurang berbanding pelajajr Cina dan India?

I Dasar pemerintahan British


II Pengaruh agama Kristian
III Waktu persekolahan panjang
IV. Tertumpu di kawasan bandar

9
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

31.
Tengku Ahmad : Anakanda akan dihantar ke
pusat pengajian yang sesuai
untuk mendapat pendidikan
dan latihan pentadbiran .
Setelah itu anakanda boleh
berkhidmat dengan kerajaan
British.
Tengku Zainal : Baiklah, ayahanda.

Dialog di atas mungkin berlaku pada awal kurun ke-20.


Apakah pusat pengajian yang dimaksudkan?

A Victoria Institution
B Penang Free School
C Kolej Melayu Kuala Kangsar
D Sekolah Melayu Bayan Lepas

32
Tempat Peristiwa
Perak Dato’ Maharaja Lela dihukum gantung
Sarawak Sharif Masahor dibuang negeri ke
Singapura
Kelantan Mayat Tok Janggut diarak dan
digantung songsang

Jadual di atas menunjukkan kekejaman British kepada pejuang tempatan.


Apakah pengajaran daripada peristiwa tersebut?

I Berwaspada terhadap anasir luar


II Menghargai warisan budaya bangsa
III Berkerjasama menegakkan undang-undang
IV Memperkasa diri untuk kedaulatan bangsa

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

33 1900 Penentangan di Tambunan

Menyerang Ambong
November1897

Membakar Pulau Gaya


Julai 1897

10
Garis masa di atas merujuk kepada perjuangan Mat Salleh menentang Syarikat Borneo
Utara British (SBUB) di Sabah.
Mengapakah siri perjuangan tersebut berakhir di Tambunan?

A SBUB memberi pampasan


B SBUB menawarkan jawatan pentadbiran
C Mat Salleh terkorban dalam pertempuran
D Mat Salleh dijatuhi hukuman buang negeri

34
J.W.W. Birch Residen Perak
Membawa perubahan secara mendadak
Timbul bara membuak-buak
Terbunuhnya Birch di Pasir Salak

Puisi di atas menerangkan penentangan rakyat akibat perubahan yang dilakukan oleh
Residen British di Perak.
Apakah perubahan tersebut?

I Mencabuli adat resam


II Mengehadkan kuasa sultan
III Melarang pembukaan tanah
IV Merampas hak mengutip cukai

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

35
• Abdul Rahim Kajai
• Harun Aminurrashid

Maklumat di atas merujuk kepada tokoh nasionalis di Tanah Melayu.


Apakah persamaan tokoh tersebut?

A Mengasas fahaman liberal


B Memimpin penentangan bersenjata
C Membangkit kesedaran kebangsaan
D Mencetuskan gerakan pemulihan agama

36 Keratan akhbar di atas merujuk kepada ruangan khas belajar bahasa Jepun dalam
akhbar Fajar Asia.
Mengapakah kerajaan pada masa itu menggalakkan pembelajaran bahasa tersebut?

A Mendapat sokongan rakyat


B Merupakan alat perpaduan kaum
C Memperkayakan budaya tempatan
D Memupuk kesetiaan kepada mahataja

11
37 Li Hui : Kasihan Ah Chung, dia telah didera
minum sampai kembung
Kim Meng : Itu mesti kerja polis tentera Jepun.

Dialog di atas mungkin berlaku pada zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Polis
tentera jepun yang dimaksudkan dalam dialog tersebut ialah

A pasukan Force 136


B ahli Bintang Tiga
C anggota Kempetai
D pelatih Koa Kunrenjo

38
Tokoh Jawatan
Abang Haji Openg Pegawai Daerah di Kuching
Dr Burhanuddin al- Penasihat Kebudayaan dan Adat Istiadat
Helmu Melayu
Ibrahim Hj Yaacob Leftenan Kolonel pasukan Pembela
Tanah Air (PETA)

Jadual di atas menunjukkan penglibatan tokoh tempatan dalam pentadbiran Jepun.


Apakah kesan penglibatan tersebut?

A Mengekalkan status quo


B Mewujudkan para intelek
C Mencapai kemerdekaan negara
D Melahirkan golongan pemimpin

39
Tempat Bilangan
Alor Star 50 000 orang
Kota Bharu 10 000 orang

Jadual di atas menunjukkan bilangan orang Melayu yang terlibat dalam demonstarsi
menentang Malayan Union.
Mengapakah mereka bertindak sedemikian?

A Syarat kerakyatan diperketatkan


B Tamadun orang Melayu diancam
C Majlis Raja-raja Melayu dibubarkan
D Sistem pentadbiran negara disatukan

40
Mengawal kuasa politik X
orang Melayu

Tujuan penubuhan
Malayan Union 1946

12
Menyeragamkan Menjimatkan
pentadbiran negara perbelanjaan
Berdasarkan rajah di atas, apakah X?

A Menguasai sumber ekonomi


B Menyekat kemasukan imigran
C Membanteras ancaman komunis
D Memajukan sistem perhubungan

41
• Menentang penubuhan Malayan Union
• Menentang penyerahan Sarawak kepada
kerajaan British

Maklumat di atas menunjukkan antara tindakan kaum wanita yang memainkan peranan
penting sebelum merdeka.
Apakah nilai yang boleh dikaitkan dengan tindakan mereka?

I Menghargai budaya bangsa


II Memelihara kepentingan bangsa
III Kepekaan kepada masalah negara
IV Berganding bahu mempertahankan negara

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42 Apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang ditandatangani pada tahun
1948?

A Majlis Melayu ditubuhkan


B Syarat kerakyatan lebih liberal
C Gabenor mengetuai pentadbiran
D Konsep Raja Berperlembagaan diperkenalkan

43 Darurat telah diisytiharkan di Tanah Melayu pada tahun 1948.


Apakah muslihat British membuat pengisytiharan tersebut?

A Menyekat kebebasan bersuara


B Mewujudkan perpaduan kaum
C Melindungi kepentingan ekonomi
D Melambatkan kemerdekaan negara

44
Menyediakan makanan

Min Yuen
X

Membekalkan ubat-ubatan
13
Rajah di atas menunjukkan peranan Min Yuen kepada Parti Komunis Malaya (PKM).
Apakah X?

A Melatih anggota baru


B Membekalkan senjata
C Mendapatkan maklumat
D Mengatur strategi perjuangan

45 Setiap penduduk berumur 12 tahun atau lebih mesti


didaftarkan dan diberi kad pengenalan

Pernyataan di atas dikaitkan dengan sistem pendaftaran kebangsaan pada tahun


1950-an.
Mengapakah tindakan tersebut diambil?

A Membasmi ancaman komunis


B Melicinkan proses pilihan raya
C Memudahkan bancian penduduk
D Mengenal pasti golongan imigran

46
Sekolah Latihan Khas 101

Sekolah di atas telah ditubuhkan di Singapura pada pertengahan kurun ke-20.


Penubuhan sekolah ini membuktikan

A perubahan strategi perjuangan PKM


B kelemahan pertahanan Tanah Melayu
C kerjasama antara PKM dengan British
D pengenalan pentadbiran tentera oleh British

47
P Q
Menentang Parti Bekerjasama dengan
Komunis Malaya Parti Komunsi Malaya

Rajah di atas menunjukkan perubahan pendirian British terhadap Parti Komunis Malaya
(PKM) daripada P ke Q.
Apakah peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut?

A Kemelesetan ekonomi dunia


B Persaingan antara kuasa Barat
C Kebangkitan semangat nasionalisme
D Penguasaan Jepun ke atas Tanah Melayu

14
48
Sistem Persekolahan Lama Jawatankuasa Borneo
Rendah Menengah Rendah Menengah
Bahasa Bahasa Bahasa inggeris Bahasa Inggeris
Inggeris Inggeris
Bahasa Melayu
Bahasa Melayu

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

Jadual di atas menunjukkan perubahan bahasa pengantar daripada sistem


persekolahan lama kepada sistem persekolahan yang dicadangkan oleh Jawatankuasa
Barnes.
Mengapakah perubahan tersebut dicadangkan?

A Mewujudkan perpaduan
B Meningkatkan taraf hidup
C Melahirkan golongan pentadbir
D Menjimatkan perbelanjaan pengurusan

49
Tahun 1951 Bertukar Tahun 1966
Lembaga Pembangunan kepada Majlis Amanah Rakyat
Industri Desa (RIDA) (MARA)

Rajah di atas menunjukkan sebuah agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan.


Apakah tujuan penubuhannya?

A Memasarkan hasil keluaran


B Mengenal pasti masalah penduduk
C Membaiki taraf hidup kaum peribumi
D Menghapuskan pengenalan kaum mengikut ekonomi

50
• Mengadakan sistem sekolah umum
• Menyeragamkan sukatan pelajaran
• Mewajibkan pendidikan sekolah rendah

Senarai di atas merujuk kepada ciri cadangan laporan pelajaran Tanah Melayu pada
zaman British.
Ciri tersebut berkaitan dengan

A Laporan Barnes 1951


B Laporan Fenn-Wu 1951
C Ordinan Pelajaran 1952
D Laporan Razak 1956

15
51
• Merangka perlembagaan Negara
• Mengagihkan kuasa antara kerajaan
X pusat dan negeri
• Mewujudkan satu rupa bangsa
Persekutuan Tanah Melayu

Rajah di atas merunjuk kepada tanggungjawab X yang dibentuk pada tahun 1956.
Apakah X?

A Majlis eksekutif
B Majlis Undangan
C Suruhanjaya Reid
D suruhanjaya Cobbold

52
• Ajibah Abol
• Lily Eberwein
• Dayang Fauziah

Senarai di atas merupakan tokoh yang berjasa kepada negeri Sarawak.


Apakah persamaan tokoh tersebut?

A Menentang dakyah komunis


B Menuntut pendiidkan percuma
C Menyokong pembentukan Malaysia
D Membantu gerakan anti-penyerahan

53 Mengapakah dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 ditulis dalam tulisan jawi?

A Menjadi lambang perpaduan


B Mendapat arahan raja-raja Melayu
C Merupakan simbol warisan bangsa
D Mematuhi Perlembagaan Tanah Melayu

54 1960 Menambahkan bilangan ahli tidak rasmi Majlis


Undangan

1950 Menubuhkan Majlis Kerja dan Majlis Undangan

Garis masa di atas menunjukkan usaha ke arah berkerajaan sendiri di Sabah?


Apakah tujuan usaha tersebut?

A Melaksanakan pilihan raya


B Memupuk perpaduan kaum
C Melatih pemimpin tempatan
D Mengelakkan penubuhan parti politik

16
55
Tarikh Peristiwa
1 Julai 1946 Sarawak diisytiharkan Jajahan
Mahkota British

Jadual di atas menerangkan peristiwa penyerahan Sarawak sebagai tanah jajahan


British.
Apakah reaksi rakyat Sarawak terhadap peristiwa tersebut?

I Berkabung
II Berdemonstrasi
III Mengadakan perhimpunan
IV Menghantar surat bantahan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan Iv
D II, III dan IV

56
Tahun 1949
Tempat Sibu
Peristiwa Pembunuhan Sir Duncan Stewart,
Gabenor Sarawak kedua

Jadual di atas menunjukkan peristiwa kemuncak gerakan antipenyerahan di Sarawak.


Apakah kesan peristiwa tersebut?

I Darurat diisytiharkan
II Kakitangan kerajaan dipecat
III Rosli Dhobi dihukum gantung
IV Anggota Rukun Tiga Belas dipenjara

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

57
Ketiadaan waris

Faktor penyerahan
Sarawak kepada kerajaan Masalah kewangan
British pada 1 Julai 1946
X

Berdasarkan rajah di atas, apakah X?

A Mengukuhkan pertahanan
B Melindungi kepentingan pelabur
C Membendung ancaman komunis

17
D Menyeagamkan pentadbiran

58
“….Kita gembira kerana kita telah dapat
menyingkirkan duri duri dalam daging kita”

Petikan di atas merupakan sebahagian daripada ucapan Tun Abdul Razak dalam
UMNO 20 Tahun.
Apakah peristiwa yang berkaitan dengan petikan tersebut?

A Pendudukan Jepun
B Pemisahan Singapura
C Konfrontasi Indonesia
D Keganasan Bintang Tiga

59
Bersekutu Bertambah Mutu

Slogan di atas tertera pada Jata Negara Malaysia.


Bagaimanakah slogan tersebut dapat dikaitkan dengan faktor pembentukan
Persekutuan Malayasia?

I Kemajuan ekonomi
II Keselamatan negara
III Kebebasan imigrasi
IV Keseragaman budaya

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

60
Tahun Peristiwa
31 Ogos 1957 Kemerdekaan Tanah Melayu
16 September Pembentukan Persekutuan
1963 Malaysia
11 Ogos 1966 Konfrontasi tamat

Jadual di atas menunjukkan antara kejayaan yang pernah dicapai oleh negara kita.
Apakah ciri warganegara yang menyumbang kepada kejayaan tersebut?

I Bersatu dalam organisasi


II Berkorban untuk tanah air
III Menghargai tradisi budaya
IV Memiliki kepimpinan cemerlang

A I,II dan III


B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT

18