frasa yang mengandungi kata adjektif ‡ bertugas sebagai predikat dalam ayat ‡Contoh

:
‡

Ayat Subjek (Frasa Nama) ‡ Murid itu ‡ Keretanya ‡ Meja kayu itu Predikat (Frasa Adjektif) ‡ bijak sungguh ‡ bersih sekali ‡ sangat kukuh

` Susunan songsang: Ayat Subjek (Frasa Nama) Predikat (Frasa Adjektif) ‡ bijak sungguh ‡ bersih sekali ‡ sangat kukuh ‡ Murid itu ‡ Keretanya ‡ Meja kayu itu .

Frasa Adjektif Unsur Keterangan Unsur enerangan ‡ Kedudukan: selepas ‡ Kedudukan: selepas kata nama kata kerja ‡ Contoh: ‡ Contoh: ‡ Motobot itu meluncur ‡ Dia murid paling cerdik laju ‡ Hani anak manja ‡ Kanak-kanak itu bercakap sungguh petah. .

Kata penguat belakang ‡ Pemandangan waktu senja indah nian. ‡ Anak bongsu nakal benar. ‡ Tempat tinggalnya paling jauh. ‡ Lautan Pasifik dalam a at. ‡ Lautan Pasifik a at dalam.Kata penguat belakang ‡ Pakaiannya aga cantik. ‡ Bunyi burung itu merdu se ali. Kata penguat bebas ‡ Pokok kelapa itu sangat tinggi. ‡ Pokok kelapa itu tinggi sangat. ‡ Mutiara itu a at cantik se ali. ‡ Induk singa itu terlalu garang. .

Kata bantu boleh hadir sebelum atau sesudah kata penguat. .` ` Frasa adjektif boleh juga mengandungi kata adjektif yang disertai dengan kata bantu dan kata penguat.

Frasa A j Kata Bantu belum sudah masih Penguat Kata Bantu (hadapan) terlalu sungguh masih tif Kata Adjektif tajam ranum awal penat Penguat (belakang) sangat - .

tetapi boleh juga terdiri daripada perkataan imbuhan. Masakannya tidak sese ap masakan ibu. Warna pakaiannya kekuning-kuningan.  kata . Contoh: Mereka menang pertandingan kampung terbersih.adjektif bukan sahaja terdiri daripada kata dasar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful