frasa yang mengandungi kata adjektif ‡ bertugas sebagai predikat dalam ayat ‡Contoh

:
‡

Ayat Subjek (Frasa Nama) ‡ Murid itu ‡ Keretanya ‡ Meja kayu itu Predikat (Frasa Adjektif) ‡ bijak sungguh ‡ bersih sekali ‡ sangat kukuh

` Susunan songsang: Ayat Subjek (Frasa Nama) Predikat (Frasa Adjektif) ‡ bijak sungguh ‡ bersih sekali ‡ sangat kukuh ‡ Murid itu ‡ Keretanya ‡ Meja kayu itu .

.Frasa Adjektif Unsur Keterangan Unsur enerangan ‡ Kedudukan: selepas ‡ Kedudukan: selepas kata nama kata kerja ‡ Contoh: ‡ Contoh: ‡ Motobot itu meluncur ‡ Dia murid paling cerdik laju ‡ Hani anak manja ‡ Kanak-kanak itu bercakap sungguh petah.

. ‡ Tempat tinggalnya paling jauh. ‡ Induk singa itu terlalu garang. ‡ Lautan Pasifik dalam a at.Kata penguat belakang ‡ Pakaiannya aga cantik. Kata penguat bebas ‡ Pokok kelapa itu sangat tinggi. ‡ Mutiara itu a at cantik se ali. Kata penguat belakang ‡ Pemandangan waktu senja indah nian. ‡ Bunyi burung itu merdu se ali. ‡ Anak bongsu nakal benar. ‡ Pokok kelapa itu tinggi sangat. ‡ Lautan Pasifik a at dalam.

` ` Frasa adjektif boleh juga mengandungi kata adjektif yang disertai dengan kata bantu dan kata penguat. Kata bantu boleh hadir sebelum atau sesudah kata penguat. .

Frasa A j Kata Bantu belum sudah masih Penguat Kata Bantu (hadapan) terlalu sungguh masih tif Kata Adjektif tajam ranum awal penat Penguat (belakang) sangat - .

Masakannya tidak sese ap masakan ibu.  kata . tetapi boleh juga terdiri daripada perkataan imbuhan. Contoh: Mereka menang pertandingan kampung terbersih.adjektif bukan sahaja terdiri daripada kata dasar. Warna pakaiannya kekuning-kuningan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful