PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

KELOMPOK 4:
1. 2. 3. 4. 5.

Anggun Kurnia Saraswati Esy Desmayanti Harjanti Puspa Arum Ichlasia Nurul Andra Paramitha Agusning Tiassari

C2C008166 C2C008184 C2C008192 C2C008196 C2C008212

KEPENDUDUKAN

konsumen perekonomian produsen penduduk penghambat pembangunan pemacu

APAKAH PENDUDUK MERUPAKAN PEMACU ATAU PENGHAMBAT PEMBANGUNAN ???

KETENAGAKERJAAN

Pekerja Angkatan Kerja penganggur TENAGA KERJA PENDUDUDK BUKAN TENAGA KERJA Bukan Angkatan Kerja Pengurus rmh tgga Penerima pdptn lain

Pelajar&mhsw

Berdasarkan data SP 2000,, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 139.991.800 orang.
Apakah semua jumlah ini tergolong sebagai ankatan kerja???

KEPENDUDUKAN Meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya pengendalian urbanisasi, pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program KB serta pelayanan kependudukan melalui perbaikan administrasi dan catatan sipil. KETENAGAKERJAAN Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandiran, peningkatan produktivitas, peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat.

1.Ibnu 204 : isu 2010 tentang kepindahan ibukota dr jkt ke pontianak? 2. Fredy 214 : outsourching & uu no 13 tahun 2003 ttg ketenagakerjaan? 3. Deva 176: program pemerintah dg KB sudah efektif? 4. Ivan 198: ketenagakerjaan ada 4 masalah besar, bgmn cr mengatasi masalah tsb?