c

c

c
c
c 

  

P
g

 P •  P •.

  P • g    P © .

.

 À  À ©   •  • © .

      g.

 •  .

.

 •   •    © • g     .

 © .

.

    ©   •  • © .

.. 100 4................................ i DAFTAR ISI ..................... Penggolongan perusahaan........................ Persamaan akutansi ............................... 101 BERBAGAI INFORMASI KEUANGAN KESIMPULAN .................................................................................................................. 120 ............................. 2 2................ Kode akun ........ 116 SARAN ......................... Frofesi akuntan ..... iii BAB I BAB II BAB III MENGENAL AKUTANSI 1..............................DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................ 17 3...................................................... Konsep dasar akutansi ..................................................................................................... Sejarah perkembangan akutansi ........................................................................................ 7 3............................ 12 2............. Bidang akutansi ...................................... 10 STRUKTUR DASAR AKUTANSI 1........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful