c

c

c
c
c 

  

P
g

 P •  P •.

  P • g    P © .

.

 À  À ©   •  • © .

      g.

 •  .

.

 •   •    © • g     .

 © .

.

    ©   •  • © .

....... Sejarah perkembangan akutansi ..... 7 3...................................... 120 ............................................. 10 STRUKTUR DASAR AKUTANSI 1............................................ Konsep dasar akutansi .............................DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................... 2 2.............................................. i DAFTAR ISI ....................... 100 4.......................................................................... 101 BERBAGAI INFORMASI KEUANGAN KESIMPULAN .............................................................................. Penggolongan perusahaan................................................ 12 2............................................................. Persamaan akutansi .............................. iii BAB I BAB II BAB III MENGENAL AKUTANSI 1...................................................... Kode akun ........ Bidang akutansi .................. 17 3..................................... Frofesi akuntan ...... 116 SARAN .................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful