AKADEMI PENGAJIAN MELAYU UNIVERSITI MALAYA

JXEA 1104 – FALSAFAH & LOGIKA MELAYU ARTIFAK MELAYU LAMA – WAYANG

KULIT

OLEH: MOHD FUAD `AFIFI B. ZAHKAI (JEA 080185) MOHAMAD FAIZAL B. ABIDIN (JEA 080184) MOHD MUSLIM B. DAUD (JEA 080047) MOHD NOOR B. WAHAB (JEA 080049) MOHD LOKMAN B. MOHAMAD (JEA 080046) PENSYARAH: DR. AMRAN MUHAMMAD

ISI KANDUNGAN SLAID…
ALAN N R ENGE •P EATE IS T EN T IS-J KULI JEN SLAM • G I LAM AYAN A •W M AN D DALA NG T ENTA KULI N EK PE YANG WAH •ASP H WA S DAK A LSAF ONTEK •FA K ULAN P ESIM •K
AND ISI K SL NGAN U AID

PENGENALAN…
Sepintas lalu…
Maksud Teater – tempat persembahan kesenian yang dilakonkan dihadapan penonton secara langsung menggunakan kombinasi pertuturan, gerak isyarat, muzik, tarian, bunyi dan sebagainya.

Maksud Tradisional – sesuatu yang turun temurun atau lama

JENIS-JENIS TEATER…
TEATER TRADISIONAL
Teater Patung
 WAYANG KULIT

Teater Opera

Teater Proto
 Penceritaan (Awang Batil, Selampit, Tarik Selampit, Main Puteri)  Ritual (Pemujaan, Rawatan)      

Teater Tari
Mak Yong Menora Baro Ngen Kuda Kepang Mek Mulong Randai

 Chinese Puppet

WAYANG KULIT…
1. Sejarah Kemasukan 2. Terkenal pada zaman Wali Songo

PERTAMA  Dikatakan berasal dari India, mula bertapatk di Tanah Jawa  Merebak ke Bali, Sumatera seterusnya ke Malaysia melalui Johor  Dikenali sebagai wayang kulit Purwa yang mengisahkan kisah Mahabarta.

PENDAPAT
KEDUA  Dikatakan masuk ke Malaysia melalui Siam (Thailand) selepas menyusuri bumi Kemboja melalui India.  Seterusnya ke Kelantan, Kedah dan Perlis  Dikenali sebagai Wayang Kulit Siam @ Kelantan yang mengisahkan kisah Ramayana. BACK

ZAMAN WALI SONGO…
 Alat untuk menyampaikan dakwah  Alternatif yang tak terfikir oleh kita (uslub/cara dakwah yang baru)  Sekarang banyak bercanggah dengan agama Islam.

ek p Ala enggun tM uzik aan D iper ca B penu yai ad a n e unt rtangg ggu u wat k men ungjaw g ak ( a men hidupk b bun den yi ya geluar an ng k gan per sesua an sem i bah an)

Asp

ASPEK PENENTANGAN W/KULIT DALAM ISLAM…
naan penggu ak Aspek ang tid y watak uai ses pada juk ke Meru wa dari e dewa-d gan kayan da k kepa u u Meruj an Hind aya keperc

atung pemujaan P Aspek atang ari kulit bin d a Syirik keran llah kan selain A mengEsa SWT.

Aspek pengg unaan bahasa Kasar Lucah Kesat Luar dar i moral tradisi manu sia

FALSAFAH W/KULIT DALAM KONTEKS DAKWAH…
Boleh dijadikan sebagai medium dakwah yang berkesan/efisien Selari dengan prinsip Islam yang syumul Antara usaha yang boleh diambil : • Membersihkan persembahan w/kulit dari unsur khurafak • Penggantian penggunaan nama dewa, watak jin kepada nama biasa yang digunakan seharian + perwatakan yang baik • Kitab Ramayana / Mahabrata (sumber rujukan) diganti dengan kisah2 ikhtibar zaman Rasulullah SAW + Para Sahabat • Kandungan keseluruhan w/kulit • Diharamkan penggunaan patung dari jenis kulit binatang

KESIMPULAN…
Merupakan seni tinggalan zaman yang perlu dibanggakan oleh lapisan masyarakat. Ia boleh dimanipulasi sebagai medium dakwah yang baik sekiranya selaras dengan tuntutan Islam. Perlu gambling kerjasama semua pihak untuk memurnikan / memulihara khazanah berharga ini.

BIBLIOGRAFI…
• • • • • • • • • • • http://dendemang.wordpress.com/2007/10/05/malaysia-klaim-wayang-kulit/ http://en.wikipedia.org/wiki/Wayang_kulit#Wayang_kulit http://prabu.wordpress.com/tag/wayang-kulit/ http://ms.wikipedia.org/wiki/Wayang_kulit http://daftarwarisan.gov.my/index.php?page=warisan_keb_home&subpag e=show_detail&category=2&id=37 http://prabuwayang.wordpress.com/2008/04/24/wayang-kulit-versimalaysia/ http://groups.yahoo.com/group/seni-wayang/ http://allmalaysia.info/msiaknow/arts/wayang_kulit.asp http://www.ppak.kelantan.edu.my/culture/wayangkulit/wayang.htm http://www.fascinatingmalaysia.com/unik/wayang.html http://www.ppak.kelantan.edu.my/culture/wayangkulit/melayu.htm