BORANG PERMOHONAN PENERIMA NETBOOK 1 MALAYSIA

SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYIA (SKMM)

SYARAT – SYARAT PENERIMAAN KOMPUTER 1 MALAYSIA MELALUI INISIATIF JALUR LEBAR NEGARA
1. Penerima mestilah warganegara Malaysia. 2. Penerima diwajibkan HADIR semasa menerima, mengambil dan menghantar borang Akuan Penerima Komputer 1 Malaysia. 3. Penerima hendaklah pelajar sekolah menengah. 4. Pendapatan keluarga hendaklah kurang daripada RM 3000.00 sebulan. 5. Wajib melanggan perkhidmatan Jalur Lebar semasa (mengikut pakej yang ditawarkan semasa penerimaan). 6. Hanya 1 Komputer bagi setiap 1 keluarga. 7. Perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak SKMM dari semasa ke semasa.

MAKLUMAT SEKOLAH (BAGI PELAJAR SAHAJA)
NAMA SEKOLAH

ALAMAT SEKOLAH POSKOD NEGERI NO TEL SEKOLAH NO FAX SEKOLAH DAERAH

MAKLUMAT PENERIMA

NAMA PENUH

NO K/P TARIKH LAHIR LELAKI PEREMPUAN

JANTINA

ALAMAT

POSKOD NEGERI

DAERAH

Saya juga faham dan BERSETUJU dengan syarat – syarat seperti yang dinyatakan. PENDAPATAN BAPA JUM.NO TEL (RUMAH) NO TEL (HP) ALAMAT EMEL * - MAKLUMAT IBU / BAPA / PENJAGA (BAGI PELAJAR SAHAJA) NAMA IBU/BAPA/PENJAGA HUBUNGAN NO K/P NO TEL (HP) JUM. TANDATANGAN PENERIMA TANDATANGAN IBU/BAPA/PENJAGA (BAGI PELAJAR SAHAJA) . PENDAPATAN IBU JUM KESELURUHAN R R R M M M - * Jumlah pendapatan sebulan MAKLUMAT ADIK BERADIK PEMOHON BIL NAMA PELAJAR TINGKATAN NAMA SEKOLAH PENGESAHAN Saya dengan ini mengaku bahawa maklumat yang diberi di atas adalah BENAR dan segala ketidakakuran maklumat yang diberikan adalah dibawah tanggungjawab sendiri.

TARIKH : NAMA : NO K/P : TARIKH : NAMA : NO K/P : .