PENGURUSAN PEMILIHAN TOKOH NILAM NEGERI PERAK 2011 Proses Kerja Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat PKG / PPD

( MS ISO 9001 2008 ) Tanggungj Bi Proses Kerja awab Rekod / Dokumen l / Tindakan 1 Menerima arahan daripada BTPN Menubuhkan Jawatankuasa Pengelola KPP BTPN Surat Arahan KPP Surat lantikan Jawatankuasa Mesyuarat JK Pengelola Surat Panggilan Mesyuarat Minit Mesyuarat Kertas cadangan a. Surat Siaran BTPN/PPD b Borang Pencalonan (BTP/PSPNILAM 01 ) c.Syarat Pencalonan Surat Panggilan Bahan Penilaian Borang Pencalonan Kebenaran Penjaga Borang Pencalonan ( menepati syarat ) Borang Pencalonan Kebenaran Penjaga Borang Pencalonan Kebenaran Penjaga a. Jadual Penilaian b. Instrumen penilaian a. Surat Lantikan Hakim b. Kriteria Pemilihan Hakim c. Sijil Akademik d. Biodata Hakim

2

PPD & PKG

3

Meminta pencalonan dari semua sekolah Menubuhkan Jawatankuasa Penggubal Bahan / instrumen Penilaian ( * Membina Bahan Penilaian.) Menerima Pencalonan daripada sekolah Menjalankan proses saringan Menerima Pencalonan daripada PKG Menjalankan proses saringan Menyediakan Jadual Penilaian, Bahan Ujian, Skema dan instrumen pemilihan tokoh Melantik Panel Hakim mengikut kriteria yang diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pengelola Pemilihan Tokoh NILAM Laksanakan Penilaian ( 5 skop penilaian ) LISAN a. Pengesanan kemahiran membaca (25%) b. Pengesanan Pengetahuan (20%) c. Pengesanan Kebestarian (20%) d. Pengesanan Penghayatan dan Aprisiasi Pembacaan (25%) BERTULIS e. Pengesanan Kemahiran Memberi Pendapat (10%) Menyediakan markah keseluruhan dan ulasan Panel Hakim Memilih Tokoh NILAM Mengumpul dan menganalisis laporan panel hakim, maklum balas calon dan guru pengiring Menyedia dan menghantar laporan kepada PPD, Pengarah Pelajaran,

PKG & PPD

4 5 6 7 8 9 1 0

PPD PKG PKG PPD PPD PKG & PPD

PPD

1 1

Panel Hakim

a. Instrumen Penilaian b. Bahan Penilaian c. Senarai pemenang

1 2 1 3 1 4 1 5

Panel Hakim Panel Hakim PKG / PPD PKG / PPD

a. Borang markah b. Senarai Pemenang c. Ulasan Hakim Borang Pemenang a. Analisis laporan panel hakim b. Borang maklum balas guru c. Borang maklum balas calon a. Laporan lengkap b. Kertas Cadangan

Minit mesyuarat c. Kertas cadangan penambahbaikan a. Laporan lengkap semua aspek b. Laporan Lengkap b.KPP BTPN Perak 1 6 1 7 Mesyuarat Post Mortem Laporan lengkap pemilihan Tokoh NILAM Daerah PKG / PPD Penambahbaikan a. Hantar ke JPN dan BTPN .