Anda di halaman 1dari 3

Nama : HAZZANA BINTI HUSSIN

JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (P/O)


GRED : N17 WP : 2
UNIT : SUMBER MANUSIA
SENARAI TUGAS:
BAGI JAWATAN : JM, AN, BIDAN, JXR, JPF X-
RAY, PEMBANTU PERPUSTAKAAN.
1 : Menyemak dan Memperakukan dokumen-dokumen bagi
Urusan Pengesahan Lantikan, Pengesahan Dalam
Perkhidmatan, Pemberian Taraf Berpencen dan Perlanjutan
Tempoh Percubaan.
2 : Memproses Perakuan Kenaikan Pangkat dan Pemangkuan.
3 : Memproses Urusan Tanggung Kerja.
4 : Memproses Permohonan Cuti Haji / Cuti Tanpa Gaji / Cuti
Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh & Cuti Sakit
Tambahan.
5 : Memproses permohonan lawatan ke luar negara.
6 : Memproses permohonan pelepasan jawatan dengan izin /
perletakan jawatan.
7 : Memproses urusan persaraan pilihan sendiri.
8 : Memproses urusan penghantaran buku perkhidmatan & sijil
gaji akhir kakitangan.
9 : Memproses permohonan perlantikan secara kontrak.
10 : Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.
Nama : ROSNAH BINTI MOHAMAD SAAD

JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (P/O)


GRED : N17 WP : 2
UNIT : SUMBER MANUSIA
SENARAI TUGAS:
BAGI JAWATAN : SN, PPKP, JPP (ANGGOTA), JPP
(CARAKERJA), PEREKA, JTK, TUKANG, PEMBANTU
TEKNIK & JAGA.
1 : Menyemak dan Memperakukan dokumen-dokumen bagi
Urusan Pengesahan Lantikan, Pengesahan Dalam
Perkhidmatan, Pemberian Taraf Berpencen dan Perlanjutan
Tempoh Percubaan.
2 : Memproses Perakuan Kenaikan Pangkat dan Pemangkuan.
3 : Memproses Urusan Tanggung Kerja.
4 : Memproses Permohonan Cuti Haji / Cuti Tanpa Gaji / Cuti
Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh & Cuti Sakit
Tambahan.
5 : Memproses permohonan lawatan ke luar negara.
6 : Memproses permohonan pelepasan jawatan dengan izin /
perletakan jawatan.
7 : Memproses urusan persaraan pilihan sendiri.
8 : Memproses urusan penghantaran buku perkhidmatan & sijil
gaji akhir kakitangan.
9 : Memproses permohonan perlantikan secara kontrak.
10 : Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.
Nama : NOOR AIDA BINTI IDRIS

JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (P/O)


GRED : N17 WP : 2
UNIT : SUMBER MANUSIA
SENARAI TUGAS:
BAGI JAWATAN : PPP, PT, PPT, PPPM, PPTM, PEN.
PEG. PENERANGAN, PEN. PEG. KESELAMATAN, PEN.
PEG. PEMBANGUNAN MASYARAKAT & PEN. PEG.
KERJA SOSIAL .
1 : Menyemak dan Memperakukan dokumen-dokumen bagi
Urusan Pengesahan Lantikan, Pengesahan Dalam
Perkhidmatan, Pemberian Taraf Berpencen dan Perlanjutan
Tempoh Percubaan.
2 : Memproses Perakuan Kenaikan Pangkat dan Pemangkuan.
3 : Memproses Urusan Tanggung Kerja.
4 : Memproses Permohonan Cuti Haji / Cuti Tanpa Gaji / Cuti
Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh & Cuti Sakit
Tambahan.
5 : Memproses permohonan lawatan ke luar negara.
6 : Memproses permohonan pelepasan jawatan dengan izin /
perletakan jawatan.
7 : Memproses urusan persaraan pilihan sendiri.
8 : Memproses urusan penghantaran buku perkhidmatan & sijil
gaji akhir kakitangan.
9 : Memproses permohonan perlantikan secara kontrak.
10 : Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.