Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA PENDIDIKAN

SENI VISUAL

Bi Bulan Aktiviti
l

1. Januari - Persediaan P & P


- Sukatan Pelajaran
- Rancangan tahunan
- Mesyuarat Ketua Bidang

2. Februari - Mesyuarat Panitia PSV kali pertama

3. March - Bengkel In-House training untuk guru-guru


Panitia Pendidikan Seni Visual
- Pemberian dan penerangan tajuk folio 1
Pendidikan Seni Visual oleh guru-guru Ting 1 –
Ting 4
- Penerangan kerja kusus dan pemilihan tajuk
kerja kursus Pendidikan Seni Visual Ting 5
- Semakan buku nota/latihan pelajar

4. April - Mesyuarat panitia kali ke-2


- Pemantauan aktiviti kerja kursus PSV Ting 5
- Pemantauan, penyemakan & pemarkahan folio
Ting 1 – Ting 4

5. Mei - Peperiksaan Pertengahan Tahun


- Penyerahan markah kepada Ketua Bidang dan
Ketua Panitia
- Mengemas, membaikpulih dan menceriakan bilik
PSV

6. Jun - Semakan nota/latihan pelajar


- Pemberian tajuk folio 2 Ting 1 – Ting 4

7. Julai - Tarikh akhir penyerahan folio PSV Ting 5


- On-line markah folio PSV
8. Ogos - Menganjurkan aktiviti seni di dalam minggu seni
- Pertandingan PSV
- Penyemakan folio 2 Ting 1 – Ting 4

9. September - Menghabiskan sukatan pelajaran PSV


- Mencerap ahli panitia PSV
- Gerak gempur pelajar PSV Ting 5

10 Oktober - Peperiksaan akhir tahun


. - Penyerahan markah akhir tahun kepada ketua
bidang & ketua panitia
- Menganalisis markah
- Melukis mural tembok selepas peperiksaan

11 November - Minggu gotong-royongbilik PSV


. - Menyiapkan mural tembok

12 Disember - CUTI AKHIR TAHUN


.