RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

Bi l
1.

Bulan

Aktiviti

Januari

-

Persediaan P & P Sukatan Pelajaran Rancangan tahunan Mesyuarat Ketua Bidang Mesyuarat Panitia PSV kali pertama Bengkel In-House training untuk guru-guru Panitia Pendidikan Seni Visual Pemberian dan penerangan tajuk folio 1 Pendidikan Seni Visual oleh guru-guru Ting 1 – Ting 4 Penerangan kerja kusus dan pemilihan tajuk kerja kursus Pendidikan Seni Visual Ting 5 Semakan buku nota/latihan pelajar Mesyuarat panitia kali ke-2 Pemantauan aktiviti kerja kursus PSV Ting 5 Pemantauan, penyemakan & pemarkahan folio Ting 1 – Ting 4 Peperiksaan Pertengahan Tahun Penyerahan markah kepada Ketua Bidang dan Ketua Panitia Mengemas, membaikpulih dan menceriakan bilik PSV Semakan nota/latihan pelajar Pemberian tajuk folio 2 Ting 1 – Ting 4 Tarikh akhir penyerahan folio PSV Ting 5 On-line markah folio PSV

2. 3.

Februari March

4.

April

-

5.

Mei

-

6.

Jun

-

7.

Julai

8.

Ogos

-

Menganjurkan aktiviti seni di dalam minggu seni Pertandingan PSV Penyemakan folio 2 Ting 1 – Ting 4

9.

September

-

Menghabiskan sukatan pelajaran PSV Mencerap ahli panitia PSV Gerak gempur pelajar PSV Ting 5 Peperiksaan akhir tahun Penyerahan markah akhir tahun kepada ketua bidang & ketua panitia Menganalisis markah Melukis mural tembok selepas peperiksaan Minggu gotong-royongbilik PSV Menyiapkan mural tembok CUTI AKHIR TAHUN

10 .

Oktober

11 . 12 .

November

-

Disember