KOLEJ RISDA MELAKA

LOT 2020, AYER PA’ABAS, 78000
ALOR GAJAH MELAKA
PERMOHONAN KEMASUKAN KE
KOLEJ RISDA MELAKA

Lekatkan
gambar terbaru
berukuran
passport di sini

SESI ___________________
PERMOHONAN UNTUK KURSUS :
Pilihan 1

: ___________________________

Pilihan 2

: ___________________________

Pilihan 3

: ___________________________

MAKLUMAT PEMOHON
Nama : __________________________________________
No Kad Pengenalan : ______________________

No Tel (R)

Alamat

No Tel (H/P) : _____________

: ______________________

: _____________

______________________
______________________
______________________
______________________

Tandatangan

Perhatian
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

: ______________________

Tarikh : ________________

:

Sila isikan maklumat yang dikehendaki dengan lengkap dan jelas.
Sila sertakan salinan sijil SPM/SPMV, sijil kelahiran dan salinan kad pengenalan.
Hanya salinan sijil-sijil yang telah disahkan sahaja yang diperlukan.
Borang permohonan hendaklah dihantar kepada :
Pendaftar
Kolej RISDA Melaka
Lot 2020, Ayer Pa’abas
78000 Alor Gajah Melaka
No Tel : 06-5529227 Fax : 06-5529963 Website : www.kolejrisda.edu.my