Anda di halaman 1dari 6

Risalah Tajuk :

Bulan Barakah 2
& Keampunan

26 Sa’aban 1429 / 29 Ogos 2008 Edisi Ramadhan Kewajiban Aurat 4

Bulan Barakah & Keampunan


Apa yang perlu 8
kita tahu
Kedatan- amal ibadat kepada Dalil Puasa
gan Ramadhan yang Allah. Rebutlah “ Hai orang-orang Langkah pelajar 10
bakal menjelma, peluang ini untuk yang beriman, diwa-
cemerlang

akan disambut oleh m e n a m b a h jibkan atas kamu


seluruh umat Islam di keimanan dan ketak- Ciri pelajar 11
berpuasa sebagai- cemerlang
dunia dengan penuh waan kepada Allah mana diwajibkan
kegembiraan. Bulan S.W.T. atas orang-orang
untuk ummat Nabi sebelum kamu agar
Makna Puasa
Muhammad S.A.W kamu bertakwa,
yang menjadi bulan ”Menahan
barakah dan keam- dari sesuatu sama (al-Baqarah 183).
punan. Maka, dalam ada menahan dari
makan dan minum 29 Ogos 2008
mencapai ruang dan
peluang tersebut, atau yang boleh
membatalkan puasa EDISI RAMADHAN
marilah kita bersama-
sama menghayati bermula dari terbit
dan menyelami sepe- fajar hingga ter-
benam mat ahari Menarik
nuhnya peluang dan
ruang yang ada un- dengan niat ikhlas • Bulan Bara-
tuk menggandakan kepada Allah S.W.T.” kah.

• Kewajiban
Aurat.

• Jejak Lang-
KEWAJIBAN MENJAGA KEHORMATAN DIRI/
kah pelajar
AURAT cemerlang.
1. Sebutkan per- hingga ke lutut uali muka dan • Ciri-ciri pela-
Di Terbitkan Oleh : bezaan aurat yang wajib ditu- dua telapak tan- jar cemer-
antara lelaki dan tup. gan. lang
Panitia Pendidikan Islam (unit j-QAF)
Sk Sri Gaya, perempuan. B. Had aurat
Lorong Seladang Off Jalan Kebajikan
88300, Kota Kinabalu
perempuan ialah 2. Nyatakan hik-
http://ppisksg.blogspot.com A. Had aurat seluruh bahagian mah/kebaikan/
lelaki dari pusat tubuh badan yang faedah menutup
Hak Cipta Terpelihara 2008
wajib ditutup kec-

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.
Bulan Barakah & Keampunan Wang.
Pelajar boleh mengamalkan budaya menabung wang untuk memmupuk sifat berjimat cermat
dan tidak boros di dalam berbelanja.
Sabda Rasulullah Kelebihan Bulan 1. Di permulaan Ramad-
s.a.w : Ramadhan han Allah akan melihat
kepada umatku. Sesiapa Petunjuk Guru.
“ Berpuasalah
Allah melihat kepadanya Setiap murid bestilah menghormati guru tidak kira apa pun mata pelajaran yang diajar oleh
kamu apabila nampak 1. Bulan Ramadhan guru tersebut. Janganlah memusuhi guru kerana gurulah sumber ilmu. Renungkanlah pantun
nescaya ia tidak akan di-
anak bulan( Ramadhan, adalah bulan penghapus ini.
azab selama-lamanya.
dan berbukalah apabila dosa. “Berburu ke padang datar,
2. Bau mulut mereka
nampak anak bulan Dapat rusa belang kaki
“Solat lima waktu, (yang berpuasa) ketika
(syawal), sekiranya tidak
jumaat ke jumaat dan petang hari lebih wangi di Berguru kepalang ajar
kelihatan ditutupi awan,
ramadhan ke ramadhan sisi Allah dari bau kasturi. Bagai bunga kembang tak jadi.”
sempurnakanlah bilangan
merupakan penghapus 3. Malaikat akan
bulan Sya’ban 30 hari.”
dosa di antaranya selama memohon ampun untuk Masa yang lama
mana dijauhi dosa besar”. mereka di sepanjang hari Secara amnya, pelajar mengambil masa 11 tahun di sekolah rendah dan menengah. Itu tidak
Persedian Ramadhan termasuk jika melanjutkan pelajaran ke peringkat university. Maka, terbuktilah menuntut ilmu
adalah proses yang memakan masa yang lama.
S e b a g a i “Carilah lailatul-Qadar pada sepuluh malam terakhir dari
persediaan menyambut bulan Ramadhan”.
bulan yang penuh
(Riwayat Muslim) dan malam.
kemuliaan ini. Marilah
4. Allah menyuruh syurga
bersama kita mengambil 2. Terbukanya Pintu
supaya bersiap-sedia den-
peluang yang terbaik Syurga dan Tertutupnya
gan berkata kepadanya; 1. Yakin diri ada potensi unruk menempa kejayaan.
untuk membuat Pintu Neraka dan di
“Bersiaplah kamu dan ber-
persediaan yang sebaik rantai syaitan. 2. Pikul tanggungjawab sebagai pelajar harapan agama, bangsa, negara , keluarga
hiaslah untuk hamba- dan masyarakat.
mungkin, agar sepanjang
3. 5 anugerah kurniaan hambaKu. Mereka hampir 3. Fokus sepenuhnya kepada pelajaran semasa guru mengajar.
ramadhan ini kita sentiasa
Allah datang (memasukimu)
berada dibawah rahmat 4. Berseda awal untuk peperiksaan.
A l l a h S . W . T . Sabda Rasulullah s.a.w.; 5. Sedia menghadapi sebarang bentuk ujian dan peperiksaan.
Persiapkanlah diri sebaik 6. Sediakan keperluan peralatan belajar.
“Telah diberikan kepada
mungkin untuk bersama 7. Mamatuhi waktu belajar.
umatku di bulan Ramad-
mengharungi ramadhan
han lima perkara yang 8. MInta bantuan guru dan rakan sekelas untuk mana-mana mata pelajaran yang
kali ini. tertinggal.
belum pernah diberikan
kepada seorang nabi pun 9. Hormati guru.
sebelumku, iaitu; untuk beristirehat dari 10. Rajin bertanya untuk menambah pengetahuan.

2 11
2008 Title
Newsletter
29 Ogos

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.
kepayahan dunia Dan tahukah kamu apakah malam al-Qadar itu?
menuju ke rumahKu Malam al-Qadar itu lebih baik dari seribu bulan.
dan kemuliaanKu”. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan
5. Pada akhir malam malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk
bulan Ramadhan, Al- mengatur segala urusan. Malam itu (penuh)
Pelajar perlu Tamak haloba mesti bersama, Tamak Ilmu lah mengampuni dosa kesejahteraan sampai terbit fajar”. (al-Qadr: 1-5)
menanamkan sifat cinta Tabah dan sabar, wang pun ada, Semasa menuntut ilmu,kita perlu semua mereka. Seo-
kepada ilmu jika ingin Petunjuk guru, masa yang lama.] ada sifat tamak. Sifat ini menjadi rang lelaki dari sahabat
suatu sifat positif supaya kita 6. Orang yang berpuasa mengalami 2
menjadi seorang pelajar bertanya; ‘Adakah ma-
sering merasa tidak puas dan kegembiraan iaitu kegembiraan berbuka puasa
yang cemerlang. Bagi pe- Perkongsian Ilmu.
lam itu lailatul Qadar?’.
selalu tidak cukup. Sesuai den- dan kegembiraan bertemu tuhannya kerana
lajar beragama Islam, gan maksud tamak iaitu tidak Jawab Rasulullah;
Untuk menambah ilmu pengeta- besarnya pahala puasa.
mereka sememangnya huan, murid bolehlah berkongsi cukup dengan apa yang ada, ‘Tidak. Apakah engkau
dan bertukar- pelajar akan sentiasa mencari tidak melihat kepada
tukar maklu- dan menuntut ilmu. Jangan pula
pekerja-pekerja yang Rasulullah S.A.W bersabda :
“ Mendapat balasan nikmat daripada mat semasa samakan sifat tamak ini dengan
bekerja. Apabila
Allah kerana mematuhi suruhan Allah.” belajar ber- “Sek iranya manus ia benar-benar
sama-sama. sifat kedekut. Kedekut ber- mereka telah selesai
maknsa bakhil dan tidak mahu menyedari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan
Teliti pera- dari pekerjaan mereka,
tusan bagaimana ilmu diterima member. Semasa mencari ilmu Ramadhan ini, pastinya mereka akan
digalakkan untuk menun- sifat kedekut perlu dijauhi kerana
ak an disempurna-
oleh manusia. mengharapkan supaya sepanjang tahun adalah
tut ilmu, bukan sahaja ilmu lebih banyak kita berkongsi ilmu kanlah upah-upah bagi
1. 10% melalui bacaan. Ramadhan”. ( Riwayat Ibn Abi Dunya).
duniawi bahkan ilmu uk- maka lebih banyakklah pengeta- m e r e k a ” .
hrawi. Menurut Islam ilmu 2. 20% melalui pendengaran. huan kita perolehi.

walaupun apa bentuknya, 3. 30% melalui penglihatan. 7.


(Riwayat Imam
berasal dari sumber yang 4. 50% m e l a l u i per- Tabah dan Sabar
Ahmad, al-Bazzar dan
satu iaitu Allah. bualan/perbincangan. Mencari ilmu bukanlah suatu
al-Baihaqi dari Jabir
5. 70% melalui perbualan. kerja yang mudah. Setiap pela-
Setiap pelajar jar harus tabah dan bersabar r.a.)
mestilah menuntut ilmu 6. 80% melalui penggunaan dan
untuk mencari ilmu. Seperti
aplikasi
yang berguna. Ilmu yang pepatah “ berakit-rakit ke hulu,
“Malam Lailatul Qadar lebih baik
7. 95% melalui mengajar kepada berenang-renang ke tepian, ber- 4. Malam Lailatul
berguna mengangkat daripada seribu bulan. Pada malam
orang lain. sakit-sakit dahulu, bersenang-
martabat di dunia dan di Qadar.
Akal yang sihat. senang kemudian”. Adakalanya Qadar turunlah para malaikat ke bumi”
akhirat. Ilmu yang meren- kita akan berasa terlalu penat “Sesungguhny
Jauhilah perkara-perkara yang
dahkan martabat jan- serta tidak dapat member tum- a Kami telah
merosakkan akal seperti memi-
ganlah dituntut. Imam puan pada pelajaran, anggaplah menurunkannya (Al
num arak dan sebagainya. Hibu-
itu suatu dugaan sebelum
Syafie menyatakan : ran yang keterlaluan menyebab-
mengecapi kejayaan.
Qur'an) pada malam al
[ Akal yang sihat paling utama,
kan kita khayal dan merosakkan
pemikiran.
-Qadar (kemuliaan). Sabda Rasulullah s.a.w.;

10 2
2008 Title
Newsletter
29 Ogos

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.
Disunatkan

1. Menyegerakan berbuka puasa.


haramkan
melihat per- 2. Sunat berbuka puasa dengan kurma, makanan manis atau air.
i . Menjaga v. Bukan ber- hiasan kaum wanita ter- 3. Menjamu orang lain berbuka.
kehormatan dan maruah pakaian untuk bermegah- masuklah:
4. Memperbanyakkan ibadah dan buat kebaikan.
diri. megah atau menunjuk-
nunjuk. 5. Melewatkan waktu sahur.
ii. Mengelakkan ber- 1. Suami
lakunya perkara-perkara vi. Bagi lelaki haram me- 6. Banyakkan sedekah dan melakukan kebaikan.
yang tidak diingini seperti makai sutera , emas dan 2. Ayah termasuk datuk.
7. Menjaga segala anggota, tingkah laku dan tutur kata sepanjang
rogol. perak kecuali disunatkan 3. Bapa mentua
Bulan Ramadhan..
iii. Menghindarkan cincin perak. 4. Anak lelaki termasuk
diri daripada terjerumus ke cucu.
lembah maksiat seperti 4. Sebutkan kebai- 5. Anak tiri lelaki.
ka
Doa Berbu
zina. kan/hikmah menjaga 6. Saudara lelaki seibu
kehormatan diri sebapa, sebapa atau
3. Ter- 
  
 "! # $ %
angkan
seibu.
  
 

 
 

cara ber- 7. Anak-anak saudara.
   
 
 
& ' 
 ! % "
 
pakaian 8. Sesama kaum perem-
y a n g “ Mendapat balasan nikmat daripada puan mukmin
s e m - Allah kerana mematuhi suruhan Allah.” ng-
p u r n a
9. Hamba sahaya,
b erp u as a , kepada E
lah aku aku nik-
menurut 10. Pelayan lelaki yang
ll a h, k e p a da Engkau zek i E n g kau jualah aha
Islam: tidak mempunyai keingi- “ Ya A b eri man, dan re i T u han yang M
a k u ah a
i. Menutup aurat. a. Untuk membela ma- nan nafsu syahwat. kau jualah s egala rahm
at-Mu w
ga n
ii. Tidak ketat atau
ruah Islam. 11. Kanak-kanak lelaki mati d e n Pemurah”
b. Untuk membuktikan yang belum tahu apa-apa
jarang sehingga menam-
peningkatan iman. mengenai tubuh badan
pakkan bentuk tubuh dan
perempuan dan nafsu
warna kulit. c. Mendapat balasan Hikmah
syahwat.
iii. Bagi kaum wanita, nikmat daripada Allah ker-
tidak memakai minyak ana mematuhi suruhan
1. Menguatkan jiwa daripada hasutan hawa nafsu.
wangi sehingga menim- Allah. 6. Terangkan cara men-
yelamatkan re- 2. Mendidik kemahuan melakukan amal kebaikan.
bulkan keghairahan. d. Tidak terjebak di lem-
bah maksiat. maja/generasi Islam dari 3. Menyihatkan tubuh badan.
iv. Tidak memakai
terjebak ke lembah mak- 4. Mensyukuri nikmat..
pakaian yang menyerupai
siat atau jenayah.
kaum lelaki atau pakaian 5. Siapakah golongan- 5. Menginsafi diri dan merasakan penderitaan orang
keagamaan orang kafir. Memberi didikan Islam lain.
golongan yang tidak di-

4 9
2008 Title
Newsletter
29 Ogos

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.
yang sempurna.
Ibubapa hendaklah
Niat puasa
5
% 
%
& 
 6
7 
8 
9
: 
  : ;
 memberi perhatian dan

 
 3
4 kasihsayang yang se-

( ! % - . / 0 1 2
) * $ + , n unaikan puasa
wajarnya.
Mengadakan program 1. Sifat orang beriman :
k h a ri m e
eso Allah Taala

u berpiasa
kaunseling dan moti-
Sa ha ja ak in i k e ra n a vasi kepada para re-
“ dhan tahun 1. Melakukan amal ibadat dengan ikhlas
fardu rama maja.
semata-mata kerana Allah.
Orang ramai hendak-
lah memberi ker- 2. Sentiasa mengingati Allah dengan beri
jasama seperti mem- badat, berzikir, bertasbih dan sebagainya.
beri bimbingan dan
teguran. 3. Tidak bekerjasama dengan orang-orang
Pihak kerajaan hen- fasik.
daklah mengharamkan 4. Melakukan amal kebajikan untuk kebai
perkara maksiat dan kan umat dan agama Islam.
hiburan yang melalai-
kan seperti judi, kelab 5. Bersabar dalam menghadapi ujian.
malam dan konsert
7. Berakhlak mulia.
rock.

Bilakah Lailatul Qadar 2.Sikap orang fasik :

Pada salah satu daripada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan


1. Suka melakukan maksiat.
2. Mempersendakan hukum-hukum Allah untuk
Rukun “ Tidak ketat atau kepentingan peribadi.
jarang sehingga
3. Tidak amanah dalam melaksanakan tang-
1. Niat untuk berpuasa di bulan menampakkan
gungjawab kepada Allah dan sesama manu-
bentuk tubuh dan
Ramadhan. warna kulit. “
sia.
4. Mengagungkan kuasa lain selain dari kuasa
2. Menahan diri daripada mela- Allah.
kukan segala perkara yang
membatalkan puasa.

“Telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadhan lima perkara yang belum pernah diberikan

8 5
2008 Title
Newsletter
29 Ogos

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.
6 7
29 Ogos 2008

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Anda mungkin juga menyukai