JABATAN PELAJARAN SELANGOR

TATACARA/KAEDAH PEROLEHAN UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET JABATAN PELAJARAN SELANGOR

PIHAK BERKUASA PEMBELIAN/PEROLEHAN KERAJAAN 

PERBENDAHARAAN ± merupakan pihak berkuasa pusat bagi pembelian/perolehaan kerajaan PEGAWAI PENGAWAL & WAKILNYA ± kuasa oleh kerana jawatan disandang. 

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI DIBERI KUASA
- Memahami dan mematuhi peraturan. peraturan. - Menentukan peruntukan & Kajian Pasaran - Kepada barangan ( AP 169.1.(a). - Mengendali akaun/rekod & kawalan akaun/ barangan. barangan. - Membayar mengikut peraturan .

Menguruskan pembelian secara cekap dan berkesan dan paling menguntungkan bagi mencapai matlamat perolehan tersebut.Pembelian/perolehan Kerajaan adalah untuk Pembelian/ memastikan semua perolehan Kerajaan diuruskan secara terbaik dan paling menguntungkan ( best value for money ) .OBJEKTIF .Menggalakan pertumbuhan industri tempatan dan penggunaan bahan/barangan/perkhidmatan tempatan . .

Bagi Pencapaian Objektif maka Prinsip Pembelian/Perolehan perlu dipatuhi seperti berikut: Akauntabiliti Awam transparent) Diuruskan secara telus ( transparent) Nilai faedah terbaik ( best value for money) money) Saingan terbuka Adil dan saksama .

memikul amanah untuk menjalankan aktiviti yang ditentukan secara bertanggungjawab«.´. .AKAUNTABILITI Akauntabiliti bermaksud: ³«.

MATLAMAT AKAUNTABILITI Untuk mencapai satu kawalan yang berkesan bagi memstikan bahawa pengurusan wang awam adalah dibuat mengikut undang-undang dan undangperaturan yang berkaitan. . Untuk menyediakan satu sistem berkesan bagi pegawai-pegawai awam pegawaimelaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan.

Menggalakan pertumbuhan industri tempatan melalui penggunaan bahan/ bahan/barangan tempatan dan penggunaan sektor perkhidmatan tempatan .Dasar Perolehan Kerajaan . .Peningkatan keupayaan industri tempatan pemindahan teknologinya. .Keutamaan syarikat bumiputra.Industri pengangkutan & insuran tempatan. . teknologinya. tempatan. bumiputra.

TINDAKAN/MEMASTIKAN SEBELUM PEMBELIAN/PEROLEHAN DILAKUKAN Permintaan Keperluan Peruntukan Kuantiti Kualiti barang .

Harga barang Baki sedia ada Pembekal Tempat simpanan Tempoh perolehan .

KATOGORI PEROLEHAN KERJA BEKALAN PERKHIDMATAN .

jalanraya. elektrikal.PENJELASAN KERJA Perolehan kerja melibatkan kerja-kerja kerjapembinaan sivil seperti bangunan. Kelayakan: Kelayakan: Kontraktor berdaftar dengan PPK dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB) . tapak kawasan dan lain-lain. lainIa juga merangkumi kerja-kerja mekanikal dan kerjaelektrikal. jalanraya. bangunan.

 .perabut. kenderaan dan kelengkapan pejabat. pakaian. Kelayakan: Kontraktor/syarikat mempunyai sijil pendaftaran dengan Kementerian kewangan yang masih berkuatkuasa dalam kod bidang berkaitan. aktiviti atau projek kerajaan. Ianya merupakan kepada sesuatu proses kerja dan perkhidmatan seperti bahan binaan. makanan.BEKALAN Perolehan bekalan merangkumi barang yang dibekalkan bagi menjalankan sesuatu program.

perkhidmatan kepakaran dan sebagainya. bangunan. . pengurusan.PERKHIDMATAN ‡ Perolehan perkhidmatan adalah ditafsirkan sebagai khidmat tenaga manusia atau kepakaran untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu projek tertentu dan dibahagikan kepada 2 bidang perkhidmatan: PERKHIDMATAN PERUNDING: PERUNDING: Meliputi semua jenis kajian seperti kajian ekonomi. KELAYAKAN: Sijil pendaftran perunding Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa dalam bidang berkaitan. penswastaan.

pembersihan. KELAYAKAN: Sijil pendaftran Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa dalam bidang berkaitan. pengiklanan. pengiklanan. pembersihan. pengendalian.PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING: Meliputi perkhidmatan seperti pengendalian. berkaitan. penyewaan dan pengurusan bangunan. penyenggaraan dan pembaikan. pengangkutan dan sebagainya. pencucian dan pembaikan. . bangunan. sebagainya.

KAEDAH PEROLEHAN     PANJAR WANG RUNCIT KONTRAK PUSAT PEMBELIAN TERUS REQUISITION ( UNTUK PEROLEHAN KERJA) SEBUT HARGA TENDER PEROLEHAN DARURAT MELALUI PENGGUNAAN KONTRAK JABATAN LAIN .

PEROLEHAN SECARA GOTONG ROYONG PEROLEHAN MELALUI PERLANJUTAN /PERUBATAN KONTRAK PEROLEHAN MELALUI JABATAN TEKNIK (JKR & JPS) PEROLEHAN MELALUI PERUNDING .

PEROLEHAN MELALUI PANJAR WANG RUNCIT (SPP Bil. 2 Tahun 2002) Bil. TIDAK MELEBIHI RM 500.00 UNTUK KEGUNAAN SEGERA TIADA DOKUMEN PEMBELIAN DIPERLUKAN (CUKUP DENGAN RESIT SAHAJA) .

PEROLEHAN MELALUI KONTRAK PUSAT (AP 178.1)   BARANG-BARANG GUNASAMA BARANGPERLU RUJUK KEPADA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN (PKP) GUNA PESANAN KERAJAAN SEBAGAI DOKUMEN PEMBELIAN KESERAGAMAN HARGA DAN HARGA SYARIKAT DIKENAL PASTI BERDAYA MAJU .

Pekeliling. Spesifikasi barang dikehendaki tidak sama .Mengurangkan waktu sebutharga / tender Pembelian/ Pembelian/perolehan Kerajaan hendaklah dilakukan dari Pembekal di dalam Kontrak Pusat kecuali: kecuali: Kontrak telah luput tempoh tidak mencapai had PESANAN MINIMA yang disyaratkan dalam Pekeliling.

RAK. GEROBOK BESI PERABUT PEJABAT (KERUSI BERASASKAN KAIN) WARDROBE ALATULIS SAMPUL SURAT BAS 40 PENUMPANG BERHAWA DINGIN ALATGANTI JENTERA BERAT .CONTOH ITEM KONTRAK PUSAT :    KABINET.

000 setahun bagi pembelian setiap jenis item dibuat secara pembelian terus dari mana-mana manapembekal/syarikat yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kem.PEMBELIAN TERUS (SPP Bil. * Membuat kajian pasaran supaya harga berpatutan dan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu. Kewangan sama ada bertaraf bumiputra atau tidak. 12 Tahun 2007) PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN * Sehingga RM50. * Bidang khusus yang memerlukan lesen/permit perlu dipatuhi (lesen Formasi daripada Kementerian Kesihatan) .

.000 boleh dibuat secara lantikan terus di kalangan kontraktor kelas F tempatan yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kepala dan sub-kepala berkaitan.gunakan pesanan kerajaan atau inden sebagai dokumen pembelian/perolehan mengikut mana yang berkaitan.PEMBELIAN TERUS (SPP. sub.8/2004)  PEROLEHAN KERJA Tidak melebihi RM20.

000 MENGGUNAKAN JADUAL KADAR KEJURUTERAAN AWAM DAN BANGUNAN .000 HINGGA RM100.REQUISITION (AP 180 DAN SPP BIL. 2 TAHUN 2001)  KERJAKERJA-KERJA KECIL DAN PEMBAIKAN YANG TIDAK MENGUBAH STRUKTUR ASAL NILAI KERJA MELEBIHI RM20.

PEROLEHAN MELALUI SEBUT HARGA (SPP BIL 5 TAHUN 2009) .

000 DIPELAWA DI KALANGAN PEMBUAT/PEMBEKAL TEMPATAN BERTARAF BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG YANG DITETAPKAN .000.PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN Sebutharga ± Bekalan Bernilai Tidak Melebihi RM500.000 HINGGA RM100.00 I) MELEBIHI RM50.

000 HINGGA RM500.2) MELEBIHI RM100.000 SECARA SEBUTHARGA SEKURANG-KURANG LIMA (5) SEKURANGPEMBUAT/ PEMBEKAL TEMPATAN BUMIPUTERA /BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN .

000 sekurangsekurang-kurangnya 5 kontraktor tempatan Kelas E berdaftar dengan PKK dan CIDB .000 hingga RM 200.000 hendaklah dipelawa secara sebutharga sekurang-kurangnya 5 sekurangkontraktor tempatan Kelas F berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan CIDB Melebihi RM200.000 hingga RM 500.PEROLEHAN KERJA KerjaKerja-kerja kecil atau pembaikan yang tidak mengubah struktur asal melebihi RM20.

000 DIPERLUKAN SEKURANGSEKURANG-KURANGNYA 5 KONTRAKTOR ELEKTRIK TEMPATAN BERDAFTAR DENGAN PKK DIBAWAH KELAS ELEKTRIK DAN CIDB .KERJA ELEKTRIK MELEBIHI RM50.000 HINGGA RM500.

KONTRAKTOR TEMPATAN PEROLEHAN KERJA UNTUK KONTRAKTOR KELAS F DAN E ADALAH BERDAFTAR PKK DI DAERAH BERKENAAN DAN LPIPM/CIDB. SEKIRANYA KONTRAKTOR DAERAH TIDAK MENCUKUPI KONTRAKTOR DAERAH BERHAMPIRAN BOLEH DIPELAWA .

DILARANG MEMECAH KECIL PEROLEHAN BEKALAN.MEMECAH KECIL 1. BAGI MENENTUKAN SEBUTHARGA AGENSI HENDAKLAH MENGAMBIL KIRA NILAI PEROLEHAN TAHUN ATAU NILAI KONTRAK 2. PERKHIDMATAN ATAU KERJA BAGI MENGELAKAN PELAWAAN SEBUT HARGA/TENDER .

berturut-turut.SEBUT HARGA (SPP. 5 TAHUN 2009) TATACARA MENGURUS SEBUT HARGA: Pelawa kepada sekurang-kurang lima (5) sekurangpembuat/pembekal/ pembuat/pembekal/kontraktor berdaftar Kementerian Kewangan/PKK/CIDB Kewangan/PKK/CIDB menggunakan lampiran Q. - . Pamer papan kemyataan 7 hari berturut-turut.

Satu (1) daftar disediakan untuk mencatat syarikat yang datang mengambil sendiri dokumen sebutharga. . pos laju atau serahan tangan.Kaedah pelawaan sebutharga melalui pos berdaftar.TATACARA MENGURUS SEBUT HARGA: .Semua borang sebutharga diberi no siri untuk tujuan pengawalan. . .

SEBUTHARGA HENDAK LAH DIPELAWA SEMULA .TEMPOH SAH LAKU SEBUTHAARGA TEMPOH SAH LAKU TAWARAN SEBUTHARGA HENDAKLAH TIDAK MELEBIHI 90 HARI DARI TARIKH TUTUP SEBUTHARGA . TEMPOH SAH LAKU TAWARAN SEBUTHARGA TIDAK BOLEH DILANJUTKAN. JIKA TEMPOH SAH LAKU TAWARAN TELAH TAMAT ATAU KEPUTUSAN TIDAK DIBUAT DALAM TEMPOH SAH LAKU.

TARIKH DAN WAKTU TAWARAN DITUTUP. RUJUKAN SEBUT HARGA. TUTUP PADA JAM 12. DIKUNCI . LEWAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN - .PETI TAWARAN - PETI TAWARAN DILABEL TAJUK.00 TENGAHARI.

AJENSI HENDAKLAH MENYEDIAKAN ANGGARAN HARGA JABATAN BAGI SETIAP SEBUTHARGA DAN MEMASUKKAN KE DALAM PETI TAWARAN SEBELUM TARIKH TUTUP SEBUTHARGA ..

SEORANG TERDIRI DARI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL . .PEMBUKAAN PETI TAWARAN .BUKA OLEH JAWATANKUASA PEMBUKA SEBUTHARGA YANG DILANTIK OLEH KETUA JABATAN/BAHAGIAN SECARA BERTULIS SEKURANG-KURANGNYA 2 SEKURANGORANG.DIBUKA SECEPAT MUNGKIN SELEPAS SEBUTHARGA DITUTUP.

PENILAIAN SEBUT HARGA BEKALAN DAN PERKHIDMATAN .PENILAIAN SEBUT HARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN DIBUAT OLEH DUA (2) JAWATANKUASA YANG BERASINGAN SEPERTI BERIKUT: .

seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli. ii) Pegawai yang mahir.JAWATANKUASA PENILAI TEKNIKAL i) Keahlian Jawatankuasa Penilai Teknikal tidak kurang tiga (3) orang. iv) Dilaksanakan secara bermesyuarat . berpengalaman dan berkelayakan tentang barang/perkhidmatan tersebut. iii) Membuat penilaian berasaskan spesifikasi perolehan dalam dokumen sebut harga.

seorang pengerusi dan seorang ahli. .JAWATANKUASA PENILAI HARGA i) Keahlian jawatankuasa terdiri tidak kurang dua (2) orang.

Salah seorang pegawai teknikal dalam bidang kerja tersebut. ii) Dianggotai tidak kurang tiga (3) orang pegawai. .PENILAIAN SEBUT HARGA KERJA i) Penilai sebut harga dibuat oleh satu (1) Jawatankuasa Penilai.

. ii) Pegawai pengawal atau Pegawai Kewangan negeri boleh melantik secara bertulis Pemegang Waran Peruntukan atau manamana pegawai daripada P & P.JAWATANKUASA SEBUT HARGA i) Dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal bagi Kementerian/Jabatan Persekutuan atau Pegawai Kewangan Negeri bagi Jabatan-jabatan Negeri.

. iv) Pengerusi dan ahli Jawatankuasa Sebut harga hendaklah dilantik atas nama jawatan secara tahunan/dua tahun sekali. Pengerusi Pemegang Waran Peruntukan. Pengurusan & Profasional.iii) Keahlian tiga (3) orang pegawai seorang dari Kum.

. PERKHIDMATAN DAN KERJA  MELEBIHI RM 200.BON PELAKSANAAN PEROLEHAN BEKALAN.000 BON DIKECUALIKAN JIKA TIDAK MENGEMUKAKAN BON BAGI KERJA KONTRAK.000 KENA BON SEHINGGA RM 200. KAEDAH WANG JAMINAN PELAKSANAAN (WJP) HENDAKLAH DIGUNA PAKAI.

1. DAN SPP BIL 2 TAHUN 1995) * BEKALAN /PERKHIDMATAN/KERJA .PEROLEHAN MELALUI TENDER (AP 171.000 SETAHUN * DIIKLAN DALAM SEKURANG-KURANGNYA 1 SEKURANGAKHBAR UTAMA TEMPATAN BERBAHASA MELAYU (TENDER TEMPATAN) SEKURANG-KURANGNYA 1 AKHBAR SEKURANGBERBAHASA MELAYU DAN 1 AKHBAR BERBAHASA INGGERIS (TENDER ANTARABANGSA) .MELEBIHI RM500.

‡ ‡ ‡ DIIKLAN TIDAK KURANG DARIPADA 21 HARI (TENDER TEMPATAN) DAN TIDAK KURANG DARIPADA 56 HARI (TENDER ANTARABANGSA) DITERIMA DALAM SAMPUL SURAT BERLAKRI PETI TENDER YANG BERKUNCI DISEDIAKAN .

  DIBUKA OLEH JAWATANKUASA PEMBUKA TENDER DINILAI OLEH JAWATANKUASA PENILAIAN TENDER DITIMBANG DAN DILULUSKAN OLEH LEMBAGA PEROLEHAN SETUJU TERIMA TENDER .

 .000 tempoh tanggungan kecacatan selama dua belas (12) bulan dari tarikh kerja diperakukan siap.000 hingga RM500. Melebihi RM500.TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN BAGI KONTRAK KERJA Bernilai di antara RM20.000 tempoh tanggungan kecacatan selama enam (6) bulan dari tarikh kerja diperakukan siap.

bulan. Bagi kerja-kerja makanikal dan elektrikal kerjatempoh waranti ke atas alat-alat dan loji-loji alatlojiadalah dua belas (12) bulan. .

000. ii) Masih berkuatkuasa semasa pelanjutan tempoh tersebut.PERUBAHAN DAN PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK UNTUK KONTRAK BEKALAN DAN PERKHIDMATAN Dibenarkan perolehan yang diuruskan secara sebutharga seperti berikut: i) Kontrak bernilai melebihi RM200. . iii) Tidak melibatkan perubahan kadar harga dan syarat-syarat lain dalam kontrak.000 hingga RM500.

000 dengan syarat jumlah keseluruhan tambahan ini dan nilai kontrak asal tidak melebihi RM750.000 . dan v) Bagi kontrak bekalan. tambahan kuantiti tidak melebihi 50% daripada kontrak asal tertakluk kepada maksimum RM250.iv) Pelanjutan tempoh kontrak hanya diberi sekali sahaja dan tempoh maksimum adalah sehingga dua (2) tahun.

000 .000 dengan syarat jumlah keseluruhan tambahan ini dan nilai kontrak asal tidak melebihi RM750.vi) Bagi kontrak perkhidmatan. tambahan kuantiti tidak melebihi 50% daripada kontrak asal tertakluk kepada maksimum RM250.

KELEWATAN AKAN MENJEJASKAN KEPENTINGAN AWAM.2) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ SEGERA/SERTA MERTA. TIDAK MELEBIHI KEPERLUAN SEMASA.PEROLEHAN /PEMBELIANDARURAT (AP 173. PROSEDUR BIASA PEROLEHAN DIKECUALIKAN. KEMUKAKAN LAPORAN TERPERINCI KEPADA TEMPOH SATU (1) BULAN DARI TARIKH PEROLEHAN UNTUK DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN BAGI TUJUAN PENYIASATAN DAN AUDIT .

2)   MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARIPADA AGENSI YANG MENGIKAT KONTRAK KONTRAK MASIH BERKUATKUASA TIADA TAMBAHAN KUANTITI KEPADA KIONTRAK ASAL.PENGGUNAAN KONTRAK JABATAN LAIN (AP 178. DAN TERTAKLUK KEPADA BAKI KUANTITI YANG MASIH ADA DAN BELUM DIGUNAKAN OLEH AGENSI UTAMA .

PEROLEHAN SECARA GOTONG ROYONG (SPP BIL.000 .HAD MAKSIMUM KEWANGAN ATAU PERUNTUKAN SEBANYAK RM100.TIDAK MEMERLUKAN KEPAKARAN KHUSUS SEPERTI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL .4 TAHUN 2004) KRITERIA BAGI MENENTUKAN PROJEKPROJEKPROJEK SECARA GOTONG ROYONG .

BOLEH DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH PIHAK PENERAJU PROJEK YANG TERDIRI DARIPADA OLEH JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG (JKKK) ATAU JAWATANKUASA KEMAJUAN MUKIM/BADAN/PERTUBUHAN/PERSAT UAN ATAU BADAN-BADAN BUKAN BADANKERAJAAN (NGO) YANG MELIBATKAN MASYARAKAT SETEMPAT ..

- - - BEBAS DARIPADA SEMUA HALANGAN SEPERTI PEMILIKAN TAPAK PROJEK DAN SEBAGAINYA MELIBATKAN TENAGA PENDUDUK TEMPATAN DAN BERCORAK KEMASYARAKATAN TEMPOH PELAKSANAAN TIDAK MELEBIHI 14 HARI KERJA BERTURUT-TURUT ATAU 14 BERTURUTHARI DALAM TEMPOH MAKSIMUM 3 BULAN .

SYARATSYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PROJEKPROJEKPROJEK GOTONG ROYONG Senarai projek dikenalpasti terlebih dahulu dan dipersetujui oleh Pegawai Pengawal Pegawai pemegang waran/pemegang waran waran/ kecil melantik Pegawai Penyelia untuk memastikan hal-hal kewangan dan halbertanggungjawab mengesahkan projek berkenaan siap .

‡ ‡ ‡ Mendapat kerjasama Jabatan Teknik mengikut mana yang berkenaan Pihak peneraju projek bertanggungjawab memastikan keselamatan bahan-bahan dan bahanperalatan projek sepanjang tempoh pelaksanaan projek Pihak peneraju Projek hendaklah membuka/mempunyai satu akaun di bank tempatan .

  Sumbangan kewangan daripada swasta dan dermawan/orang perseorangan dimasukkan ke dalam akaun gotong royong berkenaan Satu penyata kewangan berasingan bagi setiap projek hendaklah disediakan dan disimpan oleh pihak Peneraju Projek 20% daripada peruntukan pemberian Kerajaan bolehlah diperuntukkan untuk bayaran elaun sagu hati dan makan minum peserta gotong royong .

 Laporan pelaksanaan secara berkala bagi setiap separuh tahun pertama dan kedua kepada Pegawai Pengawal masing-masing masingLaporan juga hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan bagi setiap separuh tahun pertama dan kedua (sebelum 31 Julai dan 31 Januari tahun berikutnya) .

PERUBAHAN DAN PERLANJUTAN TEMPOH KONTRAK (AP 201) .

. .kontrak masih berkuatkuasa. Bekalan/ Bekalan/Perkhidmatan Boleh dipertimbangkan dan diluluskan oleh pihak berkuasa yang meluluskan tender asal dengan syaratsyarat-syarat berikut: berikut: . harga.tidak melibatkan kenaikan harga. berkuatkuasa.

dan Tambahan kuantiti atau nilai tidak melebihi 50% dari kontrak asal tertakluk maksimum RM5 juta dengan syarat jumlah tambahan dan kontrak asal tidak melebihi RM15 juta. juta. tahun. .- - Perlanjutan hanya untuk sekali sahaja dan tempoh maksimum sehingga 2 tahun.

- . syarat. Kontrak masih berkuatkuasa Perubahan tidak menukarkan sebahagian besar skop asal.ARAHAN PERUBAHAN KERJA (AP 202) Arahan perubahan kontrak bagi perolehan kerja boleh diluluskan oleh pihak berkuasa sebagaimana yang ditetapkan di bawah AP 202 dengan syarat. asal.

adalah di dalam skop kontrak asal dan kerja yang ditentukan dalam kontrak asal hendaklah dapat dikenal pasti dalam kerja-kerja kerjagantian itu . perubahan gantian. perubahannya hendaklah ditapak bina kontrak. dan kontrak. Bagi kerja gantian.- - Bagi kerja tambahan. tambahan.

PEROLEHAN MELALUI JABATAN TEKNIK (AP 182) .

teknik. perolehan melalui perkhidmatan perunding hendaklah dilaksanakan. Sesalinan µas built drawing¶ hendaklah dikemukakan kepada jabatan teknik.Semua jabatan bukan teknik hendaklah merujuk kepada jabatan teknik bagi perolehan kerja yang melibatkan perubahan struktur bangunan ataupun kerja letrik Sekiranya jabatan teknik tidak berkemampuan . . dilaksanakan.

Bagi kerja-kerja yang melibatkan kerjatambahan atau pengubahsuaian bangunan kerajaan Persekutuan kelulusan bahagian pengurusan Hartanah. kebenaran disewa. Jabatan Perdana Menteri hendaklah diperolehi terlebih dahulu Bagi kerja-kerja tambahan atau kerjapengubahsuaian yang melibatkan bangunan yang disewa. tuan punya bangunan hendaklah diperolehi terlebih dahulu . Hartanah.

15 TAHUN 2001) .PEROLEHAN MELALUI PERKHIDMATAN PERUNDING (AP 186. SPP BIL 3 TAHUN 1995 DAN SPP BIL.

Teknik mengesahkan tidak berkemampuan. Rujuk projek kepada Jabatan Teknik terlebih dahulu. Sekiranya Jabatan dahulu. boleh melantik perunding mengikut tatacara yang berkuat kuasa . berkemampuan.

Hendaklah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemilihan dan Pelantikan Perunding (JPPP) atau Jawatankuasa Perunding Peringkat Agensi (JPPPA) yang berkenaan Kelulusan bayaran perkhidmatan perunding hendaklah diperolehi dari Perbendaharaan atau Lembaga Perolehan atau JPPPA mengikut mana yang berkenaan .

Perunding dilantik hendaklah menguruskan perolehan bagi pihak jabatan berkenaan mengikut tatacara perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa Perolehan perkhidmatan perunding bagi perolehan kerja yang kurang RM30 juta , Lembaga Perolehan Kementerian adalah diberikuasa melantik perunding Laporan prestasi perunding hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan dan JPPP yang berkenaan

KEMATUHAN KEPADA PERATURAN KEWANGAN YANG DITETAPKAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN (PKP) - - . SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (SPP). PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP). AGENSI HENDAKLAH MEMATUHI SEMUA PERATURAN OLEH KEMENTERIAN KEWANGAN TERMASUK: ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP).

 PENGECUALIKAN DARIPADA MANAMANA-MANA PERATURAN KEWANGAN YANG DITETAPKAN HENDAKLAH MENDAPAT KELULUSAN BERTULIS DARIPADA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN ATAU PEGAWAI KEWANGAN NEGERI MENGIKUT MANA YANG BERKENAAN TERLEBIH DAHULU .

TERIMA KASIH .