Anda di halaman 1dari 5

remedialedu.blogspot.

com

Rancangan Pengajaran Harian Matematik

Tahun : 3 Afdal

Tarikh : 1 April 2011

Hari : Jumaat

Masa : 8.45 hingga 9.45 pagi

Tajuk : Operasi tolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula.

Kemahiran : 12.1.1 Menolak sebarang nombor dua digit dengan dua digit tanpa
mengumpul semula dalam bentuk ayat dan bentuk lazim.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat

1. Menolak sebarang nombor dua digit dengan dua digit tanpa mengumpul
semula dalam bentuk ayat.
2. Meletakkan pembilang pada kad nilai tempat dengan betul.
3. Mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak dengan betul.
4. Menulis dan menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat dan bentuk lazim
dengan semuanya betul.

Pengetahuan sedia ada :


1. Murid sudah mengenal simbol tolak.
2. Murid boleh menolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula.
3. Murid boleh menolak sebarang nombor satu digit dengan dua digit tanpa
mengumpul semula dalam bentuk ayat.
remedialedu.blogspot.com

Nilai murni : ketekunan, kesungguhan


:
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif :
1.mensintesis : murid dapat menggabungkan idea-idea mengira menggunakan
bahan konkrit untuk mendapatkan jawapan.
2. menilai : murid membuat pertimbangan dalam memilih bahan-bahan
yang sesuai dalam operasi tolak.
3. menjana idea: murid mengemuka idea untuk menolak dua nombor tanpa
mengumpul semula.

Bahan Bantu Mengajar:


 Kad nombor
 Pembilang
 Puzzle Matematik

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan Catatan


Pembelajaran
Set Induksi Menyusun turutan  Guru memberikan kad-kad
( 5 minit) nombor dari besar ke nombor kepada pelajar.
kecil  Guru meminta murid agar murid BBM:
menyusun kad-kad nombor Kad nombor
*Mengulangkaji tersebut mengikut tertib
pelajaran lepas menurun.
 Guru mengaitkan dengan isi
Contoh: pelajaran iaitu penolakan yang
melibatkan nilai menjadi
18 0 semakin kecil/berkurangan.

Langkah 1 menolak nombor 2-  Guru menunjukkan pada murid BBM:


( 20 minit) digit dan nombor 2- cara meletakkan pembilang - Pembilang
remedialedu.blogspot.com

digit; menggunakan pada kad nilai tempat. kayu chopstik


bahan konkrit  Murid bersama-sama mengikut - Kad nilai
apa-apa yang ditunjukkan oleh tempat
guru.
* guru menunjukkan KBKK:
pengiraan  Murid mengeluarkan pembilang Menjana idea,
menggunakan yang tidak diperlukan untuk menilai
pembilang dengan mendapatkan jawapan.
meletakkan pada nilai Nilai:
tempat yang  35 – 24 = 11 Ketekunan
disediakan.

 32 – 11 = 21
* 29 – 16 = 13

 43 – 22 = 21

 45 – 21 = 24

 Murid dibimbing oleh guru


untuk menyelesaikan
soalan-soalan tersebut.

Langkah 2 Menyelesaikan  Guru memberikan beberapa BBM:


( 15 minit) operasi tolak dalam soalan kepada murid dalam Papan putih
bentuk ayat kepada bentuk ayat. kecil
bentuk lazim  Guru menunjukkan cara
menyelesaikan operasi tolak KBKK:
daripada bentuk ayat kepada Menjana idea,
 29 – 15 = 14 bentuk lazim. menilai
remedialedu.blogspot.com

 Murid dibimbing menyelesaikan


operasi tolak daripada bentuk Nilai:
ayat kepada bentuk lazim. Ketekunann
 Murid menyelesaikan soalan
yang telah diberikan oleh
 pengajaran
kepada bentuk guru.menggunakan garis
lazim nombor mendapatkan jawapan
didedahkan dengan bimbingan guru.

29 – 15 = 14  35 – 23 =

 25 – 13 =
2 9

- 1 5  45 – 21 =

 44 – 22 =

Langkah 3 Pengukuhan  Guru menyediakan soalan- Teknik: Latih


( 10 minit) - Permainan puzzle soalan yang dilekatkan pada tubi
matematik. kepingan puzzle.
 Murid mnyelesaikan soalan BBM:

14 11 23 pada kepingan puzzle dengan Papan puzzle


membuat pengiraan dalam
25 34 24
bentuk lazim di atas kertas. KBKK:
15 18 14
 Setelah memperoleh jawapan, Menjana idea,
murid mencari jawapan kepada
soalan dengan melengkapkan Nilai:
papan puzzle yang berisi kesungguhan
jawapan.
3 5

- 2 4

_______________

-
remedialedu.blogspot.com

Penutup Penutup Kognitif  Guru merumus mengenai apa


( 2 minit ) yang telah dipelajari pada hari
ini.
* Guru memberi
soalan tambahan
sebagai pengukuhan