Anda di halaman 1dari 1

Cop eT02

(Pindaan No.0 / 31 Disember 2008)


muka surat 1/1

TELAH KEMASKINI eT
(PENYATA PEMUNGUT)

Jenis penyata pemungut: (tandakan  di kotak yang berkenaan)

Penyata Pemungut Auto (Kew 305E)


Penyata Pemungut Manual (Kew 305E)
Penyata Pemungut Manual (Kew 305)
Penyata Pemungut Online (Kew 305E)
Penyata Pemungut Gantian
No. Pemungut Asal:________ Tarikh:______________

Tindakan Tandatangan Tarikh


Sedia
Perakuan I
Perakuan II
Batal