Anda di halaman 1dari 24

MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

IMAN KEPADA RASUL ALLAH

Oleh :
Juanda S.Ag
Guru SMKN 1 Pandeglang
 NABI : Lelaki pilihan Allah yang diberikan
wahyu untuk dirinya sahaja, tanpa disuruh
menyampaikan kepada orang lain.

 Rasul : Lelaki pilihan Allah yang diberikan


wahyu untuk dirinya dan disuruh untuk
menyampaikan kepada orang lain.
‫ون‬ ‫ن‬‫م‬ِ ‫ؤ‬‫الم‬ ‫و‬ ِ
‫ه‬ ِّ
‫ب‬ ‫ر‬
َّ ‫ن‬ ِ
‫م‬ ِ
‫يه‬ ‫ل‬
َ ِ
‫إ‬ ‫ل‬
َ ِ
‫ُنز‬‫أ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ِ
‫ب‬ ‫ل‬
ُ ‫و‬ ‫س‬ ‫الر‬
َّ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫ء‬
َ ُ ُ َ ِِ َ ُ َ َ َ

‫ق َب ْي َن‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫و‬ ِ
‫ه‬ ِ
‫ب‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫و‬ ِ
‫ه‬ ِ
‫ت‬ ‫ك‬ ِ
‫لئ‬ ‫م‬ ِ ِ ُّ
ِّ
ُ َُ َ ُ ُ َ ُ َِ ُ َ َ َ ِ ِ َ َ َ ٍ ‫ُك‬
‫و‬ ‫اهلل‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫ء‬ ‫ل‬
‫ط ْعَنا ُغ ْف َر َان َك َرَّبَنا‬ َ َ‫َحد ِّمن ُّر ُسله َوقَالُوا َسم ْعَنا َوأ‬ َ‫أ‬
) 285 : ‫ير (البقرة‬ ‫ص‬ ِ ‫وإِ لَ ْي َك اْلم‬

ُ َ
Rasul telah beriman kpd Al-Quran yg diturunkan kpdnya
َ
drpd Tuhannya. Demikian pula orang yg beriman, semua
beriman kpd Allah & malaikatNya, kitabNya & rasulNya.
(Mereka mengatakan) : “Kami tidak membezakan
seseorang pun (dengan yang lain) drpd rasulNya.” Dan
mereka mengatakan ; “Kami mendengar & kami taat.”
Mereka berdoa ; “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan
kepada Engkau tempat kami kembali.”
 Rasul adalah utusan Allah. Oleh itu mentaati
Rasul bererti mentaati perintah Allah. Begitu
sebaliknya.
 Setiap mukmin wajib mentaati perintah rasul
dan meninggalkan larangannya.
 Orang yang tidak mentaati perintah rasul bererti
dia tidak beriman kepada rasul. Orang tidak
beriman kepada rasul bererti dia tidak beriman
kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah
balasannya akan masuk ke dalam neraka.
CIRI-CIRI ORANG YANG
BERIMAN DENGAN AJARAN
RASUL
1. Yakin bahawa ajaran Rasul adalah benar.
2. Mentaati semua perintah Rasul &
meninggalkan segala larangannya.
3. Mencontohi akhlak, peribadi Rasul.
4. Menjadi ajaran Rasul sebagai rujukan
utama.
5. Sentiasa memuliakan Rasul.
a. Menyeru manusia mentauhidkan Allah.
b. Membawa ajaran agama yg benar & diredai
Allah ; iaitu Islam.
c. Memberi petunjuk & rahmat kpd orang
beriman.
d. Menyampaikan wahyu Allah kpd manusia.
e. Menyampaikan berita gembira & amaran.
f. Menjelaskan perkara yang menjadi
perselisihan manusia.
g. Memberi tunjuk ajar & contoh akhlak terpuji.
1. Adam. 2. Idris. 3. Nuh. 4. Hud.
5. Salleh. 6. Ibrahim. 7. Lut. 8. Ismail.
9. Ishak. 10. Yaakob. 11. Yusuf.
12. Ayub. 13. Zulkifli. 14. Syuib.
15. Musa. 16. Harun. 17. Daud.
18. Sulaiman. 19. Ilyas. 20. Ilyasak.
21. Yunus. 22. Zakaria. 23. Yahya.
24. Isa. 25. Muhammad saw.
RASUL ULUL AZMI
 Pengertian : Rasul-rasul yang
tinggi tahap ketabahan,
kecekalan dan kesabarannya
serta banyak menghadapi ujian
, tentangan dan penderitaan
ketika menyeru manusia
kepada agama Allah swt.
RASUL ULUL AZMI

 NABI MUHAMMAD SAW


 NABI NOH A.S

 NABI IBRAHIM A.S

 NABI MUSA A.S

 NABI ISA A.S


RASUL ULUL AZMI
 NABI MUHAMMAD
SAW :

 Menerima
tentangan daripada
kafir Quraisy dan
keluarga sendiri
sehingga sampai ke
peringkat hendak
dibunuh.
RASUL ULUL AZMI
 NABI NUH A.S :

 Menerima tentangan
hebat daripada
kaumnya termasuk
anak dan isterinya.
Allah tenggelamkan
penentangnya
dengan banjir besar.
RASUL ULUL AZMI
 NABI IBRAHIM
A.S :
 Ditentang oleh kaum
dan ayahnya.
Baginda dibakar
hidup-hidup oleh
Raja Namrud tetapi
terselamat.
RASUL ULUL AZMI
 NABI MUSA A.S :
 Menerima tentangan
daripada kaumnya
dan Raja Firaun.
Baginda terselamat
daripada buruan
Firaun dan
tenteranya.
RASUL ULUL AZMI
 NABI ISA A.S :
 Menerima tentangan
hebat daripada
kaum Bani Israil.
Baginda diburu
untuk dibunuh tetapi
terselamat. Allah
SWT mengangkat
baginda ke langit.
SIFAT-SIFAT RASUL
SIFAT-SIFAT RASUL

SIFAT WAJIB SIFAT MUSTAHIL SIFAT HARUS

HARUS bagi Rasul bersifat


Seperti manusia biasa spt :
1. Siddiq (benar) 1. Kizbun (pembohong) Makan, minum, sakit dll.
2. Amanah (jujur) 2. Khianat (pecah amanah) TIDAK ADA sifat-sifat yang
3. Tabligh (menyampaikan) 3. Kitman (menyembunyi) Boleh menjatuhkan martabat
4. Fatanah (bijaksana) 4. Baladah (bodoh) Kerasulannya spt gila, sakit
Kusta dan melakukan
Maksiat.
CIRI-CIRI KEPIMPINAN RASUL

Berakhlak
Beriman Mulia
Taat kpd
Dan
Allah
Bertaqwa

Amanah
Berdakwah
Dan
Dgn
Tanggung
Hikmah
jawab CIRI-CIRI
KEPIMPINAN
& Al-Quran RASUL Sabar
Hadith Dan
Rujukan Tabah
utama
Utamakan Amal
Islam Makruf
Drpd Nahi
Diri Bijaksana Mungkar
KESAN BERIMAN KEPADA RASUL

KESAN BERIMAN KEPADA RASUL

KEPADA KEPADA KEPADA KEPADA


DIRI KELUARGA MASYARAKAT NEGARA

1. Akan suci aqidah.


2. Yakin kpd Allah
1. Kukuh keluarga. 1. Hidup aman. 1. Negara aman
3. Berakhlak mulia.
2. Berkasih sayang 2. Tiada kemungkaran 2. Negara maju
4. Taat kpd Allah
3. Hormat menghormati 3. Masyarakat bahagia
5. Dapat hidayah 3. Dapat rahmat
4. Tolong menolong 4. Kegiatan berfaedah
6. Cinta ilmu 4. Rakyat berpadu
5. Amal cara Islam 5. Masjid berfungsi
7. Beramanah 5. Tiada kejahatan
6. Dapat keredaan 6. Amar makruf
8. Kuat beribadah
7. Keluarga bahagia 7. Nahi mungkar 6. Islam tertegak
9. Buat kebaikan
AKIBAT MENOLAK SUNNAH RASUL

AKIBAT MENOLAK SUNNAH RASUL

KEPADA DIRI MASYARAKAT & NEGARA

1. Batal Aqidah. 1. Maksiat berleluasa.


2. Masuk neraka jahanam. 2. Banyak kes-kes jenayah.
3. Amal kebajikan jadi sia-sia. 3. Kezaliman berlaku.
4. Kehidupan tidak tenteram. 4. Masyarakat @ negara mundur.
5. Mudah melakukan maksiat. 5. Khurafat menjadi amalan.
6. Tiada dapat hidayah. 6. Dimurkai Allah.
7. Dapat Dosa besar. 7. Negara tidak aman.
RASUL BERSIFAT MAKSUM
 MAKSUM BERMAKSUD :  SEBAB RASUL PERLU
Rasul-rasul terpelihara BERSIFAT MAKSUM :
daripada melakukan dosa
sama ada dosa kecil atau 1. Untuk menjamin
dosa besar. kewibawaannya sebagai
manusia pilihan Allah.
 Sekiranya Rasul tidak bersifat 2. Rasul menjadi contoh teladan
maksum, iaitu melakukan dosa terbaik kepada manusia dari
seperti manusia lain atau segi akhlak, percakapan dan
mereka melakukan perkara tingkahlaku.
yang boleh menjatuhkan 3. Rasul diutuskan dengan
martabatnya sudah pasti orang tanggungjawab yang sangat
ramai tidak percaya dengan besar dan mulia untuk
ajarannya. menyampaikan ajaran dan
hukum-hukum Allah SWT.
MUKJIZAT RASUL
 MUKJIZAT BERMAKSUD : Perkara luar biasa yang
dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul dan
tidak dapat ditandingi oleh manusia.

BAGIAN MUKJIZAT

MUKJIZAT HISSI MUKJIZAT MAKNAWI

Mukjizat yang dapat dilihat dan dirasai Mukjizat yang tidak dapat dilihat dan dirasai
oleh pancaindera, seperti mukjizat oleh pancaindera tetapi memerlukan fikiran
Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. yang tajam Seperti Al-Quran
TUJUAN RASUL DIKURNIAKAN
MUKJIZAT

1. Untuk membuktikan kepada orang ramai bahwa dirinya


adalah Rasul atau Nabi pilihan Allah SWT.

2. Menjadi bukti bahawa ajaran yang disampaikan adalah


benar.

3. Menyakinkan kepada orang ramai dengan ajaran yang


disampaikan oleh rasul-rasul.

4. Mengukuh dan memantapkan orang yang telah


menerima ajaran Rasul.
PERKARA LUAR BIASA YANG LAIN
DARI MUKJIZAT
 KERAMAT :  MA’UNAH :
Perkara luar biasa yang Pertolongan Allah SWT kepada
dikurniakan Allah SWT kepada orang yang tidak jelas
wali Allah atau orang soleh keadaannya sama ada baik
kerana taat dan tekunnya
atau jahat.
melaksanakan perintah Allah
dan menjauhi perkara mungkar.
Contohnya : Saidina Omar Al-
Khattab ketika berkhutbah
ditunjukkan keadaan tentera
 IRHAS :
Islam sedang dikepung oleh Tanda permulaan kerasulan
tentera musuh, lantas beliau seperti awan melindungi
berkata “Naiklah ke atas bukit”. Rasulullah SAW daripada
Kata-kata ini didengar dan cahaya panas sebelum
dipatuhi oleh tentera Islam.
dilantik menjadi rasul.
PERKARA LUAR BIASA SELAIN
DARI MUKJIZAT
 SIHIR :
Perkara luar biasa dilakukan dengan cara mempelajari
sebab musababnya seperti menggunakan tangkal, jampi
dan lainnya. Ia dapat ditandingi dan dikalahkan oleh
orang yang mengetahui cara-cara mengalahkannya.

 ISTIDRAJ :
Sebagai pendorong kepada orang-orang yang fasiq supaya
bertambah lagi kefasiqannya.
ALHAMDULILLAH…