Anda di halaman 1dari 2

DIDIK HIBUR DALAM PENDIDIKAN BAHASA

MELAYU

PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU


DIDIK HIBUR
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 5
Masa : 12.30 – 1.30 (1 Jam)
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 2.1 Bercerita dengan mengemukakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan jelas.
Aras 3
i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan
yang sesuai.
Fokus Sampingan : 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk
Aras 2
i. Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat
Aspek Didik Hibur : Lakonan

Tajuk Pelajaran : Si Gembala Kambing

Objektif pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


i. Bercerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan dalam bentuk
persembahan boneka Si Gembala Kambing.
ii. Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat
berdasarkan ayat yang terdapat dalam cerita.

Langkah/masa Isi Pelajaran Pengajaran dan pembelajaran Catatan


Induksi set Si Mamat Malas Mandi Murid menonton persembahan
(5 minit) boneka.
Murid bersoal jawab tentang
persembahan boneka
Langkah 1 Cerita Si Gembala Kambing 1. Guru mengedarkan teks cerita
(8 minit) kepada murid.
2. Murid membuat bacaan akaliah
untuk menghayati cerita.
3. Guru dengan murid bersoal
jawab tentang cerita yang
DIDIK HIBUR DALAM PENDIDIKAN BAHASA
MELAYU

dibaca.
Langkah 2 1. Guru membuat contoh 1. Murid perlu
(17 minit) bercerita menggunakan boneka menyediakan
Si Gembala Kambing. dialog sendiri
2. Murid diminta membuat latihan berdasarkan teks
secara kumpulan. cerita.
2. Boneka telah
sedia ada dan ada
iringan muzik latar.
Langkah 3 1. Murid membuat persembahan Persembahan
(15 minit) bercerita menggunakan boneka. kumpulan dibuat
2. Guru membuat ulasan dalam bentuk
persembahan kumpulan. pertandingan.
Langkah 4 1. Binaan ayat tunggal 3. Guru membuat contoh ayat
(10 minit) 2. Contoh/panduan tunggal yang diluaskan subjek
peluasan subjek dan dan poredikat daripada cerita
predikat pada ayat tersebut.
tunggal. 4. Murid membina tiga ayat yang
mengalami perluasan subjek
dan predikat.
Penutup Nilai murni Sumbang saran nilai murni daripada Digalakkan
(5 minit) cerita Si Gembala Kambing. menyatakan nilai
menggunakan boneka.