Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI

TINGKATAN : 3C
TARIKH : 1 APRIL 2008
HARI : SELASA
TEMA :Kemahiran Geografi/ Graf
TAJUK :Graf bar majmuk

HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :-


(i)menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual
(ii)melukis dan melengkapkan graf bar majmuk

PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN : Aplikasi(KB), Logikal Matematik(KP)

PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME : Berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi di negara


malaysia

LANGKAH AKTIVITI CATATAN


Set Induksi
Langkah 1 Menyusun maklumat dan data dalam jadual Bil PEKERJAAN LELAKI PEREMPUAN
PEKERJAAN PENDUDUK MENGIKUT 1
JANTINA 2
3
Jumlah
Langkah 2 Melukis graf bar majmuk berdasarkan Langkah
maklumat 1. bina paksi x dan paksi y
2. tentukan skala paksi dengan melihat angka
dalam jadual
3. memindahkan maklumat ke dalam graf
4. melengkapkan graf dengan tajuk dan sub tajuk
penutup Peringatan- graf penting dalam kerja kursus
Geografi anda

REFLEKSI
RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI

TINGKATAN : 3A, 3C
TARIKH : 11 APRIL 2008
HARI : JUMAAT

TAJUK :Pemantauan kerja kursus

HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :-


(i)menyusun maklumat dan data yang betul
(ii)menghuraikan maklumat yang diperoleh dengan cara yang betul

PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN : Aplikasi(KB), Logikal Matematik(KP)

PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME : Berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi di negara


malaysia

Aktiviti
1. Murid mengeluarkan buku catatan tentang maklumat kajian geografi tempatan
2. Cara menghuraikan maklumat oleh guru
3. menyusun maklumat mengikut format yang betul
4. sesi soal jawab umum

REFLEKSI

3A

3C
RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI

TINGKATAN : 3E, 3C
TARIKH : 31 MAC 2010
HARI : SELASA
TEMA :Kemahiran Geografi
TAJUK :mentafsir graf/carta/rajah/

HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :-


(i)membaca graf, carta dan rajah dengan betul
(ii)menjawab soalan berdasarkan rajah ,carta dan rajah.
(iii) Mentafsir graf, carta dan rajah

PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN :merumus(KB), interpersonal(KP)

PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME : Bangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi di Malaysia

LANGKAH AKTIVITI CATATAN


Set Induksi Simbol jalan raya
Langkah 1 -murid melihat graf, dan membuat satu
soalan tentang graf
Langkah 2 soaljawab
Langkah 3 Soaljawab carta paid an rajah
Langkah 4 latihan
penutup Penekanan bagaimana ia ditanya dalam Pmr

REFLEKSI
RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI

TINGKATAN : 3C
TARIKH : 4 APRIL 2008
HARI :KHAMIS
TEMA :Kemahiran Geografi/ carta
TAJUK :carta pai

HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :-


(i)melukis dan melengkapkan carta pai
(iii)menjawab soalan secara lisan berdasarkan carta pai

PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN : BCB, Logikal Matematik(KP),

PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME : Bangga dengan kepelbagaian komposisi penduduk negara malaysia

LANGKAH AKTIVITI CATATAN


Set Induksi Guru bertanya tentang bentuk-bentuk graf
Langkah 1 Perbingan tentang jadual berdasarkan boring kaji
selidik
Langkah 2 Murid menyiapkan carta pai dengan bantuan guru
penutup Peringatan kepada murid
Carta pai penting dalam penghasilan kerja kursus

REFLEKSI
RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI

TINGKATAN : 3A,
TARIKH : 3 APRIL 2007
HARI : KHAMIS
TEMA :Kemahiran Geografi/rajah
TAJUK :Rajah

HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :-


(i)melukis dan melengkapkan rajah aliran
(ii)membaca rajah aliran
(iii)mentafsir dan merumus rajah aliran

PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN : Visual ruang (KP), konteksual

PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME : Bangga dengan pelbagaian aktiviti ekonomi di Malaysia

LANGKAH AKTIVITI CATATAN


Set Induksi Murid meramal gambar yg berikutnya dalam Proses tanam padi/ lada
rajah aliran.
Langkah 1 Murid membaca buku teks tentang rajah
aliran
Murid bersoal jawab
Langkah 2 Murid mengumpul maklumat tentang tajuk
Langkah 3 Murid membina rajah aliran
penutup Rumusan pelajaran

REFLEKSI
RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI

TINGKATAN : 3A, 3C
TARIKH : 11 APRIL 2008
HARI : ISNIN
TEMA :PEMANTAUAN KERJA KURSUS GEOGRAFI 2007
TAJUK :TEKNIK MEMBUAT DAPATAN KAJIAN

HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :-


(i)membuat bahagian dapatan kajian dengan betul.

PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN : Visual ruang (KP), konteksual

PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME : Bangga dengan pelbagaian aktiviti ekonomi di Malaysia

AKTIVITI
1. MELIHAT PERKEMBANGAN KERJA KURUSU MURID
2. MENERANGKAN CARA MENGHURAIKAN DATA-DATA TERKUMPUL.

REFLEKSI

3A

3C