Anda di halaman 1dari 2

CABARAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA(IKS)

TEMPATAN

PENDAHULUAN...
Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) merupakan segmen
keusahawanan yang diwujudkan untuk memajukan
industry berasaskan perniagaan sedari peringkat
bawahan.Kementerian Pertanian dan Industri asas tani
telah menjadi tulang belakang dalam menyediakan
keperluan kewangan dan latihan kepada usahawan
muda yang ingin menceburkan diri dalam bidang
perniagaan.Hal tersebut selaras dengan matlamat
kerajaan untuk meningkatkan ekuiti golongan muda
dalam pecahan keluaran Negara kasar (KNK) yang
menjadi penanda aras dalam memperkasa ekonomi
Negara.IKS diyakini berupaya melonjakkan pendapatan
per kapita penduduk luar Bandar dan menjadi teras
kepada usaha kerajaan untuk menghapuskan golongan
miskin tegar menjelang tahun 2020.Dalam pada
itu,untuk merungkai cabaran IKS tempatan,saya telah
menebual 20 orang responden yang merupakan ahli
IKS yang berpengalaman.
1.1 CABARAN-CABARAN IKS
Persaingan dengan kwngremetrat
• Lazimnya keberhasilan sesuatu cabang
perniagaan ditentukan oleh modal yang
dimiliki oleh IKS tersbut.Syarikat kongremetrat
berupaya menyediakan pilihan yang banyak
kepada pengguna.Seperti Syarikat
Giant,Tesco,Mydin(kongremetrat) sudah
pastinya menjadi pilihan pengguna berbelanja
berbanding kedai runcit IKS.