Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (TAHUN 4, 5, 6

)
Ahmed Dick Chong

Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Sivik
‡ Tahun 4 ‡ Tahun 5 ‡ Tahun 6

Tema / Tajuk (tahun 4)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran

Sayangi Diri
a. Mengenali diri - Kekuatan dan kelemahan - Cara mengukuhkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan diri b. Pengurusan diri - Kesihatan - Penampilan diri

HASIL PEMBELAJARAN
i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menyumbang ke arah pembangunan watak yang mulia ii. Menguruskan diri secara bertanggungjawab iii. Mengamalkan gaya hidup sihat iv. Menunjukkan keyakinan dan keupayaan mengembangkan potensi diri v. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri

Membuat portfolio tentang diri dan cita-cita ii.CADANGAN AKTIVITI i. Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersamasama rakan iii. Berbincang dengan rakan tentang: ‡ ‡ kekuatan diri dan cara mengguna kekuatan untuk kejayaan masa depan kelemahan diri dan cara mengatasi iv. Membuat simulasi/demonstrasi tentang cara mengurus diri .

Mengenali keluarga sendiri .SAYANGI KELUARGA a.Keluarga kembangan .Keluarga asas .

Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga .HASIL PEMBELAJARAN i. Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga iii. Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iv. Mengenal pasti latar belakang anggotakeluarga ii.

Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad. Membuat catatan harian tentang kehidupan keluarga dan berkongsi dengan rakan iii. Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga iv.CADANGAN AKTIVITI i.ucapan/album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga . Menyediakan carta tentang salasilah keluarga ii.

Interaksi dengan komuniti sekolah .HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT a. . ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). guru.Murid dengan rakan. kakitangan sekolah. pekerja kantin dan pelawat sekolah.

Menerima dan menghormati perbezaan kebolehan dan pendapat di kalangan komuniti sekolah . Memberi sumbangan dalam membina sekolah penyayang iv. Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan komuniti sekolah ii.HASIL PEMBELAJARAN i. Berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab iii.

Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan sekolah Menghasilkan peraturan kelas Menulis karangan tentang kepentingan persahabatan Menemu bual guru/pekerja sekolah untuk mendapatkan maklumat tentang tugas dan tanggungjawab mereka Melakonkan cara berinteraksi dengan pelawat sekolah . v.CADANGAN AKTIVITI i. iv. ii. iii.

Adab makan . Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia . Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia .Makanan b.Pakaian .Adab berinteraksi .KENALI BUDAYA MALAYSIA a.

Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain . Mengapresiasi warisan budaya sendiri v. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia vi. Menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan kepentingannya iii. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia ii.HASIL PEMBELAJARAN i. Hidup bersama-sama dalam masyarakat berbilang kaum iv.

CADANGAN AKTIVITI i. iv. v. ii. iii. Mempamerkan pakaian dan makanan pelbagai budaya di Malaysia Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum Mereka pakaian nasional yang menggabungkan ciri-ciri pakaian pelbagai budaya Malaysia Mendemonstrasikan adab makan masyarakat Malaysia Menyenarai dan melafazkan kata-kata hormat dalam bahasa ibunda pelbagai kaum .

ii. iv. Lokasi Negeri-negeri yang membentuk Malaysia Pusat pentadbiran Penduduk Rukun Negara Jalur Gemilang Lagu Negaraku Jata Negara Bahasa kebangsaan Bunga kebangsaan b) Berbangga dengan identiti negara . iii. iv. vi. v.MALAYSIA NEGARAKU a) Kenali Malaysia i. ii. i. iii. v.

HASIL PEMBELAJARAN i. Memberi sumbangan kepada negara iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada Malaysia iv. Menjelaskan kepentingan identiti negara ii. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur .

kedudukan geografi pemimpin negeri lambang dan identiti negeri taburan penduduk tempat tarikan pelancong iv. iv.CADANGAN AKTIVITI i. Mengambil bahagian dalam sambutan hari kebesaran negara di peringkat sekolah . ii. Menyediakan poster dan brosur tentang keunikan Malaysia iii. v. Menyediakan laporan secara berkumpulan tentang negeri-negeri di Malaysia daripada aspek: i. iii. Melukis poster bertemakan Hari Kebangsaan ii.

SEDIA HADAPI CABARAN a. d. c. b. Tingkah laku sosial yang baik Kemahiran belajar Kreativiti Daya saing Kemahiran teknologi . e. Membina budaya cemerlang untuk masa depan a.

Menghargai budaya cemerlang dalam kehidupan dan berusaha meningkatkannya untuk masa depan . Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii. Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii.HASIL PEMBELAJARAN i.

Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut: ‡ ‡ ‡ tingkah laku sosial yang sihat tabiat belajar yang baik budaya saing yang positif . Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid ii.CADANGAN AKTIVITI i. Mereka cipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan iii.

TEMA/TAJUK (TAHUN 5) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran .

SAYANGI DIRI i. Disiplin diri ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Budi pekerti Adab Peraturan Di rumah Di sekolah ii. Pengurusan masa .

HASIL PEMBELAJARAN i. v. ii. vi. iii. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri Menghuraikan kepentingan dan menguruskan masa Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di rumah dan di sekolah Berdisiplin dan mempunyai integriti diri Menghargai masa . iv.

Melakonkan cara memberi maklum balas positif secara lisan dan perlakuan ii. Berkongsi maklumat tentang disiplin diri dengan sahabat pena iii.CADANGAN AKTIVITI i. Membuat jadual aktiviti harian .

SAYANGI KELUARGA i. Hubungan keluarga kembangan . Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ii.

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ‡ Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ‡ Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota keluarga ‡ Menjalin hubungan yang erat dengan anggota keluarga ‡ Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga ‡ Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga .

bapa dan anak ‡ Main peranan tentang konflik dalam keluarga dan cara mengatasi konflik tersebut.CADANGAN AKTIVITI ‡ Menghasilkan peta minda cara menjaga warga tua/kurang berupaya dalam keluarga ‡ Menyenaraikan peraturan untuk menjaga keselamatan di rumah ‡ Menulis senarai aktiviti harian ibu dan bapa dan membincangkan peranan dan tanggungjawab mereka ‡ Membincangkan hubungan yang sihat antara ibu. .

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT 1. Aktiviti kejiranan Gotong royong Rumah terbuka Sukaneka Riadah . ‡ ‡ ‡ ‡ Semangat kejiranan Hidup berharmoni dengan jiran Mengenali keluarga jiran Memahami cara hidup jiran Menghormati agama dan budaya jiran Menganggap jiran seperti keluarga sendiri b. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1.

v.HASIL PEMBELAJARAN i. vi. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk di kalangan anggota masyarakat Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan negara Menyertai aktiviti masyarakat setempat Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat Menghormati jiran tetangga Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat . iii. ii. iv.

CADANGAN AKTIVITI ‡ Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan tempat tinggal ‡ Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat. rekreasi dan kawasan tempat tinggal ‡ Mencadangkan aktiviti hari keluarga di kawasan tempat tinggal ‡ Menghasilkan pelan kawasan tempat tinggal .

Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia ‡ ‡ Adab berpakaian Adab menziarah .KENALI BUDAYA MALAYSIA a) Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia ‡ ‡ Seni tari dan muzik Bahasa dan dialek b) b.

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat ‡ Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya ‡ Mengamalkan adab sosial warisan budaya Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia ‡ Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain .

CADANGAN AKTIVITI ‡ Menghasilkan peta asal usul seni tari dan alat muzik mengikut negeri ‡ Mempelajari dan mengadakan persembahan tarian pelbagai kaum ‡ Memainkan lagu dengan menggunakan alat muzik pelbagai kaum ‡ Melakonkan adab sosial pelbagai kaum .

MALAYSIA NEGARAKU a) Kenali sistem pemerintahan b) kerajaan Malaysia ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Maksud kerajaan Peranan kerajaan Peranan rakyat sebagai warganegara .DYMM Seri Paduka Baginda Yang di.Menteri Besar/Ketua Menteri .Sultan/Raja/Yang Dipertuan Besar/Tuan Yang Terutama .Perdana Menteri .Pertuan Agong .Wakil Rakyat .Penghulu/Ketua Masyarakat c) Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan .

HASIL PEMBELAJARAN a) Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara b) Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia c) Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara d) Memberi sumbangan kepada pembangunan negara e) Menghormati pemimpin negara f) Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara g) Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada raja dan negara .

CADANGAN AKTIVITI a) Membuat carta organisasi tentang menteri.menteri dalam kabinet Malaysia b) Menulis artikel kepada akhbar untuk melahirkan rasa bangga/memberi cadangan untuk meningkatkan kualiti hidup/mengucapkan terima kasih kepada kerajaan c) Menjalankan simulasi proses pilihan raya: .pengumuman pemenang .ucapan calon yang menang .kempen .mengundi .mengira undi .penamaan calon .

Usaha meneruskan kecemerlangan .SEDIA HADAPI CABARAN i.Kerohanian dan keimanan .Pertuturan dan tingkah laku yang mulia .Ketahanan diri .Kecerdasan emosi (EQ) dan intelek (IQ) . Ciri-ciri peribadi terpuji .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ‡ Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri ‡ Membina ketahanan diri untuk menghadapi cabaran ‡ Membentuk sahsiah dan emosi yang positif ‡ Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji .

tekanan keluarga b) Menghasilkan wawasan sendiri tentang pencapaian masa depan c) Membincangkan kepentingan pegangan ajaran agama dalam menghadapi cabaran masa depan . contohnya: .takut menghadapi cabaran .CADANGAN AKTIVITI a) Melakonkan aktiviti penyelesaian masalah.masalah pembelajaran .konflik dengan rakan .

Tema / Tajuk (TAHUN 6) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran .

Hak dan tanggungjawabkanak-kanak .Perkembangan .Kehidupan .Penyertaan .Perlindungan .SAYANGI DIRI a.

i.HASIL PEMBELAJARAN i. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iv. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak. ii. . Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menghargai hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iii.

iii. Menghasilkan poster bertemakan hak kanak-kanak. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dengan rakan. Mengadakan aktiviti sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di rumah dan di sekolah. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang isu kanakkanak dan menghasilkan buku skrap. . ii. v.CADANGAN AKTIVITI i. Mendeklamasikan puisi yang bertemakan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iv.

Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan .SAYANGI KELUARGA i.Kepercayaan .Agama .

Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Menghormati anggota keluarga. Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. ii. . iv. iii.HASIL PEMBELAJARAN i.

Menghasilkan lukisan bertemakan kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama. Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan tentang keharmonian keluarga. ii. Melakonkan cara menghormati anggota keluarga. Menulis surat atau e-mail kepada keluarga untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka.CADANGAN AKTIVITI i. . v. iv. iii. Membincangkan ciri-ciri keluarga harmoni.

Peranan agensi tempatan .HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT i.Kawasan persekitaran iii.Majlis Daerah .Bomba dan Penyelamat .Harta benda sekolah . Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran .Kawasan sekolah . Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran .Rukun Tetangga .Kemudahan awam ii.

Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran. ii. Menjaga kemudahan awam dan persekitaran. v. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. viii. vi. Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. Menghargai peranan agensi tempatan. iii. Menghargai harta benda sekolah dan kemudahan awam. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. . iv. Menjelaskan peranan agensi tempatan. ix. vii.HASIL PEMBELAJARAN i.

sekolah. ii. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat.kawasan tempat tinggal murid. . Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah. Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran: . Menemu bual anggota Bomba dan Penyelamat atau Majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. iii. . Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat. iv.CADANGAN AKTIVITI i. v.

Adat resam .Perayaan ii.Agama dan kepercayaan .Sekolah . Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia .Keluarga .KENALI BUDAYA MALAYSIA i. Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia .Diri .

v. Menghormati amalan budaya kaum lain. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. iv. vii. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. . Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia. ii. viii. vi. Menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. iii. Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.HASIL PEMBELAJARAN i.

iv. iii. Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan. v.CADANGAN AKTIVITI i. Mengunjungi rumah guru. . rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum dan menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang diamalkan. Membincangkan kepentingan perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia. Menganjur dan meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas. Membuat lawatan ke muzium atau tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumat tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. ii.

tokoh kebanggaan negara i. Kemerdekaan 1957 ii. Keharmonian dan keselamatan negara . Perpaduan rakyat iii. Semangat patriotik ii. Pembentukan Malaysia 1963 b) Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan i.MALAYSIA NEGARAKU a) Perjuangan tokoh.

Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara. iii. Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan. vi. Berbangga dengan kemerdekaan negara.HASIL PEMBELAJARAN i. . Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. v. ii. Mengamalkan tingkah laku patriotik. iv.

Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kemerdekaan negara dan membincangkannya. Membuat kajian biografi dan sumbangan pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan negara. v. Mencipta puisi atau lirik lagu patriotik.CADANGAN AKTIVITI i. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang kemerdekaan negara . iv. ii. iii. Mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan di kelas atau sekolah.

Menjauhi gejala sosial Ponteng Vandalisme Buli Gaya hidup sihat .SEDIA HADAPI CABARAN a. Hidup sihat dan cergas .

iv. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. . Menghuraikan gaya hidup sihat. Mengamalkan gaya hidup sihat. Menghargai gaya hidup sihat. ii. iii. v.HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepentingan ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial.

v. ii. Menemu bual guru disiplin atau kaunseling atau Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid tentang gejala sosial di sekolah. Menghasilkan buku panduan tentang keselamatan diri. Mengadakan ceramah berkaitan pendidikan kesihatan atau akil baligh atau keselamatan diri. Menghasilkan poster bertemakan gaya hidup sihat. . iii. Main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. iv.CADANGAN AKTIVITI i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful