Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (TAHUN 4, 5, 6

)
Ahmed Dick Chong

Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Sivik
‡ Tahun 4 ‡ Tahun 5 ‡ Tahun 6

Tema / Tajuk (tahun 4)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran

Sayangi Diri
a. Mengenali diri - Kekuatan dan kelemahan - Cara mengukuhkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan diri b. Pengurusan diri - Kesihatan - Penampilan diri

HASIL PEMBELAJARAN
i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menyumbang ke arah pembangunan watak yang mulia ii. Menguruskan diri secara bertanggungjawab iii. Mengamalkan gaya hidup sihat iv. Menunjukkan keyakinan dan keupayaan mengembangkan potensi diri v. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri

CADANGAN AKTIVITI i. Membuat portfolio tentang diri dan cita-cita ii. Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersamasama rakan iii. Membuat simulasi/demonstrasi tentang cara mengurus diri . Berbincang dengan rakan tentang: ‡ ‡ kekuatan diri dan cara mengguna kekuatan untuk kejayaan masa depan kelemahan diri dan cara mengatasi iv.

SAYANGI KELUARGA a.Keluarga asas . Mengenali keluarga sendiri .Keluarga kembangan .

Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iv. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga . Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga iii.HASIL PEMBELAJARAN i. Mengenal pasti latar belakang anggotakeluarga ii.

Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad. Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga iv. Membuat catatan harian tentang kehidupan keluarga dan berkongsi dengan rakan iii. Menyediakan carta tentang salasilah keluarga ii.CADANGAN AKTIVITI i.ucapan/album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga .

pekerja kantin dan pelawat sekolah. kakitangan sekolah. guru. Interaksi dengan komuniti sekolah .HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT a.Murid dengan rakan. ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). .

HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan komuniti sekolah ii. Berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab iii. Menerima dan menghormati perbezaan kebolehan dan pendapat di kalangan komuniti sekolah . Memberi sumbangan dalam membina sekolah penyayang iv.

v. ii.CADANGAN AKTIVITI i. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan sekolah Menghasilkan peraturan kelas Menulis karangan tentang kepentingan persahabatan Menemu bual guru/pekerja sekolah untuk mendapatkan maklumat tentang tugas dan tanggungjawab mereka Melakonkan cara berinteraksi dengan pelawat sekolah . iv. iii.

Adab makan . Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia . Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia .Makanan b.KENALI BUDAYA MALAYSIA a.Adab berinteraksi .Pakaian .

Menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan kepentingannya iii. Hidup bersama-sama dalam masyarakat berbilang kaum iv. Mengapresiasi warisan budaya sendiri v. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia vi.HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia ii. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain .

CADANGAN AKTIVITI i. iii. iv. Mempamerkan pakaian dan makanan pelbagai budaya di Malaysia Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum Mereka pakaian nasional yang menggabungkan ciri-ciri pakaian pelbagai budaya Malaysia Mendemonstrasikan adab makan masyarakat Malaysia Menyenarai dan melafazkan kata-kata hormat dalam bahasa ibunda pelbagai kaum . v. ii.

iii. vi. iv. ii. v.MALAYSIA NEGARAKU a) Kenali Malaysia i. ii. i. v. iv. iii. Lokasi Negeri-negeri yang membentuk Malaysia Pusat pentadbiran Penduduk Rukun Negara Jalur Gemilang Lagu Negaraku Jata Negara Bahasa kebangsaan Bunga kebangsaan b) Berbangga dengan identiti negara .

Memberi sumbangan kepada negara iii. Menjelaskan kepentingan identiti negara ii.HASIL PEMBELAJARAN i. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur . Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada Malaysia iv.

iv. ii. Menyediakan poster dan brosur tentang keunikan Malaysia iii. Mengambil bahagian dalam sambutan hari kebesaran negara di peringkat sekolah . v. kedudukan geografi pemimpin negeri lambang dan identiti negeri taburan penduduk tempat tarikan pelancong iv. Melukis poster bertemakan Hari Kebangsaan ii. iii. Menyediakan laporan secara berkumpulan tentang negeri-negeri di Malaysia daripada aspek: i.CADANGAN AKTIVITI i.

Membina budaya cemerlang untuk masa depan a. d.SEDIA HADAPI CABARAN a. Tingkah laku sosial yang baik Kemahiran belajar Kreativiti Daya saing Kemahiran teknologi . c. b. e.

Menghargai budaya cemerlang dalam kehidupan dan berusaha meningkatkannya untuk masa depan . Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii.HASIL PEMBELAJARAN i. Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii.

CADANGAN AKTIVITI i. Mereka cipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan iii. Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut: ‡ ‡ ‡ tingkah laku sosial yang sihat tabiat belajar yang baik budaya saing yang positif . Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid ii.

TEMA/TAJUK (TAHUN 5) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran .

Pengurusan masa . Disiplin diri ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Budi pekerti Adab Peraturan Di rumah Di sekolah ii.SAYANGI DIRI i.

ii. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri Menghuraikan kepentingan dan menguruskan masa Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di rumah dan di sekolah Berdisiplin dan mempunyai integriti diri Menghargai masa . iii. vi.HASIL PEMBELAJARAN i. v. iv.

Melakonkan cara memberi maklum balas positif secara lisan dan perlakuan ii. Berkongsi maklumat tentang disiplin diri dengan sahabat pena iii. Membuat jadual aktiviti harian .CADANGAN AKTIVITI i.

SAYANGI KELUARGA i. Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ii. Hubungan keluarga kembangan .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ‡ Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ‡ Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota keluarga ‡ Menjalin hubungan yang erat dengan anggota keluarga ‡ Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga ‡ Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga .

. bapa dan anak ‡ Main peranan tentang konflik dalam keluarga dan cara mengatasi konflik tersebut.CADANGAN AKTIVITI ‡ Menghasilkan peta minda cara menjaga warga tua/kurang berupaya dalam keluarga ‡ Menyenaraikan peraturan untuk menjaga keselamatan di rumah ‡ Menulis senarai aktiviti harian ibu dan bapa dan membincangkan peranan dan tanggungjawab mereka ‡ Membincangkan hubungan yang sihat antara ibu.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1. Aktiviti kejiranan Gotong royong Rumah terbuka Sukaneka Riadah .HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT 1. ‡ ‡ ‡ ‡ Semangat kejiranan Hidup berharmoni dengan jiran Mengenali keluarga jiran Memahami cara hidup jiran Menghormati agama dan budaya jiran Menganggap jiran seperti keluarga sendiri b.

ii. vi. iv. iii. v. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk di kalangan anggota masyarakat Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan negara Menyertai aktiviti masyarakat setempat Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat Menghormati jiran tetangga Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat .HASIL PEMBELAJARAN i.

rekreasi dan kawasan tempat tinggal ‡ Mencadangkan aktiviti hari keluarga di kawasan tempat tinggal ‡ Menghasilkan pelan kawasan tempat tinggal .CADANGAN AKTIVITI ‡ Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan tempat tinggal ‡ Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat.

KENALI BUDAYA MALAYSIA a) Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia ‡ ‡ Seni tari dan muzik Bahasa dan dialek b) b. Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia ‡ ‡ Adab berpakaian Adab menziarah .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat ‡ Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya ‡ Mengamalkan adab sosial warisan budaya Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia ‡ Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain .

CADANGAN AKTIVITI ‡ Menghasilkan peta asal usul seni tari dan alat muzik mengikut negeri ‡ Mempelajari dan mengadakan persembahan tarian pelbagai kaum ‡ Memainkan lagu dengan menggunakan alat muzik pelbagai kaum ‡ Melakonkan adab sosial pelbagai kaum .

Wakil Rakyat .MALAYSIA NEGARAKU a) Kenali sistem pemerintahan b) kerajaan Malaysia ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Maksud kerajaan Peranan kerajaan Peranan rakyat sebagai warganegara .Menteri Besar/Ketua Menteri .Sultan/Raja/Yang Dipertuan Besar/Tuan Yang Terutama .DYMM Seri Paduka Baginda Yang di.Penghulu/Ketua Masyarakat c) Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan .Perdana Menteri .Pertuan Agong .

HASIL PEMBELAJARAN a) Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara b) Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia c) Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara d) Memberi sumbangan kepada pembangunan negara e) Menghormati pemimpin negara f) Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara g) Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada raja dan negara .

ucapan calon yang menang .kempen .mengira undi .CADANGAN AKTIVITI a) Membuat carta organisasi tentang menteri.pengumuman pemenang .menteri dalam kabinet Malaysia b) Menulis artikel kepada akhbar untuk melahirkan rasa bangga/memberi cadangan untuk meningkatkan kualiti hidup/mengucapkan terima kasih kepada kerajaan c) Menjalankan simulasi proses pilihan raya: .mengundi .penamaan calon .

Kecerdasan emosi (EQ) dan intelek (IQ) .Ketahanan diri .Kerohanian dan keimanan .Usaha meneruskan kecemerlangan .SEDIA HADAPI CABARAN i.Pertuturan dan tingkah laku yang mulia . Ciri-ciri peribadi terpuji .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ‡ Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri ‡ Membina ketahanan diri untuk menghadapi cabaran ‡ Membentuk sahsiah dan emosi yang positif ‡ Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji .

tekanan keluarga b) Menghasilkan wawasan sendiri tentang pencapaian masa depan c) Membincangkan kepentingan pegangan ajaran agama dalam menghadapi cabaran masa depan .masalah pembelajaran .CADANGAN AKTIVITI a) Melakonkan aktiviti penyelesaian masalah.takut menghadapi cabaran . contohnya: .konflik dengan rakan .

Tema / Tajuk (TAHUN 6) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran .

Perlindungan .Perkembangan .Kehidupan .SAYANGI DIRI a. Hak dan tanggungjawabkanak-kanak .Penyertaan .

iv. iii.HASIL PEMBELAJARAN i. i. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak. . ii. Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menghargai hak dan tanggungjawab kanak-kanak.

CADANGAN AKTIVITI i. v. . ii. iv. Mengadakan aktiviti sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di rumah dan di sekolah. Mendeklamasikan puisi yang bertemakan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iii. Menghasilkan poster bertemakan hak kanak-kanak. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang isu kanakkanak dan menghasilkan buku skrap. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dengan rakan.

Agama .SAYANGI KELUARGA i. Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan .Kepercayaan .

. iv. ii. iii.HASIL PEMBELAJARAN i. Menghormati anggota keluarga. Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama.

ii. v. Melakonkan cara menghormati anggota keluarga.CADANGAN AKTIVITI i. iv. Membincangkan ciri-ciri keluarga harmoni. Menulis surat atau e-mail kepada keluarga untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. iii. . Menghasilkan lukisan bertemakan kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama. Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan tentang keharmonian keluarga.

Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran .HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT i.Kawasan sekolah .Kawasan persekitaran iii.Rukun Tetangga .Majlis Daerah .Bomba dan Penyelamat .Harta benda sekolah . Peranan agensi tempatan . Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran .Kemudahan awam ii.

iii. . ii. vi. iv. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran.HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. v. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran. vii. Menjaga kemudahan awam dan persekitaran. viii. Menjelaskan peranan agensi tempatan. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. ix. Menghargai harta benda sekolah dan kemudahan awam. Menghargai peranan agensi tempatan. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran.

sekolah. iii. v. Menemu bual anggota Bomba dan Penyelamat atau Majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. . ii. Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat. iv. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat. .kawasan tempat tinggal murid. Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran: . Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah.CADANGAN AKTIVITI i.

Perayaan ii.Keluarga . Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia .Agama dan kepercayaan .Adat resam .Diri . Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia .KENALI BUDAYA MALAYSIA i.Sekolah .

Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia. Menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. ii. viii. Menghormati amalan budaya kaum lain. iv. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. vi. vii. . Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia. v. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. iii.HASIL PEMBELAJARAN i.

iv. iii. Membuat lawatan ke muzium atau tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumat tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. . Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan. Menganjur dan meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas. ii. Mengunjungi rumah guru. v. rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum dan menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang diamalkan.CADANGAN AKTIVITI i. Membincangkan kepentingan perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia.

Pembentukan Malaysia 1963 b) Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan i. Perpaduan rakyat iii.tokoh kebanggaan negara i. Kemerdekaan 1957 ii. Keharmonian dan keselamatan negara .MALAYSIA NEGARAKU a) Perjuangan tokoh. Semangat patriotik ii.

Mengamalkan tingkah laku patriotik. Berbangga dengan kemerdekaan negara. ii. . v. Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia.HASIL PEMBELAJARAN i. iii. Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan. vi. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara. iv. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara.

CADANGAN AKTIVITI i. Membuat kajian biografi dan sumbangan pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan negara. iv. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kemerdekaan negara dan membincangkannya. ii. iii. v. Mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan di kelas atau sekolah. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang kemerdekaan negara . Mencipta puisi atau lirik lagu patriotik.

Hidup sihat dan cergas .Menjauhi gejala sosial Ponteng Vandalisme Buli Gaya hidup sihat .SEDIA HADAPI CABARAN a.

v. iv. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. Menghuraikan gaya hidup sihat. Menjelaskan kepentingan ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial.HASIL PEMBELAJARAN i. Menghargai gaya hidup sihat. . iii. ii. Mengamalkan gaya hidup sihat.

iv. Menghasilkan poster bertemakan gaya hidup sihat. iii. . ii. v. Mengadakan ceramah berkaitan pendidikan kesihatan atau akil baligh atau keselamatan diri. Menghasilkan buku panduan tentang keselamatan diri. Menemu bual guru disiplin atau kaunseling atau Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid tentang gejala sosial di sekolah. Main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan.CADANGAN AKTIVITI i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful