Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (TAHUN 4, 5, 6

)
Ahmed Dick Chong

Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Sivik
‡ Tahun 4 ‡ Tahun 5 ‡ Tahun 6

Tema / Tajuk (tahun 4)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran

Sayangi Diri
a. Mengenali diri - Kekuatan dan kelemahan - Cara mengukuhkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan diri b. Pengurusan diri - Kesihatan - Penampilan diri

HASIL PEMBELAJARAN
i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menyumbang ke arah pembangunan watak yang mulia ii. Menguruskan diri secara bertanggungjawab iii. Mengamalkan gaya hidup sihat iv. Menunjukkan keyakinan dan keupayaan mengembangkan potensi diri v. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri

Membuat simulasi/demonstrasi tentang cara mengurus diri . Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersamasama rakan iii. Membuat portfolio tentang diri dan cita-cita ii. Berbincang dengan rakan tentang: ‡ ‡ kekuatan diri dan cara mengguna kekuatan untuk kejayaan masa depan kelemahan diri dan cara mengatasi iv.CADANGAN AKTIVITI i.

Keluarga asas .SAYANGI KELUARGA a.Keluarga kembangan . Mengenali keluarga sendiri .

Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iv. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga . Mengenal pasti latar belakang anggotakeluarga ii. Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga iii.HASIL PEMBELAJARAN i.

Menyediakan carta tentang salasilah keluarga ii. Membuat catatan harian tentang kehidupan keluarga dan berkongsi dengan rakan iii. Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga iv. Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad.CADANGAN AKTIVITI i.ucapan/album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga .

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT a. ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).Murid dengan rakan. pekerja kantin dan pelawat sekolah. Interaksi dengan komuniti sekolah . . kakitangan sekolah. guru.

Menerima dan menghormati perbezaan kebolehan dan pendapat di kalangan komuniti sekolah . Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan komuniti sekolah ii. Berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab iii. Memberi sumbangan dalam membina sekolah penyayang iv.HASIL PEMBELAJARAN i.

iv.CADANGAN AKTIVITI i. iii. ii. v. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan sekolah Menghasilkan peraturan kelas Menulis karangan tentang kepentingan persahabatan Menemu bual guru/pekerja sekolah untuk mendapatkan maklumat tentang tugas dan tanggungjawab mereka Melakonkan cara berinteraksi dengan pelawat sekolah .

Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia .Makanan b.Adab berinteraksi . Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia .Adab makan .KENALI BUDAYA MALAYSIA a.Pakaian .

Hidup bersama-sama dalam masyarakat berbilang kaum iv. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain . Mengapresiasi warisan budaya sendiri v.HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia ii. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia vi. Menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan kepentingannya iii.

iii.CADANGAN AKTIVITI i. v. iv. ii. Mempamerkan pakaian dan makanan pelbagai budaya di Malaysia Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum Mereka pakaian nasional yang menggabungkan ciri-ciri pakaian pelbagai budaya Malaysia Mendemonstrasikan adab makan masyarakat Malaysia Menyenarai dan melafazkan kata-kata hormat dalam bahasa ibunda pelbagai kaum .

vi. i. iii. iv. Lokasi Negeri-negeri yang membentuk Malaysia Pusat pentadbiran Penduduk Rukun Negara Jalur Gemilang Lagu Negaraku Jata Negara Bahasa kebangsaan Bunga kebangsaan b) Berbangga dengan identiti negara .MALAYSIA NEGARAKU a) Kenali Malaysia i. v. ii. iv. iii. ii. v.

Menjelaskan kepentingan identiti negara ii. Memberi sumbangan kepada negara iii. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur .HASIL PEMBELAJARAN i. Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada Malaysia iv.

Menyediakan poster dan brosur tentang keunikan Malaysia iii.CADANGAN AKTIVITI i. Menyediakan laporan secara berkumpulan tentang negeri-negeri di Malaysia daripada aspek: i. iv. v. iii. ii. kedudukan geografi pemimpin negeri lambang dan identiti negeri taburan penduduk tempat tarikan pelancong iv. Melukis poster bertemakan Hari Kebangsaan ii. Mengambil bahagian dalam sambutan hari kebesaran negara di peringkat sekolah .

d. c. Membina budaya cemerlang untuk masa depan a. e. b. Tingkah laku sosial yang baik Kemahiran belajar Kreativiti Daya saing Kemahiran teknologi .SEDIA HADAPI CABARAN a.

HASIL PEMBELAJARAN i. Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii. Menghargai budaya cemerlang dalam kehidupan dan berusaha meningkatkannya untuk masa depan . Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii.

Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid ii. Mereka cipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan iii. Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut: ‡ ‡ ‡ tingkah laku sosial yang sihat tabiat belajar yang baik budaya saing yang positif .CADANGAN AKTIVITI i.

TEMA/TAJUK (TAHUN 5) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran .

SAYANGI DIRI i. Disiplin diri ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Budi pekerti Adab Peraturan Di rumah Di sekolah ii. Pengurusan masa .

v. iv.HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri Menghuraikan kepentingan dan menguruskan masa Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di rumah dan di sekolah Berdisiplin dan mempunyai integriti diri Menghargai masa . vi. iii. ii.

Membuat jadual aktiviti harian . Berkongsi maklumat tentang disiplin diri dengan sahabat pena iii.CADANGAN AKTIVITI i. Melakonkan cara memberi maklum balas positif secara lisan dan perlakuan ii.

Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ii. Hubungan keluarga kembangan .SAYANGI KELUARGA i.

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ‡ Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ‡ Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota keluarga ‡ Menjalin hubungan yang erat dengan anggota keluarga ‡ Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga ‡ Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga .

bapa dan anak ‡ Main peranan tentang konflik dalam keluarga dan cara mengatasi konflik tersebut.CADANGAN AKTIVITI ‡ Menghasilkan peta minda cara menjaga warga tua/kurang berupaya dalam keluarga ‡ Menyenaraikan peraturan untuk menjaga keselamatan di rumah ‡ Menulis senarai aktiviti harian ibu dan bapa dan membincangkan peranan dan tanggungjawab mereka ‡ Membincangkan hubungan yang sihat antara ibu. .

‡ ‡ ‡ ‡ Semangat kejiranan Hidup berharmoni dengan jiran Mengenali keluarga jiran Memahami cara hidup jiran Menghormati agama dan budaya jiran Menganggap jiran seperti keluarga sendiri b. Aktiviti kejiranan Gotong royong Rumah terbuka Sukaneka Riadah .HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT 1. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1.

v. ii. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk di kalangan anggota masyarakat Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan negara Menyertai aktiviti masyarakat setempat Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat Menghormati jiran tetangga Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat .HASIL PEMBELAJARAN i. iv. vi. iii.

CADANGAN AKTIVITI ‡ Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan tempat tinggal ‡ Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat. rekreasi dan kawasan tempat tinggal ‡ Mencadangkan aktiviti hari keluarga di kawasan tempat tinggal ‡ Menghasilkan pelan kawasan tempat tinggal .

KENALI BUDAYA MALAYSIA a) Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia ‡ ‡ Seni tari dan muzik Bahasa dan dialek b) b. Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia ‡ ‡ Adab berpakaian Adab menziarah .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat ‡ Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya ‡ Mengamalkan adab sosial warisan budaya Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia ‡ Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain .

CADANGAN AKTIVITI ‡ Menghasilkan peta asal usul seni tari dan alat muzik mengikut negeri ‡ Mempelajari dan mengadakan persembahan tarian pelbagai kaum ‡ Memainkan lagu dengan menggunakan alat muzik pelbagai kaum ‡ Melakonkan adab sosial pelbagai kaum .

Sultan/Raja/Yang Dipertuan Besar/Tuan Yang Terutama .Wakil Rakyat .Penghulu/Ketua Masyarakat c) Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan .Perdana Menteri .Pertuan Agong .MALAYSIA NEGARAKU a) Kenali sistem pemerintahan b) kerajaan Malaysia ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Maksud kerajaan Peranan kerajaan Peranan rakyat sebagai warganegara .DYMM Seri Paduka Baginda Yang di.Menteri Besar/Ketua Menteri .

HASIL PEMBELAJARAN a) Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara b) Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia c) Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara d) Memberi sumbangan kepada pembangunan negara e) Menghormati pemimpin negara f) Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara g) Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada raja dan negara .

penamaan calon .ucapan calon yang menang .pengumuman pemenang .CADANGAN AKTIVITI a) Membuat carta organisasi tentang menteri.menteri dalam kabinet Malaysia b) Menulis artikel kepada akhbar untuk melahirkan rasa bangga/memberi cadangan untuk meningkatkan kualiti hidup/mengucapkan terima kasih kepada kerajaan c) Menjalankan simulasi proses pilihan raya: .kempen .mengira undi .mengundi .

Usaha meneruskan kecemerlangan . Ciri-ciri peribadi terpuji .Kecerdasan emosi (EQ) dan intelek (IQ) .SEDIA HADAPI CABARAN i.Kerohanian dan keimanan .Ketahanan diri .Pertuturan dan tingkah laku yang mulia .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ‡ Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri ‡ Membina ketahanan diri untuk menghadapi cabaran ‡ Membentuk sahsiah dan emosi yang positif ‡ Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji .

tekanan keluarga b) Menghasilkan wawasan sendiri tentang pencapaian masa depan c) Membincangkan kepentingan pegangan ajaran agama dalam menghadapi cabaran masa depan .konflik dengan rakan .masalah pembelajaran .CADANGAN AKTIVITI a) Melakonkan aktiviti penyelesaian masalah.takut menghadapi cabaran . contohnya: .

Tema / Tajuk (TAHUN 6) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran .

Perkembangan .Perlindungan .SAYANGI DIRI a.Kehidupan .Penyertaan . Hak dan tanggungjawabkanak-kanak .

Menghargai hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iii. . i. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iv. Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. ii. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak.HASIL PEMBELAJARAN i.

Mengadakan aktiviti sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di rumah dan di sekolah. . v. Mendeklamasikan puisi yang bertemakan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang isu kanakkanak dan menghasilkan buku skrap.CADANGAN AKTIVITI i. Menghasilkan poster bertemakan hak kanak-kanak. ii. iii. iv. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dengan rakan.

Kepercayaan .SAYANGI KELUARGA i. Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan .Agama .

. iv. Menghormati anggota keluarga. ii. Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama.HASIL PEMBELAJARAN i. Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. iii.

Melakonkan cara menghormati anggota keluarga.CADANGAN AKTIVITI i. Membincangkan ciri-ciri keluarga harmoni. iv. iii. ii. Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan tentang keharmonian keluarga. v. Menulis surat atau e-mail kepada keluarga untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. Menghasilkan lukisan bertemakan kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama. .

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT i.Harta benda sekolah .Bomba dan Penyelamat . Peranan agensi tempatan .Kawasan sekolah .Majlis Daerah .Rukun Tetangga .Kawasan persekitaran iii. Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran .Kemudahan awam ii. Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran .

ix. Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. ii. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran. iv. . Menjaga kemudahan awam dan persekitaran. Menghargai harta benda sekolah dan kemudahan awam. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. iii. vii. Menghargai peranan agensi tempatan.HASIL PEMBELAJARAN i. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. viii. v. vi. Menjelaskan peranan agensi tempatan. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran.

. Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah. Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran: . ii.kawasan tempat tinggal murid. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat.sekolah. Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat. iii. Menemu bual anggota Bomba dan Penyelamat atau Majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. . iv.CADANGAN AKTIVITI i. v.

Sekolah . Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia .Diri .Perayaan ii.Agama dan kepercayaan .KENALI BUDAYA MALAYSIA i.Keluarga . Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia .Adat resam .

Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia.HASIL PEMBELAJARAN i. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. viii. vii. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. ii. v. vi. . Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia. Menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. iv. Menghormati amalan budaya kaum lain. iii.

CADANGAN AKTIVITI i. iii. Menganjur dan meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas. Membuat lawatan ke muzium atau tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumat tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan. rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum dan menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang diamalkan. Membincangkan kepentingan perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia. . ii. v. iv. Mengunjungi rumah guru.

Pembentukan Malaysia 1963 b) Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan i.tokoh kebanggaan negara i. Kemerdekaan 1957 ii.MALAYSIA NEGARAKU a) Perjuangan tokoh. Perpaduan rakyat iii. Semangat patriotik ii. Keharmonian dan keselamatan negara .

iii. ii. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. vi.HASIL PEMBELAJARAN i. v. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara. . Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan. Berbangga dengan kemerdekaan negara. Mengamalkan tingkah laku patriotik. iv.

Membuat kajian biografi dan sumbangan pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kemerdekaan negara dan membincangkannya. ii. iv. Mencipta puisi atau lirik lagu patriotik.CADANGAN AKTIVITI i. Mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan di kelas atau sekolah. v. iii. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang kemerdekaan negara .

SEDIA HADAPI CABARAN a.Menjauhi gejala sosial Ponteng Vandalisme Buli Gaya hidup sihat . Hidup sihat dan cergas .

Menghargai gaya hidup sihat. ii. Mengamalkan gaya hidup sihat. v. . Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. Menjelaskan kepentingan ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. Menghuraikan gaya hidup sihat. iv.HASIL PEMBELAJARAN i. iii.

. iii. Menghasilkan poster bertemakan gaya hidup sihat. ii. Menemu bual guru disiplin atau kaunseling atau Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid tentang gejala sosial di sekolah. Mengadakan ceramah berkaitan pendidikan kesihatan atau akil baligh atau keselamatan diri. Main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. v.CADANGAN AKTIVITI i. Menghasilkan buku panduan tentang keselamatan diri. iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful