Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (TAHUN 4, 5, 6

)
Ahmed Dick Chong

Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Sivik
‡ Tahun 4 ‡ Tahun 5 ‡ Tahun 6

Tema / Tajuk (tahun 4)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran

Sayangi Diri
a. Mengenali diri - Kekuatan dan kelemahan - Cara mengukuhkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan diri b. Pengurusan diri - Kesihatan - Penampilan diri

HASIL PEMBELAJARAN
i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menyumbang ke arah pembangunan watak yang mulia ii. Menguruskan diri secara bertanggungjawab iii. Mengamalkan gaya hidup sihat iv. Menunjukkan keyakinan dan keupayaan mengembangkan potensi diri v. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri

Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersamasama rakan iii. Berbincang dengan rakan tentang: ‡ ‡ kekuatan diri dan cara mengguna kekuatan untuk kejayaan masa depan kelemahan diri dan cara mengatasi iv.CADANGAN AKTIVITI i. Membuat portfolio tentang diri dan cita-cita ii. Membuat simulasi/demonstrasi tentang cara mengurus diri .

Mengenali keluarga sendiri .Keluarga asas .Keluarga kembangan .SAYANGI KELUARGA a.

Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga iii.HASIL PEMBELAJARAN i. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga . Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iv. Mengenal pasti latar belakang anggotakeluarga ii.

CADANGAN AKTIVITI i.ucapan/album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga . Menyediakan carta tentang salasilah keluarga ii. Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad. Membuat catatan harian tentang kehidupan keluarga dan berkongsi dengan rakan iii. Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga iv.

guru.HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT a. Interaksi dengan komuniti sekolah .Murid dengan rakan. . ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). pekerja kantin dan pelawat sekolah. kakitangan sekolah.

Berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab iii. Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan komuniti sekolah ii.HASIL PEMBELAJARAN i. Memberi sumbangan dalam membina sekolah penyayang iv. Menerima dan menghormati perbezaan kebolehan dan pendapat di kalangan komuniti sekolah .

ii. iv. v. iii. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan sekolah Menghasilkan peraturan kelas Menulis karangan tentang kepentingan persahabatan Menemu bual guru/pekerja sekolah untuk mendapatkan maklumat tentang tugas dan tanggungjawab mereka Melakonkan cara berinteraksi dengan pelawat sekolah .CADANGAN AKTIVITI i.

Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia .Adab makan .KENALI BUDAYA MALAYSIA a. Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia .Makanan b.Adab berinteraksi .Pakaian .

Menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan kepentingannya iii. Hidup bersama-sama dalam masyarakat berbilang kaum iv. Mengapresiasi warisan budaya sendiri v.HASIL PEMBELAJARAN i. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain . Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia ii. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia vi.

CADANGAN AKTIVITI i. Mempamerkan pakaian dan makanan pelbagai budaya di Malaysia Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum Mereka pakaian nasional yang menggabungkan ciri-ciri pakaian pelbagai budaya Malaysia Mendemonstrasikan adab makan masyarakat Malaysia Menyenarai dan melafazkan kata-kata hormat dalam bahasa ibunda pelbagai kaum . ii. iv. v. iii.

iv. ii. i. ii. iii. Lokasi Negeri-negeri yang membentuk Malaysia Pusat pentadbiran Penduduk Rukun Negara Jalur Gemilang Lagu Negaraku Jata Negara Bahasa kebangsaan Bunga kebangsaan b) Berbangga dengan identiti negara . v. iii. v.MALAYSIA NEGARAKU a) Kenali Malaysia i. vi. iv.

Menjelaskan kepentingan identiti negara ii.HASIL PEMBELAJARAN i. Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada Malaysia iv. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur . Memberi sumbangan kepada negara iii.

Melukis poster bertemakan Hari Kebangsaan ii. Menyediakan laporan secara berkumpulan tentang negeri-negeri di Malaysia daripada aspek: i. iii. kedudukan geografi pemimpin negeri lambang dan identiti negeri taburan penduduk tempat tarikan pelancong iv.CADANGAN AKTIVITI i. iv. Menyediakan poster dan brosur tentang keunikan Malaysia iii. ii. Mengambil bahagian dalam sambutan hari kebesaran negara di peringkat sekolah . v.

e. c. Membina budaya cemerlang untuk masa depan a. d.SEDIA HADAPI CABARAN a. Tingkah laku sosial yang baik Kemahiran belajar Kreativiti Daya saing Kemahiran teknologi . b.

Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii. Menghargai budaya cemerlang dalam kehidupan dan berusaha meningkatkannya untuk masa depan . Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii.HASIL PEMBELAJARAN i.

CADANGAN AKTIVITI i. Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid ii. Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut: ‡ ‡ ‡ tingkah laku sosial yang sihat tabiat belajar yang baik budaya saing yang positif . Mereka cipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan iii.

TEMA/TAJUK (TAHUN 5) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran .

SAYANGI DIRI i. Disiplin diri ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Budi pekerti Adab Peraturan Di rumah Di sekolah ii. Pengurusan masa .

HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri Menghuraikan kepentingan dan menguruskan masa Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di rumah dan di sekolah Berdisiplin dan mempunyai integriti diri Menghargai masa . ii. iv. iii. vi. v.

Melakonkan cara memberi maklum balas positif secara lisan dan perlakuan ii. Berkongsi maklumat tentang disiplin diri dengan sahabat pena iii.CADANGAN AKTIVITI i. Membuat jadual aktiviti harian .

Hubungan keluarga kembangan . Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ii.SAYANGI KELUARGA i.

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ‡ Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ‡ Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota keluarga ‡ Menjalin hubungan yang erat dengan anggota keluarga ‡ Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga ‡ Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga .

CADANGAN AKTIVITI ‡ Menghasilkan peta minda cara menjaga warga tua/kurang berupaya dalam keluarga ‡ Menyenaraikan peraturan untuk menjaga keselamatan di rumah ‡ Menulis senarai aktiviti harian ibu dan bapa dan membincangkan peranan dan tanggungjawab mereka ‡ Membincangkan hubungan yang sihat antara ibu. bapa dan anak ‡ Main peranan tentang konflik dalam keluarga dan cara mengatasi konflik tersebut. .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1. ‡ ‡ ‡ ‡ Semangat kejiranan Hidup berharmoni dengan jiran Mengenali keluarga jiran Memahami cara hidup jiran Menghormati agama dan budaya jiran Menganggap jiran seperti keluarga sendiri b.HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT 1. Aktiviti kejiranan Gotong royong Rumah terbuka Sukaneka Riadah .

ii. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk di kalangan anggota masyarakat Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan negara Menyertai aktiviti masyarakat setempat Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat Menghormati jiran tetangga Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat . iii. vi. iv. v.HASIL PEMBELAJARAN i.

rekreasi dan kawasan tempat tinggal ‡ Mencadangkan aktiviti hari keluarga di kawasan tempat tinggal ‡ Menghasilkan pelan kawasan tempat tinggal .CADANGAN AKTIVITI ‡ Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan tempat tinggal ‡ Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat.

KENALI BUDAYA MALAYSIA a) Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia ‡ ‡ Seni tari dan muzik Bahasa dan dialek b) b. Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia ‡ ‡ Adab berpakaian Adab menziarah .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat ‡ Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya ‡ Mengamalkan adab sosial warisan budaya Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia ‡ Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain .

CADANGAN AKTIVITI ‡ Menghasilkan peta asal usul seni tari dan alat muzik mengikut negeri ‡ Mempelajari dan mengadakan persembahan tarian pelbagai kaum ‡ Memainkan lagu dengan menggunakan alat muzik pelbagai kaum ‡ Melakonkan adab sosial pelbagai kaum .

Wakil Rakyat .Sultan/Raja/Yang Dipertuan Besar/Tuan Yang Terutama .Penghulu/Ketua Masyarakat c) Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan .Perdana Menteri .DYMM Seri Paduka Baginda Yang di.MALAYSIA NEGARAKU a) Kenali sistem pemerintahan b) kerajaan Malaysia ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Maksud kerajaan Peranan kerajaan Peranan rakyat sebagai warganegara .Pertuan Agong .Menteri Besar/Ketua Menteri .

HASIL PEMBELAJARAN a) Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara b) Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia c) Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara d) Memberi sumbangan kepada pembangunan negara e) Menghormati pemimpin negara f) Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara g) Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada raja dan negara .

ucapan calon yang menang .kempen .mengira undi .menteri dalam kabinet Malaysia b) Menulis artikel kepada akhbar untuk melahirkan rasa bangga/memberi cadangan untuk meningkatkan kualiti hidup/mengucapkan terima kasih kepada kerajaan c) Menjalankan simulasi proses pilihan raya: .penamaan calon .mengundi .CADANGAN AKTIVITI a) Membuat carta organisasi tentang menteri.pengumuman pemenang .

SEDIA HADAPI CABARAN i. Ciri-ciri peribadi terpuji .Kerohanian dan keimanan .Kecerdasan emosi (EQ) dan intelek (IQ) .Pertuturan dan tingkah laku yang mulia .Ketahanan diri .Usaha meneruskan kecemerlangan .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ‡ Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri ‡ Membina ketahanan diri untuk menghadapi cabaran ‡ Membentuk sahsiah dan emosi yang positif ‡ Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji .

konflik dengan rakan .tekanan keluarga b) Menghasilkan wawasan sendiri tentang pencapaian masa depan c) Membincangkan kepentingan pegangan ajaran agama dalam menghadapi cabaran masa depan .takut menghadapi cabaran .masalah pembelajaran .CADANGAN AKTIVITI a) Melakonkan aktiviti penyelesaian masalah. contohnya: .

Tema / Tajuk (TAHUN 6) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran .

Perlindungan .Penyertaan .Perkembangan .Kehidupan . Hak dan tanggungjawabkanak-kanak .SAYANGI DIRI a.

iii. Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak. . iv. Menghargai hak dan tanggungjawab kanak-kanak.HASIL PEMBELAJARAN i. ii. i.

Menghasilkan poster bertemakan hak kanak-kanak.CADANGAN AKTIVITI i. . Mendeklamasikan puisi yang bertemakan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iv. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dengan rakan. iii. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang isu kanakkanak dan menghasilkan buku skrap. Mengadakan aktiviti sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di rumah dan di sekolah. v. ii.

Agama . Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan .Kepercayaan .SAYANGI KELUARGA i.

HASIL PEMBELAJARAN i. iv. ii. Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. . iii. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Menghormati anggota keluarga.

Membincangkan ciri-ciri keluarga harmoni. iii. v. Menulis surat atau e-mail kepada keluarga untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. . Melakonkan cara menghormati anggota keluarga. Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan tentang keharmonian keluarga. Menghasilkan lukisan bertemakan kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama. ii. iv.CADANGAN AKTIVITI i.

Kawasan persekitaran iii.Kemudahan awam ii.HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT i.Kawasan sekolah .Bomba dan Penyelamat . Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran .Harta benda sekolah . Peranan agensi tempatan .Rukun Tetangga .Majlis Daerah . Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran .

ix. vi. iv. Menjaga kemudahan awam dan persekitaran. . viii. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. iii. v. Menghargai peranan agensi tempatan. ii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran. Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran.HASIL PEMBELAJARAN i. Menghargai harta benda sekolah dan kemudahan awam. Menjelaskan peranan agensi tempatan. vii.

Menemu bual anggota Bomba dan Penyelamat atau Majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran: . Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat. . .CADANGAN AKTIVITI i.sekolah. ii. iv. iii. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat.kawasan tempat tinggal murid. v. Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah.

Sekolah . Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia .Agama dan kepercayaan .Adat resam .Diri .KENALI BUDAYA MALAYSIA i. Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia .Keluarga .Perayaan ii.

ii. vii. Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia. vi. Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia. Menghormati amalan budaya kaum lain. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. . Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.HASIL PEMBELAJARAN i. iii. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. viii. v. iv.

Mengunjungi rumah guru. v. Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan.CADANGAN AKTIVITI i. iii. iv. Menganjur dan meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas. ii. Membuat lawatan ke muzium atau tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumat tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Membincangkan kepentingan perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia. . rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum dan menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang diamalkan.

tokoh kebanggaan negara i. Semangat patriotik ii. Pembentukan Malaysia 1963 b) Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan i. Perpaduan rakyat iii. Keharmonian dan keselamatan negara . Kemerdekaan 1957 ii.MALAYSIA NEGARAKU a) Perjuangan tokoh.

Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara. ii.HASIL PEMBELAJARAN i. Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan. vi. . v. Berbangga dengan kemerdekaan negara. iii. iv. Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Mengamalkan tingkah laku patriotik.

CADANGAN AKTIVITI i. Membuat kajian biografi dan sumbangan pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan di kelas atau sekolah. iv. ii. iii. Mencipta puisi atau lirik lagu patriotik. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kemerdekaan negara dan membincangkannya. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang kemerdekaan negara . v.

Menjauhi gejala sosial Ponteng Vandalisme Buli Gaya hidup sihat .SEDIA HADAPI CABARAN a. Hidup sihat dan cergas .

iv. Menghargai gaya hidup sihat. Menghuraikan gaya hidup sihat. Menjelaskan kepentingan ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial.HASIL PEMBELAJARAN i. Mengamalkan gaya hidup sihat. ii. iii. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. v. .

Main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. Menghasilkan poster bertemakan gaya hidup sihat. v.CADANGAN AKTIVITI i. iv. Mengadakan ceramah berkaitan pendidikan kesihatan atau akil baligh atau keselamatan diri. . ii. Menemu bual guru disiplin atau kaunseling atau Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid tentang gejala sosial di sekolah. iii. Menghasilkan buku panduan tentang keselamatan diri.