Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (TAHUN 4, 5, 6

)
Ahmed Dick Chong

Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Sivik
‡ Tahun 4 ‡ Tahun 5 ‡ Tahun 6

Tema / Tajuk (tahun 4)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran

Sayangi Diri
a. Mengenali diri - Kekuatan dan kelemahan - Cara mengukuhkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan diri b. Pengurusan diri - Kesihatan - Penampilan diri

HASIL PEMBELAJARAN
i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menyumbang ke arah pembangunan watak yang mulia ii. Menguruskan diri secara bertanggungjawab iii. Mengamalkan gaya hidup sihat iv. Menunjukkan keyakinan dan keupayaan mengembangkan potensi diri v. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri

Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersamasama rakan iii. Berbincang dengan rakan tentang: ‡ ‡ kekuatan diri dan cara mengguna kekuatan untuk kejayaan masa depan kelemahan diri dan cara mengatasi iv. Membuat portfolio tentang diri dan cita-cita ii. Membuat simulasi/demonstrasi tentang cara mengurus diri .CADANGAN AKTIVITI i.

Keluarga kembangan .SAYANGI KELUARGA a. Mengenali keluarga sendiri .Keluarga asas .

Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iv. Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga iii. Mengenal pasti latar belakang anggotakeluarga ii.HASIL PEMBELAJARAN i. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga .

Membuat catatan harian tentang kehidupan keluarga dan berkongsi dengan rakan iii. Menyediakan carta tentang salasilah keluarga ii.CADANGAN AKTIVITI i.ucapan/album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga . Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad. Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga iv.

. ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). kakitangan sekolah.Murid dengan rakan. Interaksi dengan komuniti sekolah . guru. pekerja kantin dan pelawat sekolah.HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT a.

HASIL PEMBELAJARAN i. Berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab iii. Memberi sumbangan dalam membina sekolah penyayang iv. Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan komuniti sekolah ii. Menerima dan menghormati perbezaan kebolehan dan pendapat di kalangan komuniti sekolah .

v. iii.CADANGAN AKTIVITI i. iv. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan sekolah Menghasilkan peraturan kelas Menulis karangan tentang kepentingan persahabatan Menemu bual guru/pekerja sekolah untuk mendapatkan maklumat tentang tugas dan tanggungjawab mereka Melakonkan cara berinteraksi dengan pelawat sekolah . ii.

Adab makan .Adab berinteraksi .Pakaian .KENALI BUDAYA MALAYSIA a.Makanan b. Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia . Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia .

Hidup bersama-sama dalam masyarakat berbilang kaum iv.HASIL PEMBELAJARAN i. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain . Mengapresiasi warisan budaya sendiri v. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia vi. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia ii. Menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan kepentingannya iii.

CADANGAN AKTIVITI i. Mempamerkan pakaian dan makanan pelbagai budaya di Malaysia Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum Mereka pakaian nasional yang menggabungkan ciri-ciri pakaian pelbagai budaya Malaysia Mendemonstrasikan adab makan masyarakat Malaysia Menyenarai dan melafazkan kata-kata hormat dalam bahasa ibunda pelbagai kaum . iv. iii. ii. v.

ii.MALAYSIA NEGARAKU a) Kenali Malaysia i. vi. iv. ii. v. Lokasi Negeri-negeri yang membentuk Malaysia Pusat pentadbiran Penduduk Rukun Negara Jalur Gemilang Lagu Negaraku Jata Negara Bahasa kebangsaan Bunga kebangsaan b) Berbangga dengan identiti negara . iv. iii. v. i. iii.

Memberi sumbangan kepada negara iii. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur . Menjelaskan kepentingan identiti negara ii.HASIL PEMBELAJARAN i. Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada Malaysia iv.

iv. Menyediakan laporan secara berkumpulan tentang negeri-negeri di Malaysia daripada aspek: i. kedudukan geografi pemimpin negeri lambang dan identiti negeri taburan penduduk tempat tarikan pelancong iv. iii. ii. Mengambil bahagian dalam sambutan hari kebesaran negara di peringkat sekolah . v. Melukis poster bertemakan Hari Kebangsaan ii. Menyediakan poster dan brosur tentang keunikan Malaysia iii.CADANGAN AKTIVITI i.

Tingkah laku sosial yang baik Kemahiran belajar Kreativiti Daya saing Kemahiran teknologi . c. e. b.SEDIA HADAPI CABARAN a. d. Membina budaya cemerlang untuk masa depan a.

Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii.HASIL PEMBELAJARAN i. Menghargai budaya cemerlang dalam kehidupan dan berusaha meningkatkannya untuk masa depan . Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii.

Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut: ‡ ‡ ‡ tingkah laku sosial yang sihat tabiat belajar yang baik budaya saing yang positif . Mereka cipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan iii.CADANGAN AKTIVITI i. Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid ii.

TEMA/TAJUK (TAHUN 5) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran .

SAYANGI DIRI i. Disiplin diri ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Budi pekerti Adab Peraturan Di rumah Di sekolah ii. Pengurusan masa .

vi. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri Menghuraikan kepentingan dan menguruskan masa Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di rumah dan di sekolah Berdisiplin dan mempunyai integriti diri Menghargai masa . iv. v.HASIL PEMBELAJARAN i. iii. ii.

Membuat jadual aktiviti harian .CADANGAN AKTIVITI i. Berkongsi maklumat tentang disiplin diri dengan sahabat pena iii. Melakonkan cara memberi maklum balas positif secara lisan dan perlakuan ii.

Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ii.SAYANGI KELUARGA i. Hubungan keluarga kembangan .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ‡ Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ‡ Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota keluarga ‡ Menjalin hubungan yang erat dengan anggota keluarga ‡ Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga ‡ Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga .

CADANGAN AKTIVITI ‡ Menghasilkan peta minda cara menjaga warga tua/kurang berupaya dalam keluarga ‡ Menyenaraikan peraturan untuk menjaga keselamatan di rumah ‡ Menulis senarai aktiviti harian ibu dan bapa dan membincangkan peranan dan tanggungjawab mereka ‡ Membincangkan hubungan yang sihat antara ibu. . bapa dan anak ‡ Main peranan tentang konflik dalam keluarga dan cara mengatasi konflik tersebut.

‡ ‡ ‡ ‡ Semangat kejiranan Hidup berharmoni dengan jiran Mengenali keluarga jiran Memahami cara hidup jiran Menghormati agama dan budaya jiran Menganggap jiran seperti keluarga sendiri b. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1.HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT 1. Aktiviti kejiranan Gotong royong Rumah terbuka Sukaneka Riadah .

iii. vi.HASIL PEMBELAJARAN i. v. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk di kalangan anggota masyarakat Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan negara Menyertai aktiviti masyarakat setempat Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat Menghormati jiran tetangga Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat . iv. ii.

rekreasi dan kawasan tempat tinggal ‡ Mencadangkan aktiviti hari keluarga di kawasan tempat tinggal ‡ Menghasilkan pelan kawasan tempat tinggal .CADANGAN AKTIVITI ‡ Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan tempat tinggal ‡ Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat.

Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia ‡ ‡ Adab berpakaian Adab menziarah .KENALI BUDAYA MALAYSIA a) Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia ‡ ‡ Seni tari dan muzik Bahasa dan dialek b) b.

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat ‡ Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya ‡ Mengamalkan adab sosial warisan budaya Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia ‡ Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain .

CADANGAN AKTIVITI ‡ Menghasilkan peta asal usul seni tari dan alat muzik mengikut negeri ‡ Mempelajari dan mengadakan persembahan tarian pelbagai kaum ‡ Memainkan lagu dengan menggunakan alat muzik pelbagai kaum ‡ Melakonkan adab sosial pelbagai kaum .

Wakil Rakyat .Perdana Menteri .Pertuan Agong .Penghulu/Ketua Masyarakat c) Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan .Menteri Besar/Ketua Menteri .Sultan/Raja/Yang Dipertuan Besar/Tuan Yang Terutama .MALAYSIA NEGARAKU a) Kenali sistem pemerintahan b) kerajaan Malaysia ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Maksud kerajaan Peranan kerajaan Peranan rakyat sebagai warganegara .DYMM Seri Paduka Baginda Yang di.

HASIL PEMBELAJARAN a) Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara b) Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia c) Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara d) Memberi sumbangan kepada pembangunan negara e) Menghormati pemimpin negara f) Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara g) Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada raja dan negara .

CADANGAN AKTIVITI a) Membuat carta organisasi tentang menteri.mengundi .mengira undi .menteri dalam kabinet Malaysia b) Menulis artikel kepada akhbar untuk melahirkan rasa bangga/memberi cadangan untuk meningkatkan kualiti hidup/mengucapkan terima kasih kepada kerajaan c) Menjalankan simulasi proses pilihan raya: .kempen .ucapan calon yang menang .penamaan calon .pengumuman pemenang .

SEDIA HADAPI CABARAN i.Ketahanan diri .Usaha meneruskan kecemerlangan .Kecerdasan emosi (EQ) dan intelek (IQ) .Kerohanian dan keimanan .Pertuturan dan tingkah laku yang mulia . Ciri-ciri peribadi terpuji .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ‡ Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri ‡ Membina ketahanan diri untuk menghadapi cabaran ‡ Membentuk sahsiah dan emosi yang positif ‡ Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji .

CADANGAN AKTIVITI a) Melakonkan aktiviti penyelesaian masalah.konflik dengan rakan .masalah pembelajaran .tekanan keluarga b) Menghasilkan wawasan sendiri tentang pencapaian masa depan c) Membincangkan kepentingan pegangan ajaran agama dalam menghadapi cabaran masa depan .takut menghadapi cabaran . contohnya: .

Tema / Tajuk (TAHUN 6) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Kenali budaya Malaysia Malaysia Negaraku Sedia Menghadapi cabaran .

Perlindungan .Perkembangan .Kehidupan .Penyertaan .SAYANGI DIRI a. Hak dan tanggungjawabkanak-kanak .

HASIL PEMBELAJARAN i. . iii. i. iv. ii. Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menghargai hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak.

iv.CADANGAN AKTIVITI i. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dengan rakan. . Mengadakan aktiviti sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di rumah dan di sekolah. v. Menghasilkan poster bertemakan hak kanak-kanak. iii. ii. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang isu kanakkanak dan menghasilkan buku skrap. Mendeklamasikan puisi yang bertemakan hak dan tanggungjawab kanak-kanak.

Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan .Agama .Kepercayaan .SAYANGI KELUARGA i.

Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. . Menghormati anggota keluarga. iv. Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama.HASIL PEMBELAJARAN i. iii. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. ii.

Menghasilkan lukisan bertemakan kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama. Menulis surat atau e-mail kepada keluarga untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. ii. Melakonkan cara menghormati anggota keluarga. .CADANGAN AKTIVITI i. Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan tentang keharmonian keluarga. v. iv. iii. Membincangkan ciri-ciri keluarga harmoni.

Majlis Daerah .Kemudahan awam ii.HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT i. Peranan agensi tempatan .Kawasan persekitaran iii. Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran . Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran .Kawasan sekolah .Harta benda sekolah .Bomba dan Penyelamat .Rukun Tetangga .

vi. viii. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. ix. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. Menghargai harta benda sekolah dan kemudahan awam. Menjaga kemudahan awam dan persekitaran. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran. Menghargai peranan agensi tempatan. . iv. v. Menjelaskan peranan agensi tempatan. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. ii. iii. vii.HASIL PEMBELAJARAN i.

Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran: . iv.kawasan tempat tinggal murid. Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat. Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah. v. Menemu bual anggota Bomba dan Penyelamat atau Majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat. iii.CADANGAN AKTIVITI i.sekolah. . . ii.

Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia .Sekolah .Diri .Adat resam .Agama dan kepercayaan .Keluarga .KENALI BUDAYA MALAYSIA i. Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia .Perayaan ii.

Menghormati amalan budaya kaum lain. iv. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. v. Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia. ii. Menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. . viii. vi. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. vii.HASIL PEMBELAJARAN i. iii.

Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan. rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum dan menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang diamalkan.CADANGAN AKTIVITI i. Menganjur dan meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas. Membincangkan kepentingan perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia. Mengunjungi rumah guru. . v. iv. ii. iii. Membuat lawatan ke muzium atau tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumat tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia.

MALAYSIA NEGARAKU a) Perjuangan tokoh. Kemerdekaan 1957 ii.tokoh kebanggaan negara i. Keharmonian dan keselamatan negara . Semangat patriotik ii. Pembentukan Malaysia 1963 b) Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan i. Perpaduan rakyat iii.

iii. Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara. Berbangga dengan kemerdekaan negara. v. . ii. vi.HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. iv. Mengamalkan tingkah laku patriotik. Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan.

Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang kemerdekaan negara . iv. iii. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kemerdekaan negara dan membincangkannya. ii. Mencipta puisi atau lirik lagu patriotik. Mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan di kelas atau sekolah. Membuat kajian biografi dan sumbangan pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan negara.CADANGAN AKTIVITI i. v.

SEDIA HADAPI CABARAN a.Menjauhi gejala sosial Ponteng Vandalisme Buli Gaya hidup sihat . Hidup sihat dan cergas .

HASIL PEMBELAJARAN i. ii. Mengamalkan gaya hidup sihat. . Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. Menjelaskan kepentingan ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. v. iii. iv. Menghargai gaya hidup sihat. Menghuraikan gaya hidup sihat.

Menghasilkan poster bertemakan gaya hidup sihat. Mengadakan ceramah berkaitan pendidikan kesihatan atau akil baligh atau keselamatan diri. v. Main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. Menemu bual guru disiplin atau kaunseling atau Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid tentang gejala sosial di sekolah. Menghasilkan buku panduan tentang keselamatan diri. ii. iii.CADANGAN AKTIVITI i. iv. .