ASAS PERAKAUNAN

PANDUAN UNTUK MENYIMPAN REKOD PERNIAGAAN

1

Rekod dan Dokumen Sumber Setiap usahawan perlu menyimpan rekod kewangan samada menjalankan perniagaan syarikat perseorangan. perkongsian atau pun syarikat yang didaftarkan dengan pendaftar syarikat 2 © HSP 2005 .

Rekod dan Dokumen Sumber Penyimpanan rekod melibatkan: Menyediakan rekod yang mencukupi bagi semua urusan perniagaan Mengawal selia rekod sepanjang tahun kewangan Menyimpan rekod untuk jangka masa yang sesuai 3 © HSP 2005 .

Rekod dan Dokumen Sumber Kepentingan untuk menyimpan rekod: Maklumat yang ada membantu mengawal selia kedudukan perniagaan Semua maklumat perakaunan mudah diperolehi bila diperlukan Dokumen sumber perlu disimpan untuk tempoh tujuh (7) tahun 4 © HSP 2005 .

7 tahun Transaksi perniagaan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5 1/1/2001 31/12/2001 © HSP 2005 . Dokumen perniagaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2001 perlu disimpan untuk tempoh tujuh tahun sehingga tahun 2008.Rekod dan Dokumen Sumber Contoh: Encik Kamal menjalankan perniagaan jualan barang runcit dan menutup akaun perniagaan pada 31 Disember.

Rekod dan Dokumen Sumber   Rekod perlu disimpan di premis perniagaan dijalankan Ia perlu direkod dalam bahasa yang sesuai Boleh direkod secara manual atau elektronik Dokumen sokongan perlu difailkan 6 © HSP 2005 .

Rekod dan Dokumen Sumber Jenis dokumen yang perlu : ± ± ± ± ± ± ± Invois jualan Bil-bil belian Baucer bayaran Resit terimaan Bil-bil berkaitan operasi Penyata bank Penyata pinjaman © HSP 2005 7 .

Rekod dan Dokumen Sumber Maklumat yang perlu direkod pada dokumen: Jualan Tarikh jualan Barang jualan Jumlah jualan Belanja Tarikh belanja Jumlah bayaran Tujuan belanja dibuat 8 © HSP 2005 .

Rekod dan Dokumen Sumber Maklumat lain yang perlu    Nilai kiraan stok Senarai penghutang/pemiutang Senarai aset dan liabiliti Dokumen pinjaman Jadual susutnilai aset Penyata kewangan 9 © HSP 2005 .

Sekian Terima Kasih 10 © HSP 2005 .