ASAS PERAKAUNAN

PANDUAN UNTUK MENYIMPAN REKOD PERNIAGAAN

1

perkongsian atau pun syarikat yang didaftarkan dengan pendaftar syarikat 2 © HSP 2005 .Rekod dan Dokumen Sumber Setiap usahawan perlu menyimpan rekod kewangan samada menjalankan perniagaan syarikat perseorangan.

Rekod dan Dokumen Sumber Penyimpanan rekod melibatkan: Menyediakan rekod yang mencukupi bagi semua urusan perniagaan Mengawal selia rekod sepanjang tahun kewangan Menyimpan rekod untuk jangka masa yang sesuai 3 © HSP 2005 .

Rekod dan Dokumen Sumber Kepentingan untuk menyimpan rekod: Maklumat yang ada membantu mengawal selia kedudukan perniagaan Semua maklumat perakaunan mudah diperolehi bila diperlukan Dokumen sumber perlu disimpan untuk tempoh tujuh (7) tahun 4 © HSP 2005 .

Dokumen perniagaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2001 perlu disimpan untuk tempoh tujuh tahun sehingga tahun 2008.Rekod dan Dokumen Sumber Contoh: Encik Kamal menjalankan perniagaan jualan barang runcit dan menutup akaun perniagaan pada 31 Disember. 7 tahun Transaksi perniagaan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5 1/1/2001 31/12/2001 © HSP 2005 .

Rekod dan Dokumen Sumber   Rekod perlu disimpan di premis perniagaan dijalankan Ia perlu direkod dalam bahasa yang sesuai Boleh direkod secara manual atau elektronik Dokumen sokongan perlu difailkan 6 © HSP 2005 .

Rekod dan Dokumen Sumber Jenis dokumen yang perlu : ± ± ± ± ± ± ± Invois jualan Bil-bil belian Baucer bayaran Resit terimaan Bil-bil berkaitan operasi Penyata bank Penyata pinjaman © HSP 2005 7 .

Rekod dan Dokumen Sumber Maklumat yang perlu direkod pada dokumen: Jualan Tarikh jualan Barang jualan Jumlah jualan Belanja Tarikh belanja Jumlah bayaran Tujuan belanja dibuat 8 © HSP 2005 .

Rekod dan Dokumen Sumber Maklumat lain yang perlu    Nilai kiraan stok Senarai penghutang/pemiutang Senarai aset dan liabiliti Dokumen pinjaman Jadual susutnilai aset Penyata kewangan 9 © HSP 2005 .

Sekian Terima Kasih 10 © HSP 2005 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful