Anda di halaman 1dari 22

TOKOH TAMADUN

ISLAM
SHIEKH TAHIR JALALUDDIN
RIWAYAT HIDUP
 Nama : Muhammad Tahir bin Sheikh Muhammad bin Ahmad Jalaluddin.

 Tempat lahir : Angkik, Bukit Tinggi, Minangkabau,Sumatera Barat, Indonesia.

 Tarikh lahir : 1869 Masihi.

 Bapa : Muhammad bin Ahmad Jalaluddin atau dikenali juga dengan gelaran Sheikh
Langgang bin Ahmad Jalaluddin adalah seorang ulama terkenal.

 Tempat tinggal : Sheikh Tahir Jalaluddin menetap di Tanah Melayu kira-kira pada
tahun 1900 Masihi setelah menetap di Makkah selama kira-kira 12 tahun kerana
menuntut ilmu.

 Tarikh meninggal : 26 Oktober 1956.


Sifat-sifat peribadi
 Berbudi pekerti mulia

 Gigih

 Berani dalam perjuangan

 Asas pengetahuan agama yang kukuh

 Ahli falak yang mahir

 Pemidato yang baik


Pendidikan
 Sheikh Tahir Jalaluddin menuntut ilmu agama di Makkah selama 12 tahun.

 Pada tahun 1893 ketika berusia 24 tahun, beliau melanjutkan pengajiannya dalam bidang
ilmu falak di Universiti Al-Azhar, Mesir.

 Setelah tamat pengajian di Mesir, beliau kembali ke Makkah untuk mengajar ilmu agama
selama dua tahun.

 Pada tahun 1899, Sheik Tahir Jalaluddin pulang ke tanah air dan mula mengembangkan
pembaharuan dalam kefahaman Islam.

 Pemikiran beliau sedikit sebanyak telah dipengaruhi oleh Sheikh Muhammad Abduh dan
Syed Jamaluddin Al-Afghani, terutamanya ketika Sheikh Tahir Jalaluddin menuntut di
Universiti Al-Azhar.

 Mereka sama-sama memperjuangkan semangat pembaharuan dalam Gerakan Al-Tajdid


Wal-Islah.
 
Sumbangan dan jasa-jasa
 Hasil usaha gigih Sheikh Tahir Jalaluddin, sebuah majalah yang
dinamakan "Al-Imam telah diterbitkan pada tahun 1906 yang
mencetuskan semangat kemerdekaan  daripada cengkaman
panjajah.

 Beliau merupakan pelopor pembaharuan gerakan Islam yang


berteraskan al-Quran, As-Sunnah dan berusaha membebaskan
pemikiran sempit umat Islam.

 Sheikh Tahir Jalaluddin gigih berusaha menyedarkan umat Islam


serta mengajak mereka berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan
untuk mencapai kemajuan.
Kesan pemikiran
 Usaha-usaha Sheikh Tahir Jalaluddin menyedarkan masyarakat tentang pentingnya
umat Islam membebaskan diri daripada kongkongan kepercayaan khurafat serta taklid
membuta tuli.

 Semangat perjuangan untuk kemerdekaan juga ditiup oleh Sheikh Tahir Jalaluddin
melalui gerakan pembaharuan bersama rakan-rakan seperjuangan beliau.

 Propaganda barat terhadap Islam serta pemikiran barat yang mengelirukan umat Islam
telah dapat ditangkis dengan hujah-hujah daripada al-Quran melalui kitab yang beliau
tulis seperti "Al-Islam Warradu Ala Muntaqidihi .

 Pembaharuan beliau ialah meninggalkan kesan terhadap kemajuan pendidikan baik di


peringkat sekolah mahupun di peringkat pengajian tinggi, dengan memasukkan sukatan
pelajaran bagi ilmu pengetahuan yang sebelumnya tiada.

 Pemikiran beliau bukan sahaja tersebar luas di seluruh alam Melayu malahan juga di
Sumatena, Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan.
Hasil karya
 Sheikh Tahir Jalaluddin memberi sumbangan
bermakna kepada penerbitan majalah "Al-Unwati
Al-Wuthuqa.

 Beliau juga mengarang kitab "Al-Islam Wan


Nasraniah maal Ilmi wal Madaniah.

 Hasil karya beliau yang lain ialah sebuah kitab yang


diberi nama "Al-Islam Wannaddu Ala Muntaqidihi.
HAMKA
Riwayat hidup
 Nama  :  Doktar Haji Abd. Malik bin Sheikh Abd. Karim bin Sheikh Muhammad
Amrullah.

 Tarikh lahir : desa Tanah Sirah, Sungai Batang, Maninjau, Minangkabau, Sumatera
Barat, Indonesia.

 Tempat lahir : 16 Februari 1908 @ 13 Muharam 1362 Hijrah.

 Bapa :  seorang ulama Islam yang terkenal telah membawa pembaharuan Islam di
Minangkabau.

 Jawatan : anggota tetap majlis konsul Muhammadiah, Sumatera Tengah (1934) dan
mengetuai gerakanMuhammadiah (1946).

 Tarikh meninggal : 24 Julai 1981

 Umur : 73 tahun.
Sifat-sifat perlbadi

 Hamka seorang yang pintar dan bijak.

 Ahli kesusasteraan Melayu klasik.

 Pengarang yang masyhur.

 Novelis terkemuka dan mahir dalam bahasa Arab.

 Hamka terkenal sebagai ahli falsafah dan pujangga Islam.


Pendidikan
  Hamka mendapat pendidikan awal daripada bapanya.

 Beliau mempelajari ilmu-ilmu asas agama serta mempelajari al-Quran sehingga


khatam.

 Pada tahun 1915 ketika beliau berusia tujuh tahun, beliau memasuki sekolah desa di
Padang Panjang.

 Pada tahun 1918 pula, beliau menuntut di sekolah datuknya, Muhammad Amrullah.

 Hamka berpeluang mendalami pelajaran tafsir daripada Kiai Bagus Harikusomo di


Tanah Jawa pada tahun1924 serta tokoh terkenal seperti Shamsurrijal dan Haji
Fakhruddin.

 Kegiatan ilmiah yang dianjur oleh tokoh-tokoh tersebut adalah dalam seminar,
ceramah, kuliah, perbincangan, serta persidangan.
Sumbangan bidang ilmu dan pemikiran
Islam
 Tokoh reformasi Islam yang terkenal dalam bidang falsafah dan tasawuf.

 Tokoh agama dan pendakwah yang banyak memberi sumbangan kepada agama, bangsa, dan
negara melalui organisasi, ceramah, serta hasilhasil karya yang ditulisnya.

 Pada tahun 1935, Hamka telah mendirikan kolej Kuliah Al-Muballighin di Padang Panjang


yang telah melahirkan ramai tokoh-tokoh terkenal.

 Sumbangan dalam penyebaran Islam dalam bahasa Indonesia kerana keahliannya dalam
kesusasteraan sehingga beliau mendapat gelaran "Hamzah Fansuri zaman baharu.

 Pada tahun 1925, Hamka memulakan kerjayanya sebagai pengarang di Padang Panjang.

 Beliau menulis majalah "Seruan Islam di Tanjung Para Langkat, menerbitkan


majalah "Pedoman masyarakat, dan "Panji Masyarakat.

 Hamka mula mengarang dalam akhbar "Pembela Islam, Bandung pada tahun 1930. 


Hasil-hasil karya
  60 buah buku selama 25 tahun.

 Antara novelnya :
› Tenggelamnya Kapal Van der Vijk
› Di Bawah Lindungan Kaabah
› Merantau Ke Deli
› Terusir
› Keadilan Ilahi 

 Dalam bidang agama dan falsafah :


› Tasawuf Moden
› Falsafah Hidup
› Lembaga Hidup
› Lembaga Budi
› Pedoman Mubaligh Islam
 Antara hasil-hasil karya Hamka yang menggoncangkan
semangat revolusi :
›  Revolusi Fikiran
› Revolusi Agama
› Adat Minangkabau
› Menghadapi Revolusi
› Negara Islam
› Sesudah Naskah Renville
› Muhammadiah Melalui Tiga Zaman
› Dari Lembah Cita-Cita Merdeka
› Islam dan Demokrasi .

 Pada tahun 1929, Hamka menghasilkan buku-buku:


› Agama dan Perempuan
› Pembela Islam   
Ibn Battuta pengembara besar
Riwayat hidup
 Nama : Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta.

 Tarikh lahir : Februari 24, 1304,

 Tarikh meninggal : 1369 M

 Beliau merupakan seorang Berber dari golongan


Muslim Sunni.

 Beliau merupakan cendiakawan dan ulama Mazhab


Maliki, dan pernah berkhidmat sebagai Qadi, yakni
hakim.
 Beliau tersohor sebagai penjelajah dan
pengembara dan menulis mengenai
pengembaraanya selama hampir tiga puluh tahun
merangkumi lebih kurang 73,000 batu
(117,000 km).

 Penjelajahannya meliputi daerah yang sekarang


merupakan Barat Afrika hingga ke Pakistan, India,
Maldives, Sri Lanka, Asia Tenggara dan Cina,
jarak yang jauh lebih hebat dari Marco Polo yang
hidup hampir sezaman dengan beliau.
Catatan Pengembaraan
 Dalam kitabnya, Tuhfat al-Nazhar beliau menyebut
selama mengelilingi dunia hanya ada 7 raja yang
memiliki kelebihan luar biasa iaitu :
› Raja Iraq yang berbudi bahasa
› Raja Hindustani sangat peramah
› Raja Yaman berakhlak mulia
› Raja Turki gagah perkasa
› Raja Rom sangat pemaaf
› Raja Turkistan bersifat tolak ansur
› Raja Melayu Malik Al-Zahir (Sumatra) yang berilmu
pengetahuan luas dan mendalam
 Pengembaraannya bermula ketika usianya 21 tahun.

 Beliau meninggalkan Tanjah pada 14 Jun 1325.

 Pengembaraan beliau mengambil masa 38 tahun meliputi


perjalanan sejauh 120,000 kilometer dan singgah di 44 negara.

 Beliau kembali semula ke Morocco semasa pemerintahan


Sultan Abu 'Inan dan kisah pengembaraan beliau ditulis oleh Ibn
Juzay.

 Kisah pengembaraan pertama bermula dari Tangier, Afrika


Utara pada 13 Jun 1325 menuju Iskandariah sebelum ke
Dimyath dan Kaherah.
 Selanjutnya Ibnu Battuta merentasi bumi Palastin menuju Damsyik
dan ke Ladzikiyah, seterusnya ke Aleppo.

 Dalam perjalanan berkenaan, Ibnu Battuta terlihat satu kafilah


sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji lalu
beliau bergabung dengan rombongan itu.

 Beliau menetap di Makkah selama 2 tahun. Ibnu Battuta


meneruskan pengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut dan
melawat Aden, Mombosa, Timur Afrika dan Kulwa.

 Beliau kembali ke Oman dan balik semula ke Mekkah untuk


menunaikan Haji pada tahun 1332 masihi, melaui Hormuz, Siraf,
Bahrin dan Yamama.
 Pada pusingan kedua, Ibnu Battuta ke Syam dan Laut Hitam, ke
Bulgaria, Rom, Rusia, Turki serta pelabuhan Odesia dan
menyusuri Sungai Danube.

 Kemudian belayar ke Semenanjung Crimea di mana beliau


mengunjungi Rusia Selatan dan seterusnya ke India.

 Di India beliau menjadi kadi dan berkhidmat dengan keluarga


seorang sultan.

 Beliau mengembara hingga ke Sri Lanka, Indonesia dan Canton,


Sumatera, Indonesia dan melalui laut Amman sebelum meneruskan
perjalanan darat ke Iran, Iraq, Palestin dan Mesir.

 Beliau kembali ke Makkah untuk menunaikan Ibadah Haji yang ke


tujuh (terakhir) pada November 1348.
 Perjalanan ketiga bermula pada 753 Hijrah dimana beliau sampai ke
Mali di tengah Afrika Barat sebelum ke Maghribi.

 Setiap kali mengunjungi sesebuah negara, Ibnu Battuta akan


membuat catatan terperinci mengenai penduduk, pemerintah, ulamak
serta kezaliman yang dilaksanakannya.

 Tetapi malangnya, pencapaian Ibnu Battuta yang luar biasa itu tidak
mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip catatannya
dirampas dan di sembunyikan kerajaan Perancis yang menjajah
kebanyakan negeri di benua Afrika.

 Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque


Nationale, Paris, menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat
menghargai pencapaiannya sebagai seorang pelayar Islam yang
agung.

Anda mungkin juga menyukai