PENGENALAN

TEORI ERIKSON

IMPLIKASI TEORI

KRISIS REMAJA

MENU KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN TEORI KOHLBERG

PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA PSIKOLOGI PENDIDIKAN DALAM PTV DR HJ MOHD YUSOP B AB HADI MBE 1023 MENU KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN TEORI KOHLBERG .

PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA PERKEMBANGAN EMOSI. SOSIAL DAN MORAL GROUP MEMBER LETCHUMANAN A/L SHAMUGAM HB090036 MUHAMAD NUMAN ZOLKOFLE HB090056 AZHAM KASSIM HB090062 MENU KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN TEORI KOHLBERG .

PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Pembangunan Emosi dan Sosial ‡ Emosi dan ciri-ciri sosial masyarakat itu dipamerkan hasil daripada pengalaman-pengalaman mereka dengan orang lain sepanjang hayat mereka dan adalah satu pengumpulan pemikiran. (Byrne & Gavin. dan kemahiran-kemahiran. sikap-sikap. MENU KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN TEORI KOHLBERG . ‡ Emosi dan ciri-ciri sosial yang mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang lain dan pada waktu yang sama bagaimana orang lain memperlakukan kita. pelajar yang mempamerkan kelakuan pro sosial didalam bilik darjah dirasakan oleh guru mereka untuk semakin cekap secara akademik. berlaku terutamanya bagi guru dan pelajar di persekitaran kelas. Sebagai contoh. 1996). perasaan.

Kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. didalam setiap peringkat. Mengikut beliau. Perkembangan manusia mengikut tahap-tahap yang tertentu. Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. A KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU B MENU TEORI KOHLBERG KEMATANGAN . Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. 5. Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap yang berikutnya. Erikson mengenal pasti lapan peringkat perkembangan emosi manusia daripada bayi kepada peringkat tua. iaitu faktor kendiri. 3. 4.PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Teori Perkembangan Psikososial Erikson Mengabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. emosi dan sosial. timbulnya tingkah laku positif dan negatif yang membawa masalah penyesuaian psikologikal kerana konflik emosi Prinsip-prinsip Teori Erikson 1. 2.

kecurigaan Peringkat II (Awal alam Kanak-kanak: umur 2-3) Autonomi vs. Kecelaruan identiti Peringkat VI (Awal dewasa: umur 19-40) Kemesraan vs. tidak memeranjatkan sekiranya kehidupan Erickson sendiri yang dijadikan asas untuk terbentuknya teori ini (Gilligan. Pengasingan Peringkat VII (Pertengahan dewasa: Umur 40-65) Generaviti vs pemusatan kendiri Peringkat VIII (Usia tua: 65 hingga mati) Kesepaduan vs. rasa rendah diri Peringkat V (Remaja: umur 13-18) Identiti vs. Putus asa Kritikan terhadap teori Erikson¶s Berdasarkan pengalaman-pengalamannya sendiri bukan daripada data kajian luas. 1982). A KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU B MENU TEORI KOHLBERG KEMATANGAN .PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Lapan peringkat Teori Perkembangan Erik Erikson Peringkat I (Bayi: umur 0-1) Kepercayaan vs. Yang mana. Malu dan Keraguan Peringkat III (Praskolah: umur 4-5) Inisiatif vs. perasaan bersalah Peringkat IV (Kanak-kanak: umur 6-12) Ketekunan vs. Teori ini tertumpukan kepada lelaki.

2. menggalakkan dan memuji mereka apabila mereka berjaya. 3.PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Implikasi Teori Erikson Kepada Pembelajaran Dalam Kelas Teori ini mencadangkan pelbagai cara untuk guru membuat keputusan dan membantu pelajar menyelesaikan masalah psikososial dalam keadaan yang positif. MENU KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN TEORI KOHLBERG . Guru-guru rendah dan menengah perlu memberi tugas mencabar pelajar. Semasa pra-sekolah guru perlulah menyediakan pelajar-pelajar dengan peluang untuk membuat pilihan. Tahap rendah dan menengah guru-guru sepatutnya lebih toleransi dan fleksibel tetapi mewujudkan had-had jelas pada tingkahlaku pelajar. 1.

1975). keadaan yang berbeza telah dijumpai bagi lelaki (Clausen. Remaja mempunyai dua jarak masa iaitu: 1. Empat jangka masa pencarian identiti oleh Marcia Tempoh masa Resapan identiti Perampasan Penundaan Pencapaian identiti Gambaran Tiada komitmen dan tidak ambil berat dengan kekurangan komitmen Menerima dan mengesah kedudukan ibu bapa Ketidakpuasan hati dengan status semasa tetapi belum membuat sebarang komitmen Melepasi krisis dan membuat komitmen sendiri MENU KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN TEORI KOHLBERG . Walaubagaimanapun. 1982) Perubahan fizikal memberi kesan kepada perkembangan sosial.PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Isu-Isu Khas Dalam Zaman Remaja. dan perubahan ini berbeza antara lelaki dan perempuan. dan kematangan saraf dan tisu otot (Minuchin. tenaga yang tinggi.yang mana dibezakan oleh tanda-tanda tertentu kematangan seksual (Rogers. Keputusan yang dibuat oleh guru mestilah sensitif kepada jumlah permasalahan pelajar yang wujud semasa waktu tempoh perkembangan. 1982) . Praremaja. Perempuan yang lambat matang akan menjadi lebih sosial dan popular berbanding yang matang awal. 2.yang meliputi dua tahun mendahului baligh dan permulaan untuk remaja mengalam peningkatan pembesaran Baligh .tempoh ini digambarkan oleh pertumbuhan yang kukuh.

PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA MENU KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN TEORI KOHLBERG .

‡ Kepelbagaian budaya pelajar di dalam kelas pada B ketika ini menjadikan beberapa aspek dalam kognisi social dan skill kognisi MENU KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN TEORI KOHLBERG .PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Definisi perkembangan kognisi sosial ‡ Beberapa aspek boleh dikategorikan sebagai perkembangan social termasuk persepsi yang menonjol. ciri-ciri kausal . ‡ Guru yang secara tidak sengaja menggunakan komunikasi tidak langsung mungkin membawa mesej yang menunjukkan tahap kemampuan komunikasai A para pelajar yang rendah. dan kemampuan komunikasi tidak langsung.

tahap kelakuan pelajar kepada keperluan nilai persahabatan dan juga kefahaman bersama A B ‡ Penyelesaian masalah antara individu ± Kemahiran menyelesaikan masalah setiap individu meningkat seiring dengan peningkatan umur seorang pelajar itu KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN MENU TEORI KOHLBERG . persahabatan dan juga interaksi ‡ Mengenali perspektif dan peranan ± melibatkan pemahaman tentang niat seseorang.PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Penggunaan strategi perkembangan kognisi sosial di dalam kelas ‡ Pemahaman tentang diri sendiri ± pemahaman diri dan juga pemahaman dari perspektif orang lain ‡ Pengetahuan sosial ± Aspek pengetahauan social ini seperti pengetahuan tentang orang lain. motif tindakan. emosi dan juga situasi yang terlibat ‡ Persahabatan ± melibatkan nilai-nilai konkrit. pemikirang.

PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Prasyarat untuk menjalankan aktiviti yang melibatkan penyelesaian masalah antara individu ‡ Mengesan sesuatu masalah ± Ciri-ciri masalah itu diterangkan secara terang. jelas dan nyata ‡ Menjana beberapa penyelesaian masalah yang berpotensi ± langkah-langkah penyelesaian apabila mereka berasa adalah lebih baik langkah tersebut tetapi berdasarkan idea yang dijana oleh orang lain ‡ Menimbang potensi setiap penyelesaian ± Menulis setiap potensi penyelesaian masalah dari segi/ sudut positif mahupun negative ‡ Melaksanakan penyelesaian masalah itu ± Merencanakan perancangan akhir rancangan pelaksanaan ‡ Menilai tindakan tersebut ± Pada peringkat ini anda perlu menentukan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai 1 KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN 2 MENU TEORI KOHLBERG .

PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Fasa pembangunan konsep kendiri seiring dengan perkembangan fizikal individu Peringkat Bayi Awal kanak-kanak Pelajar sekolah rendah Pelajar sekolah menengah Dewasa Pembangunan konsep kendiri Mempelejari konsep mudah dari ibu bapa dan penjaga Berasa bangga dengan kejayaan melakukan sesuatu Berasa bangga apabila dapat menguasai sesuatu perkara yang sukar Mengintegrasi dengan baik apabila mendapat kritikan yang membina daripada orang lain Pandangan diri sendiri banyak berubah apabila mencapai umur ini. pemikiran abstark lebih mengambil tempat 1 KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN 2 MENU TEORI KOHLBERG .

PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Hubungan kematangan diri dengan pencapaian seorang pelajar MENU KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN TEORI KOHLBERG .

PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Teori Perkembangan Moral Kohlberg Terdapat 3 Tahap  Tahap Prakonvensional  Tahap Konvensional  Tahap Pos konvensional 1 2 3 4 MENU TEORI KOHLBERG KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN .

kuasa dan lain-lain yang sangat berguna untuk menyenangkan hati seseorang.PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Tahap Prakonvensional ‡ Peringkat 1 (Orientasi dendaan dan kepatuhan)   Berorientasikan hukuman dan kepatuhan Tidak membuat atau melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu dihukum misalnya melukakan orang lain dan merosakkan harta benda orang lain Dikatakan betul adalah sesuatu yang diingini. iaitu kebolehan membuat pertimbangan terhadap segala tindakan yang memenuhi segala keperluannya. Pemikiran moralnya semakin meningkat. ‡ Peringkat 2 (Orientasi ganjaran peribadi)   1 2 3 4 MENU TEORI KOHLBERG KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN . perkhidmatan.

PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Tahap Konvensional ‡ Peringkat 3 (Orientasi harmoni antara peribadi)  Melakukan sesuatu yang betul sebagaimana yang dijangka dan diterima oleh orang lain ‡ Peringkat 4 (Orientasi undang-undang dan peraturan)  Kesanggupan melakukan sesuatu tanggungjawab dalam masyarakat dan mematuhi peraturan sosial yang telah sedia ada. 1 2 3 4 MENU TEORI KOHLBERG KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN .

PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Tahap Pos konvensional ‡ Peringkat 5 (Orientasi kontrak sosial)  mempertahankan hak-hak asasi. nilai-nilai dan sebarang kontrak sosial yang telah dipersetujui bersama dalam masyarakat. walaupun kadangkala terpaksa berkonflik dengan peraturan dan undang-undang kumpulan yang telah sedia wujud. ‡ Peringkat 6 (Orientasi prinsip etika sejagat)  Apa yang dianggap betul ditentukan berdasarkan satu prinsip pilihan sendiri yang sesuai untuk semua manusia sejagat tanpa mengira masa dan keadaan.  Undang-undang yang berdasarkan prinsip-prinsip tertentu patut dipatuhi. 1 2 3 4 MENU TEORI KOHLBERG KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN .

teori perkembangan manusia berperanan penting dalam mengetahui tahap emosi dan sosial manusia sewaktu perkembangan yang berlaku dalam hidupnya. MENU KOGNISI SOSIAL MASALAH INDIVIDU KEMATANGAN TEORI KOHLBERG . Didalam pendidikan teori-teori ini amat penting kepada guru atau pensyarah dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran terutama dalam mengawal emosi dan sosial pelajar-pelajar mereka.PENGENALAN TEORI ERIKSON IMPLIKASI TEORI KRISIS REMAJA Kesimpulan ‡ Kesimpulannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful