Definisi Literasi Definisi asas literasi adalah kebolehan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal

dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung serta mengaplikasi pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian Definasi Numerasi Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik serta memahami idea Matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

JAWATANKUASA LINUS SK TEMPOYANG 2010 Pengerusi: Norizan bt Yusof (GB) N/Pengerusi: Ahmad Rosli Ismail (GPK 1) Setiausaha: Salmah Alang Ahmad (BM) N/Setiausaha: Yusaimi Manaf (Math) AJK: AJK Panitia B.Melayu AJK Panitia Matematik Guru Pemulihan Khas Guru Prasekolah JAWATANKUASA LINUS SK TEMPOYANG Guru Data 2011 Pengerusi: Norizan bt Yusof (GB) N/Pengerusi: Ahmad Rosli Ismail (GPK 1) Setiausaha: Salmah Alang Ahmad (BM) N/Setiausaha: Firdaus Mustafa (Math) AJK:

AJK Panitia B.Melayu AJK Panitia Matematik Guru Pemulihan Khas Guru Prasekolah Guru Data

GURU: Mesyuarat Guru Mesyuarat Panitia BM dan Matematik Mesyuarat Kurikulum Wacana Minda (Pelaporan selepas saringan)

MASYARAKAT LUAR: Taklimat Ibubapa Tahun 1 2010 dan 2011 Mesyuarat Agong PIBG 2010 (30 Jan 2010) Majlis menandatangani buku rekod prestasi (26 Jun 2010) Mesyuarat AJK PIBG 15 Feb 2011 Broseur sekolah

1. Latihan Membina Modul Latihan Guru Anjuran BPG 2. Memberi latihan kepada JU Pemulihan Khas peringkat Negeri Pantai Timur dan Johor 3. Memberi latihan kepada 1. Kursus Program guru-guru Daerah Temerloh 4. Membimbing dan melatih guru-guru Linus Daerah Lipis 5. Membimbing guru-guru Linus Sekolah Asli Daerah Lipis

Linus (Numerasi) guru-guru Tahun 1

1. PENCERAPAN P&P 2. MEMASTIKAN KEMAHIRAN PEDAGOGI P&P MENEPATI KEHENDAK KPM 3. MENYEDIAKAN DOKUMEN SARINGAN SERTA JADUAL PELAKSANAAN 4. REKOD DAN FAIL DATA 5. TINDAKAN SUSULAN

L LETERASI NUMERASI PERDANA (LETERASI) PERDANA (NUMERASI) 11 9 5 7

P 7 5 6 8

JUMLAH 18 14 11 15 L P 1 0 12 13 JUMLAH 4 0 25 29

LETERASI NUMERASI PERDANA (LETERASI) PERDANA (NUMERASI) L LETERASI NUMERASI PERDANA 0 0 16 P 0 0 13

3 0 13 16

JUMLAH 0 0 29

LITERASI ISU MASALAH

MURID TIDAK LEPASI SARINGAN1 TIDAK LEPASI KONSTRUK 3 HINGGA 8

MATLAMAT

MEMBANTU MURID MELEPASI SARINGAN 2

STRATEGI

MEMPERTINGKAT KUALITI P&P MEMPERBANYAK LATIHAN DAN LATIH TUBI MELAKSANAKAN PROGRAM ³BACALAH DIK´, PROGRAM EJA DAN PROGRAM PANTAS BACA MURID TIDAK LEPASI SARINGAN 1 TIDAK LEPASI KONSTRUK 3 HINGGA 10

NUMERASI ISU MASALAH

MATLAMAT

MEMBANTU MURID MEMAHAMI KONSEP NOMBOR, WANG, MASA DAN UKURAN PANJANG UNTUK LEPASI SARINGAN 2 PENGGUNAAN MODUL KONSEP NOMBOR, WANG, MASA DAN UKURAN PANJANG YANG MUDAH DIKUASAI

STRATEGI