Anda di halaman 1dari 1

Angajament

Subsemnatul …………………………………………….. din clasa ..................


îmi iau angajamentul că începând din data .................................
- nu voi mai lipsi nemotivat de la şcoală
- nu voi mai deranja orele
- nu voi avea discuţii neprincipiale ( conflicte ) cu profesorii şi respectiv cu alţi
elevi ai şcolii
- voi purta uniforma în incinta şcolii
- nu voi întârzia de la ore
- nu voi fuma în incinta şcolii
- mă voi pregăti constant pentru orele de curs
- voi lua notiţe la fiecare oră , în caiete corespunzătoare fiecărei materii

Nerespectarea oricăreia dintre prevederile menţionate mai sus atrage după sine
aplicarea sancţiunilor din Regulamentul şcolar.

Data Semnătura elev