SK PASIR GUDANG (1) JOHOR BAHRU PANDU PUTERI TUNAS

1. PENGENALAN Pergerakan Pandu Puteri Tunas telah ditubuhkan secara rasminya pada Januari 2008. Pergerakan ini telah didaftarkan di Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Pergerakan ini merupakan persatuan aktif di sekolah. Pelbagai aktiviti telah dirancang dan dilaksanakan sepanjang tahun. Di SK. Pasir Gudang (1) ahli persatuan Pandu Puteri Tunas belum dilantik secara rasminya dan ini bermakna semua ahli tidak layak mengikuti program di luar sekolah. Pelbagai aktiviti telah diikuti antaranya, perkhemahan dalaman sekolah sahaja. Sebagai ‘Tunas’ mereka dapat mengetahui ilmu luar dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Ahli- ahli kumpulan Pandu Puteri Tunas telah diberi bimbingan dan didikan yang baik teratur oleh pemimpin masing-masing. 2. 3. RASIONAL Menolong orang selalu terutamanya mereka yang di rumah. MATLAMAT Memberi sumbangan yang berguna kepada pergerakan Tunas Puteri, pemimpin, guru, sekolah ,keluarga dan masyarakat. OBJEKTIF

4.

Menolong orang Menunaikan kewajipan kepada Tuhan ,Raja dan Negara. Mempunyai akhlak yang mulia. Saling membantu sesama manusia. Berbudi bahasa. Menjalankan tanggunjawab. Berkhidmat dengan masyarakat. Membantu ibu bapa di rumah. Mengetahui ilmu menguruskan diri dan keluarga. 5. Pek Pandu Puteri Tunas

Kakak Setia Siti Setia Siti Setia Siti Setia Siti Setia Siti Setia Kakak Berenam & P. Kak Berenam

: : : : : :

Puan Siti Normala Binti Tuah ( Pek 3/Tahun 4 ) Cik Siti Hajar Binti Abdul Halim ( Pek 3/ Tahun 4 ) Puan Farhanah Binti Mustapha ( Pek 1/Tahun 6 ) : Puan Ismaliza Binti Ismai ( Pek 2 / Tahun 5 ) Puan Zainun Binti Ismail ( Pek 1/Tahun 6 ) Puan Nur Mardhiah ( Pek 2 / Tahun 5 ) Binti Mohd Razan Kumpulan Kumpulan Kumpulan Kumpulan Kumpulan Kumpulan Melur Siantan Kesidang Teratai Cempaka Kenanga KELEMAHAN Terlibat dengan kelas tambahan tahun 5 dan 6 mengurangkan masa mereka bersama pemimpin. Pemimpin lain kurang memberikan komitmen. PELUANG Perjumpaan diadakan pada setiap Jumaat. ANCAMAN Hasil kerja murid tidak memuaskan.

6.

ANALISIS SWOT OBJEKTIF 1. Melahirkan ahli Pandu Puteri Tunas yang berkemahiran dalam asas hidup. 2. Meningkatkan pengetahuan ahli dalam program Tunas Puteri. 3. Melibatkan diri dengan aktiviti luar.

KEKUATAN Ahli merupakan murid tahap 2 dan aktif.

Pelbagai program telah dirancang sepanjang tahun.

Kursus dalaman kepada pemimpin.

Sikap pemimpin yang sambil lewa.

Perkhemahan fasa 1 dan 2 telah dirancang.

Masalah kewangan. Kutip yuran Murid tahun 6 beransur-ansur. dikecualikan daripada terlibat.

Murid lambat bayar.

7.
BIL

PELAN OPERASI
NAMA PROGRAM OBJEKTIF AKTIVITI KUMPULAN SASARAN TEMPOH MASA PELAKSANAAN KOS PENILAIAN DAN PEMANTAUAN INDIKATOR KEJAYAAN

1

Khidmat Masyarakat Daya Mencipta Kemahiran Rumah tangga Perkembangan Rohani dan Jasmani Persahabatan

Membantu orang lain Kreativiti ahli Berbakti dengan ibu bapa Taat kepada Tuhan,Raja dan Negara Menyayangi semua orang Mengambil bahagian dalam permainan yang dirancang

Lakonan Bercerita Buku skrap Melukis Boneka Ujian Calit Emas Lencana kecekapan Ujian Tangan Emas Lencana kecekapan Ujian Calit Emas Lencana Kecekapan Lencana kecekapan

Semua ahli Pemimpin Semua ahli Pemimpin Semua ahli Pemimpin

Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun

2 3

Semua aktiviti diadakan pada perjumpaan pada hari Sabtu Gerko.

RM 100

Pemimpin Kak Setia Kak Siti

4

Semua ahli Pemimpin

Sepanjang tahun

5

Semua ahli Pemimpin

Sepanjang tahun

Aktiviti Luar 6

Semua ahli Pemimpin

Sepanjang tahun

8.

PROGRAM PELAN TAKTIKAL 1. Mesyuarat Pemimpin Pandu Puteri Tunas 2. Mesyuarat ahli Pandu Puteri Tunas

3. Pengenalan Pandu Puteri Tunas 4. Pra-Persetiaan 5. Calit Emas 6. Tangga Emas 7. Tangan Emas 8. Aktiviti Khas Pandu Puteri Tunas 9. Lencana Kecekapan 10. Upacara Terbang Naik 11. Hari Kokurikulum 2009 12. Pelaporan 2009 13. Perancangan 2010 9.
Bil

CARTA GANTT PROGRAM PELAN TAKTIKAL
JAN / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV

Aktiviti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mesyuarat Pemimpin Pandu Puteri Tunas Mesyuarat Ahli Pandu Puteri Tunas Pengenalan Pra-Persetiaan Calit Emas Tangga Emas Tangan Emas Aktiviti Khas Pandu Puteri Tunas Lencana Kecekapan Upacara Terbang Naik Hari Kokurikulum Pelaporan 2009 Perancangan 2010

10.

PERANCANGAN TAHUNAN

1. Perancangan Penubuhan Jawatankuasa Penyediaan takwim

Menyuarat Jawatankuasa Penyediaan Jadual Aktiviti Pandu Puteri Tunas Penyediaan Program Lantikan Pandu Puteri Tunas 2. Pengenalan Pembahagian tugas kepada guru. Pembahagian kumpulan ahli. Penyediaan fail dan pakaian seragam ahli. Penyediaan peralatan . Program aktiviti bermula. 3. Penyeliaan Penyeliaan buku kedatangan ahli. Penyeliaan aktiviti ahli dan pemimpin. 4. Pelaporan Merekod maklumat murid. Merekod aktiviti yang dilaksanakan oleh pemimpin dan ahli. Merekod kedatangan ahli. 5. Penilaian Mewujudkan carta perbandingan kejayaan aktiviti. Menyediakan laporan tahunan.

11.
B il 1

CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN
Aktiviti JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV

Perancangan 1.1 Penubuhan Jawatankuasa 1.2 Penyediaan

/ /

takwim 1.3 Mesyuarat J/K

/ /

1.4 Menyediakan
jadual aktiviti Pandu Puteri Tunas

/

1.5 Menyediakan
Program Lantikan Pandu Puteri Tunas Pengenalan 2.1 Pembahagian Tugas Pemimpin 2.2 Pembahagian kumpulan ahli 2.3 Penyediaan pakaian dan fail ahli. 2.4 Penyediaan peralatan. 2.5 Program aktiviti bermula Penyeliaan Buku kedatangan ahli Aktiviti ahli dan pemimpin 4 Pelaporan 4.1 Merekod maklumat ahli 4.2 Merekod aktiviti ahli dan pemimpin 4.3 Merekod kedatangan ahli

2

/ / / / /

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

Penilaian 5.1 Carta kejayaan 5.2 Laporan
/

/

12.

PERANCANGAN TAHUNAN PERANCANGAN TAHUNAN

BIL 1

TARIKH 09 Jan. 2010 1.1 1.2 1.3

PROGRAM TUNAS PUTERI Mesyuarat Pemimpin dan agihan tugas. Mesyuarat dan lantikan pek baru. Lantikan ajk ahli
1. Memperkenalkan pemimpin kepada ahli. 2. Pembahagian kumpulan pek 3 / Thn 4. 3. Mengambil kehadiran. 4. Lantikan ajk ahli. ( Nama bunga/Ketua dan Penolong) 5. Penerangan perancangan tahunan 2009. 6. Tajuk-tajuk yang perlu dipelajari 2009. 7. Ujian kecekapan 8. Pelantikan rasmi. 9. Aktiviti padat ahli Tahun 6 (rujuk takwim) 10. Lain-lain hal 10.1 Yuran (RM 5.00) 10.2 Buku Nota 10.3 Pakaian 10.4 Aksesori 10.5 Buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas ( beli sendiri)

PEMIMPIN Semua pemimpin

CATATAN

Agenda mesyuarat :

Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas

2

23 Jan. 2010 13 Febr. 2010

Program Pra Persetiaan 1.1 Ikrar Persetiaan Tunas Puteri 1.2 Undang-undang Tunas Puteri 1.3 Cogan Kata Tunas Puteri 1.4 Hormat Dan Isyarat 1.5 Berjabat Tangan Tunas Puteri 1.6 Senyuman Tunas Puteri 1.7 Pakaian Seragam Tunas Puteri 1.8 Berkhidmat 1.9 Perihal Keluarga 1.10 Lagu-lagu Kepanduan 1.11 Lingkungan Tunas Puteri 1.12 Lagu Kumpulan 1.13 Hormat Besar Tunas Puteri 1.14 Upacara Pelantikan Ahli Baru 1.15 Loceng Tunas Puteri 1.16 Lingkungan Pow-Wow Upacara pelantikan semua ahli ( Semua ahli diberikan lencana pelantikan dan ahli dunia) Tahun 4 Puan Siti Normala Cik Siti Hajar
Pilih tajuk mengikut kesesuaian Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas

3

27 Feb 2010

Puan Siti Normala Semua Pemimpin

Semua pemimpin memakai pakaian rasmi

(kebaya/tshirt) Ahli wajib memakai pakaian rasmi. Pilih tajuk mengikut kesesuaian Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas

4

27 Mac 2010 10 April 2010 24 April 2010 08 Mei 2010

Program Calit Emas 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Bendera Malaysia Bendera Negeri Saya Brownie Di seluruh Dunia Keselamatan Di Jalan Raya Simpulan Mendandan Alam Semula Jadi Kesihatan Pengimbangan Skip Menggunakan Tali Membaling Bola Menangkap Bola Menghidang Makanan Membasuh Pinggan Mangkuk Lagu aksi Tahun 5 Puan Nur Mardhiah Puan Ismaliza Tahun 6 Puan Zainun Puan Farhanah

5 6 7

22 Mei 2010 25-27 Jun 2010 10 Julai 2010 24 Julai 2010

Pengujian Calit Emas Perkhemahan Unit Beruniform Program Tangga Emas 4.1 Membawa Perutusan 4.2 Permainan Kim ( dengar- cakap -tulis)

Puan Siti Normala Puan Siti Normala Semua Pemimpin Unit Beruniform SKPG 1 Tahun 6 Puan Zainun Puan Farhanah Puan Siti Normala Tahun 6 Puan Zainun Puan Farhanah Puan Siti Normala Tahun 6 Puan Zainun Puan Farhanah Puan Siti Normala Tahun 6 Puan Zainun Puan Farhanah Puan Siti Normala

Thn 6 sahaja Tahun 4 dan 5 sahaja.
Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas

8

09 Okt 2010

Program Tangga Emas 5.1 Menanam dan Menjaga Tumbuhan 5.2 Lagu aksi

Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas

9

23 Okt 2010

Program Tangga Emas 6.1 Menggunakan Kompas 6.2 Permainan

10

13 Nov 2010

Program Tangga Emas & Tangan Emas 7.1 Mencuci dan Membersihkan Kasut 7.2 Melipat Kain 7.3 Mencuci Kain

11

13 Nov 2010

7.4 Menyeterika Pakaian 7.5 Lagu Aksi Program Tangan Emas 8.1 Masakan 8.2 Menyediakan Makanan / Minum Petang 8.3 Mengikat Bungkusan Hadiah Program Tangan Emas 9.1 Bendera Semafor 9.2 Permainan

Tahun 6 Puan Zainun Puan Farhanah Puan Siti Normala Tahun 6 Puan Zainun Puan Farhanah Puan Siti Normala Tahun 6 Puan Zainun Puan Farhanah Puan Siti Normala

Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas

12

13 Nov 2010

Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas Rujuk Program Tahun 6 Rujuk buku Panduan Asas Pandu Puteri Tunas

13

13 Nov 2010

Lencana Kecekapan 9.1 Pengujian Lencana Kecekapan

14

13 Nov 2010

Upacara Tunas Puteri 11.1 Pengujian Tangga Emas 11.2 Pengujian Tangan Emas 11.3 Terbang Naik

Puan Siti Normala Tahun 6 Puan Zainun Puan Farhanah

*Perubahan tarikh adalah mengikut takwim SK. Pasir Gudang (1)

UNIT BERUNIFORM : PANDU PUTERI TUNAS

DISEDIAKAN OLEH : PUAN SITI NORMALA BINTI TUAH KETUA PEMIMPIN

PANDU TUNAS PUTERI 2009