Anda di halaman 1dari 6

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN

Oleh :

ST Khadijah Tinni
20100510112

Prodi :
Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


2010 / 2011

0
١
‫اظهارحلقى‬
IDH-HAR HALQI

Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yaitu:

‫غ‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ا\ء‬


Cara membacanya harus terang, jelas dan pendek, bunyi suaranya tidak samar,
tidak dengung dan tidak boleh ditahan dan jangan ditekan.
Contoh:

‫ح‬ ‫ه‬ ‫ا\ء‬


‫حكمت ان‬ ‫منهم‬ ‫امن من‬
in hakamta Minhum man aamana

‫غ‬ ‫ع‬ ‫خ‬


‫غابمن‬ ‫عمل من‬ ‫خبي عليم‬
man ghooba man’amila ‘aliimun khobiir

1
٢
‫بلغن ادغام‬
IDGHOM BILA GHUNNAH

Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf :

‫ر‬ ‫ل‬
Cara membacanya dengan mengidghomkan atau memasukkan nun mati atau tanwin pada
lam dan ro’ tanpa dengung, tidak ditekan dan tidak boleh ditahan.

Contoh:

‫ر‬ ‫ل‬
‫غفوررحيم‬ ‫تكنل كأن‬
ghofuurur rohiiim ka-al lam takun

2
٣
‫بغن ادغام‬
IDGHOM BI GHUNNAH

Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf berikut:

‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬


Cara bacanya dengan memasukkan nun mati atau tanwin kepada huruf didepannya
dengan mendengung, ditekan dan ditahan sedikitnya dua harokat.
Contoh:

‫ن‬ ‫ي‬
‫يومئذناعمة‬ ‫يقول من‬
yaumaidzinnn naa’imah mayyy yakulu

‫و‬ ‫م‬
‫مقيم عذاب‬
miwww waliyyin adzaabummm muqiiim

Catatan:
Kecuali jika huruf yang diidghomkan dalam satu kata, maka membacanya harus
diidzharkan, tidak dengung, tidak ditekan dan tidak boleh ditahan.

Contoh:

‫صنوان‬ ‫دنيا‬
Shinwaanun dunyaa

‫قنوان‬ ‫بنيان‬
Qinwaanun bunyaanun
Pada contoh tersebut di atas hukum bacaannya dinamakan idzhar wajib.

٤
3
‫اقلب‬
IQLAB

Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba’, maka cara bacanya
adalah menukar bunyinya menjadi mim, ditekan dan ditahan sedikitnya dua harokat.
Contoh:

‫ب‬
‫بعدهممن‬
mimmm ba’dihim

=‫انبئونى‬
ammmbiuunii

4
=‫اخفاء‬
IKHFAA’
Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf berikut:

‫ذ‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ث‬ ‫ت‬


‫ض‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ز‬
‫ك‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ظ‬ ‫ط‬
Cara membacanya dengan menyamarkan bunyinya, mendengung, ditekan dan ditahan
sedikitnya dua harokat.

‫ج‬ ‫ث‬ ‫ت‬


‫جاء من‬ ‫وانثى‬ ‫تنالوا لن‬
mannn jaaaaa-a waunnntsaa lannn tanaaluu

‫ز‬ ‫ذ‬ ‫د‬


‫انزلنا‬ ‫فانذرتكم‬ ‫اهادس من‬
annnzalnaa fa-annndzartukum mannn dassaahaa

‫ص‬ ‫ش‬ ‫س‬


‫صلصال من‬ ‫شيء من‬ ‫سوء من‬
minnn sholshoolin minnn syai-in minnn suuuuu-in

‫ظ‬ ‫ط‬ ‫ض‬


‫ينظرون‬ ‫ينطقون‬ ‫ضربناكل‬
yannnzhuruuun yannnthiquuun kullannn dhorobnaa

‫ك‬ ‫ق‬ ‫ف‬


‫كان من‬ ‫ينقلبون‬ ‫فئة من‬
manngng kaana yanngngqolibuuun minnn fi-atin