Anda di halaman 1dari 5

Guru sebagai agen

perubahan
• Malaysia menghadapi arus kemajuan
dan cabaran dalam abad ke 21.
• Jesteru, keperluan terhadap
pembentukan akhlak di kalangan
murid semakin mendesak
memandangkan masalah sosial yang
timbul selari dengan kepesatan
kemajuan dunia.
• Masalah disiplin di peringkat persekolahan
seperti merokok, ponteng,
penyalahgunaan dadah dan sebagainya
dapat ditangani jika guru berjaya
membina kesepaduan antara ilmu dan
pembentukan akhlak mulia dalam diri
murid.
• Guru harus berperanan sebagai agen
perubahan dalam sistem pendidikan
dengan mengubah dari stail pengurusan
dan kepimpinan yang bersifat autokratik
kepada demokratik.
Peranan guru sebagai agen
perubahan
• Mengubah daripada strategi berpusatkan
guru kepada berpusatkan murid
• Guru mengamalkan sifat penyayang
terhadap murid, rakan sejawat, ketua, staf
sokongan dan sekolah
• Guru perlu bersifat terbuka secara proaktif
dan bersedia untuk menghadapi
perubahan khususnya dalam bidang
pendidikan
• Melibatkan diri dalam aktiviti
kemasyarakatan
• Mendekatkan sekolah dengan masyarakat
• Menjadikan sekolah sebagai pusat ilmu
• Memberikan perkhidmatan dalam bidang
yang dikuasai
• Menjalankan kajian pendidikan dalam
mengatasi masalah murid dalam bilik
darjah agar dapat meningkatkan mutu
pendidikan