Disediakan Oleh: Nor Hayati Mohd Shaharim FASILINUS PPD Petaling Perdana

KAD LOMPAT .

.

.

.

.

.

.

.

http://kelasinarbestari.blogspot.com/ .

.

` ` ` ` ` Berdasarkan data Saringan 3 (2010) kenalpasti murid LINUS TEGAR (konstruk 1-2). Masa BM-8 waktu M3-7 .LINUS (Konstruk 3-8) dan Perdana.(<15 murid) Jika tiada LINUS TEGAR guru pemulihan boleh mengambil LINUS biasa (konstruk 3-5). Murid LINUS TEGAR hendaklah dihantar ke kelas Pemulihan Khas.

SISTEM FAIL-Fail Tahun 1&2 adalah sama.` ` ` Pembelajaran dan pengajaran linus WAJIB menggunakan modul yang telah diberi (soft copy/hard copy) Jika dalam satu kelas terdapat tiga aras .guru linus hendaklah menulis hanya SATU RPH tetapi terdapat TIGA aktiviti yang berlainan mengikut aras murid tersebut. .

Tarikh terkini untuk saringan 1 (Tahun 1) dan Saringan 4 (Tahun 2) adalah -Saringan Lisan-28 Feb-31 Mac 2011 .Saringan membaca-April 2011 .` ` ` ` ` Semua soalan saringan akan dibekalkan oleh PPD samada secara soft copy atau hard copy. Sentiasa peka dengan tarikh saringan(rujuk facebook/fasilinuspetalingperdana) untuk maklumat terkini.

Guru subjek iii. Guru kelas. ` . Saringan 5 dan Saringan 6 untuk murid Tahun 2 pada tahun 2011 Guru LINUS hendaklah berbincang dengan AJK bagaimana nak menjalankan Saringan tersebut samada: i. Guru Pemulihan ii. Saringan 2 dan Saringan 3 akan dilaksanakan untuk murid Tahun 1 manakala Saringan 4 .` Tiga saringan LINUS. iaitu Saringan 1.

Guru boleh mentadbir dalam apa cara sekalipun dengan syarat TIDAK MEMBERI JAWAPAN.Jangan terlalu memaksa murid. .` ` ` Saringan LISAN hendaklah dijalankan selama sebulan mengikut keupayaan murid. Guru hendaklah mengisi markah dalam BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU(BPPI) Murid dikira TIDAK MENGUASAI jika terdapat lebih daripada SATU kesalahan.

Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ¶ng¶ . Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.` ` ` ` ` ` Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Kosntruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. Konsturk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Konstruk 12: Keupayaan membaca. Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. .` ` ` ` ` ` Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

pentaksir boleh kembali mentaksir mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid. Jika kesemua konstruk telah ditaksir. Pentadbiran dibuat secara kelas. Dicadangkan guru duduk bersebelahan dengan murid ketika pentaksiran literasi membaca dilaksanakan. Masa selama seminggu. .` ` ` ` ` ` Akan dijalankan pada bulan April untuk Saringan 1 dan 4. Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk.

` Buat perbincangan semula dengan AJK untuk pelan strategik seterusnya sehingga Saringan kedua. ` Cetak data tersebut(print screen) dan hantar ke PPD bersama letter head sekolah. ` .Kemaskini data borang BPPI. ` Isi data dalam laman web NKRA.Guru diingatkan supaya berhati-hati semasa key-in data untuk mengelakkan kesilapan.

SARINGAN 4 Tidak Menguasai Konstruk 1 ± Konstruk 2 (dibimbing oleh guru pemulihan khas) Program LINUS Tidak Menguasai manamana Konstruk 3 ± Konstruk 8 Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 KELAS ARUS PERDANA .

Murid-murid yang mengikuti Program LINUS akan menduduki Saringan 5 dan 6 pada Tahun 2. ` Guru perlu menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan semua murid menguasai asas literasi. ` . 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful