Disediakan Oleh: Nor Hayati Mohd Shaharim FASILINUS PPD Petaling Perdana

KAD LOMPAT .

.

.

.

.

.

.

.

com/ .blogspot.http://kelasinarbestari.

.

LINUS (Konstruk 3-8) dan Perdana.(<15 murid) Jika tiada LINUS TEGAR guru pemulihan boleh mengambil LINUS biasa (konstruk 3-5). Masa BM-8 waktu M3-7 . Murid LINUS TEGAR hendaklah dihantar ke kelas Pemulihan Khas.` ` ` ` ` Berdasarkan data Saringan 3 (2010) kenalpasti murid LINUS TEGAR (konstruk 1-2).

SISTEM FAIL-Fail Tahun 1&2 adalah sama. .guru linus hendaklah menulis hanya SATU RPH tetapi terdapat TIGA aktiviti yang berlainan mengikut aras murid tersebut.` ` ` Pembelajaran dan pengajaran linus WAJIB menggunakan modul yang telah diberi (soft copy/hard copy) Jika dalam satu kelas terdapat tiga aras .

Sentiasa peka dengan tarikh saringan(rujuk facebook/fasilinuspetalingperdana) untuk maklumat terkini.` ` ` ` ` Semua soalan saringan akan dibekalkan oleh PPD samada secara soft copy atau hard copy. Tarikh terkini untuk saringan 1 (Tahun 1) dan Saringan 4 (Tahun 2) adalah -Saringan Lisan-28 Feb-31 Mac 2011 .Saringan membaca-April 2011 .

Saringan 2 dan Saringan 3 akan dilaksanakan untuk murid Tahun 1 manakala Saringan 4 . Saringan 5 dan Saringan 6 untuk murid Tahun 2 pada tahun 2011 Guru LINUS hendaklah berbincang dengan AJK bagaimana nak menjalankan Saringan tersebut samada: i. Guru Pemulihan ii.` Tiga saringan LINUS. ` . iaitu Saringan 1. Guru kelas. Guru subjek iii.

Guru hendaklah mengisi markah dalam BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU(BPPI) Murid dikira TIDAK MENGUASAI jika terdapat lebih daripada SATU kesalahan. Guru boleh mentadbir dalam apa cara sekalipun dengan syarat TIDAK MEMBERI JAWAPAN.` ` ` Saringan LISAN hendaklah dijalankan selama sebulan mengikut keupayaan murid.Jangan terlalu memaksa murid. .

Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.` ` ` ` ` ` Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ¶ng¶ . Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Kosntruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Konsturk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. .` ` ` ` ` ` Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Konstruk 12: Keupayaan membaca. Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

Masa selama seminggu. pentaksir boleh kembali mentaksir mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid.` ` ` ` ` ` Akan dijalankan pada bulan April untuk Saringan 1 dan 4. . Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk. Jika kesemua konstruk telah ditaksir. Pentadbiran dibuat secara kelas. Dicadangkan guru duduk bersebelahan dengan murid ketika pentaksiran literasi membaca dilaksanakan.

Guru diingatkan supaya berhati-hati semasa key-in data untuk mengelakkan kesilapan. ` Isi data dalam laman web NKRA. ` Buat perbincangan semula dengan AJK untuk pelan strategik seterusnya sehingga Saringan kedua.Kemaskini data borang BPPI. ` . ` Cetak data tersebut(print screen) dan hantar ke PPD bersama letter head sekolah.

SARINGAN 4 Tidak Menguasai Konstruk 1 ± Konstruk 2 (dibimbing oleh guru pemulihan khas) Program LINUS Tidak Menguasai manamana Konstruk 3 ± Konstruk 8 Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 KELAS ARUS PERDANA .

Murid-murid yang mengikuti Program LINUS akan menduduki Saringan 5 dan 6 pada Tahun 2. ` Guru perlu menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan semua murid menguasai asas literasi. 2011. ` .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful