Disediakan Oleh: Nor Hayati Mohd Shaharim FASILINUS PPD Petaling Perdana

KAD LOMPAT .

.

.

.

.

.

.

.

com/ .blogspot.http://kelasinarbestari.

.

Masa BM-8 waktu M3-7 .` ` ` ` ` Berdasarkan data Saringan 3 (2010) kenalpasti murid LINUS TEGAR (konstruk 1-2).LINUS (Konstruk 3-8) dan Perdana. Murid LINUS TEGAR hendaklah dihantar ke kelas Pemulihan Khas.(<15 murid) Jika tiada LINUS TEGAR guru pemulihan boleh mengambil LINUS biasa (konstruk 3-5).

SISTEM FAIL-Fail Tahun 1&2 adalah sama. .guru linus hendaklah menulis hanya SATU RPH tetapi terdapat TIGA aktiviti yang berlainan mengikut aras murid tersebut.` ` ` Pembelajaran dan pengajaran linus WAJIB menggunakan modul yang telah diberi (soft copy/hard copy) Jika dalam satu kelas terdapat tiga aras .

Saringan membaca-April 2011 . Sentiasa peka dengan tarikh saringan(rujuk facebook/fasilinuspetalingperdana) untuk maklumat terkini.` ` ` ` ` Semua soalan saringan akan dibekalkan oleh PPD samada secara soft copy atau hard copy. Tarikh terkini untuk saringan 1 (Tahun 1) dan Saringan 4 (Tahun 2) adalah -Saringan Lisan-28 Feb-31 Mac 2011 .

Guru subjek iii. Guru Pemulihan ii. ` .` Tiga saringan LINUS. Saringan 2 dan Saringan 3 akan dilaksanakan untuk murid Tahun 1 manakala Saringan 4 . Saringan 5 dan Saringan 6 untuk murid Tahun 2 pada tahun 2011 Guru LINUS hendaklah berbincang dengan AJK bagaimana nak menjalankan Saringan tersebut samada: i. iaitu Saringan 1. Guru kelas.

.Jangan terlalu memaksa murid.` ` ` Saringan LISAN hendaklah dijalankan selama sebulan mengikut keupayaan murid. Guru boleh mentadbir dalam apa cara sekalipun dengan syarat TIDAK MEMBERI JAWAPAN. Guru hendaklah mengisi markah dalam BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU(BPPI) Murid dikira TIDAK MENGUASAI jika terdapat lebih daripada SATU kesalahan.

Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ¶ng¶ .` ` ` ` ` ` Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Konstruk 12: Keupayaan membaca. Kosntruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. Konsturk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.` ` ` ` ` ` Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. .

Masa selama seminggu. Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk. Dicadangkan guru duduk bersebelahan dengan murid ketika pentaksiran literasi membaca dilaksanakan. Pentadbiran dibuat secara kelas. Jika kesemua konstruk telah ditaksir.` ` ` ` ` ` Akan dijalankan pada bulan April untuk Saringan 1 dan 4. . pentaksir boleh kembali mentaksir mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid.

Guru diingatkan supaya berhati-hati semasa key-in data untuk mengelakkan kesilapan. ` Isi data dalam laman web NKRA. ` Buat perbincangan semula dengan AJK untuk pelan strategik seterusnya sehingga Saringan kedua. ` .Kemaskini data borang BPPI. ` Cetak data tersebut(print screen) dan hantar ke PPD bersama letter head sekolah.

SARINGAN 4 Tidak Menguasai Konstruk 1 ± Konstruk 2 (dibimbing oleh guru pemulihan khas) Program LINUS Tidak Menguasai manamana Konstruk 3 ± Konstruk 8 Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 KELAS ARUS PERDANA .

Murid-murid yang mengikuti Program LINUS akan menduduki Saringan 5 dan 6 pada Tahun 2. ` Guru perlu menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan semua murid menguasai asas literasi. 2011. ` .