Anda di halaman 1dari 57

PERANAN

DAN
TUGAS
GURU PRASEKOLAH
PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH

• PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH

• PENGURUSAN KOKURIKULUM

• PENGURUSAN MURID

• PENGURUSAN PRASARANA

• PENGURUSAN KEWANGAN

• PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID

• PENINGKATAN PROFESIONALISME
1. PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH
1.1 MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN

Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema

Memilih dan menyusun Hasil Pembelajaran berdasarkan KSPK

Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan Tema


Cetak dan bukukan - 1 salinan dihantar kepada PPD dan 1
salinan kepada Guru Besar
1.2 MENYEDIAKAN RANCANGAN HARIAN

Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu

Merancang aktiviti dan teknik P&P berdasarkan HP dan tema

Membina BBM yang sesuai

Menyediakan lembaran kerja

Mencetak dan hantar kepada Guru Besar untuk semakan


dan pengesahan
1.3 PELAKSANAAN P&P PRASEKOLAH

Menjalankan set induksi

Melaksanakan langkah-langkah P&P yang telah dirancang

Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar

Menilai keberkesanan sesi P&P terhadap murid

Membuat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

Membuat refleksi
1.4 MEMBUAT PENTAKSIRAN MURID

Mengenalpasti murid yang hendak dinilai

Memerhati perlakuan/ tingkahlaku murid

Menentukan jenis rekod

Membuat catatan dan melengkapkan rekod

Kemaskini rekod

Simpan dalam fail peribadi murid


2. PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH
2.1 MERANCANG TAKWIM TAHUNAN
Membina takwim tahunan Prasekolah selaras dengan takwim
sekolah, daerah dan negeri.

Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas

Hantar salinan kepada Pengetua/Guru Besar, PPD dan JPN

Melaksanakan aktiviti yang dirancang

Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan dan


hantar ke PPD
2.2 PENGURUSAN SUKAN DAN MOTIVASI MURID

Mesyuarat penetapan syarat dan pertandingan di peringkat PPD


serta perlantikan jawatankuasa pelaksana

Penyediaan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan

Melaksanakan aktiviti yang dirancang

Mesyuarat penambahbaikan
2.3 MERANCANG DAN MELAKSANA AKTIVITI REKREASI

Merancang tempat dan tarikh lawatan.

Memohon kebenaran membuat lawatan dari JPN/PPD

Memberi taklimat kepada ibu bapa

Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa/ penjaga

Menghantar surat makluman ke tempat lawatan

Menguruskan pengangkutan

Menyediakan laporan dan dokumentasi


3. PENGURUSAN PRASARANA
3.1 MEWUJUDKAN SUASANA KELAS YANG KONDUSIF

Menyenaraikan pusat pengajaran dan pembelajaran yang perlu


diwujudkan

Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah

Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat


pembelajaran
Melabelkan pusat-pusat pembelajaran

Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap


pusat pembelajaran

Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap


pusat pembelajaran
3.2 MEWUJUDKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN
BILIK DARJAH YANG SELAMAT

Menyenaraikan pusat pengajaran dan pembelajaran di luar kelas


Prasekolah

Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P yang dirancang

Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan


selamat digunakan

Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir

Melabelkan semua peralatan


4. PENGURUSAN KEWANGAN( ABM Kew)
4.1 MEMBUAT ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM
PERUNTUKAN TAHUNAN PRASEKOLAH)
Peruntukan berdasarkan takwim/program prasekolah

Berbincang dengan Guru Besar

Membuat pembentangan ABM dalam Mesyuarat Pengurusan


Prasekolah di peringkat sekolah

Menyimpan salinan ABM , satu salinan di pejabat dan satu


salinan di sekolah
CONTOH PERANCANGAN
ABM KEWANGAN PRASEKOLAH
PERANCANGAN TAHUNAN
PERANCANGAN DAN AKTIVITI PRASEKOLAH BESTARI
AKTIVITI JANGKA PANJANG 2010

• Majlis Hari Lahir Setiap Bulan


• Program 1 Keluarga 1 Bunga (Projek WARIS)
• Program Inklusif Bacaan
• Program Intensif Bacaan
• Program Bestari
• Program Bahan Terbuang
• Projek Taman Herba dan Sayuran
• Projek Keceriaan Dalaman
• Projek Keceriaan Dalaman
• Program Celik Huruf/ Sentuhan Minda – Projek PPM

Disediakan Oleh : Disemak oleh:


(PN ZALEHA BT MEADULLAH) (PN HJH RAZIAH BT MANSOR)
Guru Prasekolah Bestari Guru Besar
SK Tasek Dermawan SK Tasek Dermawan

PRASEKOLAH BESTARI SK TASEK DERMAWAN


14
PERANCANGAN TAHUNAN
PERANCANGAN DAN AKTIVITI PRASEKOLAH BESTARI
AKTIVITI JANGKA PENDEK 2010
• Pertandingan Tulisan Cantik
• Pertandingan Mereka Kad Ucapan
• Pertandingan Menghasilkan Kolaj
• Pertandingan Menguli Doh
• Pertandingan Mengeja Betul
• Pertandingan Kira Cepat
• Pertandingan Mewarna 1 Malaysia
• Lawatan Sambil Belajar Ke Balai Bomba
• Lawatan
• Hari Keluarga Prasekolah
• Konvokesyen Prasekolah
• Sambutan Hari Kanak-kanak
• Program Menabung
• Program Simpanan Wang – Tabung Haji / BSN

Disediakan Oleh : Disemak oleh:

(PN RASHIDAH MOHD ABDUL RAHMAN) (PN HJH RAZIAH HJ MANSOR)


Guru Prasekolah Bestari Guru Besar
SK Ampangan SA Ampangan

PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN


70400, AMPANGAN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 15
SENARAI AKTIVITI TAHUN 2010
BIL BULAN AKTIVITI
1 JAN Pendaftaran, Lantikan AJK WARIS, Mesyuarat Panitia-1, Mesyuarat WARIS-1,
Mesyuarat Pengurusan-1, Sambutan Hari lahir
2 FEB Mengukur fizikal kanak-kanak, Majlis Hari Lahir, penilaian
3 MAC Majlis Hari Lahir, Pertandingan Tulisan Cantik, Pertandingan Kad Ucapan,
Pertandingan Kolaj, Pertandingan Mengeja Betul, Program Intensif Bacaan, Projek
Tmn Herba (PPM)
4 APR Mesyuarat Pengurusan-2, Majlis Hari Lahir, Kira cepat, Keceriaan,Gotong royong.
5 MEI Majlis Hari Lahir, Pertandingan Kad Ucapan, Program WARIS, Program Bestari,
Program Bahan Terbuang, Program Sentuhan Minda (PPM), penilaian
6 JUN Hari Terbuka, Mesyuarat Pengurusan-3, Hari Lahir, Tulisan Cantik, Pertandingan
Kolaj, Pertandingan Uli Doh, Pertandingan Kira Cepat, gotong royong, Lawatan,
Program Inklusif
7 JUL Mesyuarat AJK WARIS-2, Mesyuarat Panitia-2, Majlis Hari Lahir,
8 OGOS Mesyuarat Pengurusan-4, majlis Hari Lahir, Pertandingan Kad Ucapan, pertandingan
Kira Cepat, Pertandingan Mewarna 1Malaysia,
9 SEPT Majlis Hari Lahir, Pertandingan Tulisan Cantik, Pertandingan Kolaj,
10 OKT Mesyuarat WARIS-3, Mesyuarat Panitia-3, Mesyuarat Pengurusan-5, Majlis Hari Lahir,
Pertandingan Menguli Doh, Pertandingan Kira Cepat
11 NOV Konvokesyen, Jamuan Perpisahan bersama WARIS

PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN


70400, AMPANGAN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 5
PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH
Anggaran perbelanjaan peruntukan wang perkapita 2010 adalah seperti berikut:
Peruntukan seorang murid setahun = RM 100.00
Jumlah peruntukan setahun = RM 100.00 x 25 org murid
= RM 2500.00
BIL PERKARA ANGGARAN PERBELANJAAN
(RM )
1. Bahan Bantu Pengajaran dan Pembelajaran Dan Alatan RM700.00
2. Buku Rekod Guru, PPM, Buku Menu dan Rekod Murid RM 405.00
3. Aktiviti P&P dan Pertandingan RM 320.00
4. Sukaneka Tahunan RM 125.00
5. Hari Konvokesyen Prasekolah RM 250.00
6 Lawatan Sambil Belajar RM250.00
7. Aktiviti bersama agensi kerajaan ( Jab Bomba) RM200.00
8. Aktiviti Bersama WARIS RM250.00

JUMLAH RM 2500.00
Jumlah peruntukan setahun adalah seperti berikut:

Peruntukan makan dan minum = RM 7500.00


Peruntukan Perkapita = RM 2500.00
JUMLAH KESELURUHAN = RM 10000.00

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

(Pn Rasidah bt Mohd Abd Rahman) (Hjh Raziah bt Mansor)


Guru Prasekolah, Guru Besar.
Prasekolah Bestari, Sek.Keb.Ampangan
Sek.Keb.Ampangan, 70400 Seremban

PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN 17


70400, AMPANGAN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN
PERINCIAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN KEWANGAN
PRASEKOLAH UNTUK AKTIVITI DAN PERTANDINGAN
BIL PERKARA KEKERAPAN PERBELANJAAN JUMLAH CATATAN

1 Sambutan Hari Lahir 25 RM2 X 25 RM50 SETIAP MURID

2 Pertandingan Tulisan cantik 3 RM15 X 3 RM45 3 PEMENANG

3 Pertandingan Kad Ucapan 2 RM15 X 2 RM30 3 PEMENANG

4 Pertandingan Kolaj 3 RM15 X 3 RM45 3 PEMENANG

5 Pertandingan Menguli Doh 2 RM15 X 2 RM30 3 PEMENANG

6 Pertandingan Mengeja Betul 3 RM15 X 3 RM45 3 PEMENANG

7 Pertandingan Kira Cepat 4 RM15 X 4 RM60 3 PEMENANG

8 Pertandingan Mewarna 1 RM15 X 1 RM15 3 PEMENANG


1Malaysia

JUMLAH RM320

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

(Pn Rasidah bt Mohd Abd Rahman) (Hjh Raziah bt Mansor)


Guru Prasekolah, Guru Besar.
Prasekolah Bestari, Sek.Keb.Ampangan
Sek.Keb.Ampangan, 70400 Seremban

PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN 18


70400, AMPANGAN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN
PERANAN DAN TUGAS
PEMBANTU PENGURUSAN
MURID PRASEKOLAH
(PPM N17)
STATUS
PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH

1. PPM N17
2. PPM KONTRAK
3. PPM SAMBILAN
PERATURAN
MASA BERTUGAS
AHAD/ISNIN – KHAMIS/JUMAAT
8 JAM BERKERJA (RUJUK BSM)
(RUJUK SURAT SIARAN BHGN SEKOLAH KP(BS/PSR)PRA/8502/10/11(2) TARIKH 18 JAN 2006

PAKAIAN : RASMI DAN PENGGUNAAN


‘APRON’ DIWAJIBKAN

PERKHIDMATAN : RUJUK PEKELILING


PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2003
PENGESAHAN KESIHATAN :
SIHAT TUBUH BADAN
(SUNTIKAN 2YK KESIHATAN DIWAJIBKAN) - PEKELILING
PENYEDIA MAKANAN KANTIN (CARI RUJUKAN
PEKELILING)- RUJUK SYARAT LANTIKAN PERKHIDMATAN
FUNGSI DAN PERANAN PPM
Pembantu Pengurusan Murid juga bertanggungjawab
dalam mengawasi dan membantu kanak-kanak
semasa menjalankan aktiviti-aktiviti prasekolah sama
ada di dalam atau di luar bilik
Pembantu Pengurusan Murid adalah juga sebagai
contoh ikutan dan pengganti ibu bapa kepada kanak-
kanak
Peranan utama pembantu pengurusan murid ialah
membantu guru prasekolah dan menjadi fasilitator
dalam menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan
asuhan dan bimbingan
TUGASAN PPM
• Meliputi :-
• BIDANG TUGAS :-
A. Pengurusan Pentadbiran
B. Pengurusan Hal Ehwal Murid
C. Pengurusan Pengajaran &
Pembelajaran
D. Pengurusan Makanan
• PERLAKSANAAN TUGASAN PPM
1. Tugasan harian
2. Tugasan mingguan
3. Tugasan bulanan
4. Tugasan semasa cuti sekolah
5. Program/projek khas
6. Arahan tugas oleh pentadbiran sekolah.
T
1. TUGASAN HARIAN
 Mencatat kehadiran serta mengambil rekod kehadiran
murid di pejabat
 Membuka kelas dan memastikan kelas selamat
 Menyediakan persiapan minum pagi
 Menyambut kedatangan murid
 Mengawal dan mengurus murid sebelum kelas bermula
 Membantu mencatat kehadiran murid setiap hari
persekolahan
 Memasak makanan
 Membantu guru dalam P&P
sambungan
 Menyedia dan menghidang makanan
 Mengawasi murid makan/gosok gigi (rehat)
 Membantu guru dalam P&P
 Membantu guru mengurus murid ketika pulang
 Membantu mengawasi murid yang pulang lewat
B. TUGAS MINGGUAN PPM
 Menyapu sawang
 Mencuci kipas angin
 Mencuci tingkap
 Mengemaskini stok bahan basah
dan kering
sambungan

 Mengemas taman permainan


 Mencuci peti sejuk
 Mencuci tempat ambil wuduk
 Membantu menguruskan proses
pembekalan dan pembelian
C. TUGAS BULANAN PPM
 Mengemaskini stok inventori
 Mencuci akuarium
 Membantu menyediakan penyata
perbelanjaan
CUTI PTGHN
CUTI AKHIR
(7 Minggu - NOV)
- Kewangan
TUGASAN SEM PERTAMA
(1 Minggu -MAC)
-Kewangan
- Inventori (MASUK 3
PERKARA)
SEMASA CUTI - Inventori
- Maklumat murid
- Maklumat /
/ data
Data
- Keceriaan
- Latihan TUGAS PPM
Dalam Cuti SEMASA CUTI CUTI SEM 1
CUTI PTGHN SEM. PERSEKOLAHAN
(2 Minggu – MEI)
KEDUA -BBM
(1 Minggu - OGOS) - Keceriaan
-Inventori - Latihan dalam
- Keceriaan cuti
- Program Pra
- Program Pra
-Bengkel Peng.
- Kewangan
P&P
PROGRAM / PROJEK KHAS PPM

1. MENANAM BUNGA
2. MENANAM POKOK HERBA
3. JAHITAN
4. MEMBINA ALAT BANTU MENGAJAR
5. KITAR SEMULA
6. LANSKAP
7. MELABEL
8. MURAL
9. KECERIAAN
LANSKAP
MENANAM BUNGA
MELABEL
JAHITAN
MENANAM POKOK HERBA
MURAL
KECERIAAN
KITAR SEMULA
MEMBINA
BAHAN BANTU MENGAJAR
ARAHAN DARIPADA PENTADBIR

CONTOH:-
- MENGHADIRI MESYUARAT/TAKLIMAT
- LAWATAN
- PROGRAM SEKOLAH (SUKAN,HARI GURU)
- PROGRAM KESIHATAN MURID
(CERAMAH)
- LATIHAN KEBAKARAN
KESIMPULAN

- GURU PRASEKOLAH BERADA DI KELAS PRASEKOLAH 4


JAM, TIDAK PERLU DILIBATKAN SEBAGAI GURU PENGGANTI
DI SEKOLAH RENDAH

- PIHAK PENTADBIR SEKOLAH HENDAKLAH SENTIASA


MEMANTAU TUGAS PPM

- PPM ADALAH AKS/ STAF SOKONGAN YANG


MELAKSANAKAN TUGAS DI PRASEKOLAH.
JABATAN PELAJARAN PERAK
57