Anda di halaman 1dari 26

REFLEKSI DALAM

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
FOKUS
1. Definisi Refleksi
2. Nature of reflection
3. Kepentingan Refleksi dalam
pengajaran pembelajaran
4. Proses Refleksi
5. Jenis Refleksi (Schon)
5. Peringkat Refleksi (Van Manen)
6. Jenis Penulisan Refleksi
7. Bengkel Penulisan Refleksi
REFLECTION

 To think seriously
 Contemplate
 Ponder
Webster Dictionary
KONSEP REFLEKSI DALAM
PENDIDIKAN
Bermula dengan John Dewey (1933)

Cara khas penyelesaian masalah

Proses cognitive aktif dan sedar untuk


menyelesaikan masalah praktik
DEFINISI REFLEKSI

“Proses
 merenung
 menganalisis
 mencari alasan
 membuat cadangan dan tindakan
untuk memperbaiki diri yang dilakukan secara
berterusan”
Hanipah (1999)
Nature of Reflection
 Bermula dengan ingat kembali
 Memerlukan usaha secara sedar
(conscious effort)
 Melibatkan perasaan (domain afektif)
terhadap sesuatu
 Mengambil masa
 Boleh mengubah sikap, kesedaran
amalan dan tingkahlaku
MENGAPA REFLEKSI PENTING ?
 Membantu :

• membuat penilaian kendiri

• berfikir secara analitik, kritis dan kreatif

• menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja


dan hasil kerja

• melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan

• mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual,


moral, nilai & estetika

• mengubah tingkahlaku
What is reflection in the
teaching context?
“ Reflection in the teaching context refers to
the process of inquiring any habit /
behavior critically and continuously
refining it”

Knowles & Cole dan Presswood


(1994)
REFLEKSI DAN PERGURUAN

Dalam konteks perguruan, kebolehan


membuat transformasi dan refleksi
membolehkan guru sentiasa mempelajari
dan memahami sesuatu yang baru hasil
daripada apa yang telah dilaluinya
Shulman (1987)
KITARAN PROSES
PENGAJARAN

MERANCANG

MENILAI MELAKSANA

(REFLEKSI)
PROSES PEMIKIRAN REFLEKTIF
(Richard, J.C.)

PENGALAMAN / MENGIMBAS PERSPEKTIF


PERISTIWA KEMBALI BARU
PENGALAMAN
/ PERISTIWA

(Pengajaran Perubahan
pembelajaran) Review
-sikap
•Perlakuan
-perlakuan
•Idea
•Perasaan
JENIS REFLEKSI (SCHON)
 Reflection in-action  Reflection on-action
Semasa perlakuan Selepas perlakuan
“Online” “Offline”
Berfikir secara Merenung kembali
sedar semasa tindakanya
menghadapi Membuat analisis
permasalahan tentang peristiwa
Lebih berkesan lepas dan
merancang tindakan
susulan
PERINGKAT REFLEKSI (VAN
MANEN)

Peringkat Teknikal
(Technical Rationality)

Peringkat Praktikal
/ Inkuiri

Peringkat Moral
/ Etika
Peringkat Rational
(Technical Rationality)

• Memikirkan keputusan mengenai penggunaan


pengetahuan pedagogi yang berkesan dan
berfaedah

• Hanya memikirkan bagaimana mencapai matlamat


yang ditetapkan
Peringkat Praktikal

• Merenung melebihi keberkesanan teknikal

• Cuba mengkaji hasil kesan daripada cara-cara


yang digunakan demi mencapai matlamat
pendidikan
Peringkat Moral / Etika

• Menggabungkan akhlak, etika dan tindakan


profesional dalam pengajarannya
• Menyoal amalan dan hasilnya
JENIS-JENIS PENULISAN
REFLEKTIF
(Hatton & Smith, 1995)

 Penulisan Deskriptif

 Refleksi Deskriptif

 Refleksi Dialog

 Refleksi Kritikal
JENIS-JENIS PENULISAN
REFLEKTIF

PENULISAN DESKRIPTIF
 Bukan reflektif

 Hanya laporan peristiwa tanpa memberi


sebab, akibat dan kesan

 Tidak ada alasan atau justifikasi


JENIS-JENIS PENULISAN
REFLEKTIF
REFLEKSI DESCRIPTIF
 Ada penerangan sebab dan akibat
peristiwa atau pengalaman
 Terdapat ciri-ciri penaakulan, renungan
dan alasan
 Ciri-ciri penerokaan terhadap
kemungkinan sudah lepas dan akan
datang
 Membuat justifikasi dan jangkaan
JENIS-JENIS PENULISAN
REFLEKTIF
REFLEKSI DIALOG
 Terdapat kata-kata bisikan hati
 Seakan berbincang sendiri (monolog)
 Membantu penerokaan lebih luas (di
luar dirinya)
 Membawa kesedaran diri dan
pengetahuan baru
 Bersifat lebih terbuka
JENIS-JENIS PENULISAN
REFLEKTIF
REFLEKSI KRITIKAL
 Mengaitkan peristiwa/pengalaman bilik
darjah dengan perkara di luar bilik rutin
bilik darjah
 Falsafah diri, isu-isu masyarakat dan
moral
 Penulis memberi makna terhadap
peristiwa yang telah berlaku kepada
dirinya dan peranannya sebagai insan
guru
BENGKEL REFLEKSI
LANGKAH MENULIS REFLEKSI

 Fikirkan satu isu/ cabaran yang kritikal


untuk direnungkan.
 Mengapakah ia merupakan cabaran
kepada diri anda? Apakah punca cabaran
itu?
 Nyatakan perasaan anda (bisikan hati) dan
apakah falsafah anda terhadap isu ini.
 Nyatakan kesedaran baru dari pengalaman
tersebut.
 Nyatakan cadangan dan tindakan susulan.
Bengkel Refleksi…
1. Apakah masalah / isu yang dinyatakan?
2. Adakah penulis meneroka sebab terjadinya
masalah ini?
3. Adakah penulis meneroka perasaannya terhadap
isu ini?
4. Sejauhmanakah penulis menyatakan kesedaran
barunya terhadap isu yang ditulisnya?
5. Adakah penulis berjanji ingin mengubah
tingkahlakunya?
6. Jelaskan tindakan segera yang akan diambil untuk
mengubah keadaan dirinya ?
Reflection is what allows
us to learn from our
experiences; it is an
assessment of where
we have been and
where we want to go
next
SEKIAN

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai