Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK PENILAIAN ARTIKEL KAJIAN

1. Adakah masalah dinyatakan dengan jelas?


2. Adakah masalah tersebut memepunyai rasional secara tiori?
3. Berapa besarkah masalah dinyatakan?
4. Adakah terdapat kajian tentang artikel tersebut? Jika ada adakah ia relevan?
5. Betapa jelaskah hipotesis yang dinyatakan?
6. Apakah definisi pengoperasian disediakan?
7. Adakah tatacara atau cara yang digunakan untuk menjawab masalah diterangkan dengan sempurna?
8. Adakah sampel digunakan? Jika ada bagaimanakah ia dipilih?
9. Adakah sebarang kemungkinan kesilapan yang mungkin mempengaruhi kesimpulan kajian? Jika ada
bagaimanakah ia dikawal?
10. Adakah teknik statistik digunakan untuk menganalisa data?
11. Betapa jelaskah keputusan dinyatakan?
12. Adakah kesimpulan dinyatakan dengan jelas? Adakah data menyokang kesimpulan? Adakah pengkaji terlalu
umum tentang kajiannya?
13. Apakah had kajian? Apakah ianya dinyatakan?

Penilaian kajian anda akan mangambil kira perkara seperti :

1. Sebaikmana anda menjawab soalan –soalan diatas.

2. Kefahaman anda tentang konsep dan perhubungan antara idea.

3. Perkembangan idea-idea pilihan anda yang munasabah

4. Kejelasan komunikasi dan gaya penulisan.

Nota : Ini termasuk kepada seksyan penulisan biasa seperti Pengenalan,Transisi Isi dan Kesimpulan

Nota Penting : Jangan ringkaskan setiap artikel, Kritik berdasarkan kriteria yang diberi diatas.