Anda di halaman 1dari 9

SGDU3023

KREATIVITI DAN INOVASI


DALAM PENDIDIKAN

Pengetahuan
Kecerdasan Pelbagai :
PENGURUSAN KO-KURILUM

1
PENGETAHUAN KECERDASAN PELBAGAI :
PENGURUSAN KO-KURILUM

KUMPULAN 5
Nazzir Hussain Bin Haji Mydeen
(201400)
Kamalaselvi A/P Nadarajan
(201391)
Ganthiahmah A/P Ragavan
(201389)
Sangga A/L Sinnayah
(201405)
Pengurusan Ko-kurikulum yang mantap
mampu menghasilkan prestasi ko-
kurikulum yang baik dan seterusnya akan
membawa keputusan kurikulum yang
cemerlang
Intrapersonal
Mengenal-pasti kekuatan dan kelemahan
diri pengurus agar dapat diperkukuh dan
diperbaiki
Interpersonal
Memahami kesesuaian guru dan murid
agar digolongkan dalam bidang masing-
masing yang sesuai agar mereka mampu
cemerlang.
Mengenal pasti bakat kepimpinan
dikalangan murid agar dapat dipupuk dan
diperkembangkan.
Bodily Physical and
Naturalistic
 
Pengurus yang mementingkan kesihatan
dan ekologi mampu memupuk budaya
hidup yang sihat di kalangan guru dan
muridnya.
Lingustic
Pengurus yang berkemahiran bahasa
mampu memahamkan warganya
tentang visinya dan memotivasikan
mereka ke arah pencapaiannya.
Mathematics Logical, Visual
Spatial dan Musical
Pengurus yang berkemahiran logik, Visual
Spatial dan Musical mampu mentadbir
sumber manusia, kewangan dan lain-lain
ke arah pencapaiannya visinya.
SERIBU PENGHARGAAN
En. Abdul Razak Hashim
Sekian, Semua kawan-kawan
Terima
Kasih